Н У Х Т

Навчально-науковий інститут харчових технологій

герб ННІХТ

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, який було створено рішенням вченої ради університету від 31 травня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів університету з багаторічним досвідом підготовки фахівців для харчової промисловості; а саме: факультету технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; факультету технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

До складу Навчально-наукового інституту харчових технологій входять 12 кафедр, 10 з них є випусковими, всі вони оснащені комп’ютерними класами, навчально-методичними кабінетами, навчальними і науковими лабораторіями.

На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій створені наукові школи, які працюють над розв’язанням актуальних для харчової промисловості проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу в магістратуру, а потім і на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук.

Без якісних та безпечних харчових продуктів і питної води неможливе існування людини. Забезпечити суспільство такими продуктами покликані вихованці Навчально-наукового інституту харчових технологій.

Професії, які Ви зможете опанувати, навчаючись на кафедрах нашого Інституту, поєднують основну тріаду людського життя: людина – харчування – здоров’я.

З 2011 року розпочато підготовку фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою «Хімічна технологія». У 2015 році здійснено перший набір студентів на навчання за освітнім ступенем «Магістр» за цією ж спеціальністю та освітньою програмою «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів». Випускники, які закінчили навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» необхідні широкому спектру підприємств, які орієнтовані на випуск харчових добавок готової харчової продукції, парфумерно-косметичних засобів, фармацевтичних препаратів, а також контрольно-дослідницьким лабораторіям за фаховим напрямком.

Зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій приймає і запроваджує кращі світові стандарти вищої освіти. Починаючи з 2016-2017 навчального року студенти, які вступили на навчання за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 161 «Хімічні технології та інженерія» здобувають освітній ступінь «Бакалавр» за новими навчальними планами, які враховують вимоги закону України «Про вищу освіту», досвід передових європейських закладів вищої освіти, забезпечують академічну мобільність студентів та створюють умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Студенти інституту мають можливість обрати англомовний курс навчання.

Основою сучасного фахівця є практична підготовка. Для успішного пошуку застосування своїх знань та навичок варто перевірити їх в умовах виробництва. Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням на базових підприємствах. Під час проходження ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вчаться аналізувати технологічні ситуації, здійснюють експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; вчаться приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців та зміцнення зв’язків з виробництвом регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками промисловості.

Кредо нашого Навчально-наукового інституту харчових технологій – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

Випускники Навчально-наукового інституту харчових технологій – це різнобічно підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як з базових дисциплін харчової науки, так і спеціалізованих дисциплін для окремих технологій.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру і плідно працюють на посадах керівників харчових підприємств, хімічних, фармацевтичних та косметичних підприємств різних форм власності, установ та організацій; головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів підприємств (головного інженера, головного технолога, головного експерта з харчових добавок, провідного фахівця з контролю якості, начальника зміни, цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, технолога цеху, майстра, інженера-хіміка тощо); у комерційних структурах з виробництва і реалізації заквашувальних препаратів, харчових добавок, косметичних засобів та ін.; у науково-дослідних і проектних організаціях, а також закладах вищої освіти.

Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Підвищений попит на наших випускників зумовлений не лише зростаючим за останні роки значенням фахівця-технолога і експерта з дотримання якості й безпечності харчових продуктів, але й високою якістю підготовки.


ПОЛОЖЕННЯ про ННІ ХТ НУХТ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

 

 

Адреса інституту:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Корп. «А», кабінет 336,
Корп. «Ж», кабінет 219, 316, 506, 620.

 на Сайт інституту

Остання зміна: 14 листопада 2019

Навчально-науковий інститут харчових технологій забезпечує здобуття освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Харчові технології та інженерія

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Хімічна технологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічна технологія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Технології зберігання і переробки зерна

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання і переробки зерна
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки молока
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології органічних харчових продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології органічних харчових продуктів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології продуктів бродіння і виноробства

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 Харчові технології та освітньою програмою:

 • Технології продуктів бродіння і виноробства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології цукру та полісахаридів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології цукру та полісахаридів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Якість, стандартизація та сертифікація

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Якість, стандартизація та сертифікація
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Науковий ступінь «Доктор філософії»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Хімія

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 102 «Хімія»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Науковий ступінь «Доктор наук»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
освітнього ступеня «БАКАЛАВР»
на 2021-2022 навчальний рік

спеціальність 181 «Харчові технології»

освітньо-професійна програма «Харчові технології та інженерія»

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни гуманітарно-економічної підготовки
1. Everyday English англійська мова для повсякденного користування Кафедра іноземних мов професійного спрямування
2. Етика ділового спілкування Кафедра гуманітарних дисциплін
3. Історія їжі: антропологія, традиція, культура Кафедра гуманітарних дисциплін
4. Основи бізнесу Кафедра економіки і права
5. Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
6. Психологія успішності Кафедра гуманітарних дисциплін
7. Управління конфліктами Кафедра економіки праці та менеджменту
8. Сучасна європейська культура і глобалізація Кафедра гуманітарних дисциплін
9. Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
10. Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Дисципліни природничо-наукової підготовки
1. Інформаційні технології в інженерних розрахунках Кафедра інформатики
2. Теплохолодотехніка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3. Основи одержання морозива та заморожених десертів Кафедра технології молока і молочних продуктів
4. Fundamentals of cake technology Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
5. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин Кафедра харчової хімії
6. Основи технології м'ясних виробів HoReCa Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
7. Основи технологій тортів і тістечок  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8. Основи холодильних і сушильних технологій Кафедра технології консервування
9. Global trends of grain products Кафедра технології зберігання і переробки зерна
10. Світові тенденції зернових продуктів Кафедра технології зберігання і переробки зерна
11. Сенсорний аналіз Кафедра експертизи харчових продуктів
12. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях Кафедра технології цукру і підготовки води
13. Токсикологія харчових продуктів Кафедра харчової хімії
14. Фізичні основи інструментальних методів неруйнівної оцінки якості харчових продуктів Кафедра фізики
15. Екологія Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
16. Матеріалознавство Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання
17. Статистичні методи аналізу Кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.
Дисципліни загальної фахової підготовки
1. Сировина для харчових продуктів Профільні кафедри ННІХТ
2. Вхідний контроль сировини для харчових виробництв Профільні кафедри ННІХТ

 

3-4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни професійного і практичного спрямування
Блок «Технології цукру, полісахаридів та підготовки води» Кафедра технології цукру і підготовки води 
1. Технологія цукру  
2. Технології крохмалю та крохмалепродуктів  
3. Водопостачання харчових підприємств  
4. Сучасні методи очищення стічних вод харчових виробництв  
5. Властивості води в харчових продуктах  
6. Основи наукових досліджень та моделювання харчових продуктів  
7. Фізико-хімічні принципи технологічних процесів виробництва цукру  
8. Гігієна та санітарія у виробництві  
9. Технологія питної води та води для харчових виробництв  
Блок «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
1. Технологічний контроль борошняних, кондитерських та харчоконцентратних підприємств  
2. Технології харчових концентратів  
3. Технології кондитерських виробів  
4. Основи технологій продуктів тривалого зберігання  
5. Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів та харчоцонкентратів  
6. Технології хлібобулочних виробів  
7. Низькотемпературні та екструзійні технології  
8. Технології макаронних виробів  
Блок «Технології зберігання і переробки зерна» Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
1. Хімія і технологія зерна  
  Модуль1. Хімія зерна  
  Модуль 2. Технологія зберігання зерна  
2. Зернові технології  
  Модуль 1. Елеваторні технології  
  Модуль 2. Борошномельне виробництво  
  Модуль 3. Круп'яне виробництво  
  Модуль 4. Технологія комбікормів  
3. Пневмотранспорт та аспірація  
4. Моделювання в зернових технологіях  
Блок «Технології продуктів бродіння і виноробства» Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
1. Технологія продуктів спиртового бродіння  
  Модуль 1. Технологія пива  
  Модуль 2. Технологія спирту  
  Модуль 3. Первинне виноробство  
  Модуль 4. Технологія вина із винограду  
  Модуль 5. Технологія вина із плодово-ягідної сировини  
2. Технологія алкогольних напоїв  
3. Основи холодильних і сушильних технологій  
4. Хімія і біохімія вина  
5. Технології екстрактів і напоїв  
6. Методологія наукових досліджень  
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» Кафедра технології консервування 
1. Технології зберігання сировини у консервній промисловості  
2. Хімія і технологія сировини у консервній промисловості  
3. Технології овочевих та фруктових консервів  
4. Фізико-хімічні основи технології консервованої продукції  
5. Технологічний контроль консервного виробництва  
6. Технології соусів  
7. Технології консервованих продуктів для дитячого та дієтичного харчування  
8. Технології сушіння  
9. Холодильні технології  
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса» Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
1. Анатомія сільськогосподарських тварин і птиці  
2. Основи кріогенних і сушильних технологій  
3. Технології переробки вторинних продуктів м'ясної галузі  
4. М'ясні технології  
  Модуль 1. Технології первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці  
  Модуль 2. Технології м'ясних і м'ясомістких консервів   
  Модуль 3. Технології ковбасного виробництва   
  Модуль 4. Технології м'ясних напівфабрикатів і солених виробів  
5. Науково-практичні основи виробництва м'ясних продуктів  
6. Моделювання і оцінка якості м'ясних продуктів  
7. Санітарія у м'ясній галузі  
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки молока» Кафедра технології молока і молочних продуктів 
1. Основи отримання та первинного оброблення молока   
2. Хімія та фізика молока і молочних продуктів лока  
3. Технології незбираномолочних продуктів та морозива  
4. Технологія сирів  
5. Технології консервування та зберігання молочних продуктів  
6. Технології масла, молочних жирів та спредів  
7. Безвідходні технології в молочній промисловості  
8. Технології молочних продуктів спеціального призначення  
9. Методологія наукових досліджень  
Блок «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
1. Жири і олії у харчових продуктах  
2. Науково-практичні основи технології жирів  
3. Технології рослинних білків  
4. Технології рослинних олій  
5. Технології парфумерно-косметичних виробів  
6. Рафінація та модифікація жирів  
7. Основи наукових досліджень  
Блок «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» Кафедра технології оздоровчих продуктів 
1. Основи валеології: оздоровчі аспекти харчування  
2. Хімія та фармакогнозія рослин  
3. Методологія наукових досліджень  
4. Основи кріогенних і сушильних технологій  
5. Технологія природних харчових сорбентів  
6. Основи конструювання нових харчових продуктів  
7. Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування  
8. Технологія продуктів функціонального призначення  
9. Технологія природних вітамінів  
10. Технологія харчових та дієтичних добавок  
11. Дослідження та розробка нових харчових продуктів  


освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни гуманітарно-економічної підготовки
1. Everyday English англійська мова для повсякденного користування Кафедра іноземних мов професійного спрямування
2. Етика ділового спілкування Кафедра гуманітарних дисциплін
3. Історія їжі: антропологія, традиція, культура Кафедра гуманітарних дисциплін
4. Основи бізнесу Кафедра економіки і права
5. Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
6. Психологія успішності Кафедра гуманітарних дисциплін
7. Управління конфліктами Кафедра економіки праці та менеджменту
8. Сучасна європейська культура і глобалізація Кафедра гуманітарних дисциплін
9. Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
10. Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Дисципліни природничо-наукової підготовки
1. Інформаційні технології в інженерних розрахунках Кафедра інформатики
2. Теплохолодотехніка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3. Основи одержання морозива та заморожених десертів Кафедра технології молока і молочних продуктів
4. Fundamentals of cake technology Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
5. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин Кафедра харчової хімії
6. Основи технології м'ясних виробів HoReCa Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
7. Основи технологій тортів і тістечок  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8. Основи холодильних і сушильних технологій Кафедра технології консервування
9. Global trends of grain products Кафедра технології зберігання і переробки зерна
10. Світові тенденції зернових продуктів Кафедра технології зберігання і переробки зерна
11. Сенсорний аналіз Кафедра експертизи харчових продуктів
12. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях Кафедра технології цукру і підготовки води
13. Токсикологія харчових продуктів Кафедра харчової хімії
14. Фізичні основи інструментальних методів неруйнівної оцінки якості харчових продуктів Кафедра фізики
15. Екологія Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
16. Матеріалознавство Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання
17. Статистичні методи аналізу Кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.

 

3-4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни професійного і практичного спрямування
Блок А Кафедра експертизи харчових продуктів 
1. Інструментальні методи аналізу  
  Модуль 1. Класичні методи аналізу  
  Модуль 2. Експрес методи аналізу  
2. Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів  
  Модуль 1. Методи оцінки ризиків  
  Модуль 2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв  
  Модуль 3. Оцінка терміну придатності харчових продуктів  
3. Належні практики виробництва  
4. Безпека пакування та зберігання харчових продуктів  
5. Практика ЄС в системах управління виробництва харчової продукції  
6. Управління зовнішніми процесами  
7. Санітарія виробництва та управління відходами  
8. Інспектування технологічних процесів  
9. Харчові алергени  
10. Основи товарознавства харчової продукції  
Блок Б Кафедра експертизи харчових продуктів 
1. Інструментальні методи аналізу  
 2. Основи наукових досліджень  
3 . Технологічні розрахунки галузі  
4. Основи проєктування харчових виробництв  
 5. Основи товарознавства харчової продукції  
 6. Основи інспектування харчових виробництв  
7.  Метрологічне забезпечення харчових виробництв  
8. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв  
9. Визначення терміну придатності харчової продукції  
10. Санітарія і гігієна харчових виробництв  
11. Контролінг харчових виробництв  
12. Практика ЄС в системах управління виробництва харчової продукції  
13. Митна та судово-товарознавча експертиза  

Архів 

 

Енергетичні ресурси харчової промисловості


Інформаційні технології в інженерних розрахунках


Матеріалознавство


Everyday English


Основи одержання морозива та заморожених десертів


Основи технологій водокористування у харчових виробництвах

Психологія взаємовідносин


Риторика


Статистико-економетричні методи в технологічних процесах


Токсикологія харчових продуктів


Функціональні зернові продукти


Гастрономічні традиції народів світу: історія та культура


Етика ділового спілкування


Культура професійного мовлення


Основи виробництва органічних харчових продуктів


Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин


Полісахариди у харчових виробництвах


Психологія успішності


Сенсорний аналіз


Стратегія сталого розвитку


Фізичні основи інструментальних методів оцінки якості харчових продуктів


Основи виробництва органічних харчових продуктів


Основи одержання функціональних зернових продуктів


Основи хімії природних сполук


Полісахариди у виробництві продуктів харчування


Природні та штучні сорбенти в технологіях водопідготовки


Статистико-економетричні методи в технологічних процесах

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

освітньо-професійна програма «Хімічна технологія»

 

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни гуманітарно-економічної підготовки
1. Історія косметичних засобів Кафедра гуманітарних дисциплін
2. Історія харчових добавок Кафедра гуманітарних дисциплін
Дисципліни природничо-наукової підготовки
3. Екологія Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
4. Захист навколишнього середовища Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
5. Екологічний контроль довкілля Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
Дисципліни професійного і практичного спрямування
6. Організація хімічної лабораторії Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Техніка лабораторного практикуму в хімії Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8. Техніка лабораторного практикуму в хімічній технології Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
освітнього ступеня «МАГІСТР»
на 2021-2022 навчальний рік

спеціальність 181 «Харчові технології»

освітньо-професійна програма «Технології зберігання, консервування та переробки молока»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Сучасні досягнення світової науки у сфері виробництва молочних продуктів  Кафедра технології молока і молочних продуктів
7.  Світові тенденції розвитку індустрії переробки молока  Кафедра технології молока і молочних продуктів
8.  Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях молочних та молоковмісних продуктів  Кафедра технології молока і молочних продуктів
9.  Логістичні системи молокопереробних підприємств  Кафедра технології молока і молочних продуктів
10.  Моніторинг та логістика виробничих процесів в молочній галузі  Кафедра технології молока і молочних продуктів
11.  Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини  Кафедра технології молока і молочних продуктів
12.  Теоретичні основи і практика ресурсозбереження в молочній галузі  Кафедра технології молока і молочних продуктів
13.  Харчові добавки: гармонізація регламентів ЄС у виробництві молочних і молоковмісних продуктів  Кафедра технології молока і молочних продуктів
14.  Харчові інгредієнти для виробництва морозива та заморожених продуктів   Кафедра технології молока і молочних продуктів

освітньо-професійна програма «Технології продуктів бродіння і виноробства»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Безвідходні технології бродильних виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
7.  Утилізація, рекуперація та рециклінг відходів бродильних виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
8.  Спрямоване та раціональне використання природних ресурсів у технологіях бродильних виробництв   Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
9.  Логістичні системи та моніторинг виробництва продуктів бродіння і виноробства  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
10.  Організація логістичних систем та моніторингу у виробництві продуктів бродіння і виноробства  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
11.  Теоретичні основи логістичних систем у виробництві продуктів бродіння  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
12.  Біотехнологічні процеси у технологіях продуктів бродіння і виноробства  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
13.  Біотехнологічні основи бродильної галузі  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
14.  Теоретичні основи біотехнологічних процесів у галузі  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
15.  Сучасні методи сенсорної оцінки якості сировини і продуктів бродильних виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
16.  Крафтові технології продуктів бродіння та виноробства  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
17.  Сучасні методи підвищення стабільності напоїв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства

освітньо-професійна програма «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Моніторинг та логістика виробничих процесів м’ясної галузі  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
7.  Моніторинг виробничої діяльності та управління логістичними процесами в м’ясній галузі  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
8.  Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях м'ясних і м'ясомістких продуктів  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
9.  Логістика та моніторинг виробництва продуктів м`ясної галузі  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
10.  Наукові основи безвідходних технологій відновлюваної сировини  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
11.  Основи безвідходних виробництв м’ясної галузі  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
12.  Безвідходні та ресурсоощадні технологій м’ясної галузі  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
13.  Регуляторна функціональність харчових інгредієнтів для виробництва м'ясних продуктів  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
14.  Технології м'ясних продуктів спеціального призначення  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
15.  Технології м'ясопродуктів із нетрадиційної м’ясної сировини  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
16.  Технологія м'ясних продуктів оздоровчо-профілактичного спрямування  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
17.  Технології використання харчових добавок в м’ясній галузі  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів

освітньо-професійна програма «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Технології жирів функціонального призначення  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7.  Розробка жирових і косметичних продуктів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8.  Косметичні інгредієнти  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
9.  Технології косметичних емульсій  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
10.  Європейський досвід сталого розвитку: косметичні та гігієнічні засоби  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
11.  Технології сурфактантів і детергентів   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
12.  Технології мийних засобів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
13.  Сучасні методи ідентифікації харчових та косметичних інгредієнтів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

освітньо-професійна програма «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Дієтичні добавки: інновації в технологіях виробництва та споживання  Кафедра технології оздоровчих продуктів
7.  Основи нутригеноміки та нутригенетики  Кафедра технології оздоровчих продуктів
8.  Урбанізація та здоров’я: захисна роль нутрієнтів  Кафедра технології оздоровчих продуктів
9.  Технологія оздоровчих напоїв та фітоконцентратів  Кафедра технології оздоровчих продуктів
10.  Сучасні технології перероблення рослинної сировини  Кафедра технології оздоровчих продуктів
11.  Принципи комбінування сировини рослинного та тваринного походження  Кафедра технології оздоровчих продуктів
12.  Основи дієтології та дієтичне харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
13.  Санаторно-курортне харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
14.  Удосконалення технологій та продукції для спецконтингентів  Кафедра технології оздоровчих продуктів
15.  Новітні підходи до документообігу у галузі харчових технологій  Кафедра іноземних мов професійного спрямування
16.  Науковий стиль фахового мовлення  Кафедра іноземних мов професійного спрямування
17.  Інтерактивне спілкування у професійній діяльності  Кафедра іноземних мов професійного спрямування

освітньо-професійна програма «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2. Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3. Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5. Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6. Харчові добавки у технології борошняних та кондитерських виробів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
7. Регулювання використання харчових добавок в різних технологіях та гармонізація Європейських регламентів в Україні на шляху Євроінтеграції  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8.  Світові технології борошняних та кондитерських виробів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
9. Організація виробництва борошняних та кондитерських виробів у Європі  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
10. Сучасні технології борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів спеціального призначення  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
11. Технології функціональних хлібобулочних та кондитерських виробів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
12. Фізіологічно-функціональні інгредієнти у технологіях борошняних та кондитерських виробах  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
13. Проблеми формування якості хлібобулочних та макаронних виробів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
14. Наукові підходи керівництва якістю кондитерських виробів та харчоконцентратів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

освітньо-професійна програма «Технології органічних харчових продуктів»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Харчові добавки в технологіях органічних харчових продуктів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
7.  Регулювання використання харчових добавок в різних технологіях та гармонізація Європейських регламентів в Україні на шляху Євроінтеграції  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8.  Біодинаміка  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
9.  Технологія пакування та зберігання упакованої продукції  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
10.  Нормативно-правова база виробництва органічних харчових продуктів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
11.  Експорт органічної продукції   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
12.  Органічні харчові продукти спеціального призначення   Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
13.  Харчова комбінаторика в технології органічних харчових продуктів  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
14.  Сучасні способи переробки органічної сировини різного походження  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів

освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Інформаційні технології з управління якістю та безпечністю харчових продуктів  Кафедра інформаційних систем
2.  Інформаційні технології для проведення та представлення наукових досліджень  Кафедра інформатики
3.  Міжнародна конкурентоспроможність  Кафедра міжнародної економіки
4.  Міжнародна продовольча безпека  Кафедра міжнародної економіки
5.  Виробництво та сертифікації нішевих харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів  
6.  Міжнародне технічне регулювання  Кафедра експертизи харчових продуктів  
7.  Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків  Кафедра економіки праці та менеджменту
8.  Управлінські рішення та документування  Кафедра експертизи харчових продуктів
9.  Концепції керування ризиками у виробництві харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
10.  Харчова токсикологія  Кафедра експертизи харчових продуктів

освітньо-професійна програма «Технології цукру та полісахаридів»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Еко-технології у виробництві цукру та полісахаридів  Кафедра технології цукру і підготовки води
7.  Технології переробки побічних продуктів цукрового та крохмале-патокового виробництв  Кафедра технології цукру і підготовки води
8.  Наукові основи технології виробництв цукристих речовин  Кафедра технології цукру і підготовки води
9.  Перспективні напрями досліджень в технології цукристих речовин  Кафедра технології цукру і підготовки води
10.  Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність  Кафедра технології цукру і підготовки води
11.  Оформлення результатів експерименту та наукова презентація  Кафедра технології цукру і підготовки води
12.  Фізико-хімічні та біотехнологічні основи виробництва полісахаридів  Кафедра технології цукру і підготовки води
13.  Науково-практичні аспекти полісахаридів  Кафедра технології цукру і підготовки води

освітньо-професійна програма «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Фізико-хімічні процеси в очищенні стічних вод  Кафедра технології цукру і підготовки води
7.  Теоретичні та практичні аспекти очищення стічних вод  Кафедра технології цукру і підготовки води
8.  Фізико-хімічні процеси в технології питної води  Кафедра технології цукру і підготовки води
9.  Теоретичні аспекти підготовки питної води та води для харчових виробництв  Кафедра технології цукру і підготовки води
10.  Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність  Кафедра технології цукру і підготовки води
11.  Оформлення результатів експерименту та наукова презентація  Кафедра технології цукру і підготовки води
12.  Раціональне водокористування та екологічний моніторинг  Кафедра технології цукру і підготовки води
13.  Раціональне водокористування  Кафедра технології цукру і підготовки води

освітньо-професійна програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Зернові добавки  Кафедра технології зберігання і переробки зерна
7.  Зернові напої  Кафедра технології зберігання і переробки зерна
8.  Міжнародне регулювання GAFTA, FOSFA, GMP+  Кафедра технології зберігання і переробки зерна
9.  Світовий досвід регулювання ринку зерна  Кафедра технології зберігання і переробки зерна
10.  Технологічний аудит у зернових технологіях  Кафедра технології зберігання і переробки зерна
11.  Проблеми науки про зерно  Кафедра технології зберігання і переробки зерна
12.  Сучасні методи обробки зернової сировини  Кафедра технології зберігання і переробки зерна
13.  Логістичні системи в зерновій індустрії  Кафедра технології зберігання і переробки зерна
14.  Розвиток зернової логістики в Україні  Кафедра технології зберігання і переробки зерна

освітньо-професійна програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Логістичні системи і моніторинг виробництва консервованих продуктів  Кафедра технології консервування
7.  Моніторинг та логістика виробничих процесів в консервній галузі  Кафедра технології консервування
8.  Організація логістичних систем та моніторингу у виробництвах консервованих, охолоджених та сушених продуктах з рослинної сировини  Кафедра технології консервування
9.  Перспективні методи наукових досліджень в консервній галузі  Кафедра технології консервування
10.  Сучасні досягнення світової науки у сфері виробництва консервованих, охолоджених та сушених продуктів з рослинної сировини  Кафедра технології консервування
11.  Інноваційні напрями інтеграції науки в консервній галузі   Кафедра технології консервування
12.  Харчові добавки в технологіях консервованих продуктів  Кафедра технології консервування
13.  Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях консервованих продуктів  Кафедра технології консервування
14.  Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в консервованих, охолоджених та сушених продуктах з рослинної сировини  Кафедра технології консервування
15.  Наукові основи комплексного перероблення рослинної сировини  Кафедра технології консервування
16.  Безвідходні та ресурсоощадні технології консервної  промисловості   Кафедра технології консервування
17.  Раціональне використання природних біоресурсів та енергії при переробленні рослинної сировини  Кафедра технології консервування

освітньо-професійна програма «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Перспективні методи наукових досліджень водних біоресурсів та продуктів їх перероблення  Кафедра технології консервування
7.  Технологічні інновації при переробленні водних біоресурсів  Кафедра технології консервування
8.  Інноваційні технології в наукових дослідженнях перероблення водних біоресурсів  Кафедра технології консервування
9.  Наукові основи комплексного перероблення водних біоресурсів  Кафедра технології консервування
10.  Безвідходні та ресурсоощадні технології рибопереробної галузі  Кафедра технології консервування
11.  Основи безвідходних виробництв перероблення водних біоресурсів  Кафедра технології консервування
12.  Харчові добавки в технологіях перероблення водних біоресурсів   Кафедра технології консервування
13.  Інноваційні харчові інгредієнти у технологіях перероблення водних біоресурсів   Кафедра технології консервування
14.  Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в технологіях перероблення водних біоресурсів   Кафедра технології консервування
15.  Логістичні системи і моніторинг моніторинг зберігання та перероблення водних біоресурсів  Кафедра технології консервування
16.  Моніторинг та логістика виробничих процесів в рибопереробній галузі  Кафедра технології консервування
17.  Організація логістичних систем та моніторингу у виробництвах з перероблення водних біоресурсів  Кафедра технології консервування

освітньо-професійна програма «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Біоактивні харчові компоненти і здоров’я  Кафедра технології оздоровчих продуктів
2.  Біологічно активні речовини в харчових технологіях  Кафедра технології оздоровчих продуктів
3.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
4.  Експертиза та експрес-ідентифікація харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Ідентифікація продукції та методи виявлення фальсифікації  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Перспективні напрями наукових досліджень в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів   Кафедра технології консервування
7.  Інноваційні напрями наукових досліджень в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів  Кафедра технології консервування
8.  Інноваційні напрями інтеграції науки в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів  Кафедра технології консервування
9.  Біоконверсія рослинної сировини  Кафедра технології консервування
10.  Біотехнологічні процеси у технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів  Кафедра технології консервування
11.  Біоконверсія рослинної сировини харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів  Кафедра технології консервування
12.  Функціональні інгредієнти, харчові та біологічно активні добавки в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів  Кафедра технології консервування
13.  Інноваційні харчові інгредієнти в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів рянощів  Кафедра технології консервування
14.  Науково-практичні основи використання харчових добавок в технологіях харчових концентрованих продуктів, чаю, кави та прянощів  Кафедра технології консервування
15.  Логістичні системи і моніторинг харчоконцентратних підприємств  Кафедра технології консервування
16.  Моніторинг виробничих операцій харчоконцентратної промисловості  Кафедра технології консервування
17.  Організація логістичних систем та моніторингу у виробництвах харчових концентрованих продуктів, чаю кави та прянощів  Кафедра технології консервування

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

освітньо-професійна програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Токсикологія косметичних засобів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
2.  Мікробіологія харчових добавок та косметичних засобів  Кафедра біотехнології і мікробіології
3.  Спецмікробіологія харчових та косметичних продуктів  Кафедра біотехнології і мікробіології
4.  Експертиза харчових та косметичних продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Управління якістю, безпека харчових та косметичних продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
6.  Токсикологія харчових добавок та косметичних засобів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

спеціальності 181 «Харчові технології»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
133 «Галузеве машинобудування»

міждисциплінарна освітньо-наукова програма «LEAN-виробництво харчової продукції»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Системи менеджменту якості харчової продукції  Кафедра експертизи харчових продуктів
2.  Управління досягненням результатів  Кафедра експертизи харчових продуктів
3.  Управління постачальниками  Кафедра експертизи харчових продуктів
4.  Методи оцінки відповідності вимогам клієнтів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5.  Гігієнічні вимоги до обладнання харчових виробництв  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
6.  Надійність і довговічність обладнання і потокових ліній  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
7.  Інноваційні технології пакування і безпека пакованих продуктів   Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
8.  Паковання як складова системи забезпечення якості  Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
9.  Автоматизація бізнес-процесів  Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління
10.  Технічне забезпечення збору, збереження та обробки даних  Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління
11.  Промислова статистика   Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління
12.  Моніторинг виробничих операцій  Кафедра автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів 
ОНС «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»
на 2021-2022 навчальний рік

спеціальність 181 «Харчові технології»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.  Мікробіологічне забруднення та токсикологія харчових продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
2.  Натуральні технологічно-функціональні інгредієнти в технологіях молочних та молоковмісних продуктів  Кафедра технології молока і молочних продуктів
3.  Технічні молочно-білкові інгредієнти у харчових технологіях  Кафедра технології молока і молочних продуктів
4.  Ферментоліз лактози і молочних білків  Кафедра технології молока і молочних продуктів
5.  Основні принципи фармаконутриціології в системі здорового харчування  Кафедра технології оздоровчих продуктів
6.  Технології регуляції умов консервування і зберігання харчових продуктів з використанням «розумної упаковки»  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
7.  Методи інтенсифікації технологій харчових продуктів  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
8.  Методи інтенсифікації технологій харчових продуктів  Кафедра технології консервування
9.  Наукові засади високо- і низькотемпературного оброблення харчових продуктів  Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів
10.  Тепломасообмінні процеси та біохімічні перетворення у харчових системах  Кафедра експертизи харчових продуктів
11.  Інтенсифікація технологічних процесів харчових виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
12.  Сучасні наукові аспекти технологій харчових виробництв  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
13.  Планування експерименту та методи оптимізації в харчових технологіях  Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
14.  Ензимні технології добування та переробки жирів   Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
15.  Нутріціологія жирів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
16.  Косметичні емоленти  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобі