Н У Х Т

Офіційні рекомендації

Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розроблення та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності  ДИВИТИСЬ

Рекомендації з академічної доброчесності для закладів вищої освіти 

ДИВИТИСЬ
Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) ДИВИТИСЬ

Щодо забезпечення академічної доброчесності у закладах вищої освіти

ДИВИТИСЬ

До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності

ДИВИТИСЬ