Н У Х Т

Аспірантура і докторантура

Спеціальності та ліцензійний обсяг

Перелік галузей знань і спеціальностей,
за якими оголошується прийом в аспірантуру
для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 20
07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент 30  
075 Маркетинг
10 Природничі науки 102 Хімія 10
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 25
14 Електрична інженерія  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15
144 Теплоенергетика 10
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 20
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія 20
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 50

 

Обсяги державного замовлення підготовки
науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
Дивитись

Обсяги державного замовлення підготовки
науково-педагогічних кадрів через докторантуру
Дивитись

 

Наказ МОН України від 12 січня 2017 р. № 40
«Про затвердження вимог до оформлення дисертації»
Дивитись

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

Правила прийому за ступенем доктора філософії Національного університету харчових технологій у 2019 році Дивитись

Інформаційні таблиці:

Інформаційна таблиця 1 Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими оголошується прийом в аспірантуру для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії
Інформаційна таблиця 2 Порядок нарахування додаткових балів за наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Правила прийому за ступенем доктора наук Національного університету харчових технологій у 2019 році Дивитись

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ Дивитись

АНКЕТА ВСТУПНИКА Дивитись

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ Дивитись

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ Дивитись

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ,
які надаються у сфері наукової та науково-технічної діяльності відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10р. № 796 в Національному університеті харчових технологій у 2019/2020 навчальному році

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(освітня програма)
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ, грн. за рік
(за два семестри)
ЗА ДЕННОЮ
формою навчання
ЗА ЗАОЧНОЮ
формою навчання
Проведення одного кандидатського екзамену 2 200
Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії
(всі спеціальності, для громадян України)
23 300 19 100
Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії
(всі спеціальності, для іноземних громадян)
46 400
(1 770$)
 
Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора наук
(всі спеціальності, для громадян України)
28 400  
Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора наук
(всі спеціальності, для іноземних громадян)
   

Корпус Б, кімната 312,
Телефон: – (044) 289-57-00.

Прийом документів до аспірантури - з 01 липня по 12 липня 2019 р.
Прийомні години: з 10-00 до 17-00.
Обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Вступні іспити до аспірантури проводяться за розкладом
у період з 16 липня по 19 липня 2019 р.

Зарахування до аспірантури — не пізніше 16 вересня 2019 р.