Н У Х Т

К О Н К У Р С !

24 березня 2021 р.
Наказ про оголошення конкурсу
ПЕРЕГЛЯНУТИ
Оголошення про конкурс у газеті "Освіта України" №12 від 29 березня 2021 р.  

 До уваги претендентів на заміщення вакантних посад!

У період, визначений наказом ректора «Про особливий режим роботи університету у період дії карантину з 05.04.2021р. по 16.04.2021р.» від 02.04.2021 р. №45, особи, що є штатними науково-педагогічними працівниками НУХТ, для участі у конкурсі подають пакет електронних документів у форматі pdf, сформований у вигляді папки, назва якої співпадає з прізвищем претендента і назвою кафедри (наприклад, «Куц_БПБВ»), на електронну пошту konkurs@nuft.edu.ua

Вміст папки, що надсилається:

 1. Заява про участь у конкурсі.
 2.  Анкета претендента на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідної посади.
 3. Відомості про претендента у електронній формі.
 4. Список наукових праць за звітний період.
 5. Висновок кафедри про результати обговорення  відкритого заняття.
 6. Відгук декана факультету/директора інституту  про науково-педагогічну роботу претендента.
 7. Звіт про роботу на посаді науково-педагогічного працівника.
 8. Узагальнена інформація до звіту.
 9. План роботи на посаді науково-педагогічного працівника.
 10. Довідка НМУ про стан нормативно-методичного забезпечення навчальних дисциплін.
 11. Довідка НМУ про підвищення кваліфікації/стажування претендента за звітний період.

У разі виявлення факту порушення академічної доброчесності відповідно до ч. 5 ст. 42 Закону України «Про освіту» претендент позбавляється права займати визначену посаду.

Особи, що не є штатними науково-педагогічними працівниками НУХТ, надсилають повний комплект документів відповідно до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ на адресу університету поштою у паперовому вигляді.

 

ПОЛОЖЕННЯ про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Національного університету харчових технологій ПЕРЕЙТИ

Документи на переобрання для працівників НУХТ ПЕРЕЙТИ

Документи на обрання для осіб, що не є працівниками НУХТ ПЕРЕЙТИ