Н У Х Т

Документи на обрання для осіб, що не є працівниками НУХТ

Шановні претенденти на заміщення вакантних посад!

Відповідно до Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ (Додаток 1 до наказу №110 від 01.10.2020р.) особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі на заміщення вакантної посади науково-педагогічного працівника, у строк, передбачений пунктом 3.5 Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ, направляє поштою або подає особисто до відділу документального забезпечення університету такі документи:

  1. Заяву про участь у конкурсі (додаток 1);
  2. Заповнений особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді;
  3. Анкету-резюме (додаток 3);
  4. Засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства. України (відділом кадрів установи, де працює претендент, чи нотаріально засвідчені) копії дипломів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання.
  5. Копію паспорта громадянина України (сторінки 1, 2, 3,10. 11);
  6. Список наукових праць, складений відповідно до зразка (додаток 2);
  7. Згоду на оброблення персональних даних (додаток 4);
  8. Документи, які підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років (дипломи, сертифікати, свідоцтва, інші передбачені чинним законодавством України документи).