Н У Х Т

Ліцензований обсяг

Ліцензований обсяг та фактична кількість здобувачів вищої освіти, які навчаються в Національному університеті харчових технологій
(станом на 31 грудня 2018 року)

 

Освітній /
освітньо-
науковий
ступінь
Ліцензований
обсяг
Рік вступу Фактична кількість
здобувачів вищої
освіти
Денна Заочна
Бакалавр 5815 2014   267
5815 2015 960 278
5815 2016 993 853
5815 2017 1144 726
5815 2018 1077 653
Магістр 3070 2017 968 256
3070 2018 813 386
Доктор філософії 210 2016 10 2
210 2017 26 4
210 2018 37 3
         
Всього      6028  3428