Н У Х Т

Науково-дослідна робота студентів

На сьогоднішній день в Національному університеті харчових технологій склалася система організації науково-дослідної роботи студентів як складової професійної підготовки, яка спрямована на формування і реалізацію творчих здібностей майбутніх фахівців.

Наукова діяльність студентів в університеті здійснюється за трьома основними напрямами:

  • науково-дослідна робота, яка є невід'ємним елементом навчального процесу і є обов'язковою для всіх студентів;
  • науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом;
  • науково-організаційні заходи: конференції, конкурси, олімпіади тощо.

Організацію науково-дослідної роботи студентів здійснюють на таких рівнях:

 

Студентське наукове товариство:

  • Організація та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, контроль за виконанням наказу.
  • Організація та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, контроль виконання наказу.
  • Проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Згідно наказів МОН).
  • Відзначення переможців грамотами, призами.
  • Участь у проведенні конференцій, семінарів.

Студентські наукові гуртки (на рівні факультетів і кафедр)

  • здійснюють роботу згідно затверджених на засіданнях кафедр планів.

На засіданнях гуртків розглядаються теоретичні питання та проводяться прикладні наукові дослідження згідно напрямів науково-дослідної роботи кафедри. За результатами досліджень, під керівництвом викладачів або самостійно, студенти публікують тези доповідей та статті у наукових виданнях, беруть участь у наукових конференціях, семінарах.

Студенти Національного університету харчових технологій, починаючи з третього курсу, залучаються до виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, міжнародних проектів. Під час виконання бакалаврської та магістерської роботи, студенти спілкуються з науковими співробітниками, знайомляться із сучасними напрямками науки, а різноманітні конференції, Конкурси та Олімпіади як в університеті так, і за його межами підбивають підсумки такої творчої роботи.

Ефективно працюють студентські наукові гуртки, клуби за інтересами, проблемні групи, науково-інформаційні бюро.

З метою розширення кругозору та постійної підтримки зв'язків з фахівцями вітчизняних та іноземних підприємств, відомих компаній регулярно проводяться тематичні лекції, наукові семінари, майстер-класи, літні школи, тренінги тощо.

Найбільш талановиті студенти, які досягли значних успіхів у науково-дослідній діяльності отримують іменні стипендії та премії.

Результати науково-дослідної роботи студентів НУХТ

 

  Рік
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Кількість студентів, залучених до НДРС 1362 1440 1380 1548 1466 1727 1572  
Кількість студентів, залучених до виконання держбюджетних тематик 206 149 524 605 596 205 211  
госпдоговірних тематик 29 5 5 10 8 5 2  
Кількість статей опублікованих у співавторстві зі студентами 114 116 287 447 358 339 296  
з них самостійно 10 10 34 98 73 51 36  
Кількість тез доповідей за участю студентів 953 1663 2057 1779 2524 2001 1957  
Участь студентів у винахідницькій діяльності
(Одержано патентів на винахід та корисну модель)
123 88 246 208 248 206 219  
Кількість студентських наукових гуртків 86 85 81 70 68 77 79  
Кількість студентів, задіяних у роботі гуртків 953 1003 839 905 860 1066 1289  
Кількість переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 10 7 17 17 19 18  
Кількість переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт 20 26 29 24 23 25 20  

 

ПОЛОЖЕННЯ про організацію науково-дослідної роботи студентів Дивитись