Н У Х Т

Служби та відділи

Центр моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету:

Центр метрології та стандартизації:

  • Сектор метрологічного нагляду і ремонту засобів вимірювання
  • Сектор стандартизації і норм контролю

Редакційно-видавничий центр:

  • Редакційний сектор
  • Друкарсько-виробничий сектор
  • Сектор реалізації та маркетингової діяльності
  • Сектор комп'ютерного набору та макетування

Студентський центр патріотичного виховання та культурного розвитку

Центр інформаційних технологій:

  • Відділ дистанційного навчання
  • Відділ мережевих технологій та експлуатації інформаційних систем
  • Відділ технічного супроводу комп'ютерної техніки