Н У Х Т

Служби та відділи

Центр моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету:

Центр метрології та стандартизації:

  • Сектор метрологічного нагляду і ремонту засобів вимірювання
  • Сектор стандартизації і норм контролю

Студентський центр патріотичного виховання та культурного розвитку

Обчислювальний центр інформаційних технологій:

  • Відділ дистанційного навчання
  • Група мережевих технологій та експлуатації інформаційних систем
  • Група технічного супроводу комп'ютерної техніки
  • Група прикладного програмного забеспечення