Н У Х Т

Звіти

БАЛАНС


Звіт про фінансові результати за 2023 рік


Звіт про рух грошових коштів за 2023 рік


Звіт за  2023 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 2д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2023 рік про надходження і використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201080 – форма № 2д

- Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів


Звіт за 2023 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 2д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2023 рік про надходження і використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201190 – форма № 2д

– Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти


Звіт за 2023 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 4-1д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2023 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 4-1д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2023 рік про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 4-2д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2023 рік про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 4-2д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


 

БАЛАНС


Звіт про фінансові результати за 2022 рік


Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік


Звіт за  2022 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 2д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2022 рік про надходження і використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201080 – форма № 2д

- Державні премії, стипендії та гранти в галузі освіти, науки і техніки, стипендії переможцям міжнародних конкурсів


Звіт за 2022 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 2д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2022 рік про надходження і використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201190 – форма № 2д

– Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти


Звіт за 2022 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 4-1д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2022 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 4-1д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2022 рік про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 4-2д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2022 рік про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 4-2д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


 

БАЛАНС


Звіт про фінансові результати за 2021 рік


Звіт про рух грошових коштів за 2021 рік


Звіт за 2021 рік про надходження і використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201190 – форма № 2д

– Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти


Звіт за 2021 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації 2201160 – форма № 2д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2021 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації 2201040 – форма № 2д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2021 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 4-1д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2021 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 4-1д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2021 рік про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 4-2д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2021 рік про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 4-2д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


 

БАЛАНС


Звіт про фінансові результати за 2020 рік


Звіт про рух грошових коштів за 2020 рік


Звіт про власний капітал


Звіт за 2020 рік про надходження і використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201190 – форма № 2д

– Виплата академічних стипендій студентам (курсантам), аспірантам, докторантам закладів фахової передвищої та вищої освіти


Звіт за 2020 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації 2201160 – форма № 2д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2020 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації 2201040 – форма № 2д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2020 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 4-1д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2020 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 4-1д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


Звіт за 2020 рік про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма № 4-2д

– Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2020 рік про надходження і використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма № 4-2д

– Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ


 

БАЛАНС


Звіт про фінансові результати за 2019 рік


Звіт про рух грошових коштів за 2019 рік


Звіт про власний капітал


Звіт за 2019 рік про надходження і використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201190 – форма № 2д

– Виплата академічних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів


Звіт за 2019 рік про надходження і використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації видатків 2201380 – форма № 2д

– Виконання зобов’язань України у сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва


Звіт за 2019 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації 2201160 – форма № 2д

– Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2019 рік про надходження та використання коштів загального фонду за кодом програмної класифікації 2201040 – форма № 2д

– Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання


Звіт за 2019 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма №4-1д

– Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики


Звіт за 2019 рік про надходження та використання коштів, отриманих як плата за послуги за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма №4-1д

– Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання


Звіт за 2019 рік про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201040 – форма №4-2д

– Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка розвитку наукової інфраструктури, наукових об’єктів, що становлять національне надбання


Звіт за 2019 рік про надходження та використання коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень за кодом програмної класифікації видатків 2201160 – форма №4-2д

– Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і IV рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики