Н У Х Т

Магістри

Порівняльні таблиці
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

nnixtНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

161 «Хімічні технології та інженерія»

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ


 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ БРОДІННЯ І ВИНОРОБСТВА


ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ, ЖИРОВИХ ТА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЦУКРІВ, ПОЛІСАХАРИДІВ І ПІДГОТОВКИ ВОДИ У ПРОМИСЛОВИХ І КРАФТОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ, ЧАЮ, КАВИ ТА ПРЯНОЩІВ


 

181 Харчові технології
151 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
133 Галузеве машинобудування

LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


 

181 Харчові технології
242 Туризм і рекреація

ПРОМИСЛОВІ ТА КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ HoReCa В ТУРИЗМІ

nn-itiНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

131 «Прикладна механіка»

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА


 

133 «Галузеве машинобудування»

ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


ІНЖИНІРИНГ ПОЛІГРАФІЧНИХ ТА ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ


ІНЖИНІРИНГ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ


 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ


 

142 «Енергетичне машинобудування»

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ


 

144 «Теплоенергетика»

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

nni-eiyНавчально-науковий інститут економіки і управління

 

051 «Економіка»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


 

061 «Журналістика»

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


 

071 «Облік і оподаткування»

ОБЛІК І АУДИТ


 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

ФІНАНСИ БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ


 

073 «Менеджмент»

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ


 

075 «Маркетинг»

МАРКЕТИНГ


 

076 «Підприємництво та торгівля»

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


 

292 «Міжнародні економічні відносини»

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

akcФакультет автоматизації і комп’ютерних систем

 

122 «Комп’ютерні науки»

УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА АНАЛІТИКА ДАНИХ


 

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

btekФакультет біотехнології та екологічного контролю

 

101 «Екологія»

ЕКОЛОГІЯ, ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕКОАУДИТ


 

162 «Біотехнології та біоінженерія»

ПРОМИСЛОВА ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

grtbФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ


ТЕХНОЛОГІЇ ДІЄТИЧНОЇ ТА АЮРВЕДИЧНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


 

241 «Готельно-ресторанна справа»

ГОТЕЛЬНА І РЕСТОРАННА СПРАВА


 

242 «Туризм і рекреація»

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Порівняльні таблиці
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

nnixtНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

161 «Хімічні технології та інженерія»

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ


 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ БРОДІННЯ І ВИНОРОБСТВА


ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ, ЖИРОВИХ ТА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЦУКРІВ, ПОЛІСАХАРИДІВ І ПІДГОТОВКИ ВОДИ У ПРОМИСЛОВИХ І КРАФТОВИХ ВИРОБНИЦТВАХ


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ, ЧАЮ, КАВИ ТА ПРЯНОЩІВ


 

 

181 Харчові технології
151 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка
133 Галузеве машинобудування

LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


 

 

181 Харчові технології
242 Туризм і рекреація

ПРОМИСЛОВІ ТА КРАФТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ HoReCa В ТУРИЗМІ

nn-itiНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

131 «Прикладна механіка»

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА


 

133 «Галузеве машинобудування»

ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


ІНЖИНІРИНГ ПОЛІГРАФІЧНИХ ТА ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ


ІНЖИНІРИНГ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ


 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ


 

142 «Енергетичне машинобудування»

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ


 

144 «Теплоенергетика»

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ

nni-eiyНавчально-науковий інститут економіки і управління

 

051 «Економіка»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


 

061 «Журналістика»

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


 

071 «Облік і оподаткування»

ОБЛІК І АУДИТ


 

072 «Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок»

ФІНАНСИ БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ


 

073 «Менеджмент»

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ


 

075 «Маркетинг»

МАРКЕТИНГ


 

076 «Підприємництво та торгівля»

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


 

 

292 «Міжнародні економічні відносини»

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

akcФакультет автоматизації і комп’ютерних систем

 

122 «Комп’ютерні науки»

КОМП’ЮТЕРНИЙ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИЙ МОНІТОРИНГ


ІНФОРМАЦІЙНІ УПРАВЛЯЮЧІ СИСТЕМИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ


УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЄЮ ТА АНАЛІТИКА ДАНИХ


 

174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка»

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ПРОГРАМУВАННЯ В АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ

btekФакультет біотехнології та екологічного контролю

 

101 «Екологія»

ЕКОЛОГІЯ, ЕКОМЕНЕДЖМЕНТ ТА ЕКОАУДИТ


 

162 «Біотехнології та біоінженерія»

ПРОМИСЛОВА ТА ФАРМАЦЕВТИЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

grtbФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ


ТЕХНОЛОГІЇ ДІЄТИЧНОЇ ТА АЮРВЕДИЧНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


 

241 «Готельно-ресторанна справа»

ГОТЕЛЬНА І РЕСТОРАННА СПРАВА


 

242 «Туризм і рекреація»

ТУРИЗМ І РЕКРЕАЦІЯ

Порівняльні таблиці
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

nnixtНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

161 «Хімічні технології та інженерія»

ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ


 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ БРОДІННЯ І ВИНОРОБСТВА


ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ, ЖИРОВИХ ТА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЦУКРУ ТА ПОЛІСАХАРИДІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ, ЧАЮ, КАВИ ТА ПРЯНОЩІВ


 

 

181 Харчові технології
151 Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології
133 Галузеве машинобудування

LEAN-ВИРОБНИЦТВО ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

nn-itiНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

131 «Прикладна механіка»

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА


 

133 «Галузеве машинобудування»

ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


ІНЖИНІРИНГ ПОЛІГРАФІЧНИХ ТА ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ


ІНЖИНІРИНГ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА БІОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ


 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ


 

142 «Енергетичне машинобудування»

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ


 

144 «Теплоенергетика»

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ


 

nni-eiyНавчально-науковий інститут економіки і управління

 

051 «Економіка»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


 

061 «Журналістика»

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


 

071 «Облік і оподаткування»

ОБЛІК І АУДИТ


 

072 «Фінанси банківська справа та страхування»

ФІНАНСИ БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ


 

073 «Менеджмент»

МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


МЕНЕДЖМЕНТ ПЕРСОНАЛУ


 

075 «Маркетинг»

МАРКЕТИНГ


 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


 

 

292 «Міжнародні економічні відносини»

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

btekФакультет біотехнології та екологічного контролю

 

101 «Екологія»

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


 

162 «Біотехнології та біоінженерія»

ПРОМИСЛОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ


ФАРМАЦЕВТИЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

 

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

grtbФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ


ТЕХНОЛОГІЇ ДІЄТИЧНОЇ ТА АЮРВЕДИЧНОЇ ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


 

241 «Готельно-ресторанна справа»

ГОТЕЛЬНА І РЕСТОРАННА СПРАВА


 

242 «Туризм»

ТУРИЗМОЗНАВСТВО

Порівняльні таблиці
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

nnixtНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ БРОДІННЯ І ВИНОРОБСТВА


ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ, ЖИРОВИХ ТА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЦУКРУ ТА ПОЛІСАХАРИДІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ, ЧАЮ, КАВИ ТА ПРЯНОЩІВ»


 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

nn-itiНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

131 «Прикладна механіка»

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА


 

133 «Галузеве машинобудування»

ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


ІНЖИНІРИНГ ПОЛІГРАФІЧНИХ ТА ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ


 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


 

142 «Енергетичне машинобудування»

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ


 

144 «Теплоенергетика»

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ

nni-eiyНавчально-науковий інститут економіки і управління

 

051 «Економіка»

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА


 

061 «Журналістика»

РЕКЛАМА ТА ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ


 

071 «Облік і оподаткування»

ОБЛІК І АУДИТ


ОБЛІК І АУДИТ


 

072 «Фінанси банківська справа та страхування»

ФІНАНСИ БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ


 

073 «Менеджмент»

ЛОГІСТИКА


МЕНЕДЖМЕНТ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ І АДМІНІСТРУВАННЯ


МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ


УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ


 

075 «Маркетинг»

МАРКЕТИНГ


 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ


УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА ЕКОНОМІКА ПРАЦІ


ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ


 

292 «Міжнародні економічні відносини»

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

btekФакультет біотехнології та екологічного контролю

 

101 «Екологія»

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


 

162 «Біотехнології та біоінженерія»

ПРОМИСЛОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ


ФАРМАЦЕВТИЧНА БІОТЕХНОЛОГІЯ

 

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА АУДИТ

grtbФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ


ТЕХНОЛОГІЇ АЮРВЕДИЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


 

241 «Готельно-ресторанна справа»

ГОТЕЛЬНА І РЕСТОРАННА СПРАВА


 

242 «Туризм»

ТУРИЗМОЗНАВСТВО

Порівняльні таблиці
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

nnixtНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ ОРГАНІЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ПИТНОЇ ВОДИ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ПРОДУКТІВ БРОДІННЯ І ВИНОРОБСТВА


ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТА БЕЗПЕКА ХАРЧОВОЇ ПРОДУКЦІЇ


ТЕХНОЛОГІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ, ЖИРОВИХ ТА КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ПЛОДІВ І ОВОЧІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ І ПЕРЕРОБКИ ЗЕРНА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ МОЛОКА


ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРІГАННЯ, КОНСЕРВУВАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ М’ЯСА


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ОЗДОРОВЧОГО ТА ПРОФІЛАКТИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ


ТЕХНОЛОГІЇ ХЛІБА, КОНДИТЕРСЬКИХ МАКАРОННИХ ВИРОБІВ ТА ХАРЧОКОНЦЕНТРАТІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ЦУКРУ ТА ПОЛІСАХАРИДІВ


ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ КОНЦЕНТРОВАНИХ ПРОДУКТІВ НА ОСНОВІ ФРУКТОВО-ОВОЧЕВОЇ СИРОВИНИ, ЧАЮ, КАВИ ТА ПРЯНОЩІВ»


 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

ЯКІСТЬ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА СЕРТИФІКАЦІЯ

nn-itiНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

131 «Прикладна механіка»

ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА


 

133 «Галузеве машинобудування»

ІНЖИНІРИНГ ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ


ІНЖИНІРИНГ ПОЛІГРАФІЧНИХ ТА ПАКУВАЛЬНИХ ВИРОБНИЦТВ


 

141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


 

142 «Енергетичне машинобудування»

ХОЛОДИЛЬНІ ТЕХНІКА ТА ТЕХНОЛОГІЇ


 

144 «Теплоенергетика»

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ


ЕНЕРГЕТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ ТА АУДИТ

btekФакультет біотехнології та екологічного контролю

 

101 «Екологія»

ЕКОЛОГІЯ ТА ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА


 

162 «Біотехнології та біоінженерія»,

ПРОМИСЛОВА БІОТЕХНОЛОГІЯ

grtbФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

181 «Харчові технології»

ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ ГОСПОДАРСТВІ


ТЕХНОЛОГІЇ АЮРВЕДИЧНИХ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ


 

241 «Готельно-ресторанна справа»

ГОТЕЛЬНА І РЕСТОРАННА СПРАВА