Н У Х Т

Рада молодих вчених

Рада молодих вчених є дорадчим органом Науково-технічної та Вченої ради Університету і представляє інтереси молодих вчених.

Молодими вченими є працівники наукових та науково-педагогічних підрозділів університету, аспіранти та здобувачі віком до 35 років.

Рада молодих вчених виконує керуючі, координуючі, виконавчі та організаційні функції з питань організації та удосконалення наукової діяльності молодих вчених Університету і підпорядкована проректору з наукової роботи.

Для виконання своїх завдань Ради молодих вчених може взаємодіяти з державними органами, установами, організаціями, громадськими (неурядовими) організаціями.

Мета діяльності Ради молодих вчених Університету – підвищення ефективності науково-дослідної та методичної роботи, підняття наукового престижу Університету в Україні та за її межами.

Основні завдання Ради молодих вчених:

 • Сприяння проведенню науково-дослідної роботи молодих вчених Університету.
 • Надання консультативної допомоги молодим науковцям у створенні сприятливих умов їх діяльності та забезпечення Університету висококваліфікованими молодими науковими кадрами.
 • Інформування молодих науковців про умови проведення Міністерством освіти і науки України та іншими державними і міжнародними організаціями та закладами наукових конференцій, програм, конкурсів тощо.
 • Забезпечення участі молодих вчених Університету у міжнародних, державних та галузевих наукових та освітніх програмах, конкурсах, конференціях тощо.
 • Проведення роботи з виявлення, розгляду та вирішення проблем та нагальних потреб молодих вчених.
 • Організація та проведення конференцій, семінарів, дискусій, зустрічей з провідними вченими та фахівцями галузевих та академічних науково-дослідних установ України для узагальнення та обміну інформацією у різних галузях науки.
 • Налагодження та підтримання зв'язків з аналогічними підрозділами інших державних, неурядових (громадських) та міжнародних навчальних закладів та науково-дослідних установ.
 • Надання пропозицій ректору та вченій раді Університету щодо покращення та вдосконалення наукової діяльності молодих вчених, вирішення їх соціально-побутових проблем та питань іншого характеру.
 • Розгляд, розробка та удосконалення положень та інших документів, що регламентують характер та напрямки науково-дослідної роботи молодих вчених університету.

 

ПОЛОЖЕННЯ про Раду молодих вчених НУХТ Дивитись
 • image

  Губеня Олексій Олександрович

  Голова Ради молодих вчених

  канд. техн. наук, доцент кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
  Тел.роб. 287-97-69
  E-mail: Gubena@meta.ua

 • image

  Бандура Ульяна Геннадіївна

  Навчально-науковий інститут харчових технологій

  заступник голови Ради молодих вчених
  канд. техн. наук., доцент кафедри технології молока і
  молочних продуктів
  E-mail: ukuzmik@gmail.com

 • image

  Арич Михайло Іванович

  Навчально-науковий інститут економіки і управління

  канд. екон. наук., доцент кафедри фінансів
  Тел.роб. 287-92-52
  E-mail: mykhailo.arych@gmail.com

 • image

  Галенко Олег Олександрович

  Навчально-науковий інститут харчових технологій

  канд. техн. наук., доцент кафедри технології м’яса і м’ясних
  продуктів
  E-mail: galen@i.ua

 • image

  Грищенко Роман Володимирович

  Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

  асистент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
  E-mail: legend2008@ukr.net

 • image

  Люлька Олександр Миколайович

  Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу ім. проф. В.Ф.Доценка

  канд. техн. наук., доцент кафедри готельно-ресторанної справи

План роботи Ради молодих вчених на 2023-24 навчальний рік Дивитись