Н У Х Т

Навчально-науковий інститут харчових технологій

герб ННІХТ

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, який було створено рішенням вченої ради університету від 31 травня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів університету з багаторічним досвідом підготовки фахівців для харчової промисловості; а саме: факультету технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; факультету технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

До складу Навчально-наукового інституту харчових технологій входять 12 кафедр, 10 з них є випусковими, всі вони оснащені комп’ютерними класами, навчально-методичними кабінетами, навчальними і науковими лабораторіями.

На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій створені наукові школи, які працюють над розв’язанням актуальних для харчової промисловості проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу в магістратуру, а потім і на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук.

Без якісних та безпечних харчових продуктів і питної води неможливе існування людини. Забезпечити суспільство такими продуктами покликані вихованці Навчально-наукового інституту харчових технологій.

Професії, які Ви зможете опанувати, навчаючись на кафедрах нашого Інституту, поєднують основну тріаду людського життя: людина – харчування – здоров’я.

З 2011 року розпочато підготовку фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою «Хімічна технологія». У 2015 році здійснено перший набір студентів на навчання за освітнім ступенем «Магістр» за цією ж спеціальністю та освітньою програмою «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів». Випускники, які закінчили навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» необхідні широкому спектру підприємств, які орієнтовані на випуск харчових добавок готової харчової продукції, парфумерно-косметичних засобів, фармацевтичних препаратів, а також контрольно-дослідницьким лабораторіям за фаховим напрямком.

Зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій приймає і запроваджує кращі світові стандарти вищої освіти. Починаючи з 2016-2017 навчального року студенти, які вступили на навчання за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 161 «Хімічні технології та інженерія» здобувають освітній ступінь «Бакалавр» за новими навчальними планами, які враховують вимоги закону України «Про вищу освіту», досвід передових європейських закладів вищої освіти, забезпечують академічну мобільність студентів та створюють умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Студенти інституту мають можливість обрати англомовний курс навчання.

Основою сучасного фахівця є практична підготовка. Для успішного пошуку застосування своїх знань та навичок варто перевірити їх в умовах виробництва. Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням на базових підприємствах. Під час проходження ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вчаться аналізувати технологічні ситуації, здійснюють експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; вчаться приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців та зміцнення зв’язків з виробництвом регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками промисловості.

Кредо нашого Навчально-наукового інституту харчових технологій – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

Випускники Навчально-наукового інституту харчових технологій – це різнобічно підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як з базових дисциплін харчової науки, так і спеціалізованих дисциплін для окремих технологій.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру і плідно працюють на посадах керівників харчових підприємств, хімічних, фармацевтичних та косметичних підприємств різних форм власності, установ та організацій; головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів підприємств (головного інженера, головного технолога, головного експерта з харчових добавок, провідного фахівця з контролю якості, начальника зміни, цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, технолога цеху, майстра, інженера-хіміка тощо); у комерційних структурах з виробництва і реалізації заквашувальних препаратів, харчових добавок, косметичних засобів та ін.; у науково-дослідних і проектних організаціях, а також закладах вищої освіти.

Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Підвищений попит на наших випускників зумовлений не лише зростаючим за останні роки значенням фахівця-технолога і експерта з дотримання якості й безпечності харчових продуктів, але й високою якістю підготовки.


ПОЛОЖЕННЯ про ННІ ХТ НУХТ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

 

 

Адреса інституту:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Корп. «А», кабінет 336,
Корп. «Ж», кабінет 219, 316, 506, 620.

 на Сайт інституту

Остання зміна: 14 листопада 2019

Навчально-науковий інститут харчових технологій забезпечує здобуття освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Харчові технології та інженерія

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Хімічна технологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічна технологія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Технології зберігання і переробки зерна

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання і переробки зерна
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки молока
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології органічних харчових продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології органічних харчових продуктів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології продуктів бродіння і виноробства

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 Харчові технології та освітньою програмою:

 • Технології продуктів бродіння і виноробства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології цукру та полісахаридів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології цукру та полісахаридів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Якість, стандартизація та сертифікація

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Якість, стандартизація та сертифікація
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Науковий ступінь «Доктор філософії»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Хімія

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 102 «Хімія»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Науковий ступінь «Доктор наук»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

 • доцент, кандидат технічних наук

  Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна

  Директор ННІ Харчових технологій

  доцент, кандидат технічних наук

 • доцент, кандидат технічних наук

  Пухляк Анастасія Григорівна

  Заступник директора з навчальної роботи ННІ Харчових технологій

  доцент, кандидат технічних наук

 • доцент, кандидат технічних наук

  Супрун-Крестова Олена Юріївна

  Заступник директора з навчальної роботи ННІ Харчових технологій

  доцент, кандидат технічних наук

 • доцент, кандидат технічних наук

  Пушанко Наталія Миколаївна

  Заступник директора з навчально-виховної роботи ННІ Харчових технологій

  доцент, кандидат технічних наук

 • доцент, кандидат технічних наук

  Карпович Інна Віталіївна

  Заступник директора з навчальної роботи ННІ Харчових технологій

  доцент, кандидат технічних наук

 • професор, кандидат технічних наук

  Гончаров Георгій Іванович

  Заступник директора з навчальної роботи і практичної підготовки ННІ Харчових технологій

  професор, кандидат технічних наук

 • професор, доктор технічних наук

  Зав'ялов Володимир Леонідович

  Заступник директора з науково-педагогічної роботи та міжнародного співробітництва ННІ Харчових технологій

  професор, доктор технічних наук

 • доцент, кандидат технічних наук

  Кириленко Роман Григорович

  Заступник директора з наукової та патентно-ліцензійної роботи ННІ Харчових технологій

  доцент, кандидат технічних наук

 • доцент, кандидат технічних наук

  Чернюшок Ольга Анатоліївна

  Відповідальна за організацію виховного процесу, інформаційну діяльність і за роботу зі студентами 1 та 2 курсів ННІ Харчових технологій

  доцент, кандидат технічних наук

 • доцент, кандидат технічних наук

  Білик Олена Анатоліївна

  Відповідальна за навчально-методичну роботу та інноваційні методи навчання ННІ Харчових технологій

  доцент, кандидат технічних наук

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «БАКАЛАВР»:

спеціальність 181 «Харчові технології»

освітньо-професійна програма «Харчові технології та інженерія»

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни гуманітарно-економічної підготовки
1. Everyday English англійська мова для повсякденного користування Кафедра іноземних мов професійного спрямування
2. Етика ділового спілкування Кафедра гуманітарних дисциплін
3. Історія їжі: антропологія, традиція, культура Кафедра гуманітарних дисциплін
4. Основи бізнесу Кафедра економіки і права
5. Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
6. Психологія успішності Кафедра гуманітарних дисциплін
7. Управління конфліктами Кафедра економіки праці та менеджменту
8. Сучасна європейська культура і глобалізація Кафедра гуманітарних дисциплін
9. Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
10. Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Дисципліни природничо-наукової підготовки
1. Інформаційні технології в інженерних розрахунках Кафедра інформатики
2. Теплохолодотехніка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3. Основи одержання морозива та заморожених десертів Кафедра технології молока і молочних продуктів
4. Fundamentals of cake technology Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
5. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин Кафедра харчової хімії
6. Основи технології м'ясних виробів HoReCa Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
7. Основи технологій тортів і тістечок  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8. Основи холодильних і сушильних технологій Кафедра технології консервування
9. Global trends of grain products Кафедра технології зберігання і переробки зерна
10. Світові тенденції зернових продуктів Кафедра технології зберігання і переробки зерна
11. Сенсорний аналіз Кафедра експертизи харчових продуктів
12. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях Кафедра технології цукру і підготовки води
13. Токсикологія харчових продуктів Кафедра харчової хімії
14. Фізичні основи інструментальних методів неруйнівної оцінки якості харчових продуктів Кафедра фізики
15. Екологія Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
16. Матеріалознавство Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання
17. Статистичні методи аналізу Кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.
Дисципліни загальної фахової підготовки
1. Сировина для харчових продуктів Профільні кафедри ННІХТ
2. Вхідний контроль сировини для харчових виробництв Профільні кафедри ННІХТ

 

3-4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну


освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

 

2 курс

 

п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни гуманітарно-економічної підготовки
1. Everyday English англійська мова для повсякденного користування Кафедра іноземних мов професійного спрямування
2. Етика ділового спілкування Кафедра гуманітарних дисциплін
3. Історія їжі: антропологія, традиція, культура Кафедра гуманітарних дисциплін
4. Основи бізнесу Кафедра економіки і права
5. Психологія взаємовідносин Кафедра гуманітарних дисциплін
6. Психологія успішності Кафедра гуманітарних дисциплін
7. Управління конфліктами Кафедра економіки праці та менеджменту
8. Сучасна європейська культура і глобалізація Кафедра гуманітарних дисциплін
9. Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
10. Риторика Кафедра гуманітарних дисциплін
Дисципліни природничо-наукової підготовки
1. Інформаційні технології в інженерних розрахунках Кафедра інформатики
2. Теплохолодотехніка Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
3. Основи одержання морозива та заморожених десертів Кафедра технології молока і молочних продуктів
4. Fundamentals of cake technology Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
5. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин Кафедра харчової хімії
6. Основи технології м'ясних виробів HoReCa Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
7. Основи технологій тортів і тістечок  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
8. Основи холодильних і сушильних технологій Кафедра технології консервування
9. Global trends of grain products Кафедра технології зберігання і переробки зерна
10. Світові тенденції зернових продуктів Кафедра технології зберігання і переробки зерна
11. Сенсорний аналіз Кафедра експертизи харчових продуктів
12. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях Кафедра технології цукру і підготовки води
13. Токсикологія харчових продуктів Кафедра харчової хімії
14. Фізичні основи інструментальних методів неруйнівної оцінки якості харчових продуктів Кафедра фізики
15. Екологія Кафедра екологічної безпеки та охорони праці
16. Матеріалознавство Кафедра машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання
17. Статистичні методи аналізу Кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.

 

3-4 курс

 

п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну

Архів 

 

Енергетичні ресурси харчової промисловості


Інформаційні технології в інженерних розрахунках


Матеріалознавство


Everyday English


Основи одержання морозива та заморожених десертів


Основи технологій водокористування у харчових виробництвах

Психологія взаємовідносин


Риторика


Статистико-економетричні методи в технологічних процесах


Токсикологія харчових продуктів


Функціональні зернові продукти


Гастрономічні традиції народів світу: історія та культура


Етика ділового спілкування


Культура професійного мовлення


Основи виробництва органічних харчових продуктів


Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин


Полісахариди у харчових виробництвах


Психологія успішності


Сенсорний аналіз


Стратегія сталого розвитку


Фізичні основи інструментальних методів оцінки якості харчових продуктів


Основи виробництва органічних харчових продуктів


Основи одержання функціональних зернових продуктів


Основи хімії природних сполук


Полісахариди у виробництві продуктів харчування


Природні та штучні сорбенти в технологіях водопідготовки


Статистико-економетричні методи в технологічних процесах

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «МАГІСТР»:

спеціальність 181 «Харчові технології»

освітньо-професійна програма «Технології зберігання, консервування та переробки молока»

 

освітньо-професійна програма «Технології продуктів бродіння і виноробства»

 

освітньо-професійна програма «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса»

 

освітньо-професійна програма «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів»

 

освітньо-професійна програма «Технології харвочих продуктів оздоровчого та профілактичного призначення»

 

освітньо-професійна програма «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»

 

освітньо-професійна програма «Технології органічних харчових продуктів»

 

освітньо-професійна програма «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції»

 

освітньо-професійна програма «Технології цукру та полісахаридів»

 

освітньо-професійна програма «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв»

 

освітньо-професійна програма «Технології зберігання і переробки зерна»

 

освітньо-професійна програма «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів»

 

освітньо-професійна програма «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів»

 

освітньо-професійна програма «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів»

 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

освітньо-професійна програма «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів»

 

спеціальності 181 «Харчові технології»

151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

133 «Галузеве машинобудування»

міждисциплінарна освітньо-наукова програма «LEAN-виробництво харчової продукції»

 

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів
ОНС «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»:

спеціальність 181 «Харчові технології»