Н У Х Т

Бакалаврат

Бакалаврат вважається першим ступенем загальної системи вищої освіти. Протягом навчання студент набуває базових практичних і теоретичних знань, які потрібні для роботи за обраною професією. Поступити на бакалаврат можуть учні, які отримали атестат про закінчення середньої школи, випускники технікумів, коледжів та спеціалізованих училищ.

За більшістю напрямків навчання студентів на бакалавраті триває 4 роки (але існують деякі винятки). За певною низкою спеціальностей за таку кількість років освоїти всі базові знання неможливо. Це стосується медичних і технічних сфер діяльності.

Успішно закінчивши бакалаврат, студент має можливість приступити до трудової діяльності за набутою спеціальністю. Знайти роботу можна не тільки в Україні, а й за її межами, оскільки бакалаврат – міжнародна освітня ступінь, яка визнається закордонними роботодавцями.