Н У Х Т

Важливі питання

Втратив студентський квиток чи залікову книжку, необхідно:

 • сплатити на рахунок університету послуги із виготовлення втраченого документа  та отримати чек про перерахунок коштів;
 • прийти у дирекцію/деканат, написати заяву про втрату документу і необхідність його поновлення та, підкріпивши до заяви чек проведеного платежу, віддати секретарю дирекції;
 • у разі втрати залікової книжки разом із заявою та чеком студент надає свою фотокартку розміром 3х4.

Увага! Виготовлення студентських квитків досить тривалий процес, тому, якщо часто купуєте квитки на міжміський проїзд коли на вихідні їдете додому  за студентським квитком, тримай його окремо від інших цінних речей.

Оформлення обхідного листа

Обхідний лист оформлюється студентом по завершенню навчання або після відрахування з числа студентів для отримання оригіналів документів (атестата та додатка до атестата, сертифіката ЗНО, диплому та додатку до диплому). Бланк обхідного листа видається студенту в дирекції/деканаті. Відповідно до зазначених у ньому пунктів ставляться відмітки про відсутність заборгованостей у студента перед бібліотекою, бухгалтерією, гуртожитком, кафедрою тощо. По завершенню підписання обхідний лист разом із студентським квитком та заліковою книжкою здається у відділ кадрів, де і видаються оригінали документів. 

Порядок підписання обхідного листа

 № підрозділи, служби, відділи  де знайти 
1

Бібліотека:

 

 • Абонемент наукової літератури та стандартів.
 • Сектор художньої літератури.
 • Абонемент навчальної літератури для студентів молодших курсів.
 • Абонемент навчальної літератури для студентів старших курсів.

 

внутрішній двір університету, корпус Д, 
2 Бухгалтерія корпус Е, IV поверх, каб. 404/401
3 Відділ військової реєстрації (тільки чоловікам) корпус А, ІІ поверх, каб. А-208
4 Гуртожиток (якщо під час навчання поселялись до гуртожитку) звертатися до коменданта гуртожитку
5 Паспортний стіл пр-т Науки, буд. № 36
6 Секретар екзаменаційної комісії  випускова кафедра
7 Завідувач лабораторії випускова кафедра
8 Завідувач кафедри випускова кафедра
9 Відділ видачі дипломів  корпус А, V поверх, каб. А-523
10 Бюро перепусток корпус А, хол ІІ поверху
11 Дирекція/деканат дирекція/деканат
12 Відділ кадрів

корпус Е, I поверх, каб. Е-07 часи прийому: 14.00-17.00

 

Як отримати свої документи для ксерокопіювання

Оригінали документів (диплом, додаток до диплому, атестат та додаток до атестату) під час твого навчання зберігаються у відділі кадрів. Для їх ксерокопіювання необхідно:

 • Написати заяву за таким зразком:    

Ректору НУХТ 

                проф. Олександру ШЕВЧЕНКУ 

                                       здобувача освіти далі вказується повна назва

                                      факультету/інституту, де навчається здобувач

                  денної (заочної) форми навчання

           Прізвище Ім’я та По-батькові

                                                                                    Заява

      Прошу Вашого дозволу на видачу оригіналів моїх документів (диплому та додатку до диплому або атестату та додатку до атестату) для їх подальшого ксерокопіювання із метою_____________________________. Оригінали документів зобов’язуюсь повернути до «_____»__________ 20__р. (дата повернення документів не повинна перевищувати 5 робочих днів від дати написання заяви).

Дата написання заяви                                                                                                             Підпис студента

 

 • Завізувати (підписати) заяву у директора чи декана або у їх заступників;
 • Занести заяву на візування проректору із науково-педагогічної та виховної роботи (аудиторія А-324);
 • Із підписаною проректором заявою та паспортом прийти у відділ кадрів (корпус Е, аудиторія Е-07, часи прийому 14.00-17.00) до інспектора по роботі зі студентами та отримати оригінали документів для їх ксерокопіювання;
 • Після зняття копії та не пізніше вказаної у заяві дати повернути оригінали документів до відділу кадрів

 Повторне навчання

Студенти, які з поважних причин (через тривале –  не менше місяця за семестр – захворювання або складне відновлювальне лікування тощо), підтверджених документально, пропустили частину занять та не змогли вчасно і успішно скласти всі заліки і іспити семестрового контролю, мають право на повторне навчання. Повторне навчання здійснюється з початку того семестру, за який студент має академічну заборгованість.

Для отримання можливості повторного навчання тобі необхідно:

- прийти у дирекцію/деканат із документами, які обґрунтовують твою відсутність на заняттях загальною тривалістю не менше одного місяця під час навчального семестру через хворобу чи вказують на складне відновлювальне лікування;

- написати заяву про необхідність повторного навчання.

На підставі заяви, підтверджуючих документів та обґрунтування декана/директора ректор університету приймає рішення про можливість повторного навчання студента.

Увага!

1. За весь період навчання скористатися правом на повторний курс  навчання можливо не більше двох разів.
2. Студенти першого курсу права на повторне навчання не мають.
3. Особам, залишеним на повторне навчання, можуть бути перезараховані ті навчальні дисципліни, з яких за результатами підсумкового контролю вони мали позитивну оцінку.