Н У Х Т

Аспірантура і докторантура

Спеціальності та ліцензійний обсяг

Перелік галузей знань і спеціальностей,
за якими оголошується прийом в аспірантуру
для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 20
07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент 30  
075 Маркетинг
10 Природничі науки 102 Хімія 10
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 25
14 Електрична інженерія  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15
144 Теплоенергетика 10
15 Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 20
16 Хімічна та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія 20
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 50

 

Обсяги державного замовлення підготовки
науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
Дивитись

Обсяги державного замовлення підготовки
науково-педагогічних кадрів через докторантуру
Дивитись

 

Наказ МОН України від 12 січня 2017 р. № 40
«Про затвердження вимог до оформлення дисертації»
Дивитись

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ (в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів) у 2018 році Дивитись
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО АСПІРАНТУРИ у 2018 році Дивитись
ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ДОКТОРАНТУРИ у 2018 році Дивитись

ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ Дивитись

Порядок нарахування додаткових балів

Порядок нарахування додаткових балів за наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії

Наукові досягнення Кількість балів
Міжнародний сертифікат з іноземної мови, отриманий за останні два роки, що підтверджує рівні С1­– С2 С1 – 5
С2 – 10
Диплом переможця та призера конкурсу наукових студентських робіт МОН України з фаху перше місце – 15
друге місце – 10
третє місце – 5
Стаття у науковому виданні, включеному до Переліку наукових фахових видань України (за обраною спеціальністю) 10
Наукова стаття за обраною спеціальністю у виданні, яке входить до міжнародних наукометричних баз:

Scopus, Web of Science

Index Copernicus та інші
 

30

15
Розділ у колективній монографії за обраною спеціальністю, яка рекомендована до друку вченою радою університету 20
Участь у науковій Всеукраїнській конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю 2
Участь у науковій міжнародній конференції (за умови опублікування тез доповіді) за обраною спеціальністю 5
Патент або авторське свідоцтво на винахід 20
Рекомендація Вченої ради факультету/інституту до аспірантури (за наявності) 1
Диплом магістра/спеціаліста з відзнакою 2


При визначенні додаткових балів за публікацію статей та тез доповідей враховуються публікації за період не більше трьох років до моменту вступу і в сумі не більше як 60 балів за публікації та участь у конференціях.

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ

Розклад
проведення консультацій та вступних випробувань для вступників на навчання до аспірантури
для здобуття наукового ступеня доктора філософії денної та заочної форм навчання

Назва випробування Дата проведення і час початку
консультації вступного випробування
Додаткове вступне випробування 05.07.18 р.
(четвер)
14-00 06.07.18 р.
(п’ятниця)
10-00
Іспит з іноземної мови 06.07.18 р.
(п’ятниця)
14-00 09.07.18 р.
(понеділок)
10-00
Іспит зі спеціальності 10.07.18 р.
(вівторок)
14-00 11.07.18р.
(середа)
10-00
Додаткове вступне випробування 30.07.18 р.
(понеділок)
14-00 31.07.18 р.
(вівторок)
10-00
Іспит з іноземної мови 31.07.18 р.
(вівторок)
14-00 01.08.18 р.
(середа)
10-00
Іспит зі спеціальності 02.08.18 р.
(четвер)
14-00 03.08.18р.
(п’ятниця)
10-00

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ,
які надаються у сфері наукової та науково-технічної діяльності відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27.08.10р. № 796 в Національному університеті харчових технологій у 2018/2019 навчальному році

НАЗВА СПЕЦІАЛЬНОСТІ
(освітня програма)
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ, грн. за рік
(за два семестри)
ЗА ДЕННОЮ
формою навчання
ЗА ЗАОЧНОЮ
формою навчання
Проведення одного кандидатського екзамену 2 000
Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії
(всі спеціальності, для громадян України)
21 200 17 400
Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії
(всі спеціальності, для іноземних громадян)
42 200
(1 615$)
 
Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора наук
(всі спеціальності, для громадян України)
25 800  
Підготовка здобувача вищої освіти ступеня доктора наук
(всі спеціальності, для іноземних громадян)
   

Корпус Б, кімната 312,
Телефон: – (044) 289-57-00.

Прийом документів до аспірантури - з 19 березня по 27 липня 2018 р.
Прийомні години: з 10-00 до 17-00.
Обідня перерва з 13-00 до 14-00.

Вступні іспити до аспірантури проводяться за розкладом
у період з 5 липня по 3 серпня 2018 р.

Зарахування до аспірантури — до 31 серпня 2018 р.