Н У Х Т

Документи на обрання для осіб, що не є працівниками НУХТ

Шановні претенденти на заміщення вакантних посад!

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ (додаток 1 до наказу № 56 від 24.05.2018 р.) особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника, у строк, передбачений пунктом 3.5 Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ, направляє поштою або подає особисто до відділу документального забезпечення НУХТ (корпус А, каб. 320) такі документи:

  1. Заяву про участь у конкурсі (додаток 1);
  2. Заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді;
  3. Анкету-резюме (додаток 3);
  4. Засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства. України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну ви­щу освіту, наукові ступені, вчені звання.
  5. Копію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 3,10. 11);
  6. Список наукових праць, складений відповідно до зразка (додаток 2);
  7. Згоду на оброблення персональних даних (додаток 4);
  8. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).