Н У Х Т

Керівникам підприємств

практика

Запрошуємо до співробітництва підприємства та установи України для участі в проведенні виробничої та переддипломної практики студентів університету з метою їх подальшого працевлаштування

Керівникам підприємств пропонується провести презентацію свого підприємства в університеті на засадах партнерства, взаємовигоди та спільності інтересів з метою розширення та поглиблення змісту наукової, освітньої та практичної діяльності.

Університет сприяє в організації, розробленні та впровадженні спільних проектів дуальної освіти, проведенні спільних наукових досліджень, організації та проведенні різноманітних заходів – конференцій, ярмарків, семінарів, бізнес-форумів.

Наші спеціальності  Перейти