Н У Х Т

Наукова діяльність

Наукова діяльність НУХТ спрямована на розроблення теоретичних основ харчових технологій, їх інтенсифікацію та оптимізацію, створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного обладнання, систем і засобів механізації трудомістких процесів і виробництв, нового енергоощадливого обладнання та систем раціонального енергокористування, на вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних підприємств.

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України пріоритетними для наукових шкіл НУХТ є наступні:

  • розроблення сучасних енерго- та ресурсозберігаючих технологій та нанотехнологій для виробництва якісних і безпечних харчових продуктів;
  • розроблення науково-практичних засад створення високоефективних технологій, процесів та обладнання харчових, біотехнологічних,  машинобудівних і пакувальнополіграфічних виробництв;
  • розроблення сучасних пакувальних систем;
  • розроблення автоматизованих систем керування та інформаційних технологій прийняття рішень у виробничій та освітній діяльності;
  • розроблення принципово нових високоефективних технологій мікробного синтезу;
  • екологізація виробництв у харчовій і переробній промисловості;
  • найважливіші фундаментальні проблеми хімії та розвитку хімічних технологій;
  • інноваційні напрями розвитку підприємств індустрії гостинності;
  • розроблення нових наукових засад підвищення ефективності діяльності підприємств в харчовій і переробній промисловості.