Н У Х Т

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Логотип ННІ ЕіУ НУХТ

Навчально-науковий інститут економіки і управління – структурний підрозділ Національного університету харчових технологій, який здійснює навчання студентів за престижними, затребуваними ринком праці спеціальностями (освітніми програмами, спеціалізаціями).

Підготовка висококваліфікованих  фахівців  економічного  профілю в нашому університеті  здійснюється вже понад 85 років. Випускники з економіки підприємств, фінансів, банківської справи та страхування, обліку і оподаткування, маркетингу, менеджменту, управління персоналом, логістики, реклами та зв’язків з громадськістю, підприємництва, міжнародних економічних відносин завжди користуються підвищеною увагою роботодавців та стабільно високим попитом на ринку праці.

Інститут економіки і управління орієнтований на підготовку висококонкурентних фахівців, які володіють глибокими фаховими знаннями, мають безперервну комп’ютерну підготовку протягом всього періоду навчання та вільно володіють іноземною мовою.


Студенти нашого інституту можуть обрати навчання за відповідною спеціальністю англійською мовою дивитись

Навчальні плани спеціальностей Навчально-наукового інституту економіки і управління насичені найсучаснішими дисциплінами, вивчення яких забезпечує студентів знаннями з питань ефективності використання нових і традиційних форм господарювання, підвищення ефективності управління у відповідній сфері з урахуванням передового вітчизняного та закордонного досвіду. Задля поліпшення якості навчання студентів в ННІ ЕіУ регулярно вводяться нові дисципліни, які відповідають сучасним тенденціям розвитку ринку, поліпшується матеріально-технічна база. Для забезпечення відповідності кваліфікації наших випусників потребам роботодавців у співпраці з ними розроблено сертифіковані програми формування сучасних бізнес­компетенцій, які інтегровано у навчальні плани підготовки студентів усіх спеціальностей нашого інституту. Такі підходи до навчання забезпечують успішне працевлаштування випускників інституту ЕіУ.

Студенти проходять практику та стажування на провідних підприємствах харчової промисловості, у банківських установах, страхових компаніях, рекламних та кадрових агенціях, торговельних компаніях, туристичних агенціях, компаніях ресторанного бізнесу, державних органах та установах. Високий рівень володіння іноземними мовами дає можливість зміцнювати та поглиблювати міжнародні зв’язки. Студенти та викладачі беруть участь у міжнародних конференціях, проходять стажування та підтримують професійні зв’язки з провідними університетами США, Канади, Франції, Німеччини, Польщі, Болгарії, набуваючи наукового досвіду та удосконалюючи знання з іноземних мов.

Усі бажаючі можуть отримати другий диплом одного з університетів Європейського Союзу.

Навчання в ННІ ЕіУ здійснюється за денною та заочно-дистанційною формами за освітніми ступенями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії».

Випускники ННІЕіУ успішно працюють на керівних посадах підприємств різних сфер та галузей економіки України, в банківських установах, організаціях фінансового ринку, торговельних підприємств, рекламних, PR-агенціях, сфері управління людськими ресурсами, Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді України та інших державних установах.

Ми завжди пишаємося успіхами своїх вихованців та чекаємо
на нове поповнення талановитої молоді!

 Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. "В", ауд. 203, 312


на сайт інституту

 

ПОЛОЖЕННЯ про НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І УПРАВЛІННЯ Дивитись

Електронний розклад занять перейти

Остання зміна: 30 червня 2020

Навчально-науковий інститут економіки та управління проводить підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр», науковими ступенями «Доктор філософії» та «Доктор наук». Навчальний процес організований за наступними освітніми програмами:

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Економіка підприємства

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» та освітньою програмою:

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Реклама та зв'язки з громадськістю

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» та освітньою програмою:

 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки

сертифікат про акредитацію

Облік і аудит

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою:

 • Облік і аудит
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Фінанси, банківська справа та страхування

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітньою програмою:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Менеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньою програмою:

 • Менеджмент
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та освітньою програмою:

 • Маркетинг
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Управління персоналом та економіка праці

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Управління персоналом та економіка праці
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Міжнародна економіка

Підготовка фахівців у галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою:

 • Міжнародна економіка
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Економіка підприємства

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» та освітньою програмою:

 • Економіка підприємства
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Реклама та зв'язки з громадськістю

Підготовка фахівців у галузі знань 06 «Журналістика» за спеціальністю 061 «Журналістика» та освітньою програмою:

 • Реклама та зв'язки з громадськістю
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Облік і аудит

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та освітньою програмою:

 • Облік і аудит
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Фінанси, банківська справа та страхування

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та освітньою програмою:

 • Фінанси, банківська справа та страхування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Інформаційні системи в менеджменті

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньою програмою:

 • Інформаційні системи в менеджменті
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Логістика

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньою програмою:

 • Логістика
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньою програмою:

 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Менеджмент організацій і адміністрування

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньою програмою:

 • Менеджмент організацій і адміністрування
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Управління фінансово-економічною безпекою

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент» та освітньою програмою:

 • Управління фінансово-економічною безпекою
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Маркетинг

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 075 «Маркетинг» та освітньою програмою:

 • Маркетинг
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Управління персоналом та економіка праці

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Управління персоналом та економіка праці
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Організація оптової та роздрібної торгівлі

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Організація оптової та роздрібної торгівлі
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Товарознавство та експертиза в митній справі

Підготовка фахівців у галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та освітньою програмою:

 • Товарознавство та експертиза в митній справі
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Міжнародна економіка

Підготовка фахівців у галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 056 «Міжнародні економічні відносини» та освітньою програмою:

 • Міжнародна економіка
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Науковий ступінь «ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ»

Економіка

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 051 «Економіка»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Менеджмент

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Маркетинг

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Науковий ступінь «ДОКТОР НАУК»

Економіка

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 051 «Економіка»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Менеджмент

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 073 «Менеджмент»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

Маркетинг

Підготовка фахівців на базі наукового ступеня «Доктор філософії» або кандидат наук за спеціальністю 075 «Маркетинг»

Форма навчання Термін навчання
Денна 2 роки

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору 
на 2021 - 2022 навчальний рік

спеціальність 051 «Економіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

1 курс

Загальні технології харчових виробництв


Психологія ділової комунікації


Розробка бізнес-плану


Філософія


Якість і безпечність харчових продуктів


 

2 курс

Аналіз та оцінка бізнес-інформації


Господарське право


Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Економіка малого та середнього бізнесу


Економіка послуг


Економічна статистика


Правове регулювання господарської діяльності


Статистика


Управління трудовими відносинами


Фінансове і податкове право


 

3 курс

Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Економічна безпека


Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами


Основи проведення економічних досліджень


Соціально-економічна політика


Страхування


Трудове право


 

освітньо-професійна програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»

1 курс

Загальні технології харчових виробництв


Якість і безпечність харчових продуктів


 

2 курс

Бізнес-культура та етика підприємництва


Господарське право


Державне та регіональне управління


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Захист прав споживачів


Комерційне право


Контрактні відносини та договірне право


Міжнародна економіка


Підприємницьке право


Правове регулювання господарської діяльності


 

3 курс

Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Економічна безпека


Захист прав споживачів


Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами


Інформаційне забезпечення бізнесу


Інформаційні системи та технології в економіці


Основи проведення економічних досліджень


Соціально-економічна політика


Управління матеріальними ресурсами та витратами


Ціноутворення


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

1 курс

Аудит фінансової звітності


Економіка росту і розвитку галузевих ринків


Конкурентна політика підприємства


Корпоративне перетворення та трансформація бізнесу


Політика та економіка безпеки бізнесу


Стандарти безпеки бізнесу


Фінансово-економічна безпека підприємства


Формування інвестиційного портфеля


 

2 курс

Інтелектуальна власність: торгові секрети


Комерційна таємниця та етика бізнесу


Професійна етика та соціальна відповідальність економіста


Створення власного бізнесу: від ідеї до успіху


спеціальність 061 «Журналістика»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Ділове спілкування німецькою мовою 1


Комерційна дипломатія


Конфліктологія ділового спілкування


Маркетинг


Менеджмент


Основи маркетингової діяльності


Психологічні основи реклами


Психологія підприємництва та бізнесу


Соціологія реклами


 

3 курс

Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Мотивація покупців


Основи підприємницької діяльності


Підприємництво та обґрунтування бізнес-проєктів


Поведінка споживачів


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

1 курс

Англійська мова за професійним спрямуванням


Креативність у підприємницькій діяльності


Лідерство та партнерство в підприємництві


Німецька мова за професійним спрямуванням


Політконсалтинг і виборчі технології


Професійна англійська мова


Професійна німецька мова


Реклама в місцях продажу


Соціально відповідальне підприємництво


Торговельні переговори та комерційна дипломатія


 

2 курс

Методологія дослідження соціальних комунікацій


Методологія наукових досліджень


спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

2 курс

Бухгалтерський облік в суміжних галузях


Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Міжнародне економічне право


Облік за видами економічної діяльності


 

3 курс

Бізнес комунікації


Бухгалтерський облік в бюджетних установах


Бухгалтерський облік зовнішньоекономічної діяльності


Бухгалтерський облік на підприємствах малого бізнесу


Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах


Диджитал-облік в бюджетних установах


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Інформаційні системи в аналітичних розрахунках


Інформаційні системи і технології в обліку та аналізі


Корпоративне право


Міжнародний маркетинг


Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності


Особивості обліку суб'єктів малого бізнесу


Правове регулювання бухгалтерського обліку за кордоном


Світова економіка


Сучасна європейська культура і глобалізація


Фінансовий облік у зарубіжних країнах


Фінансові ризики


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

1 курс

Бюджетування і калькулювання в бізнесі


Електронна звітність підприємства


Міжнародні стандарти професійної етики бухгалтерів


Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб'єктів господарювання


Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера, аудитора


Стратегічний управлінський облік


 

2 курс

Обліково-аналітичне забезпечення прийняття господарських рішень


Обліково-аналітичне забезпечення прийняття економічних рішень


Обліково-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень


спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Економічний аналіз


Електронний бізнес


Методика розв’язування економічних задач


Платіжні системи


Ринок фінансових послуг


Світова економіка


Фінансові ринки та інститути


 

3 курс

Банківська справа


Бухгалтерський облік у промисловості


Бухгалтерський облік II (Фінансовий облік)


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Інвестиційна діяльність


Малий бізнес


Міжнародна економіка


Податкова система


Світова фінансова система


Сучасна європейська культура і глобалізація


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

1 курс

Актуальні питання фінансової науки


Банківське регулювання та нагляд


Бюджетний менеджмент


Податкове адміністрування


Податковий менеджмент


Проектне фінансування


Торгівля цінними паперами


Фінансова економетрика


Фінанси підприємств харчової промисловості


 

2 курс

Актуальні питання фінансової науки


Банківське регулювання та нагляд


Податковий менеджмент


Соціальна відповідальність та інтелектуальна власність


Управління фінансовою санацією підприємства


Цінні папери та фондовий ринок


спеціальність 073 «Менеджмент»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Менеджмент»

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Світова економіка


 

3 курс

Бізнес-аналіз підприємства


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Комерційна логістика


Комп’ютеризація економічних розрахунків в управлінні


Конкуренція в зовнішньоекономічній діяльності


Контролінг


Логістика послуг


Митне регулювання


Міжнародний фінансовий механізм зовнішньоекономічної діяльності


Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції


Обгрунтування та експертиза бізнес-проектів


Складська логістика


Стратегічний аналіз в управлінні


Сучасна європейська культура і глобалізація


Транспортна логістика та сучасні технології транспортування


Управління конкурентоспроможністю підприємств


Управління ризиками в зовнішньоекономічній діяльності


Управлінські ризики та методи їх вимірювання


Функціональна логістика


 

освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу»

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Комунікації в HRM


Основи організації бізнесу


Підприємництво та соціальні проєкти


Світова економіка


Спічрайтинг та мистецтво презентації


 

3 курс

Бізнес-етика та корпоративна культура


Бюджетування та контролінг


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Командоутворення та управління конфліктами


Основи психодіагностики для hr


Психологія професійної діяльності hr


Соціально-економічна безпека


Сучасна європейська культура і глобалізація


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

1 курс

Антикризовий менеджмент та санаційне управління


Інноваційне та креативне проектування управлінської діяльності в умовах ризику


Корпоративна соціальна відповідальність


Лідерство та репутація


Наукова комунікація


Нейроменеджмент


Обґрунтування стратегічних рішень


Реінжиніринг бізнес-процесів в ЗЕД


Управлінські технології розвитку


Управління в умовах невизначеності


Управління змінами


Цифрові технології в управлінні


 

2 курс

Іміджологія


Лідерство та репутація


Сучасні теорії управління


 

освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу»

1 курс

Інноваційні технології менеджменту персоналу


Міжнародна та порівняльна практика менеджменту персоналу


Наукова комунікація


Пілотні HR-проєкти


Право соціального забезпечення та соціальна політика


Ризики менеджменту персоналу бізнес-організацій


Соціальне адміністрування


Технології працевлаштування в умовах посиленої конкуренції


Управління змінами


спеціальність 075 «Маркетинг»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Маркетинг»

1 курс

Загальні технології харчових виробництв


Якість і безпечність харчових продуктів


 

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Ділове спілкування німецькою мовою 1


 

3 курс

Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Електронна комерція


Комерційна діяльність


Комерційна логістика


Креатив в рекламі та PR


Логістика


Маркетингові електронні системи


Організація виробничої і маркетингової діяльності


Паблік рилейшнз


Підприємництво та обґрунтування бізнес-проєктів


Тендерна політика підприємства


Управління конкурентоспроможністю підприємств


Економетрика в маркетингу


 

освітній ступінь «МАГІСТР

освітньо-професійна програма «Маркетинг»

1 курс

Англійська мова за професійним спрямуванням


Ділова іноземна мова


Іміджелогія


Інвестування


Інтернет-трейдинг


Німецька мова за професійним спрямуванням


SRM


 

2 курс

Інтернет-торгівля


SRM


спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1 курс

Загальні технології харчових виробництв


Сенсорний аналіз


 

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Ділове спілкування німецькою мовою 1


Ітернет-трейдинг


Он-лайн торгівля


Персонал-технології


Управління персоналом


 

3 курс

Бенчмаркінг


Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством


Бухгалтерський облік


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Захист прав споживачів


Інтернет-продажі в В2В секторі


Нормативне забезпечення торговельної діяльності


Організація виробничої і комерційної діяльності


Планування виробничої і комерційної діяльності


Управління конкурентоспроможністю підприємств


Marketplaces в організації он-лайн торгівлі


 

4 курс

Англійська мова для спеціальних цілей


Комерційна логістика


Логістика


Німецька мова для спеціальних цілей


Основи клірингової діяльності


Посередницькі операції на ринку біржових послуг


Практичний курс англійської мови (підготовка до ЗНО)


Практичний курс німецькоїмови (підготовка до ЗНО)


Соціально відповідальне підприємництво


Торговельні переговори та комерційна дипломатія


Ціноутворення та управління ціновою політикою


Public relations


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1 курс

Англійська мова за професійним спрямуванням


Біржова торгівля


Експертиза товарів


Іміджелогія


Комерційна дипломатія


Мерчандайзинг


Міжнародна торгівля


Німецька мова за професійним спрямуванням


 

2 курс

Аналіз біржової діяльності


Біржова торгівля


Інфраструктура біржового ринку


спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Економіка зеленого бізнесу


Економіка підприємства


 

3 курс

Вільні економічні зони та території економічного розвитку


Глобалістика та геополітика


Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Економіка зеленого бізнесу


Електронна комерція


Євроінтеграція та міжнародне публічне управління


Міжнародна комерційна логістика


Міжнародна туристична діяльність


Міжнародний маркетинг


Ризики та економічна безпека в умовах глобалізації


Транснаціоналізація світової економіки


 

4 курс

Англійська мова для спеціальних цілей


Економіка зеленого бізнесу


Експортна діяльність харчової промисловості


Міжнародні корпорації в світовій економіці


Міжнародні фінансові ринки


Німецька мова для спеціальних цілей


Транснаціоналізація світової економіки


Україна в глобальній торгівлі


Ціноутворення на світовому ринку


PR-технології в економіці


 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

1 курс

Англійська мова за професійним спрямуванням 1


Зовнішньоекономічні контракти


Міжнародна консалтингова діяльність


Міжнародні угоди


Німецька мова за професійним спрямуванням 1


Репутаційна економіка


Світова економічна кон’юнктура


Стратегія виходу на міжнародні ринки


 

2 курс

Світовий агропродовольчий ринок


Україна в міжнародних інтеграційних процесах


 

КАТАЛОГ дисциплін вільного вибору 
на 2020 - 2021 навчальний рік

спеціальність 051 «Економіка»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

1 курс

Екологічне законодавство


Економіка зеленого бізнесу


Економіка природокористування


Логіка


Мистецтво і культура підприємництва


Основи права для економістів


Основи права для професійної діяльності


Підприємництво та бізнес-культура


Правознавство


Професійна етика економіста

 

2 курс

Аналіз та оцінка бізнес-інформації


Господарське та трудове право


Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою


Економіка малого та середнього бізнесу


Економіка міст


Економіка послуг


Економічна статистика


Міжнародне право


Право ЄС у сфері господарської діяльності


Правове регулювання господарської діяльності


Статистика


Трудове законодавство


Управління трудовими відносинами

 

освітньо-професійна програма «Економіка та правове забезпечення бізнесу»

1 курс

Екологічне законодавство


Екологічне право


Основи права для професійної діяльності


Основи теорії держави і права


Правове регулювання природоохоронної діяльності


Правові інституції


Суд та прокуратура


Судові та правоохоронні органи України


Теорія держави і права

 

2 курс

Адміністративний процес


Бухгалтерський облік у суміжних галузях


Господарське право


Господарське та трудове право


Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Комерційне право


Конституційне право


Конституційне та адміністративне право


Контрактні відносини та договірне право


Підприємництво і бізнес-культура


Підприємницьке право


Правове регулювання господарської діяльності


Трудове законодавство


Трудове право


Цивільне право

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Економіка підприємства»

1 курс

Аналітичне забезпечення прийняття економічних рішень


Англійська мова за професійним спрямуванням


Аудит фінансової звітності


Економіка розвитку і росту галузевих ринків


Економіко-правове забезпечення захисту бізнесу в умовах невизначеності


Конкурентна політика підприємства


Корпоративне перетворення та трансформація бізнесу


Методологія наукових досліджень


Німецька мова за професійним спрямуванням


Податкове планування і мінімізація податкових ризиків


Політика та економіка безпеки бізнесу


Професійна англійська мова


Стандарти безпеки бізнесу


Фінансово-економічна безпека підприємства


Формування інвестиційного портфеля

спеціальність 061 «Журналістика»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

1 курс

Загальні технології харчових виробництв


Системи технологій

 

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Ділове спілкування німецькою мовою


Комерційна дипломатія


Конфліктологія ділового спілкування


Маркетинг


Менеджмент


Основи маркетингу


Психологія підприємництва та бізнесу


Психологія


Соціологія реклами

 

3 курс

Ділова англійська мова 2


Ділова німецька мова 2


Ділове спілкування іноземною мовою 2


Ділове спілкування німецькою мовою 2


Імідж та репутація в PR


Лобіювання: сутність, легітимність, практика


Маркетинг послуг


Поведінка споживачів


Політичний PR


Соціологія рекламної діяльності

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Реклама та зв’язки з громадськістю»

1 курс

Англійська мова за професійним спрямуванням


Креативність у підприємницькій діяльності


Лідерство та партнерство в підприємництві


Німецька мова за професійним спрямуванням


Політконсалтинг і виборчі технології


Професійна англійська мова


Професійна німецька мова


Реклама в місцях продажу


Соціально відповідальне підприємництво


Торговельні переговори та комерційна дипломатія

спеціальність 071 «Облік і оподаткування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

2 курс

Бухгалтерський облік у суміжних галузях


Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою


Міжнародне економічне право


Облік за видами економічної діяльності


Світова економіка

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Облік і аудит»

1 курс

Англійська мова за професійним спрямуванням


Етичні та соціальні вимоги до бухгалтера і аудитора


Німецька мова за професійним спрямуванням


Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки суб'єктів господарювання


Обліково-аналітичне забезпечення захисту прав суб'єктів господарювання


Обліково-правове забезпечення захисту бізнесу в умовах кризи


Правове регулювання бухгалтерського обліку за кордоном


Професійна англійська мова


Професійна етика та соціальна відповідальність бухгалтера, аудитора


Соціальна відповідальність і етика бухгалтера, аудитора

спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

2 курс

Ділова англійська мова1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Економічний аналіз


Електронний бізнес


Методика розв'язування економічних задач


Платіжні системи


Ринок фінансових послуг


Світова економіка


Фінансові ринки та інститути

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Фінанси, банківська справа та страхування»

1 курс

Бюджетний менеджмент


Іноземна мова професійного спрямування


Казначейська справа


Німецька мова професійного спрямування


Податкове адміністрування


Проєктне фінансування


Професійна англійська мова


Торгівля цінними паперами


Управління фінансовою безпекою


Фінансове планування на підприємствах


Фінанси підприємств харчової промисловості


Фінансова економетрика

спеціальність 073 «Менеджмент»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Менеджмент»

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Світова економіка

 

3 курс

Економіка праці та соціально-трудові відносини


Економетричне моделювання в галузі управління персоналом


Електронні системи в управлінні персоналом та економіці праці


Механізм формування людського капіталу


Соціально-економічна безпека


Технології рекрутингу


Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)


Економіко-математичні методи і моделі в менеджменті


Загальні технології харчових виробництв


Інвестиційний менеджмент


Комп’ютеризація економічних розрахунків в управлінні


Менеджмент персоналу (викладач – О. Драган)


Менеджмент персоналу (викладач – В. Москаленко)


Митне регулювання


Міжнародний фінансовий механізм ЗЕД


Сучасні технології транспортування в логістиці


Транспортна логістика


Управління конкурентоспроможністю підприємств


Управління ризиками в ЗЕД


Управлінські ризики та методи їх вимірювання


Функціональна логістика

 

4 курс

Мотивування персоналу


Нормування праці


Ринок праці


Управління конфліктами


Ділова іноземна мова (за професійним спрямуванням)


Економічна ефективність ЗЕД


Комерційна логістика


Конкуренція в ЗЕД


Контролінг


Логістика послуг


Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції


Обґрунтування та експертиза бізнес-проєктів


Складська логістика


Стратегічний аналіз в управлінні


Управління інноваціями


Управління операційною діяльністю суб’єктів господарювання

 

освітньо-професійна програма «Менеджмент персоналу»

1 курс

Міграційна політика


Сучасні демографічні процеси

 

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Комунікації в HRM


Основи організації бізнесу


Підприємництво та соціальні проєкти


Світова економіка


Спілкування іноземною мовою 


Спічрайтинг та мистецтво презентації

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Менеджмент організацій і адміністрування»

1 курс

Антикризовий менеджмент та санаційне управління


Інноваційне та креативне проєктування управлінської діяльності в умовах ризику


Корпоративна соціальна відповідальність


Менеджмент продуктивності


Наукова комунікація


Обґрунтування стратегічних рішень


Реінжиніринг бізнес-процесів у зовнішньоекономічній діяльності


Управління в умовах невизначеності


Чинники успішного працевлаштування за фахом


Англійська мова за професійним спрямуванням


Німецька мова за професійним спрямуванням


Професійна англійська мова

 

освітньо-професійна програма «Логістика»

1 курс

Англійська мова за професійним спрямуванням


Корпоративна соціальна відповідальність


Логістика зовнішньоекономічної діяльності


Моделювання інноваційно-логістичних процесів


Німецька мова за професійним спрямуванням


Обґрунтування рішень в зовнішньоекономічній діяльності


Оптимізація логістичних рішень


Реінжиніринг бізнес-процесів в зовнішньоекономічній діяльності


Стратегічне управління конкурентними перевагами


Управління активами і капіталом


Управління в умовах невизначеності

спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1 курс

Загальні технології харчових виробництв


Системи технологій

 

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1


Ділове спілкування іноземною мовою 1


Ділове спілкування німецькою мовою


Інтернет-торгівля


Онлайн-торгівля


Персонал-технології у підприємництві


Управління персоналом

 

3 курс

Бухгалтерський облік та звітність в управлінні підприємством


Бухгалтерський облік


Захист прав споживачів


Зовнішньоекономічна діяльність підприємства


Клієнтський досвід в рітейлі


Методологія когнітивної ефективності в підприємництві


Міжнародна економіка


Організація виробничої і комерційної діяльності


Планування торговельної діяльності


Правове забезпечення торговельної діяльності

 

освітньо-професійна програма «Товарознавство і торговельне підприємництво»

4 курс

Англійська мова для спеціальних цілей (товарознавство)


Брендинг


Комерційна логістика


Лідерство та партнерство в підприємництві


Логістика


Німецька мова для спеціальних цілей (товарознавство)


Основи PR


Основи біржової діяльності


Практичний курс англійської мови (підготовка до ЗНО)


Практичний курс німецької мови


Торговельні переговори та комерційна дипломатія


Ціноутворення та управління ціновою політикою

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

1 курс


Англійська мова за професійним спрямуванням


Комерційна дипломатія


Маркетингові технології управління інтернет-проєктами


Менеджмент персоналу


Міжнародна торгівля


Німецька мова за професійним спрямуванням


Професійна англійська мова


Професійна німецька мова


Ритейл-мерчандайзинг


Соціально-економічна безпека

спеціальність 292 «Міжнародні економічні відносини»

 

освітній ступінь «БАКАЛАВР»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

2 курс

Ділова англійська мова 1


Ділова німецька мова 1

 

3 курс

Глобалiстика та геополітика


Євроiнтеграцiя та міжнародне публічне управління


Єдина сільськогосподарська політика ЄС


Мiжнароднi відносини


Міжнародна iнформацiйна безпека


Міжнародна комерційна логістика


Міжнародна продовольча безпека


Сучасні глобальні світові ринки

 

4 курс

PR-технологiї в економiцi


Економіка зеленого бізнесу


Експортна діяльність харчової промисловості


Мiжнароднi корпорації в свiтовiй економiцi


Мiжнароднi фiнансовi ринки


Транснацiоналiзацiя світової економіки


Україна в глобальній торгiвлi


Ціноутворення на світовому ринку

 

освітній ступінь «МАГІСТР»

освітньо-професійна програма «Міжнародна економіка»

1 курс

Англійська мова за професійним спрямуванням


Зовнішньоекономічні контракти


Міжнародна консалтингова діяльність


Міжнародні угоди


Німецька мова за професійним спрямуванням


Репутацiйна економіка


Світова економічна кон'юнктура


Стратегія виходу на міжнародні ринки

 

2 курс

Світовий агропродовольчий ринок


Україна в міжнародних інтеграційних процесах