Н У Х Т

Про відділ

Відділ працевлаштування випускників Національного університету харчових технологій є структурним підрозділом університету, створений у 2010 році з метою налагоджування тісної співпраці з роботодавцями та сприянню випускникам і здобувачам НУХТ у працевлаштуванні. Головним завданням відділу є надання тисячному загалу випускників, аспірантів та здобувачів університету, різноманітної допомоги з питань працевлаштування, в тому числі тимчасового і сезонного. Співробітники відділу займаються налагодженням контактів із потенційними роботодавцями, організацією тренінгів, презентацій, вебінарів, семінарів та консультацій з питань кар'єри, виставкової діяльності, міжрегіональним та міжнародним співробітництвом.

Відділ представляє університет на різноманітних профільних заходах, у тому числі виставках, ярмарках професій тощо. Вже декілька років традиційною масштабною подією як серед студентства, так і в бізнес-середовищі стали Ярмарки Вакансій, у яких беруть участь відомі українські та міжнародні компанії. Під час подібних заходів, випускники та здобувачі мають можливість ознайомитись з діяльністю компаній, дізнатись про наявні вакансії, отримати інформацію про відкриті програми з працевлаштування, стажування, проходження практики. Університет зацікавлений у забезпеченні своїх випускників престижною та цікавою роботою за спеціальністю. Саме на це спрямована робота відділу працевлаштування.

Діяльність Відділу працевлаштування спрямована на допомогу майбутнім фахівцям у професійному орієнтуванні. Відділ працевлаштування випускників НУХТ, відповідно до своїх функціональних обов’язків, є своєрідним локальним центром зайнятості, так би мовити, провідником між майбутніми працівниками та роботодавцями. Запрошуємо до співпраці організації та компанії зацікавленні у молодих, енергійних спеціалістах, які бажають застосовувати свої знання на практиці. Така взаємодія університету з сучасним передовим виробником, сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців, а також розвитку промисловості та економіки нашої держави. Представники компаній-роботодавців або кадрових агенцій, можуть надати свої пропозиції щодо співпраці з вищезгаданих або інших напрямів до Відділу працевлаштування випускників НУХТ.

Співробітники Відділу працевлаштування випускників НУХТ були залучені до пілотування Інструментарію для Центрів розвитку кар’єри (ЦРК) та внесли певний вклад у його фіналізацію. Адаптація, пілотування та фіналізація інструментарію здійснювалися в рамках Проєкту USAID "Економічна підтримка України".

ПОЛОЖЕННЯ про відділ працевлаштування випускників у НУХТ

Телефон: (044)287-94-80

E-mail: nuft.job@gmail.com