Н У Х Т

Навчально-науковий інститут харчових технологій

герб ННІХТ

Навчально-науковий інститут харчових технологій є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, який було створено рішенням вченої ради університету від 31 травня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів університету з багаторічним досвідом підготовки фахівців для харчової промисловості; а саме: факультету технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; факультету технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

До складу Навчально-наукового інституту харчових технологій входять 12 кафедр, 10 з них є випусковими, всі вони оснащені комп’ютерними класами, навчально-методичними кабінетами, навчальними і науковими лабораторіями.

На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій створені наукові школи, які працюють над розв’язанням актуальних для харчової промисловості проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу в магістратуру, а потім і на навчання для здобуття наукового ступеня доктора філософії.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук.

Без якісних та безпечних харчових продуктів і питної води неможливе існування людини. Забезпечити суспільство такими продуктами покликані вихованці Навчально-наукового інституту харчових технологій.

Професії, які Ви зможете опанувати, навчаючись на кафедрах нашого Інституту, поєднують основну тріаду людського життя: людина – харчування – здоров’я.

З 2011 року розпочато підготовку фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою «Хімічна технологія». У 2015 році здійснено перший набір студентів на навчання за освітнім ступенем «Магістр» за цією ж спеціальністю та освітньою програмою «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів». Випускники, які закінчили навчання за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» необхідні широкому спектру підприємств, які орієнтовані на випуск харчових добавок готової харчової продукції, парфумерно-косметичних засобів, фармацевтичних препаратів, а також контрольно-дослідницьким лабораторіям за фаховим напрямком.

Зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій приймає і запроваджує кращі світові стандарти вищої освіти. Починаючи з 2016-2017 навчального року студенти, які вступили на навчання за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 161 «Хімічні технології та інженерія» здобувають освітній ступінь «Бакалавр» за новими навчальними планами, які враховують вимоги закону України «Про вищу освіту», досвід передових європейських закладів вищої освіти, забезпечують академічну мобільність студентів та створюють умови для всебічного розвитку майбутніх фахівців.

Студенти інституту мають можливість обрати англомовний курс навчання.

Основою сучасного фахівця є практична підготовка. Для успішного пошуку застосування своїх знань та навичок варто перевірити їх в умовах виробництва. Студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням на базових підприємствах. Під час проходження ознайомлювально-виробничої, технологічної та переддипломної практик студенти розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вчаться аналізувати технологічні ситуації, здійснюють експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; вчаться приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо. З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців та зміцнення зв’язків з виробництвом регулярно організовуються зустрічі з провідними вченими і представниками промисловості.

Кредо нашого Навчально-наукового інституту харчових технологій – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших студентів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

Випускники Навчально-наукового інституту харчових технологій – це різнобічно підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як з базових дисциплін харчової науки, так і спеціалізованих дисциплін для окремих технологій.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру і плідно працюють на посадах керівників харчових підприємств, хімічних, фармацевтичних та косметичних підприємств різних форм власності, установ та організацій; головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів підприємств (головного інженера, головного технолога, головного експерта з харчових добавок, провідного фахівця з контролю якості, начальника зміни, цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, технолога цеху, майстра, інженера-хіміка тощо); у комерційних структурах з виробництва і реалізації заквашувальних препаратів, харчових добавок, косметичних засобів та ін.; у науково-дослідних і проектних організаціях, а також закладах вищої освіти.

Отримані знання дозволяють нашим вихованцям бути конкурентноздатними на ринку праці. Підвищений попит на наших випускників зумовлений не лише зростаючим за останні роки значенням фахівця-технолога і експерта з дотримання якості й безпечності харчових продуктів, але й високою якістю підготовки.


ПОЛОЖЕННЯ про ННІ ХТ НУХТ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

 

 

Адреса інституту:

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
Корп. «А», кабінет 336,
Корп. «Ж», кабінет 219, 316, 506, 620.

 на Сайт інституту

Остання зміна: 14 листопада 2019

Навчально-науковий інститут харчових технологій забезпечує здобуття освіти зі спеціальності 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Харчові технології та інженерія

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Харчові технології та інженерія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Хімічна технологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічна технологія
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців або 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Технології зберігання і переробки зерна

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання і переробки зерна
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки м’яса

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки м’яса
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки молока

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки молока
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології органічних харчових продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології органічних харчових продуктів
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології продуктів бродіння і виноробства

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 Харчові технології та освітньою програмою:

 • Технології продуктів бродіння і виноробства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технології цукру та полісахаридів

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технології цукру та полісахаридів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 161 «Хімічні технології та інженерія» та освітньою програмою:

 • Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології» та освітньою програмою:

 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Якість, стандартизація та сертифікація

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Якість, стандартизація та сертифікація
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі

Підготовка фахівців у галузях знань 18 «Виробництво та технології», 24 «Сфера обслуговування» за спеціальностями 181 «Харчові технології» та 242 «Туризм» та міждисциплінарною освітньо-науковою програмою:

 • Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 10 місяців

 

Науковий ступінь «Доктор філософії»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Хімія

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 102 «Хімія»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Науковий ступінь «Доктор наук»:

Харчові технології

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Детальніше...

2022-2023 навчальний рік

для здобувачів освітнього ступеня «БАКАЛАВР»

спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Харчові технології та інженерія

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни загальної фахової підготовки
 1. Fundamentals of cake technology  Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
 2. Основи технологій тортів та тістечок Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
3. Global trends and grain technologies
Кафедра технології зберігання і переробки зерна
4. Світові тренди і зернові технології Кафедра технології зберігання і переробки зерна
5. Цукропродукти і цукрозамінники в харчових технологіях Кафедра технології цукру і підготовки води
6. Основи одержання морозива та заморожених десертів Кафедра технології молока і молочних продуктів
7. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин Кафедра харчової хімії
8. Основи технології м'ясних виробів HoReCa Кафедра технології м’яса і м’ясних продуктів
9. Основи холодильних і сушильних технологій Кафедра технології консервування
10. Сировина для харчових продуктів Профільні кафедри ННІХТ
11. Вхідний контроль сировини харчових виробництв Профільні кафедри ННІХТ

 

3-4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни професійного і практичного спрямування
Блок «Технології цукру, полісахаридів та підготовки води» Кафедра технології цукру і підготовки води 
1. Технологія цукру  
2. Технології крохмалю та крохмалепродуктів  
3. Водопостачання харчових підприємств  
4. Сучасні методи очищення стічних вод харчових виробництв  
5. Властивості води в харчових продуктах  
6. Основи наукових досліджень та моделювання харчових продуктів  
7. Фізико-хімічні принципи технологічних процесів виробництва цукру  
8. Гігієна та санітарія у виробництві  
9. Технологія питної води та води для харчових виробництв  
Блок «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів 
1. Технологічний контроль борошняних, кондитерських та харчоконцентратних підприємств  
2. Технології харчових концентратів  
3. Технології кондитерських виробів  
4. Основи технологій продуктів тривалого зберігання  
5. Технологічне моделювання борошняних, кондитерських виробів та харчоцонкентратів  
6. Технології хлібобулочних виробів  
7. Низькотемпературні та екструзійні технології  
8. Технології макаронних виробів  
Блок «Технології зберігання і переробки зерна» Кафедра технології зберігання і переробки зерна 
1. Зернознавство  
2. Технології зберігання зерна  
3. Зернові технології  
  Модуль 1. Елеваторні технології  
  Модуль 2. Борошномельне виробництво  
  Модуль 3. Круп'яне виробництво  
  Модуль 4. Технологія комбікормів  
4. Пневмотранспорт та аспірація  
5. Моделювання в зернових технологіях  
Блок «Технології продуктів бродіння і виноробства» Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства 
1. Технологія продуктів спиртового бродіння  
  Модуль 1. Технологія пива  
  Модуль 2. Технологія спирту  
  Модуль 3. Первинне виноробство  
  Модуль 4. Технологія вина із винограду  
  Модуль 5. Технологія вина із плодово-ягідної сировини  
2. Технологія алкогольних напоїв  
3. Основи холодильних і сушильних технологій  
4. Хімія і біохімія вина  
5. Технології екстрактів і напоїв  
6. Методологія наукових досліджень  
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» Кафедра технології консервування 
1. Технології зберігання сировини у консервній промисловості  
2. Хімія і технологія сировини у консервній промисловості  
3. Технології овочевих та фруктових консервів  
4. Фізико-хімічні основи технології консервованої продукції  
5. Технологічний контроль консервного виробництва  
6. Технології соусів  
7. Технології консервованих продуктів для дитячого та дієтичного харчування  
8. Технології сушіння  
9. Холодильні технології  
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса» Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів 
1. Анатомія сільськогосподарських тварин і птиці  
2. Основи кріогенних і сушильних технологій  
3. Технології переробки вторинних продуктів м'ясної галузі  
4. М'ясні технології  
  Модуль 1. Технології первинної переробки сільськогосподарських тварин і птиці  
  Модуль 2. Технології м'ясних і м'ясомістких консервів   
  Модуль 3. Технології ковбасного виробництва   
  Модуль 4. Технології м'ясних напівфабрикатів і солених виробів  
5. Науково-практичні основи виробництва м'ясних продуктів  
6. Моделювання і оцінка якості м'ясних продуктів  
7. Санітарія у м'ясній галузі  
Блок «Технології зберігання, консервування та переробки молока» Кафедра технології молока і молочних продуктів 
1. Основи отримання та первинного оброблення молока   
2. Хімія та фізика молока і молочних продуктів лока  
3. Технології незбираномолочних продуктів та морозива  
4. Технологія сирів  
5. Технології консервування та зберігання молочних продуктів  
6. Технології масла, молочних жирів та спредів  
7. Безвідходні технології в молочній промисловості  
8. Технології молочних продуктів спеціального призначення  
9. Методологія наукових досліджень  
Блок «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
1. Жири і олії у харчових продуктах  
2. Науково-практичні основи технології жирів  
3. Технології рослинних білків  
4. Технології рослинних олій  
5. Технології парфумерно-косметичних виробів  
6. Рафінація та модифікація жирів  
7. Основи наукових досліджень  
Блок «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» Кафедра технології оздоровчих продуктів 
1. Основи валеології: оздоровчі аспекти харчування  
2. Хімія та фармакогнозія рослин  
3. Методологія наукових досліджень  
4. Основи кріогенних і сушильних технологій  
5. Технологія природних харчових сорбентів  
6. Основи конструювання нових харчових продуктів  
7. Технологія продуктів для дитячого та геродієтичного харчування  
8. Технологія продуктів функціонального призначення  
9. Технологія природних вітамінів  
10. Технологія харчових та дієтичних добавок  
11. Дослідження та розробка нових харчових продуктів  

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

 

2-3-4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни професійного і практичного спрямування
Блок А Кафедра експертизи харчових продуктів 
1. Інструментальні методи аналізу  
  Модуль 1. Класичні методи аналізу  
  Модуль 2. Експрес методи аналізу  
2. Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів  
  Модуль 1. Методи оцінки ризиків  
  Модуль 2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв  
  Модуль 3. Оцінка терміну придатності харчових продуктів  
3. Належні практики виробництва  
4. Безпека пакування та зберігання харчових продуктів  
5. Практика ЄС в системах управління виробництва харчової продукції  
6. Управління зовнішніми процесами  
7. Санітарія виробництва та управління відходами  
8. Інспектування технологічних процесів  
9. Харчові алергени  
10. Основи товарознавства харчової продукції  
Блок Б Кафедра експертизи харчових продуктів 
1. Інструментальні методи аналізу  
  Модуль 1. Класичні методи аналізу  
  Модуль 2. Експрес методи аналізу  
2. Оцінки і управління ризиками в галузі безпеки харчових продуктів  
  Модуль 1.Методи оцінки ризиків  
  Модуль 2. Інгредієнти і допоміжні матеріали харчових виробництв  
  Модуль 3. Оцінка терміну придатності харчових продуктів  
3. Належні практики виробництва  
4.  Безпека пакування та зберігання харчових продуктів       
5. Стандартизація та оцінювання відповідності  
6. Інструменти системи простежуваності  
7. Санітарія виробництва та управління відходами  
8. Валідація та верифікація систем управління безпечності  
9. Метрологічне забезпечення харчових виробництв  
10. Основи наукових досліджень  

 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

 

Хімічна технологія

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни природничо-наукової підготовки
 1. Хімія гетероциклів Кафедра харчової хімії
 2. Хімія полімерів Кафедра харчової хімії
3. Фармацевтична хімія Кафедра харчової хімії
4. Основи органічної хімії духмяних, барвних та структуроутворюючих речовин Кафедра харчової хімії
5. Хімія сировини Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. Хімія сировини харчових добавок Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Хімія сировини косметичних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8. Зберігання сировини і готової продукції парфумерно-косметичної галузі Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
Дисципліни професійної і практичної підготовки
 1. Сенсорний аналіз  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
 2. Сенсорний аналіз та фізико-хімічний аналіз харчових добавок та косметичних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
3. Фізичні методи неруйнівної оцінки якості харчових продуктів Кафедра фізики

 

3 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни гуманітарно-економічної підготовки
1. Етика ділового спілкування Кафедра гуманітарних дисциплін
9. Культура професійного мовлення Кафедра гуманітарних дисциплін
Дисципліни природничо-наукової підготовки
1. Технічна мікробіологія Кафедра біотехнології і мікробіології
2. Мікробіологія, санітарія і гігієна з основами НАССР Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
Дисципліни професійної і практичної підготовки
1. Основи комп’ютерної графіки Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
2. САПР Кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
3. Енерготехнологія хіміко-технологічних процесів Кафедра теплоенергетики та холодильної техніки
4. Корозія матеріалів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
5. Конструкційні матеріали та засоби захисту від корозії Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
6. ПАР в харчовій та косметичній промисловості Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
7. Хімія ПАР Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
8. Хімічні методи аналізу харчових добавок та косметичних засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
9. Харчова хімія Кафедра харчової хімії

 

4 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
Дисципліни гуманітарно-економічної підготовки
1. English for Chemists Кафедра іноземних мов професійного спрямування
2. Everyday English Кафедра іноземних мов професійного спрямування
Дисципліни професійної і практичної підготовки
1. Токсикологічна хімія  Кафедра харчової хімії
2. Комп’ютерна хімія  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
3. Комп'ютерні розрахунки в хімічній технології  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 

 

для здобувачів освітнього ступеня «МАГІСТР»

спеціальність 181 «Харчові технології»

 

Технології зберігання, консервування та переробки молока

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології продуктів бродіння і виноробства

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології зберігання, консервування та переробки м'яса

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології органічних харчових продуктів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технологічна експертиза та безпека харчової продукції

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології цукру та полісахаридів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології зберігання і переробки зерна

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

 

спеціальність 161 «Хімічні технології та інженерія»

 

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

 

1 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Токсикологія косметичних засобів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
2. Мікробіологія харчових добавок та косметичних засобів  Кафедра біотехнології і мікробіології
3. Спецмікробіологія харчових та косметичних продуктів  Кафедра біотехнології і мікробіології
4. Експертиза харчових та косметичних продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
5. Управління якістю, безпека харчових та косметичних продуктів  Кафедра експертизи харчових продуктів
6. Токсикологія харчових добавок та косметичних засобів  Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

 

2 курс


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1. Дизайн лікарських засобів Кафедра харчової хімії
2. Органічний синтез лікарських засобів Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів 
3. Нанотехнології та наноматеріали Кафедра технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів
4. Новітні хімічні системи Кафедра харчової хімії 

  

спеціальності:
181 «Харчові технології»
151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
133 «Галузеве машинобудування»

 

міждисциплінарна освітньо-наукова програма «LEAN-виробництво харчової продукції»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

для здобувачів освітнього-наукового ступеня
«ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

спеціальність 181 «Харчові технології»

 


п/п
Назва дисципліни Назва кафедри, яка викладає дисципліну
1.    
2.    

 

 Каталоги ДВВ ННІХТ за минулі навчальні роки перейти