Н У Х Т

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються в Національному університеті харчових технологій

 

Станом на 1 квітня 2023 року

Освітній /
освітньо-
науковий
ступінь
Ліцензований
обсяг
Рік вступу Фактична кількість
здобувачів вищої
освіти
Денна Заочна Вечірня
Бакалавр 5815 2019 852  547 0
5490 2020 979 443 0
5280 2021 1056 254 0
5280 2022 853 176 0
Магістр 3065 2022 599 196 0
Доктор філософії 220 2019 18 4 0
220 2020 20 0 0
220 2021 26 0 0
220 2022 41 0 0
           
Всього      4444  1620 0