Н У Х Т

Програми візитів експертних груп

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у відділенному (дистанційному) режимі за спеціальністю 181 «Харчові технології» та 242 «Туризм» освітньо-наукової програми «Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі» за другим рівнем вищої освіти у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Комп'ютерні технології дизайну та виготовлення упаковки» із використанням технічних засобів відеозв'язку у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «LEAN-виробництво харчової продукції» із використанням технічних засобів відеозв'язку у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукції» із використанням технічних засобів відеозв'язку у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньо-наукової програми «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» (ID у ЄДЕБО 48538) за третім рівнем вищої освіти (справа No 1113/АС-23) у Національному університеті харчових технологій (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 12.04.2023 р. No 789-Е) Дивитись

ПРОГРАМА онлайн візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю «144 Теплоенергетика» освітньої програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» (ID у ЄДЕБО 48539) за третім рівнем вищої освіти (справа 0977/АС-23) у Національному університеті харчових технологій (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 05.04.2023 р. 705-Е) Дивитись

ПРОГРАМА онлайн-візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньо-наукової програми «Харчові технології» із використанням технічних засобів відеозв'язку в Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітніх програм «Менеджмент» та «Менеджмент персоналу» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент» в період з 12 по 14 квітня 2023 р. Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю 133 Галузеве машинобудування освітньої програми «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» (ID у ЄДЕБО 23282) за першим рівнем вищої освіти (справа No 0849/АС-23) в Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти освітньої програми «Електротехніка та інформаційні технології» (ID у ЄДЕБО 30203) за справою No0860/АС-23 у Національному університеті харчових технологій (м. Київ) з 11 квітня по 13 квітня 2023 р. Дивитись

ПРОГРАМА проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Облік і аудит» за першим (бакалврським) рівнем вищої освіти в Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми ID 1904 «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (справа No 0727/АС-23) в Національному університеті харчових технологій з 03.04.2023 по 05.04.2023 Дивитись

ПРОГРАМА акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі за спеціальністю «151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» освітньої програми «Комп’ютерні системи та програмна інженерія в автоматизації» (ID у ЄДЕБО 30223) за першим рівнем вищої освіти (справа No 0708/АС-23) в Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Інформаційні управляючі системи та технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» у Національному університеті харчових технологій у віддаленому (дистанційному) режимі з 23.03.2023 по 25.03.2023 Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОП «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» у Національному університеті харчових технологій у віддаленому (дистанційному) режимі з 23.03.2023 по 25.03.2023 Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку (дистанційно) за спеціальністю 144 «Теплоенергетика» освітньої програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» (ID у ЄДЕБО 23165)за першим рівнем вищої освіти у Національному університеті харчових технологій (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 07.03.2023 р. No 465-Е) Дивитись

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи у Національному університеті харчових технологій у період 15.03.2023-17.03.2023 рр. освітньо-професійних програм «Комп'ютерні науки», «Інформаційні системи та штучний інтелект» за спеціальністю 122 «Комп'ютерні науки» за першим рівнем вищої освіти Дивитись

ПРОГРАМА візиту експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Холодильні техніки та технології» (ID у ЄДЕБО 23318) за спеціальністю 142 «Енергетичне машинобудування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти (справа No0489/АС-23) у Національному університеті харчових технологій у період 13.03.2023-15.03.2023 рр. Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «131 Прикладна механіка» освітньої програми «Прикладна механіка» (ЄДЕБО 23332, процедура No 7335), за першим рівнем вищої освіти у Національний університет харчових технологій з 1 по 3 березня 2023 р. Дивитись

ПРОГРАМА виїзду експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи за спеціальністю 051 Економіка, освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» (ID у ЄДЕБО 2550), за першим рівнем вищої освіти у Національному університеті харчових технологій (експертна група призначена Наказом Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 1 лютого 2023 р. No 163-Е) Дивитись

ПРОГРАМА акредитаційного «онлайн-візиту» експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» першого рівня вищої освіти (справа No0172/АС-23) за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» у Національному університеті харчових технологій з 15 по 17 лютого 2023 р. Дивитись

РОЗКЛАД роботи експертної групи для проведення акредитаційної експертизи у віддаленому (дистанційному) режимі із використанням технічних засобів відеозв’язку за спеціальністю «061 Журналістика» освітньої програми «Реклама та зв’язки з громадськістю» (ID у ЄДЕБО 2548 за першим рівнем вищої освіти (справа № 0083/АС-23) у Національному університеті харчових технологій Дивитись

ПРОГРАМА роботи експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи із використанням технічних засобів відеозв’язку у період з 06.02.2023 по 08.02.2023 рр. у Національному університеті харчових технологій освітньої програми «Фінанси, банківська справа та страхування» (ID у ЄДЕБО 2176) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» Дивитись