Н У Х Т

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються в Національному університеті харчових технологій
(станом на 1 квітня 2021 року)

 

Освітній /
освітньо-
науковий
ступінь
Ліцензований
обсяг
Рік вступу Фактична кількість
здобувачів вищої
освіти
Денна Заочна Вечірня
Бакалавр 5815 2017 974  43 0
5815 2018 921 431 0
5815 2019 843 321 0
5490 2020 970 285 0
Магістр 3070 2020 496 227 0
Доктор філософії 220 2017 19 2 0
220 2018 35 2 1
220 2019 28 7 0
220 2020 25 0 0
           
Всього      4311  1318 1