Н У Х Т

Науково-дослідна робота студентів

На сьогоднішній день в Національному університеті харчових технологій склалася система організації науково-дослідної роботи студентів як складової професійної підготовки, яка спрямована на формування і реалізацію творчих здібностей майбутніх фахівців.

Наукова діяльність студентів в університеті здійснюється за трьома основними напрямами:

  • науково-дослідна робота, яка є невід'ємним елементом навчального процесу і є обов'язковою для всіх студентів;
  • науково-дослідна робота, що здійснюється поза навчальним процесом;
  • науково-організаційні заходи: конференції, конкурси, олімпіади тощо.

Організацію науково-дослідної роботи студентів здійснюють на таких рівнях:

 

Студентське наукове товариство:

  • Організація та проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, контроль за виконанням наказу.
  • Організація та проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади, контроль виконання наказу.
  • Проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади та ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт (Згідно наказів МОН).
  • Відзначення переможців грамотами, призами.
  • Участь у проведенні конференцій, семінарів.

Студентські наукові гуртки (на рівні факультетів і кафедр)

  • здійснюють роботу згідно затверджених на засіданнях кафедр планів.

На засіданнях гуртків розглядаються теоретичні питання та проводяться прикладні наукові дослідження згідно напрямів науково-дослідної роботи кафедри. За результатами досліджень, під керівництвом викладачів або самостійно, студенти публікують тези доповідей та статті у наукових виданнях, беруть участь у наукових конференціях, семінарах.

Студенти Національного університету харчових технологій, починаючи з третього курсу, залучаються до виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт, міжнародних проектів. Під час виконання бакалаврської та магістерської роботи, студенти спілкуються з науковими співробітниками, знайомляться із сучасними напрямками науки, а різноманітні конференції, Конкурси та Олімпіади як в університеті так, і за його межами підбивають підсумки такої творчої роботи.

Ефективно працюють студентські наукові гуртки, клуби за інтересами, проблемні групи, науково-інформаційні бюро.

З метою розширення кругозору та постійної підтримки зв'язків з фахівцями вітчизняних та іноземних підприємств, відомих компаній регулярно проводяться тематичні лекції, наукові семінари, майстер-класи, літні школи, тренінги тощо.

Найбільш талановиті студенти, які досягли значних успіхів у науково-дослідній діяльності отримують іменні стипендії та премії.

Результати науково-дослідної роботи студентів НУХТ

 

  Рік
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість студентів, залучених до НДРС 1466 1727 1572 1705 1401 1393
Кількість статей  опублікованих у співавторстві зі студентами 358 339 296 316 240 178
з них самостійно 73 51 36 11 7 6
Кількість тез доповідей за участю студентів опублікованих у співавторстві зі студентами 2524 2001 1957 1916 1836 1557
з них самостійно 158 180 143 369 267 71
Участь студентів у винахідницькій діяльності
(Одержано патентів на винахід та корисну модель)
248 206 219 182 126 71
Кількість студентських наукових гуртків 68 77 79 71 79 68
Кількість студентів, задіяних у роботі гуртків 860 1066 1258 1062 1289 822
Кількість переможців Всеукраїнської студентської олімпіади 17 19 18 22 32 не проводилися
Кількість переможців Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових робіт 23 25 20 21 25 33

 

ПОЛОЖЕННЯ про студентське наукове товариство Дивитись