Н У Х Т

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Логотип АКС

Факультет був створений у квітні 2000 р. До його складу увійшли кафедри: автоматизації процесів управління, інтегрованих автоматизованих систем, інформаційних систем, інформатики та вищої математики.

Першим деканом факультету був призначений доцент Ельперін Ігор Володимирович, який здійснив величезну роботу не лише з організації і становлення факультету, але й зміцнення матеріальної бази, як навчальних лабораторій, так і гуртожитку №4.

У 2000 році на факультеті навчалося близько 500 студентів за трьома спеціальностями: "Автоматизоване управління технологічними процесами", "Комп'ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва" та "Інформаційні управляючі системи та технології".

З січня 2006 року до 2017 року деканом факультету була Маноха Людмила Юріївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних систем. Вона продовжила справу розбудови і зміцнення факультету. За цей час був здійснений перехід на нові галузеві стандарти вищої освіти України для напрямів "Комп'ютерні науки" і "Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології", повний перехід на кредитно-трансферну систему освіти.

У 2017 році для студентів, що навчаються без відриву від виробництва була впроваджена дистанційна форма навчання.

З січня 2017 року декан факультету  Форсюк Андрій Васильович, кандидат технічних наук, професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.

Сьогодні на факультеті АКС за денною, заочною та дуальною формами навчається майже 600 здобувачів вищої освіти за спеціальностями 122 "Комп'ютерні науки" (освітні професійні програми для освітнього ступеня "бакалавр": Комп’ютерні науки та Інформаційні системи та штучний інтелект; освітнього ступеня "магістр": Управління інформацією та аналітика даних), 151 "Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології" та 174 "Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка" (освітня програма для освітнього ступеня "бакалавр": Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації; освітнього ступеня "магістр": Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління; освітніх ступенів "доктор філософії" та  "доктор наук": Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології).

Нині у структурі факультету функціонують дві випускові кафедри: автоматизації та комп’ютерних технологій систем управління та інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, а також кафедра вищої математики імені проф. Можара В.І.

На факультеті працюють 57 викладачів, із них 8 професорів, 26 доцентів.

Підготовка майбутніх фахівців здійснюється у 7 сучасних комп'ютерних класах і 7 спеціалізованих лабораторіях.

Якщо бажаєте отримати:

 • якісну вищу освіту за спеціальностями, які завжди будуть актуальними на ринку праці;
 •  універсальні спеціальності, які використовуються у всіх сферах життєдіяльності та виробництва;
 • спеціальності, які поєднують у собі надсучасні досягнення у сфері науки, техніки, інформаційних систем та програмування;
 • не тільки глибокі теоретичні знання, а й набути практичних навичок з програмним та технічним забезпеченням, що цінуються роботодавцями;
 • спеціальності, які дозволять отримувати високу заробітну плату та широкі перспективи працевлаштування;

Ми чекаємо на вас! Ми шукаємо не просто здобувача вищої освіти – ми шукаємо талановиту молодь!

Контактна інформація

01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. А, ауд.А-329, А-330, А-441
Телефони деканату: (044) 289-50-52, (044) 287-94-40, (044) 287-96-35
e-mail: aks@nuft.edu.ua
             aks_vstup@ukr.net
https://www.instagram.com/acs_nuft/
https://www.facebook.com/acs.nuft/


на сайт факультету

Остання зміна: 18 жовтня 2023

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковими ступенями «Доктор філософії», «Доктор наук». Навчальний процес організований за галузями знань 12 «Інформаційні технології» та 15 «Автоматизація та приладобудування» за наступними освітніми програмами:

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Комп’ютерні науки

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Інформаційні системи та штучний інтелект

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

 

Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації

Підготовка фахівців у галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

 

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Управлінння інформацією та аналітика даних

Підготовка фахівців у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» та освітньою програмою:

 • Управління інформацією та аналітика даних
Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Інтелектуальні комп'ютерні системи керування

Підготовка фахівців у галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 4 місяці

 

Комп’ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління

Підготовка фахівців у галузі знань 17 «Електроніка, автоматизація та електронні комунікації» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та освітньою програмою:

Форма навчання Термін навчання
Денна 1 рік 4 місяці

 

Науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Комп’ютерні науки

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Науковий ступінь «ДОКТОР НАУК»

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти
на 2024 - 2025 навчальний рік

спеціальність 122 «Комп’ютерні науки»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні науки»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс
ЗУК 1  Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Алгоритми і структури даних ІТШІК
Сучасні алгоритми обробки даних ІТШІК
Основи роботи з мультимедіа ІТШІК
Комп'ютерна графіка ІТШІК
Обробка і розпізнавання зображень ІТШІК
Технічні та програмні засоби комп’ютерної інженерії ІТШІК
Тестування та якість програмного забезпечення
ІТШІК
Комп'ютерна анімація та розробка комп'ютерних ігор
ІТШІК
3 курс
ЗУК 1 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Програмування мовою Java
ІТШІК
Евристичні та еволюційні алгоритми
ІТШІК
NoSQL бази даних
ІТШІК
Мова запитів SQL
ІТШІК
4 курс
ЗУК 1 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Автоматизовані системи управління технологічними процесами  АКТСУ
Рефакторінг програмного забезпечення  ІТШІК 
Прикладна теорія надійності  ІТШІК 
Тестування та якість програмного забезпечення  ІТШІК 
Комп'ютерна анімація та обробка зображень  ІТШІК 
Розроблення мобільних додатків  ІТШІК 
5 курс (заочна форма навчання)
Комп'ютерна анімація та обробка зображень ІТШІК 
Моделювання ЗD графіки ІТШІК

 

освітньо-професійна програма «Інформаційні системи та штучний інтелект»
Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
2 курс 
ЗУК 1 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Алгоритми і структури даних
ІТШІК
Сучасні алгоритми обробки даних
ІТШІК
Основи роботи з мультимедіа
ІТШІК
Комп'ютерна графіка
ІТШІК
Обробка і розпізнавання зображень
ІТШІК
Технічні та програмні засоби комп’ютерної інженерії
ІТШІК
Тестування та якість програмного забезпечення
ІТШІК
Комп'ютерна анімація та розробка комп'ютерних ігор
ІТШІК
3 курс 
ЗУК 1 Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін
Програмування мовою Java
ІТШІК
Теорія ігор
ІТШІК
4 курс
Комп'ютерна лінгвістика ІТШІК
Моделювання нейронних мереж ІТШІК
Технології обробки великих даних (Big Data) ІТШІК
Тестування та якість програмного забезпечення ІТШІК
Розроблення мобільних додатків ІТШІК
Інтернет речей ІТШІК

спеціальність 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка» та 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»
(денна форма навчання)
  Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
Денна форма автоматизація (вибір на другий курс навчання здійснюють здобувачі першого курсу)
ВК 5  цикл 2  КС
ВК 5.1 Web-технології та  Web-дизайн АКТСУ
ВК 7 цикл 3 КС
ВК 7.1 Засоби мультимедіа в новітніх інформаційних технологіях АКТСУ
ВК 8 цикл 4 КС
Денна форма автоматизація (вибір на третій курс навчання здійснюють здобувачі другого курсу)
ВК 11 цикл 2 ОП 
ВК 11.1 Інтернет речей для автоматизації АКТСУ
ВК 6 цикл 4 КС
ВК 6.2 Системи управління базами даних та засоби аналітики АКТСУ
ВК 9 цикл 3 ОП
ВК 9.1 Робототехнічні комплекси АКТСУ
Денна форма автоматизація (вибір на четвертий курс навчання здійснюють здобувачі третього курсу)
ЗУК 1 цикл 1
ВК 11 цикл 2 ОП
ВК 11.1 Інтернет речей для автоматизації АКТСУ
ВК 11.2 Організація, планування та управління підприємствами галузі  
ВК 12 цикл 3 ОП
ВК 12.1 Промислові контролери Modicon, в т.ч. курсовий проєкт АКТСУ
ВК 12.2 Промислові контролери Simatic, в т.ч. курсовий проект  АКТСУ
ВК 14 цикл 4 ОП
ВК 14.1 Програмні засоби SCADA/HMІ АКТСУ
ВК 14.2 Засоби людино-машинного інтерфейсу  
ВК 17 цикл 5 ОП
ВК 17.1 Автоматизація будівель та готельно-ресторанних комплексів АКТСУ
ВК 17.2 Оптимальні системи управління АКТСУ
ВК 16 цикл 6 ОП
ВК 16.1 Програмовані логічні  контролери  Vipa АКТСУ
ВК 16.2 Об'єктно-орієнтоване програмування АКТСУ
ВК 13 цикл 7 ОП
ВК 13.1 Промислові мережі в автоматизованих системах АКТСУ
ВК 13.2 Комп'ютерні мережі та розподілені системи АКТСУ
ВК 18 цикл 8 ОП
ВК 18.1 Програмовані логічні контролери Mitsubishi Electric АКТСУ
ВК 18.2 САПР Eplan АКТСУ
Денна форма автоматизація (вибір на четвертий курс навчання здійснюють студенти третього курсу)
ВК 11-ЦИКЛ 2 ОП
ВК 11.1 Інтернет речей для автоматизації АКТСУ
ВК 11.2 Програмний автоматизований комплекс кошторису АКТСУ
ВК 13 цикл 3 ОП
ВК 13.1 Промислові мережі в автоматизованих системах АКТСУ
ВК 13.2 Комп'ютерні мережі та розподілені системи АКТСУ
ВК 14-ЦИКЛ 4ОП
ВК 14.1 Програмні засоби SCADA/HMІ АКТСУ
ВК 14.2 Засоби людино-машинного інтерфейсу АКТСУ
ВК 16-ЦИКЛ 5ОП
ВК 16.1 Автоматизація будівель та готельно-ресторанних комплексів АКТСУ
ВК 16.2 Оптимальні системи управління АКТСУ
ВК 17-ЦИКЛ 6ОП
ВК 17.1 Програмовані логічні контролери Mitsubishi Electric АКТСУ
ВК 17.2 САПР Eplan АКТСУ
Денна форма (вибіркова дисципліна для здобувачів спеціальності комп'ютерні науки)
ВК 13-ЦИКЛ 2 оп
ВК 13.1 Автоматизовані системи управління технологічними процесами АКТСУ

 

освітньо-професійна програма «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації»
(заочна форма навчання)
  Компоненти освітньої програми Назва кафедри, за якою закріплена навчальна дисципліна
Заочна форма 3 курс
ВК 10-ЦИКЛ 2 ОП
ВК 10.1 Автоматизація бухгалтерського обліку АКТСУ
ВК 10.2 Технологія створення програмних продуктів АКТСУ
ВК 11-ЦИКЛ 4 ОП
ВК 11.1 Інтернет речей для автоматизації АКТСУ
ВК 12-ЦИКЛ 5ОП
ВК 12.1 Промислові контролери Modicon, в т.ч. курсовий проєкт АКТСУ
ВК 12.2 Промислові контролери Simatic, в т.ч. курсовий проєкт  АКТСУ
ВК 13-ЦИКЛ 6 ОП
ВК 13.1 Промислові мережі в автоматизованих системах АКТСУ
ВК 13.2 Комп'ютерні мережі та розподілені системи АКТСУ
ВК 14-ЦИКЛ 7 ОП
ВК 14.1 Програмні засоби SCADA/HMІ АКТСУ
ВК 14.2 Засоби людино-машинного інтерфейсу АКТСУ
ВК 12 цикл 3 ОП
ВК 12.1 Промислові контролери Modicon, в т.ч. курсовий проєкт АКТСУ
ВК 12.2 Промислові контролери Simatic, в т.ч. курсовий проект  АКТСУ
ВК 14 цикл 4 ОП
ВК 14.1 Програмні засоби SCADA/HMІ АКТСУ
ВК 14.2 Засоби людино-машинного інтерфейсу  
Заочна форма 1 курс скорочений
ВК 11-ЦИКЛ 2 ОП
ВК 11.1 Інтернет речей АКТСУ
ВК 11.2 Програмний автоматизований комплекс кошторису АКТСУ
ВК 16-ЦИКЛ 4 ОП
ВК 16.1 Автоматизація будівель та готельно-ресторанних комплексів АКТСУ
ВК 16.2 Оптимальні системи управління АКТСУ
ВК 13 цикл 6 ОП
ВК 13.1 Промислові мережі в автоматизованих системах АКТСУ
ВК 13.2 Комп'ютерні мережі та розподілені системи АКТСУ
Заочна форма 4 курс
ВК 13 цикл 3 ОП
ВК 13.1 Промислові контролери та їх програмне забезпечення (модуль 2)  
ВК 13.2 Комп'ютерна анімація  
Заочна форма 2 курс
ВК 5-ЦИКЛ 2ОП
ВК 5.1 Системи управління базами даних та засоби аналітики АКТСУ
ВК 13-ЦИКЛ 3ОП
ВК 13.1 Промислові контролери та їх програмне забезпечення (модуль 2) АКТСУ
ВК 14-ЦИКЛ 4ОП
ВК 14.1 Автоматизація будівель та готельно-ресторанних комплексів АКТСУ
ВК 14.2 Оптимальні системи управління АКТСУ
Заочна форма 3 курс (здобувачі спеціальності комп'ютерні науки)
ВК 13-ЦИКЛ 2 оп
ВК 13.1 Автоматизовані системи управління технологічними процесами АКТСУ
 
 
Електронний розклад занять перейти

Основні здобутки факультету

Наукове життя

Студенти та аспіранти факультету завжди беруть активну участь у щорічних наукових конференціях молодих учених, аспірантів і студентів у секціях автоматизації і комп’ютерно-інтегрованих технологій, інформаційних систем, фізико-математичних і хімічних основ технологічних процесів харчових виробництв, українознавства, філософії, іноземних мов, безпеки життєдіяльності, тощо. Кращі доповіді відзначаються грамотами та преміями.

Щорічно студенти факультету стають переможцями олімпіад НУХТ з математики та програмування.

Студенти факультету – неодноразові переможці Всеукраїнської студентської олімпіади з математики.

Культурне життя

Очевидно, що вчитися на факультеті автоматизації і комп’ютерних систем не тільки престижно, цікаво, але й нелегко через те, що навчальна програма насичена складними фаховими предметами, опанувавши які, випускник факультету може легко знайти собі високооплачувану роботу.

Студенти АКС мають технічний склад мислення, але разом з тим вони пишаються своїми спортивними досягненнями, музичними, танцювальними, художніми, поетичними талантами.

АКС-ники беруть активну участь в загальноуніверситетських заходах:

 • конкурс української пісні;
 • свято першокурсника;
 • конкурс Містер і Місіс НУХТ;
 • КВК;
 • День факультету;
 • День туризму;
 • Шевченківські вечори;
 • Краща група НУХТ та ін.

Студенти самі готують декорації вечорів та костюми.

Факультет АКС неодноразово відзначався спеціальними нагородами за краще оформлення сцени, використання на вечорах сучасних комп’ютерних технологій, за кращу гумористичну програму тощо.

Приємно спостерігати як зал, затамувавши подих, насолоджується виступом наших студентів на сцені. Бо ми кращі серед кращих!

У спеціально обладнаній залі гуртожитку регулярно відбуваються дискотеки та тематичні вечори факультету. Студенти факультету їздять на екскурсії, організовані університетом і факультетом.

Факультет постійно проводить зустрічі студентів із цікавими людьми та тематичні бесіди.

Спортивне життя

Факультет, окрім значних наукових досягнень, може пишатися своїми досягненнями спортивними, своєю спортивною культурою.

Із перших днів створення факультету, його збірні команди та спортсмени беруть участь у всіх університетських змаганнях, здобуваючи призові місця. Юнацька збірна команда з волейболу вісім разів ставала кращою, виборюючи перше місце. Вісім разів чоловіча збірна факультету з футзалу не давала спокою переможцям, граючи завжди у фіналі. Саме наші юнаки, спортсмени-легкоатлети одинадцять років вигравали легкоатлетичний крос. Майже ніхто не зміг перемогти чоловічу команду факультету з шахів. Дівчата, при тотальних перемогах юнаків, теж не пасуть задніх, ставши чемпіонами НУХТ із шахів шість разів.

Факультет пишається тією кількістю спортсменів, що забезпечують представництво АКС у збірних командах університету з різних видів спорту. Спортивне життя нашого факультету активне та насичене, воно дає змогу нашим студентам, нашим майбутнім фахівцям розкривати себе у світі спортивних можливостей, виховувати у собі жагу до перемоги не лише у спорті, а й в житті.

Відповідальною за спортивне життя на нашому факультеті є Лавор Ніна Леонтіївна - майстер спорту з військово-прикладного багатоборства. Вона сприяє тренуванням і роботі над собою нашим спортсменам.

Факультет АКС надає багато можливостей для спортивного розвитку своїх студентів, адже спорт - невід’ємна складова повноцінного розвитку особистості, формування її життєвих цілей і життєвих цінностей.