Н У Х Т

Програми візитів експертних груп

ПРОГРАМА дистанційного візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Електротехнічні системи електроспоживання» (ID в ЄДЕБО 2956) за спеціальністю 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка на другому рівні вищої освіти «Магістр» у закладі вищої освіти Національний університет харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «133 Галузеве машинобудування» за другим рівнем вищої освіти освітніх програм «Інжиніринг харчових виробництв» (ID у ЄДЕБО 23287) за справою No 1273/АС-22,«Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» (ID у ЄДЕБО 23288) за справою No 1274/АС-22, «Інжиніринг поліграфічних та пакувальних виробництв» (ID у ЄДЕБО 37528) за справою No 1275/АС-22 у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА візиту експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітньої програми «Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» (ID у ЄДЕБО 1325) та освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів» (ID у ЄДЕБО 1735) у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент персоналу" (ID у ЄДЕБО 49282) за другим рівнем вищої освіти (справа No 1266/АС-22) у Національному університеті харчових технологій у період з 07 по 09 листопада 2022 року (експертна група призначена наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 24 жовтня 2022 р. No 629-Е) Дивитись

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Облік і аудит» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі освітніх програм «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» (ID у ЄДЕБО 446) та «Технології зберігання, консервування та переробки молока» (ID у ЄДЕБО 1736) в Національному університеті харчових технологій з 03.11.2022 р. по 05.11.2022 р. Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 02.11.2022-04.11.2022 рр. освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування, другий (магістерський) рівень, Національний університет харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм: «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів», «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса», «Технології продуктів бродіння і виноробства» із використанням технічних засобів відеозв’язку у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» в Національному університеті харчових технологій Дивитись