Н У Х Т

Проблемна науково-дослідна лабораторія

Маринін А.І.
Маринін Андрій Іванович
завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Тел. +38044 287 92 28
Тел./факс +38044 289 72 13

e-mail: andrii_marynin@ukr.net

 

УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Національний університет харчових технологій за рахунок коштів державного бюджету у 2023 році (підстава: Наказ МОН України від 16 березня 2023 року № 283)

 

Назва НДДКР
Номер держреєстрації Категорія роботи
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь
Підстава до виконання –
дата, № документу
Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
Раціональне природокористування
Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості
Розроблення методів контролю якості та безпечності продуктів бджільництва

№ держреєстрації: 0122U001237

Прикладна робота

Літвинчук Світлана Іванівна,
доц., к-т техн. наук

29.12.2021 № 1461


2022-2023 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукове обгрунтування та розроблення ресурсоефективних технологій харчової продукції цільового призначення як імператив продовольчої безпеки України

№ держреєстрації: 0123U102060

Прикладна робота

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна,
доц., к-т техн. наук

03.03.2023 № 232


2023-2025 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-практичні засади пакувальних систем для харчових продуктів з регуляцією ефективності зберігання в умовах продовольчої кризи

№ держреєстрації: 0123U102059

Прикладна робота

Маринін Андрій Іванович,
старш. дослідник (старш. наук. співроб.), к-т техн. наук

03.03.2023 № 232


2023-2025 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Національний університет харчових технологій за рахунок коштів державного бюджету у 2022 році (підстава: Наказ МОН України від 21 квітня 2022 року № 367)

 

Назва НДДКР
Номер держреєстрації Категорія роботи
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь
Підстава до виконання –
дата, № документу
Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
Раціональне природокористування
Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості
Розроблення методів контролю якості та безпечності продуктів бджільництва

№ держреєстрації: 0122U001237

Прикладна робота

Літвинчук Світлана Іванівна,
доц., к-т техн. наук

29.12.2021 № 1461


2022-2023 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукове обгрунтування ресурсоефективних технологій харчових продуктів, збагачених поліфункціональними інгредієнтами

№ держреєстрації: 0120U102556

Прикладна робота

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна,
доц., к-т техн. наук

10.04.2020 № 499

03.02.2020 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Обгрунтування ресурсоощадних технологій харчових продуктів на основі органічноспрямованого перероблення продуктів тваринного походження

№ держреєстрації: 0121U109796

Прикладна робота

Пасічний Василь Миколайович,
проф., д-р техн. наук

03.03.2021 № 278

26.02.2021 № 264
2021-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-технічні засади функціонально орієнтованого проектування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу

№ держреєстрації: 0120U102557

Прикладна робота

Гавва Олександр Миколайович,
проф., д-р техн. наук

10.04.202 № 499

03.02.202 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Обгрунтування та реалізація умов тривалого зберігання харчових продуктів в упаковці із заданими функціональними властивостями

№ держреєстрації: 0121U109795

Прикладна робота

Маринін Андрій Іванович,
старш. дослідник (старш. наук. співроб.), к-т техн. наук

03.03.2021 № 278

26.02.2021 № 264
2021-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Дослідження інноваційних процесів активації та очищення води з набуттям нею оздоровчих ефектів і розробка технології її виробництва

№ держреєстрації: 0120U102558

Прикладна робота

Святненко Роман Сергійович,
без звання, к-т техн. наук

10.04.2020 № 499

03.02.2020 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибрежних та внутрішніх вод, біоекономіка
Реалізації ресурсозберігаючих методів модифікації функціонально-технологічних характеристик молочної сироватки в технологіях харчових продуктів цільового призначення

№ держреєстрації: 0120U100868

Наукова робота

Кузьмик Ульяна Геннадіївна,
доц., к-т техн. наук

03.02.2020 № 115

09.12.2019 № 1529
2020-2022 Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибрежних та внутрішніх вод, біоекономіка

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Національний університет харчових технологій за рахунок коштів державного бюджету у 2021 році (підстава: Наказ МОН України від 26 лютого 2021 року № 264)

 

Назва НДДКР
Номер держреєстрації Категорія роботи
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь
Підстава до виконання –
дата, № документу
Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
Хімічний дизайн біологічно активних сполук на основі нітрогеновмісних похідних флавоноїдів

№ держреєстрації: 0119U002574

Фундаментальна робота

Бондаренко Світлана Петрівна,
доц., д-р хім. наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Хімія
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання

№ держреєстрації: 0119U002575

Фундаментальна робота

Пирог Тетяна Павлівна,
проф., д-р біологічних наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Дослідження інноваційних процесів активації та очищення води з набуттям нею оздоровчих ефектів і розробка технології її виробництва

№ держреєстрації: 0120U102558

Прикладна робота

Большак Юрій Васильович,
старший дослідник (старш. наук. співроб.), к-т хім. наук

10.04.2020 № 499

03.02.2020 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукове обгрунтування ресурсоефективних технологій харчових продуктів, збагачених поліфункціональними інгредієнтами

№ держреєстрації: 0120U102556

Прикладна робота

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна,
доц., к-т техн. наук

10.04.2020 № 499

03.02.2020 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Обгрунтування ресурсоощадних технологій харчових продуктів на основі органічноспрямованого перероблення продуктів тваринного походження

№ держреєстрації: 0121U109796

Прикладна робота

Пасічний Василь Миколайович,
проф., д-р техн. наук

03.03.2021 № 278

26.02.2021 № 264
2021-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-технічні засади функціонально орієнтованого проектування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу

№ держреєстрації: 0120U102557

Прикладна робота

Гавва Олександр Миколайович,
проф., д-р техн. наук

10.04.202 № 499

03.02.202 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Обгрунтування та реалізація умов тривалого зберігання харчових продуктів в упаковці із заданими функціональними властивостями

№ держреєстрації: 0121U109795

Прикладна робота

Маринін Андрій Іванович,
старш. дослідник (старш. наук. співроб.), к-т техн. наук

03.03.2021 № 278

26.02.2021 № 264
2021-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Розроблення систем використання вторинних енергоматеріальних ресурсів на підприємствах АПК

№ держреєстрації: 0119U002576

Прикладна робота

Шевченко Олександр Юхимович,
проф., д-р техн. наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибрежних та внутрішніх вод, біоекономіка
Реалізації ресурсозберігаючих методів модифікації функціонально-технологічних характеристик молочної сироватки в технологіях харчових продуктів цільового призначення

№ держреєстрації: 0120U100868

Наукова робота

Кузьмик Ульяна Геннадіївна,
доц., к-т техн. наук

03.02.2020 № 115

09.12.2019 № 1529
2020-2022 Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибрежних та внутрішніх вод, біоекономіка

 

УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Національний університет харчових технологій за рахунок коштів державного бюджету у 2020 році (підстава: Наказ МОН України від 4 грудня 2020 року № 1507)

 

Назва НДДКР
Номер держреєстрації Категорія роботи
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь
Підстава до виконання –
дата, № документу
Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
Хімічний дизайн біологічно активних сполук на основі нітрогеновмісних похідних флавоноїдів

№ держреєстрації: 0119U002574

Фундаментальна робота

Бондаренко Світлана Петрівна,
доц., д-р хім. наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Хімія
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання

№ держреєстрації: 0119U002575

Фундаментальна робота

Пирог Тетяна Павлівна,
проф., д-р біологічних наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Дослідження інноваційних процесів активації та очищення води з набуттям нею оздоровчих ефектів і розробка технології її виробництва

№ держреєстрації: 0120U102558

Прикладна робота

Большак Юрій Васильович,
старший дослідник (старш. наук. співроб.), к-т хім. наук

10.04.2020 № 499

03.02.2020 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукове обгрунтування ресурсоефективних технологій харчових продуктів, збагачених поліфункціональними інгредієнтами

№ держреєстрації: 0120U102556

Прикладна робота

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна,
доц., к-т техн. наук

10.04.2020 № 499

03.02.2020 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукове обґрунтування та розроблення активних пакувальних систем харчових продуктів

№ держреєстрації: 0118U003558

Прикладна робота

Маринін Андрій Іванович,
старш. дослідник (старш. наук. співроб.), к-т техн. наук

25.01.2018 № 64

24.01.2018 № 63
2018-2020 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-практичне обґрунтування технологій м'ясних та м'ясомістких продуктів подовженого терміну зберігання

№ держреєстрації: 0118U003557

Прикладна робота

Пасічний Василь Миколайович,
проф., д-р техн. наук

25.01.2018 № 64

24.01.2018 № 63
2018-2020 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-технічні засади функціонально орієнтованого проектування машин пакування харчових продуктів у контексті технологій замкненого циклу

№ держреєстрації: 0120U102557

Прикладна робота

Гавва Олександр Миколайович,
проф., д-р техн. наук

10.04.202 № 499

03.02.202 № 115
2020-2022 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Розроблення систем використання вторинних енергоматеріальних ресурсів на підприємствах АПК

№ держреєстрації: 0119U002576

Прикладна робота

Шевченко Олександр Юхимович,
проф., д-р техн. наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибрежних та внутрішніх вод, біоекономіка
Реалізації ресурсозберігаючих методів модифікації функціонально-технологічних характеристик молочної сироватки в технологіях харчових продуктів цільового призначення

№ держреєстрації: 0120U100868

Наукова робота

Кузьмик Ульяна Геннадіївна,
доц., к-т техн. наук

03.02.2020 № 115

09.12.2019 № 1529
2020-2022 Продовольча безпека, ресурсозберігаюче сільське та лісове господарство, дослідження морських, прибрежних та внутрішніх вод, біоекономіка

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Національний університет харчових технологій за рахунок коштів державного бюджету у 2019 році (підстава: Наказ МОН України від 31 січня 2019 року № 96)

 

Назва НДДКР
Номер держреєстрації Категорія роботи
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь
Підстава до виконання –
дата, № документу
Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності страхового ринку України в контексті європейської інтеграції

№ держреєстрації: 0117U001246

Фундаментальна робота

Шірінян Лада Василівна,
доц., д-р екон. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Економіка
Найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій
Хімічний дизайн біологічно активних сполук на основі нітрогеновмісних похідних флавоноїдів

№ держреєстрації: 0119U002574

Фундаментальна робота

Бондаренко Світлана Петрівна,
доц., д-р хім. наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Хімія
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
Комплексні мікробні препарати мультифункціонального призначення: від регуляції біосинтезу та властивостей до перспектив практичного використання

№ держреєстрації: 0119U002575

Фундаментальна робота

Пирог Тетяна Павлівна,
проф., д-р біологічних наук

05.02.2019 № 129

31.01.2019 № 96
2019-2021 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Раціональне природокористування
Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості
Створення наукових основ технологічних процесів відновлення води до її природного структурно-енергетичного стану

№ держреєстрації: 0117U001244

Фундаментальна робота

Українець Анатолій Іванович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Баро- та електромембранні процеси в технологіях очищення рідких середовищ харчової промисловості

№ держреєстрації: 0117U001247

Прикладна робота

Мирончук Валерій Григорович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукове обґрунтування та розроблення активних пакувальних систем харчових продуктів

№ держреєстрації: 0118U003558

Прикладна робота

Маринін Андрій Іванович,
старш. дослідник (старш. наук. співроб.), канд. техн. наук

25.01.2018 № 64

24.01.2018 № 63
2018-2020 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукові засади розроблення ресурсоощадних технологій білоквмісних поліфункціональних концентратів для харчових продуктів цільового призначення

№ держреєстрації: 0117U001243

Прикладна робота

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна,
доц., канд. техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково - технічні засади створення енергоефективних, багатофункціональних пакувальних машин харчових продуктів на основі неоднорідної системи мехатронних модулів

№ держреєстрації: 0117U001249

Прикладна робота

Гавва Олександр Миколайович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-практичне обґрунтування технологій м'ясних та м'ясомістких продуктів подовженого терміну зберігання

№ держреєстрації: 0118U003557

Прикладна робота

Пасічний Василь Миколайович,
проф., д-р техн. наук

25.01.2018 № 64

24.01.2018 № 63
2018-2020 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Розроблення систем використання вториннихенергоматеріальних ресурсів на підприємствах АПК

№ держреєстрації: 0119U002576

Прикладна робота

Шевченко Олександр Юхимович,
д-р техн. наук

05.02.2019 № 129 2019-2021 Наукові проблеми харчових технологій

 

УТОЧНЕНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН наукових досліджень та розробок, які виконує Національний університет харчових технологій за рахунок коштів державного бюджету у 2018 році (підстава: Наказ МОН України від 7 червня 2018 року № 601)

 

Назва НДДКР
Номер держреєстрації Категорія роботи
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь
Підстава до виконання –
дата, № документу
Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами
ФУНДАМЕНТАЛЬНІ НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ З НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВИХ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО, СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНИ У СВІТІ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА І ДЕРЖАВИ 
Найважливіші фундаментальні проблеми фізико-математичних і технічних наук
Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності страхового ринку України в контексті європейської інтеграції

№ держреєстрації: 0117U001246

Фундаментальна робота

Шірінян Лада Василівна,
доц., д-р екон. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Економіка
Фундаментальні проблеми наук про життя та розвиток біотехнологій
Фізіологічні основи регуляції мікробного синтезу як пдгрунтя для створення біотехнологій комплексних препаратів зі стабільними поліфункціональними властивостями

№ держреєстрації: 0116U001530

Фундаментальна робота

Пирог Тетяна Павлівна,
проф., д-р біолог. наук

25.02.2016 № 158

24.02.2016 № 153
2016-2018 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Раціональне природокористування
Перспективні технології агропромислового комплексу та переробної промисловості
Наукові засади розоблення інноваційних технологій хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності та термінів їх збергіання

№ держреєстрації: 0116U001529

Фундаментальна робота

Білик Олена Анатоліївна,
доц., к-т тех. наук

25.02.2016 № 158

24.08.2016 № 153
2016-2018 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Створення наукових основ технологічних процесів відновлення води до її природного структурно-енергетичного стану

№ держреєстрації: 0117U001244

Фундаментальна робота

Українець Анатолій Іванович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Баро- та електромембранні процеси в технологіях очищення рідких середовищ харчової промисловості

№ держреєстрації: 0117U001247

Прикладна робота

Мирончук Валерій Григорович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Інтенсифікація енрего- і масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і міробіологічних виробництв в умовах осциляцій фізичних і осмотичних тисків

№ держреєстрації: 0117U001248

Прикладна робота

Шевченко Олександр Юхимович,
проф., д-р тех. наук

10.02.2017 №199

10.02.2017 №198
2017-2018 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукове обґрунтування та розроблення активних пакувальних систем харчових продуктів

№ держреєстрації: 0118U003558

Прикладна робота

Маринін Андрій Іванович,
старш. дослідник (старш. наук. співроб.), канд. техн. наук

25.01.2018 № 64

24.01.2018 № 63
2018-2020 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукові засади розроблення ресурсоощадних технологій білоквмісних поліфункціональних концентратів для харчових продуктів цільового призначення

№ держреєстрації: 0117U001243

Прикладна робота

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер’янівна,
доц., канд. техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-технічні засади створення енергоефективних, багатофункціональних пакувальних машин харчових продуктів на основі неоднорідної системи мехатронних модулів

№ держреєстрації: 0117U001249

Прикладна робота

Гавва Олександр Миколайович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Науково-практичне обґрунтування технологій м'ясних та м'ясомістких продуктів подовженого терміну зберігання

№ держреєстрації: 0118U003557

Прикладна робота

Пасічний Василь Миколайович,
проф., д-р техн. наук

25.01.2018 № 64

24.01.2018 № 63
2018-2020 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Технології рослинних олій із нетрадиційної сировини з використанням ферментних препаратів комплексної дії

№ держреєстрації: 0117U001245

Розробка

Носенко Тамара Тихонівна,
доц., к-т техн. наук

10.02.2017 № 199

10.02.2017 № 198
2017-2018 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології

 

ПОЛОЖЕННЯ про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій (НУХТ) Детальныше