Н У Х Т

Про відділ

Відділ працевлаштування випускників Національного університету харчових технологій є структурним підрозділом університету, створений у 2010 році з метою налагоджування тісної співпраці з роботодавцями та сприянню випускникам і студентам НУХТ у працевлаштуванні. Головним завданням відділу є надання тисячному загалу випускників, аспірантів та студентів університету, різноманітної допомоги з питань працевлаштування , в тому числі тимчасового і сезонного. Співробітники відділу займаються налагодженням контактів із потенційними роботодавцями для формування масиву постійних та тимчасових вакансій, проведенням тренінгів, презентацій, семінарів та консультацій з питань кар'єри, виставкової діяльності, міжрегіональним та міжнародним співробітництвом.

Відділ представляє університет на різноманітних профільних заходах, у тому числі виставках, ярмарках професій тощо. Вже декілька років традиційним стало проведення Ярмарків Вакансій, у яких беруть участь відомі вітчизняні та іноземні підприємства, організації, зацікавлені у працевлаштуванні перспективних молодих спеціалістів. Під час подібних заходів, випускники та студенти мають можливість ознайомитись з діяльністю компаній, дізнатись про наявні вакансії, отримати інформацію про відкриті програми з працевлаштування, стажування, проходження практики. Університет зацікавлений у забезпеченні своїх випускників престижною та цікавою роботою за спеціальністю. Саме на це спрямована робота відділу працевлаштування.

Основними завданнями є:

  • вивчення ринку праці та його особливостей;
  • інформування випускників, аспірантів та студентів університету про вакансії в установах, організаціях і на підприємствах, а також анонси заходів з працевлаштування в тому числі через соціальні мережі;
  • можливість довгострокових зв’язків з роботодавцями, шляхом підписання договорів про співпрацю;
  • розповсюдження у навчальних підрозділах університету друкованих матеріалів з інформацією про компанії, що стосується працевлаштування випускників , аспірантів та студентів;
  • організація заходів з працевлаштування у навчальних корпусах університету та за його межами (дні кар’єри, круглі столи, зустрічі випускників та студентів з роботодавцями, проведення фахових тренінгів тощо);
  • встановлення зворотнього зв’язку з роботодавцями з метою вдосконалення системи підготовки кадрів в університеті.

Наша діяльність спрямована на допомогу майбутнім фахівцям у професійному орієнтуванні. Наш відділ, відповідно до своїх функціональних обов’язків, є своєрідним, локальним центром зайнятості, так би мовити, провідником між майбутніми працівниками та роботодавцями. Нашою метою є сприяння створенню партнерських відносин між бізнесом та освітнім середовищем. Запрошуємо до співпраці організації та компанії зацікавленні у молодих, енергійних спеціалістах, які бажають застосовувати свої знання на практиці. Така взаємодія університету з сучасним передовим виробником, сприятиме підвищенню якості підготовки фахівців, а також розвитку промисловості та економіки нашої держави. Представники компаній-роботодавців, або кадрових агенцій, можуть надати свої пропозиції щодо співпраці з вищезгаданих або інших напрямів до відділу працевлаштування випускників.

Телефони: (044)287-94-80, (097)275-13-11

E-mail: nuft.job@gmail.com