Н У Х Т

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Логотип ННІ ЕіУ НУХТ

Навчально-науковий інститут економіки і управління – структурний підрозділ Національного університету харчових технологій, який здійснює навчання студентів за престижними, затребуваними ринком праці спеціальностями (освітніми програмами, спеціалізаціями).

Підготовка висококваліфікованих  фахівців  економічного  профілю в нашому університеті  здійснюється вже понад 85 років. Випускники з економіки підприємств, фінансів, банківської справи та страхування, обліку і оподаткування, маркетингу, менеджменту, управління персоналом, логістики, реклами та зв’язків з громадськістю, підприємництва, міжнародних економічних відносин завжди користуються підвищеною увагою роботодавців та стабільно високим попитом на ринку праці.

Інститут економіки і управління орієнтований на підготовку висококонкурентних фахівців, які володіють глибокими фаховими знаннями, мають безперервну комп’ютерну підготовку протягом всього періоду навчання та вільно володіють іноземною мовою.


Студенти нашого інституту можуть обрати навчання за відповідною спеціальністю англійською мовою дивитись

Навчальні плани спеціальностей Навчально-наукового інституту економіки і управління насичені найсучаснішими дисциплінами, вивчення яких забезпечує студентів знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення ефективності управління у відповідній сфері з урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду. Задля поліпшення якості навчання студентів в ННІ ЕіУ регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку, поліпшується матеріально-технічна база. Для забезпечення відповідності кваліфікації наших випусників потребам роботодавців у співпраці з ними розроблено сертифіковані програми формування сучасних бізнес­компетенцій, які інтегровано у навчальні плани підготовки студентів усіх спеціальностей нашого інституту. Такі підходи до навчання забезпечують успішне працевлаштування випускників інституту ЕіУ.

Студенти проходять практику та стажування на провідних підприємствах харчової промисловості, у банківських установах, страхових компаніях, рекламних та кадрових агенціях, торговельних компаніях, туристичних агенціях, компаніях ресторанного бізнесу, державних органах та установах. Високий рівень володіння іноземними мовами дає можливість зміцнювати та поглиблювати міжнародні зв’язки. Студенти та викладачі беруть участь у міжнародних конференціях, проходять стажування та підтримують професійні зв’язки з провідними університетами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Болгарії, набуваючи наукового досвіду та удосконалюючи знання з іноземних мов.

Усі бажаючі можуть отримати другий диплом одного з університетів Європейського Союзу.

Навчання в ННІ ЕіУ здійснюється за денною та заочно-дистанційною формами за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Випускники ННІЕіУ успішно працюють на керівних посадах підприємств різних сфер та галузей економіки України, в банківських установах, організаціях фінансового ринку, торговельних підприємств, рекламних, PR-агенціях, сфері управління людськими ресурсами, Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України та інших державних установах.

Ми завжди пишаємося успіхами своїх вихованців та чекаємо
на нове поповнення талановитої молоді!

 Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312


на сайт інституту

 

ПОЛОЖЕННЯ про НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

Остання зміна: 30 червня 2020

Навчально-науковий інститут економіки та управління здійснює підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» і «Магістр», науковими ступенями «Доктор філософії» та «Доктор наук». Навчальний процес організований за наступними освітніми програмами:

Бакалавр

Код Спеціальність Освітня програма Форма навчання
051 Економіка Економіка підприємства Денна і заочна (дистанційна)
051 Економіка Економіка та правове забезпечення бізнесу Денна і заочна (дистанційна)
061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю Денна
071 Облік і оподаткування Облік і аудит Денна і заочна (дистанційна)
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування Денна і заочна (дистанційна)
073 Менеджмент Менеджмент Денна і заочна (дистанційна)
073 Менеджмент Менеджмент персоналу Денна і заочна (дистанційна)
075 Маркетинг Маркетинг Денна і заочна (дистанційна)
076 Підприємництво та торгівля  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Денна і заочна (дистанційна)
076 Підприємництво та торгівля  Цифрові бізнес-технології в підприємництві Денна
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Денна

Магістр

Код Спеціальність Освітня програма Форма навчання
051 Економіка Економіка підприємства Денна і заочна
061 Журналістика Реклама та зв'язки з громадськістю Денна
071 Облік і оподаткування Облік і аудит Денна і заочна
072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок Фінанси, банківська справа та страхування Денна і заочна
073 Менеджмент Менеджмент персоналу Денна і заочна
073 Менеджмент Менеджмент організацій і адміністрування Денна і заочна
075 Маркетинг Маркетинг Денна і заочна
076 Підприємництво та торгівля  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Денна і заочна
292 Міжнародні економічні відносини Міжнародна економіка Денна і заочна

Доктор філософії

Код Спеціальність Форма навчання
051 Економіка Денна, заочна
073 Менеджмент Денна, заочна
075 Маркетинг Денна, заочна

Доктор наук

Код Спеціальність Форма навчання
051 Економіка Денна
073 Менеджмент Денна
075 Маркетинг Денна

 

 

Перелік освітніх компонентів за вибором студента на 2024-2025 навчальний рік
 

 

ОС «Бакалавр» денна (заочна) форма навчання

 

 

Назва дисципліни Шифр
051 «Економіка», освітня програма «Економіка підприємства»
2 курс
Економіка зеленого бізнесу  
Екологічне право  
Економіка природокористування  
Аналіз та оцінка бізнес інформації  
Економічна статистика  
Статистика  
3 курс
Інноваційне підприємництво та управління стартап проєктами  
Глобальна економіка  
Соціально-економічна політика  
Економіка послуг  
Економіка малого та середнього бізнесу  
Трудове право  
4 курс
Економіка і організація агропромислових формувань  
Соціально-економічне прогнозування  
Страхування  
Поведінкова економіка  
Ефективність діяльності підприємства  
Договірне право  
Економіка галузей харчової промисловості  
Оцінка вартості бізнесу  
Глобальна економіка  
Міжнародні економічні відносини  
Податкове право  
Аналіз фінансової звітності  
Організація виробництва, планування і контроль  
Ділова англійська мова  
Ділове спілкування іноземною мовою  
Ділова німецька мова  
5 курс
Економіка ринків і організацій  
Аналіз фінансової звітності  
Організація виробництва, планування і контроль  
Міжнародні економічні відносини  
051 «Економіка», освітня програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»
2 курс
Екологічне право  
Економіка природокористування  
Економіка зеленого бізнесу  
Державне та регіональне управління  
Економічна статистика  
Аналіз та оцінка бізнес інформації  
Статистика  
Міжнародна економіка  
3 курс
Інноваційне підприємництво та управління стартап-проєктами  
Фінанси, гроші і кредит  
Історія економічної думки  
Конкурентне право  
Економіка послуг  
Економіка малого та середнього бізнесу  
Трудове право  
Судові та правоохоронні органи України  
4 курс
Оцінка вартості бізнесу  
Глобальна економіка  
Потенціал і розвиток підприємства  
Міжнародні економічні відносини  
Фінансове право  
Аналіз фінансової звітності  
Організація виробництва, планування і контроль  
Ділова англійська мова  
Ділове спілкування іноземною мовою  
Ділова німецька мова  
5 курс
Міжнародне приватне право  
Аналіз фінансової звітності  
Організація виробництва, планування і контроль  
Міжнародні економічні відносини  
061 «Журналістика», освітня програма «Реклама і зв’язки з громадськістю»
2 курс
Поведінка споживачів  
Мотивація покупців  
Соціологія реклами  
Психологія підприємництва та бізнесу  
Менеджмент  
Комерційна дипломатія  
3 курс
Поведінка споживачів  
Мотивація покупців  
Соціологія реклами  
Психологія підприємництва та бізнесу  
Менеджмент  
Комерційна дипломатія  
Маркетингові дослідження   
Управління конкурентоспроможністю підприємств  
Основи підприємницької діяльності  
Підприємництво та обґрунтування бізнес-проєктів  
Інтернет-маркетинг  
Торговий маркетинг  
Маркетинг послуг  
Маркетинг у сфері сервісу  
Стратегічний маркетинг  
4 курс
Англійська мова для спеціальних цілей   
Німецька мова для спеціальних цілей   
Практичний курс англійської мови (підготовка до ЗНО)  
Практичний курс німецької мови  
Інтернет-маркетинг  
Торговий маркетинг  
Маркетинг послуг  
Маркетинг у сфері сервісу  
Стратегічний маркетинг  
071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит»
3 курс
Бухгалтерський облік в кредитних установах  
Облік в банках  
Консалтинг у сфері обліку і оподаткування  
Аутсорсинг бухгалтерського та податкового обліку  
Облік в суміжних галузях  
Облік за видами економічної діяльності  
Облікове забезпечення використання інтелектуальної власності у бізнесі  
Бюджетування в обліковій діяльності  
4 курс
Англійська мова для спеціальних цілей  
Практичний курс англійської мови  
Державний фінансовий контроль  
Контроль і ревізія  
Інформаційні системи і технології в обліку та аналізі  
Інтегровані інформаційні системи в обліку і оподаткуванні  
Облік в корпоративному бізнесі  
Електронний документообіг  
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 
2 курс
Електронний бізнес  
Платіжні системи  
Управління трудовими ресурсами  
Економічний аналіз  
3 курс
Банківська система  
Міжнародна економіка  
Податкова система  
Ринок фінансових послуг  
Бухгалтерський облік II (Фінансовий облік)  
Бухгалтерський облік у промисловості  
Економіко-математичні методи та моделі  
Малий бізнес  
4 курс
Англійська мова для спеціальних цілей  
Практичний курс англійської мови  
Німецька мова для спеціальних цілей  
Фінансовий контролінг  
Фінансова звітність та управлінські рішення  
Фінанси страхових організацій  
Фінанси АПК  
073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент» 
2 курс
Економіка праці та соціально-трудові відносини  
Методи обробки та візуалізації даних в менеджменті  
Діловодство та організація документообігу  
3 курс
Управління конфліктами  
Транспортна логістика та сучасні технології транспортування  
Міжнародний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності  
Методи оптимізації управлінських рішень  
Етика бізнесу   
Адміністративний менеджмент  
Управління конкурентоспроможністю підприємств  
Складська логістика  
Митне регулювання  
4 курс
Англійська мова для спеціальних цілей  
Практичний курс англійської мови  
Управління інноваціями  
Управління розвитком підприємств  
Менеджмент стартап-проєктів  
Основи наукової творчості  
Основи ділового спілкування  
Діловодство та організація документообігу  
Контролінг  
Логістика послуг  
Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції  
Обгрунтування та експертиза бізнес-проєктів  
Комерційна логістика  
Методика обгрунтування рішень в ЗЕД  
073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент персоналу»
2 курс
Сучасні демографічні процеси  
Міграційна політика  
Психологія професійної діяльності HR  
Командоутворення та управління конфліктами  
3 курс
Тренінг «Спічрайтинг та мистецтво презентації»  
Тренінг-курс «Комунікації в HRM»  
Командоутворення та управління конфліктами  
Іміджологія  
4 курс
Англійська мова для спеціальних цілей  
Практичний курс англійської мови  
Німецька мова для спеціальних цілей  
Фізіологія праці та ергономіка  
Іміджологія  
Аудит і сертифікація персоналу  
Управління благополуччям персоналу  
5 курс
Командоутворення та управління конфліктами  
Бізнес-етика та корпоративна культура  
Аудит та сертифікація персоналу  
Професійна орієнтація  
Англійська мова для спеціальних цілей  
Практичний курс іноземної мови  
Німецька мова для спеціальних цілей  
075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг»
2 курс
Страхування  
Бухгалтерський облік  
Менеджмент персоналу  
Персонал-технології  
Бізнес-діагностика  
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства  
Цифрові технології в маркетингу  
3 курс
Економетрика в маркетингу  
Маркетингові електронні системи  
Інтернет-продажі в В2В секторі  
Marketplaces в організації онлайн-торгівлі  
Таймінг маркетингових проєктів   
Тендерна політика підприємства  
Ритейл-сервіс  
Маркетинг особистості   
Підприємництво та обгрунтування бізнес-проєктів  
Організація маркетингової і виробничої діяльності  
Комерційна діяльність  
Логістика  
Комерційна логістика  
4 курс
Англійська мова для спеціальних цілей  
Німецька мова для спеціальних цілей   
Практичний курс англійської мови  
Практичний курс німецької мови  
Комерційна діяльність  
Ритейл-сервіс  
Організація торгівлі  
Основи біржової діяльності  
076 «Підприємництво та торгівля», освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
2 курс
Страхування  
Менеджмент персоналу  
Персонал-технології   
3 курс
Іміджмейкінг  
Інтернет-трейдинг  
Інтернет-продажі в В2В секторі  
Marketplaces в організації онлайн-торгівлі  
Управління конкурентоспроможністю підприємств  
Бенчмаркінг  
Планування виробничої та комерційної  діяльності  
Логістика  
Комерційна логістика  
Копірайтинг та мистецтво комунікацій  
4 курс
Англійська мова для спеціальних цілей (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)  
Німецька мова для спеціальних цілей (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність)  
Практичний курс англійської мови (підготовка до ЗНО)  
Практичний курс німецької мови (підготовка до ЗНО)  
Генерування ідей для бізнесу  
Public relations  
Соціально відповідальне підприємництво  
Брендинг  
Основи клірингової діяльності  
Посередницькі операції на ринку біржових послуг  
076 «Підприємництво та торгівля», освітня програма «Цифрові бізнес-технології у підприємництві»
2 курс
Екосистеми бізнесу   
Інформаційна бізнес-економіка   
Конкурентноспроможність бізнесу  
Корпоративне управління у бізнесі  
292 «Міжнародні економічні відносини», освітня програма «Міжнародна економіка»
2 курс
Екологічна складова міжнародної економіки   
Брендинг у міжнародному середовищі  
3 курс
Міжнародна інформаційна безпека  
Міжнародна продовольча безпека  
Електронна комерція   
Міжнародна туристична діяльність   
Міжнародні фінансові ринки  
Глобалістика та геополітика  
Ризики та економічна безпека в умовах глобалізації  
Євроінтеграція та міжнародне публічне управління   
4 курс
Іноземна мова для спеціальних цілей  
Практичний курс іноземної мови  
PR-технології в економіці  
Міжнародні корпорації в світовій економіці  
Міжнародні фінансові ринки  
Глобалістика та геополітика  
Експортна діяльність харчової промисловості  
Єдина сільськогосподарська політика ЄС  
Вільні економічні зони та території економічного розвитку  
Україна в глобальній торгівлі  

 

ОС «Магістр» денна (заочна) форма навчання

 

 

Назва дисципліни Шифр
071 «Облік і оподаткування», освітня програма «Облік і аудит»
2 курс
Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб'єктів господарювання  
Електронна звітність підприємства  
Корпоративний аналіз та бізнес-технології  
072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок», освітня програма «Фінанси, банківська справа та страхування» 
2 курс
Податковий менеджмент  
Актуальні питання фінансової науки  
Банківське регулювання та нагляд  
Управління фінансовою санацією підприємства  
Казначейська справа  
Управління фінансовою безпекою  
Корпоративна соціальна відповідальність в фінансовій сфері  
Діяльність підприємств харчової промисловості на фондовому ринку  
Глобальна економіка  
Цінні папери та фондовий ринок  
073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент організацій і адміністрування» 
2 курс
Управління змінами   
Інноваційне та креативне проєктування управлінської діяльності в умовах ризику  
Управління в умовах невизначеності  
073 «Менеджмент», освітня програма «Менеджмент персоналу»
2 курс
Ризики менеджменту персоналу бізнес-організацій  
Управління змінами  
Маркетинг персоналу та HR-брендинг  
Репутаційний менеджмент  
075 «Маркетинг», освітня програма «Маркетинг»
2 курс
Товарна інноваційна політика  
Сучасні концепції маркетингу  
Тренд-маркетинг  
076 «Підприємництво та торгівля», освітня програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
2 курс
Інфраструктура біржового ринку  
Маркетингове товарознавство  
Комерційна дипломатія  
Сучасні концепції маркетингу  

 

 Каталоги ДВВ ННІЕіУ за минулі навчальні роки перейти