Н У Х Т

Висновки Експертної комісії

Підготовка бакалаврів

Підготовка магістрів

181 Харчові технології 133 Галузеве машинобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно інтегровані технології

 

ОНП «LEAN-виробництво харчової продукції»

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

133 Галузеве машинобудування

 

ОПП «Інжинирінг харчових виробництв»

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

 

ОПП «Інжинирінг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв»

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

 

ОПП «Інжинирінг поліграфічних та пакувальних виробництв»

ЗВІТ про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

РІШЕННЯ за наслідками розгляду акредитаційної справи

Підготовка докторів філософії