Н У Х Т

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Логотип АКС

Факультет був створений у квітні 2000 р. До його складу увійшли кафедри: автоматизації процесів управління, інтегрованих автоматизованих систем, інформаційних систем, інформатики та вищої математики.

Першим деканом факультету був призначений доцент Ельперін Ігор Володимирович, який здійснив величезну роботу не лише з організації і становлення факультету, але й зміцнення матеріальної бази, як навчальних лабораторій, так і гуртожитку №4.

У 2000 році на факультеті навчалося близько 500 студентів за трьома спеціальностями: "Автоматизоване управління технологічними процесами", "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" та "Інформаційні управляючі системи та технології".

З січня 2006 року до 2017 року деканом факультету була Маноха Людмила Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем. Вона продовжила справу розбудови і зміцнення факультету. За цей час був здійснений перехід на нові галузеві стандарти вищої освіти України для напрямів "Комп'ютерні науки" і "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", повний перехід на кредитно-трансферну систему освіти.

У 2017 році для студентів, що навчаються без відриву від виробництва була впроваджена дистанційна форма навчання.

З січня 2017 року декан факультету  Форсюк Андрій Васильович, кандидат технічних наук, професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.

Сьогодні на факультеті АКС за денною, заочною та дуальною формами навчається майже 600 здобувачів вищої освіти за спеціальностями 122 "Комп'ютерні науки" (освітні професійні програми для освітнього ступеня "бакалавр": Комп’ютерні науки та Інформаційні системи та штучний інтелект; освітнього ступеня "магістр": Управління інформацією та аналітика даних), 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" та 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" (освітня програма для освітнього ступеня "бакалавр": Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації; освітнього ступеня "магістр": Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління; освітніх ступенів "доктор філософії" та  "доктор наук": Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології).

Нині у структурі факультету функціонують дві випускові кафедри: автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління та інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, а також кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.

На факультеті працюють 57 викладачів, із них 8 професорів, 26 доцентів.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється у 7 сучасних комп'ютерних класах і 7 спеціалізованих лабораторіях.

Якщо бажаєте отримати:

 • якісну вищу освіту за спеціальностями, які завжди будуть актуальними на ринку праці;
 •  універсальні спеціальності, які використовуються у всіх сферах життєдіяльності та виробництва;
 • спеціальності, які поєднують у собі надсучасні досягнення у сфері науки, техніки, інформаційних систем та програмування;
 • не тільки глибокі теоретичні знання, а й набути практичних навичок з програмним та технічним забезпеченням, що цінуються роботодавцями;
 • спеціальності, які дозволять отримувати високу заробітну плату та широкі перспективи працевлаштування;

Ми чекаємо на вас! Ми шукаємо не просто здобувача вищої освіти – ми шукаємо талановиту молодь!

Контактна інформація

01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. А, ауд.А-329, А-330, А-441
Телефони деканату: (044) 289-50-52, (044) 287-94-40, (044) 287-96-35
e-mail: aks@nuft.edu.ua
             aks_vstup@ukr.net
https://www.instagram.com/acs_nuft/
https://www.facebook.com/acs.nuft/


на сайт факультету

Остання зміна: 18 жовтня 2023

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Навчальний процес організований за галузями знань 12 «Інформаційні технології» та 15 «Автоматизація та приладобудування» за наступними освітніми програмами:

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Комп’ютерні науки

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Інформаційні системи та штучний інтелект

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

 

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

Підготовка фахівців у галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Інформаційні управляючі системи та технології

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Інтелектуальні комп'ютерні системи керування

Підготовка фахівців у галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління

Підготовка фахівців у галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Науковий ступінь «ДОКТОР НАУК»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
на 2022 - 2023 навчальний рік

спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
2 курс 3 семестр
Економічна інформатика ІТШІК
Автоматизація бухгалтерського обліку ІТШІК
Основи комп'ютерної інженерії та архітектура комп'ютерів ІТШІК
Технічні та програмні засоби комп'ютерної інженерії ІТШІК
Основи бізнесу Економіки і права
Digital-маркетинг Маркетингу
2 курс 4 семестр
Ділова іноземна мова Ділової іноземної мови і міжнародної комунікації
Мова запитів SQL ІТШІК
Everyday English Іноземних мов професійного спрямування
Технології комп’ютерного проектування ІТШІК
Основи професійної безпеки Екологічної безпеки та охорони праці
Міжнародна екополітика Екологічної безпеки і охорони праці
3 курс 5 семестр
Розроблення мобільних додатків ІТШІК
Евристичні та еволюційні алгоритми ІТШІК
3 курс 6 семестр
Економічна теорія Економічної теорії
Маркетинг Маркетингу
Менеджмент Економіки праці та менеджменту

 

освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та штучний інтелект»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
ЗУК 1 та ЗУК 2 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
2 курс 3 семестр
Обробка і розпізнавання зображень ІТШІК
Технічні та програмні засоби комп'ютерної інженерії ІТШІК
Економічна інформатика ІТШІК
Автоматизація бухгалтерського обліку ІТШІК
Основи бізнесу Економіки і права
Digital-маркетинг Маркетингу
2 курс 4 семестр
Everyday English Іноземних мов професійного спрямування
Ділова іноземна мова Ділової іноземної мови і міжнародної комунікації
Технології комп’ютерного проектування ІТШІК
Хмарні технології зберігання та обробки інформації ІТШІК
Статистичні методи аналізу Вищої математики ім. Можара В.І.
Екологічна безпека Екологічної безпеки і охорони праці
3 курс 5 семестр
Розроблення мобільних додатків ІТШІК
Теорія ігор ІТШІК
3 курс 6 семестр
Інтелектуальні системи 1 ІТШІК
Моделювання систем штучного інтелекту ІТШІК

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Інформаційні управляючі системи та технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
Сучасні методології розробки ІТ-проектів ІТШІК
Основи наукових досліджень АКТСУ
Сучасні корпоративні інформаційні системи АКТСУ
Хмарні технології зберігання та оброблення інформації ІТШІК
Сучасні концепіції розробки систем штучного інтелекту АКТСУ
Системи обробки знань ІТШІК
Управління інноваційними проектами ІТШІК
Основи маркетингу та економічного обгрунтування проекту Маркетингу
Проєктування автоматизованих навчальних систем ІТШІК
Інформаційні системи дистанційного навчання ІТШІК

 

освітньо-професійна програма «Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
Сучасні методології розробки ІТ-проектів ІТШІК
Основи наукових досліджень АКТСУ
Математична теорія систем ІТШІК
Методологія оцінювання ризиків виникнення надзвичайних ситуацій ІТШІК
Основи створення інтелектуальних систем прийняття рішень ІТШІК
Прийняття оперативних рішень в умовах екологічно небезпечних ситуацій ІТШІК
Екологічне право та безпека Екологічної безпеки та охорони праці
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище Екологічної безпеки та охорони праці
Апаратно-програмні засоби збору та обробки екологічної інформації АКТСУ
Моніторинг та методи контролю довкілля АКТСУ

спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
1 курс 
Системи управління базами данних та засоби аналітики АКТСУ
Технології захисту інформації АКТСУ
Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях АКТСУ
Математичні методи прийняття рішень АКТСУ
2 і 3 курс 
Об'єктно-орієнтоване програмування АКТСУ
Робототехнічні комплекси АКТСУ
Автоматизація бухгалтерського обліку АКТСУ
Технологія створення програмних продуктів АКТСУ
Основи мікропроцесорних систем управління АКТСУ
Інтернет речей (модуль 1) АКТСУ

 

кваліфікація «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ З АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП'ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»

освітньо-наукова програма «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
Розробка і імітаційне моделювання інтегрованих систем керування кафедра АКТСУ
Технології конструювання сучасних автоматизованих систем кафедра АКТСУ
Системний аналіз задач автоматизації складних об'єктів кафедра АКТСУ
Проблеми моделювання періодичних процесів кафедра АКТСУ
 
 
Електронний розклад занять перейти

Основні здобутки факультету

Наукове життя

Студенти та аспіранти факультету завжди беруть активну участь у щорічних наукових конференціях молодих учених, аспірантів і студентів у секціях автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій, інформаційних систем, фізико-математичних і хімічних основ технологічних процесів харчових виробництв, українознавства, філософії, іноземних мов, безпеки життєдіяльності, тощо. Кращі доповіді відзначаються грамотами та преміями.

Щорічно студенти факультету стають переможцями олімпіад НУХТ з математики та програмування.

Студенти факультету – неодноразові переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з математики.

Культурне життя

Очевидно, що вчитися на факультеті автоматизації і комп’ютерних систем не тільки престижно, цікаво, але й нелегко через те, що навчальна програма насичена складними фаховими предметами, опанувавши які, випускник факультету може легко знайти собі високооплачувану роботу.

Студенти АКС мають технічний склад мислення, але разом з тим вони пишаються своїми спортивними досягненнями, музичними, танцювальними, художніми, поетичними талантами.

АКС-ники беруть активну участь в загальноуніверситетських заходах:

 • конкурс української пісні;
 • свято першокурсника;
 • конкурс Містер і Місіс НУХТ;
 • КВК;
 • День факультету;
 • День туризму;
 • Шевченківські вечори;
 • Краща група НУХТ та ін.

Студенти самі готують декорації вечорів та костюми.

Факультет АКС неодноразово відзначався спеціальними нагородами за краще оформлення сцени, використання на вечорах сучасних комп’ютерних технологій, за кращу гумористичну програму тощо.

Приємно спостерігати як зал, затамувавши подих, насолоджується виступом наших студентів на сцені. Бо ми кращі серед кращих!

У спеціально обладнаній залі гуртожитку регулярно відбуваються дискотеки та тематичні вечори факультету. Студенти факультету їздять на екскурсії, організовані університетом і факультетом.

Факультет постійно проводить зустрічі студентів із цікавими людьми та тематичні бесіди.

Спортивне життя

Факультет, окрім значних наукових досягнень, може пишатися своїми досягненнями спортивними, своєю спортивною культурою.

Із перших днів створення факультету, його збірні команди та спортсмени беруть участь у всіх університетських змаганнях, здобуваючи призові місця. Юнацька збірна команда з волейболу вісім разів ставала кращою, виборюючи перше місце. Вісім разів чоловіча збірна факультету з футзалу не давала спокою переможцям, граючи завжди у фіналі. Саме наші юнаки, спортсмени-легкоатлети одинадцять років вигравали легкоатлетичний крос. Майже ніхто не зміг перемогти чоловічу команду факультету з шахів. Дівчата, при тотальних перемогах юнаків, теж не пасуть задніх, ставши чемпіонами НУХТ із шахів шість разів.

Факультет пишається тією кількістю спортсменів, що забезпечують представництво АКС у збірних командах університету з різних видів спорту. Спортивне життя нашого факультету активне та насичене, воно дає змогу нашим студентам, нашим майбутнім фахівцям розкривати себе у світі спортивних можливостей, виховувати у собі жагу до перемоги не лише у спорті, а й в житті.

Відповідальною за спортивне життя на нашому факультеті є Лавор Ніна Леонтіївна - майстер спорту з військово-прикладного багатоборства. Вона сприяє тренуванням і роботі над собою нашим спортсменам.

Факультет АКС надає багато можливостей для спортивного розвитку своїх студентів, адже спорт - невід’ємна складова повноцінного розвитку особистості, формування її життєвих цілей і життєвих цінностей.