Н У Х Т

Наукова діяльність

Наукова діяльність НУХТ спрямована на розроблення теоретичних основ харчових технологій, їх інтенсифікацію та оптимізацію, створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного обладнання, систем і засобів механізації трудомістких процесів і виробництв, нового енерговикористовувального обладнання та систем раціонального енерговикористання, на вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних підприємств.

Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної діяльності України та з урахуванням розвитку наукових шкіл НУХТ пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки в університеті є:

 1. Розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії.
 2. Розроблення новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій.
 3. Розроблення наукових основ технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв із метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації.
 4. Наукові основи створення сучасних пакувальних систем із забезпеченням тривалого зберігання харчової продукції.
 5. Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК в ринкових умовах.
 6. Екологізація виробництв харчової та переробної галузей АПК.
 7. Розроблення принципово нових високоефективних технологій мікробного синтезу для одержання продуктів цільового призначення.
 8. Розроблення наукових основ створення автоматизованих систем керування для комп'ютерно-інтегрованих виробництв харчової і переробної промисловості.
 9. Розроблення нанотехнологій харчових продуктів.
 10. Розроблення нових інформаційних технологій прийняття рішень у виробничій та освітній діяльності.
 11. Розроблення новітніх науково-методичних та інформаційних технологій навчально-виховного процесу, спрямованих на підвищення якості вищої освіти.