Н У Х Т

Аспірантура і докторантура

Контакти:

Корпус Б, кімната 312,
Телефон: (044) 287-91-52.
Електронна пошта - chubenko_l@ukr.net
Електронна пошта для звернень з оцінкою дисертацій  -  vdianuft@gmail.com

 

Прийом документів до аспірантури - з 19 серпня по 6 вересня 2024 р.
Прийомні години: з 10-00 до 17-00.
Обідня перерва з 13-00 до 14-00.
По суботах, неділях та святкових днях - вихідні дні.

Вступні іспити до аспірантури проводяться за розкладом
у період з 9 по 13 вересня 2024 р.

,

Перелік галузей знань і спеціальностей
за якими оголошується прийом до аспірантури
для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 19
07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент 27  
075 Маркетинг 19
12 Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 15
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 25
14 Електрична інженерія  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15
144 Теплоенергетика 10
16 Хімічна інженерія та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія 20
17 Електроніка, автоматизація та електроні комунікації 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та  робототехніка  15
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 55

 

Обсяги державного замовлення підготовки
науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
Дивитись

Обсяги державного замовлення підготовки
науково-педагогічних кадрів через докторантуру
Дивитись

 

 

ПОСТАНОВА КМУ від 23 березня 2016 р. № 261
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
Дивитись

ПОСТАНОВА КМУ від 17 листопада 2021 р. № 1197
Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів
Дивитись

ПОСТАНОВА КМУ від 12 січня 2022 р. №44
Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вчеої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження наукового ступеня доктора філософії
Дивитись

Наказ МОН України від 12 січня 2017 р. № 40
«Про затвердження вимог до оформлення дисертації»
Дивитись

ВИМОГИ до оформлення реферату дисертацiї на здобуття наукового ступеня доктора наук Дивитись

ПОЛОЖЕННЯ про пiдготовку здобувачiв освiтньо-наукового ступеня доктора фiлософiї та наукового ступеня доктора наук у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй Дивитись

ПОЛОЖЕННЯ про організацію атестації здобувачiв вищої освіти ступеня доктора фiлософiї у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй Дивитись

ПОЛОЖЕННЯ про педагогiчну практику здобувачiв освiтньо-наукового ступеня доктора фiлософiї у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй Дивитись

ПРОГРАМА педагогiчної практики для здобувачiв освiтньо-наукового ступеня «доктор фiлософiї» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-наукової програми «Харчові технології» денної та заочної форм навчання Дивитись

ВСТУП-2024

Правила прийому до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії Національного університету харчових технологій у 2024 році Дивитись
Правила прийому до докторантури для здобуття наукового ступеня доктора наук Національного університету харчових технологій у 2024 році Дивитись

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ Дивитись

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ Дивитись

ЗАЯВА Дивитись

АНКЕТА ВСТУПНИКА Дивитись

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА Дивитись

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРОПОЗИЦІЇ Дивитись

Сукало М.Л.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сукала Максима Леонідовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 113 від 27.06.2024 р.

Посилання на дисертацію в інформаційній системі NAQA.svr

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Луцька Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Смітюх Ярослав Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Балюта Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Бичков Олексій Сергійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри програмних систем і технологій Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України.
Пономаренко Сергій Олексійович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри систем керування літальними апаратами Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Сукало Максим Леонідович

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Назва дисертації: «Інформаційна технологія керування автоматизованим адаптивним моніторингом обмежених екосистем із застосуванням хмарних технологій та Інтернету речей».

Науковий керівник: к.т.н., доцент, Мошенський Андрій Олександрович

Дата захисту: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Жупанова Д.О.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Жупанової Діани Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 113 від 27.06.2024 р.

Посилання на дисертацію в інформаційній системі NAQA.svr

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Фролова Наталія Епінетівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти i науки України.

Рецензенти:
Шеманська Євгенія Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок і косметичних засобів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти i науки України.
Бахмач Володимир Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок і косметичних засобів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти i науки України.

Опоненти:
Осадчук Петро Ігорович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри електромеханіки та мехатроніки Одеського національного технологічного університету, Міністерство освіти i науки України.
Півень Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, професор, заступник завідувача кафедри технології жирів та продуктів бродіння Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Міністерство освіти i науки України.

Автор дисертації: Жупанова Діана Олександрівна

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: «Удосконалення технології ензимного дегумінгу рослинних олій».

Науковий керівник: д.т.н., професор Носенко Тамара Тихонівна.

Дата захисту: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Романюк В.Т.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Романюка Володимира Тарасовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 113 від 27.06.2024 р.

Посилання на дисертацію в інформаційній системі NAQA.svr

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Луцька Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Сідлецький Віктор Михайлович, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Смітюх Ярослав Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління ім. проф. А.П. Ладанюка Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Шворов Сергій Андрійович, доктор технічних наук, профессор, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. академіка І.І. Мартиненка Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України.
Степанець Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації теплоенергетичних процесів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Романюк Володимир Тарасович

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Назва дисертації: «Підвищення надійності та ефективності систем електропостачання шляхом використання автоматизованих систем керування та електротехнічних пристроїв на основі новітніх матеріалів».

Науковий керівник: к.т.н , професор, Шестеренко Володимир Євгенович

Дата захисту: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Іванов Є.І.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Іванова Євгена Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 69 від 25.04.2024 р.

Посилання на дисертацію в інформаційній системі NAQA.svr

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Поліщук Галина Євгенівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Стеценко Наталія Олександрівна, кандидат хімічних наук, доцент, доцент кафедри технології оздоровчих продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Попова Наталія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри експертизи харчових продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Гріненко Ірина Григорівна, доктор технічних наук, заступник завідувача відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.
Погарський Олексій Сергійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні ім. Р.Ю. Павлюк Державного біотехнологічного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Іванов Євгеній Ігорович

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Розроблення технології розчинних напоїв на основі солодових екстрактів.

Науковий керівник: д.т.н., доцент, Шутюк Віталій Володимирович

Дата захисту: 14 червня 2024 р. о 10:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

П’ятецька Д.В.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації П’ятецької Дар’ї Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 33 від 28.03.2024р.

Посилання на дисертацію в інформаційній системі NAQA.svr

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Стабніков Віктор Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Скроцька Оксана Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Красінько Вікторія Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Білявська Людмила Олексіївна, доктор біологічних наук, керівник відділу загальної та ґрунтової мікробіології Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного Національної академії наук України.
Коломієць Юлія Василівна, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри екобіотехнології та біорізноманіття Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: П’ятецька Дар’я Володимирівна

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Назва дисертації: Інтегрована технологія синтезу фітогормонів і поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017.

Науковий керівник: д.б.н., професор, Пирог Тетяна Павлівна.

Дата захисту: 22 травня 2024 р. о 10:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Мірошниченко Є.С.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мірошниченка Євгена Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 33 від 28.03.2024р.

Посилання на дисертацію в інформаційній системі NAQA.svr

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Серьогін Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Філоненко Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
П’яних Костянтин Євгенович, доктор технічних наук, завідувач відділу технологій альтернативних палив Інституту газу НАН України.
Туз Валерій Омелянович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри атомної енергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.
Фіалко Наталія Михайлівна, доктор технічних наук, професор, член-кор. НАН України, завідувач відділу теплофізики енергоефективних теплотехнологій Інституту технічної теплофізики НАН України.

Автор дисертації: Мірошниченко Євген Сергійович

Спеціальність: 144 «Теплоенергетика».

Назва дисертації: Розроблення енергоефективних методів переведення котельних установок на спалювання газового вугілля та біомаси.

Науковий керівник: д.т.н., професор Чернявський Микола Володимирович; к.т.н., доцент Бойко Володимир Олександрович.

Дата захисту: 23 травня 2024 р. о 14:30.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Шубіна Є.А.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шубіної Євгенії Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 33 від 28.03.2024р.

Посилання на дисертацію в інформаційній системі NAQA.svr

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Нєміріч Олександра Володимирівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Топчій Оксана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса та м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Галенко Олег Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса та м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Паска Марія Зіновіївна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Міністерство освіти і науки України
Янчева Марина Олександрівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету переробних і харчових виробництв Державного біотехнологічного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Шубіна Євгенія Андріївна

Спеціальність: 181 «Харчові технології».

Назва дисертації: Удосконалення технології напівфабрикатів кулінарних з використанням нетрадиційної білоквмісної сировини.

Науковий керівник: д.т.н., професор, Пасічний Василь Миколайович.

Дата захисту: 4 червня 2024 року о 10:30.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Ключка І.В.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ключки Ігоря Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 33 від 28.03.2024р.

Посилання на дисертацію в інформаційній системі NAQA.svr

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Буценко Людмила Миколаївна, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Скроцька Оксана Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Стабніков Віктор Петрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Авдєєва Лілія Василівна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу антибіотиків Інституту мікробіології і вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН України.
Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук, професор, в.о. декана факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Ключка Ігор Вікторович

Спеціальність: 162 «Біотехнології та біоінженерія».

Назва дисертації: Синергізм з іншими біоцидами біологічної активності поверхнево-активних речовин, синтезованих в різних умовах культивування Rhodococcus erythropolis IMB Ac-5017 та Acinetobacter calcoaceticus IМВ В-7241.

Науковий керівник: д.б.н., професор Пирог Тетяна Павлівна.

Дата захисту: 6 червня 2024 року о 10:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Дерман В.А.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дермана Вадима Андрійовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій №182 від 21.12.2023 р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Балюта Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Луцька Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Смітюх Ярослав Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Олещенко Любов Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри програмного забезпечення комп’ютерних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України
Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

Автор дисертації: Дерман Вадим Андрійович

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Назва дисертації: Інформаційна технологія автоматизованого екологічно управління станом природно-техногенної геосистеми в умовах ведення бойових дій.

Науковий керівник: д.т.н., с.н.с. Чумаченко Сергій Миколайович

Дата захисту: 5 березня 2024 р. о 14:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Грицевіч М.Ю.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грицевіч Марії Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій №182 від 21.12.2023 р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Ковбаса Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Камбулова Юлія Вікторівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Кохан Олена Олександрівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Кравченко Михайло Федорович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології і організації ресторанного господарства Державного торговельно-економічного університету, Міністерство освіти і науки України.
Котузаки Олена Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хліба, кондитерських макаронних виробів і харчоконцентратів Одеського національного технологічного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Грицевіч Марія Юріївна

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Удосконалення технології низькобілкового печива

Науковий керівник: д.т.н., доц. Дорохович Вікторія Віталіївна

Дата захисту: 12 лютого 2024 р. о 14:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Попель В.А.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Попеля Валерія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій №182 від 21.12.2023 р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Балюта Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Луцька Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Смітюх Ярослав Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Барабаш Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інженерії програмного забезпечення в енергетиці Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.
Машков Олег Альбертович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління, Міністерство енергетики та захисту довкілля України.

Автор дисертації: Попель Валерій Анатолійович

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Назва дисертації: Інформаційна технологія підвищення живучості об'єктів критичної енергетичної інфраструктури за фактором управління системою інформаційної безпеки.

Науковий керівник: д.т.н., с.н.с. Чумаченко Сергій Миколайович.

Дата захисту: 6 березня 2024 р. о 14:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Пшибильський В.Я.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Пшибильського Влодзімежа Яцека на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 167 від 30.11.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Серьогін Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Сірик Аліна Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри екології та екоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Абдулін Михайло Загретдинович, доктор технічних наук, професор, кафедри теплової та альтернативної енергетики, Навчально-науковий інститут атомної і теплової енергетики, КПІ ім. Ігоря Сікорського, Міністерство освіти і науки України.
Сміхула Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, ст. наук. співр. заступник директора Інституту газу Національної академії наук України.
Єрьомін Олександр Олегович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри екології, теплотехніки та охорони праці Інституту промислових та бізнес технологій Українського державного університету науки та технологій.

Автор дисертації: Пшибильський Влодзімєж Яцек

Спеціальність: 144 «Теплоенергетика».

Назва дисертації: Науково-технічні засади використання амонійних сполук для зниження викидів забруднюючих речовин в котлах середньої потужності.

Науковий керівник: д.т.н., ст.наук.сп., професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, Вольчин Ігор Альбінович.

Дата захисту: 7 лютого 2024 р. об 11:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Авраменко А.Д.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Авраменко Аліни Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 167 від 30.11.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Поліщук Галина Євгенівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Кузьмін Олег Володимирович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Башта Алла Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології оздоровчих продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Кузнєцова Інга Вадимирівна, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, заступниця завідувача відділу технології цукру, цукровмісних продуктів та інгредієнтів Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, Міністерство освіти і науки України.
Мельник Оксана Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Авраменко Аліна Дмитрівна

Спеціальність: 181 «Харчові технології».

Назва дисертації: Технологія модифікованого крохмалю з інкапсулюванням біологічно активних речовин для збагачення харчових продуктів .

Науковий керівник: д.т.н., проф. Грабовська Олена В’ячеславівна.

Дата захисту: 25 січня 2024 року о 10:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Ромащук О.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ромащука Олександра Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 167 від 30.11.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Луцька Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Смітюх Ярослав Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Сідлецький Віктор Михайлович, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Осадчий Сергій Іванович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри конструкції повітряних суден, авіадвигунів та підтримання льотної придатності Льотна академія Національного авіаційного університету, Міністерство освіти і науки України
Болбот Ігор Михайлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматики та робототехнічних систем ім.академіка І.І. Мартиненка, Національного Університету біоресурсів і Природокористування України, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Ромащук Олександр Миколайович

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».

Назва дисертації: Інтелектуальне сценарно-синергетичне керування технологічним комплексом цукрового заводу

Науковий керівник: к.т.н., професор. Кишенько Василь Дмитрович.

Дата захисту: 8 лютого 2024 року об 11:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Якимчук В.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Якимчук Владислава Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 13 «Механічна Інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 142 від 26.10.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Мирончук Валерій Григорович, доктор технічних наук, професор кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Васильківський Костянтин Вікторович, кандидат технічних наук, доцент кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Чепелюк Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, доцент кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Шоловій Юрій Петрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри робототехніки та інтегрованих технологій машинобудування, Національного університету «Львівська політехніка, Міністерство освіти і науки України
Регей Іван Іванович, доктор технічних наук, завідувач кафедри комп’ютеризованих комплексів поліграфічного і пакувального виробництв, Українська академія друкарства, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Якимчук Владислав Миколайович

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування».

Назва дисертації: Структурно-параметричний синтез функціонально-мехатронних модулів робототехнічних комплексів формування транспортних пакетів із харчовими продуктами.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Гавва Олександр Миколайович

Дата захисту: 12 грудня 2023 р. об 11:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Чорний В.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чорного Валентина Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 142 від 26.10.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Гусятинська Наталія Альфредівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології цукру і підготовки води Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Носенко Тамара Тихонівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Маринін Андрій Іванович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Паламарчук Ігор Павлович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України.
Берник Ірина Миколаївна, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри харчових технологій та мікробіології Вінницького національного аграрного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Чорний Валентин Миколайович

Спеціальність: 181 «Харчові технології».

Назва дисертації: Обґрунтування та апаратурне оформлення періодичного віброекстрагування цільових компонентів з бурштину.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Мисюра Тарас Григорович.

Дата захисту: 21 грудня 2023 року об 11:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Туфекчі В.І.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Туфекчі Валентина Івановича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 142 від 26.10.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Мирончук Валерій Григорович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Пономаренко Віталій Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Штефан Євгеній Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри репрографії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського».
Михайлик Вячеслав Аврамович, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу тепломасопереносу в теплотехнологіях, Інституту технічної теплофізики НАН України.

Автор дисертації: Туфекчі Валентин Іванович

Спеціальність: 133 «Галузеве машинобудування».

Назва дисертації: Оптимізація параметрів підготовки та розподілення теплоносія сушильних дискових розпилювальних комплексів.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Вересоцький Юрій Іванович.

Дата захисту: 15 грудня 2023 р. о 14:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Очеретна А.В.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Очеретної Альони Василівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 142 від 26.10.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Носенко Тамара Тихонівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок і косметичних засобів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Радзієвська Ірина Геронтіївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів ННІХТ Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Топчій Оксана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідувача кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Боднарчук Оксана Василівна, доктор технічних наук, головний науковий співробітник відділу аналітичних досліджень та якості харчової продукції Інституту продовольчих ресурсів НААН України, Міністерство освіти і науки України.
Самілик Марина Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технологій та безпечності харчових продуктів Сумського національного аграрного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Очеретна Альона Василівна.

Спеціальність: 181 «Харчові технології».

Назва дисертації: Удосконалення технологій пряно-жирових сумішей з сировини рослинного та тваринного походження.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Фролова Наталія Епінетівна.

Дата захисту: 14 грудня 2023 р. о 10:30.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Онищенко Я.Д.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Онищенка Ярослава Дмитровича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 142 від 26.10.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Балюта Сергій Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Масліков Михайло Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Куєвда Юлія Валеріївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Давиденко Людмила Валеріївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електричної інженерії Луцького національного технічного університету, Міністерство освіти і науки України.
Чернявський Анатолій Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри електропостачання Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Онищенко Ярослав Дмитрович

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Назва дисертації: Підвищення енергоефективності підприємств харчової промисловості з використанням засобів бенчмаркінгу.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Замулко Анатолій Ігорович.

Дата захисту: 14 грудня 2023 р. о 14:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Мокрецький В.О.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мокрецького Віталія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 144 «Теплоенергетика».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 142 від 26.10.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Серьогін Олександр Олександрович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензент:
Філоненко Віталій Миколайович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
П’яних Костянтин Євгенович, д.т.н., завідувач відділу технологій альтернативних палив Інституту газу НАН України.
Сірий Олександр Анатолійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплової та альтернативної енергетики, Навчально-наукового інституту атомної і теплової енергетики, КПІ ім. Ігоря Сікорського.
Кравець Тарас Юрійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедра теплоенергетики, теплових та атомних електричних станцій Національного університету «Львівська політехніка», Інституту енергетики та систем керування.

Автор дисертації: Мокрецький Віталій Олександрович

Спеціальність: 144 «Теплоенергетика».

Назва дисертації: Застосування каталітичної паливної добавки для підвищення енергоефективності котлів.

Науковий керівник: Вольчин Ігор Альбінович, д.т.н., ст. наук. співр., професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій.

Дата захисту: 22 грудня 2023 року об 11:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Зінькевич П.О.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зінькевича Петра Олексійовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 14 «Електрична інженерія» за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 142 від 26.10.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Луцька Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Смітюх Ярослав Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Сідлецький Віктор Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Лисенко Віталій Пилипович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматики та робототехнічних систем ім. акад. І.І. Мартиненка, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України.
Степанець Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації енергетичних процесів, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Зінькевич Петро Олексійович

Спеціальність: 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка».

Назва дисертації: Автоматизоване керування систем енергозабезпечення об’єктів з активними споживачами.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Балюта Сергій Миколайович

Дата захисту: 15 грудня 2023 р. об 11:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Шпак В.В.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шпака Владислава Вячеславовича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 119 від 26.09.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Шевченко Ірина Іванівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Страшинський Ігор Мирославович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Топчій Оксана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України.
Паска Марія Зіновіївна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Шпак Владислав Вячеславович

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Обгрунтування параметрів підготовки води для процесів структуроутворення харчових систем.

Науковий керівник: к.т.н., доц., с.н.с., Маринін Андрій Іванович.

Дата захисту: 17 листопада 2023 р. о 12:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Рудюк В.П.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Рудюка Віталія Петровича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 119 від 26.09.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Поліщук Галина Євгеніївна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Страшинський Ігор Мирославович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Топчій Оксана Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Баль-Прилипко Лариса Вацлавівна, доктор технічних наук, професор, декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України.
Паска Марія Зіновіївна, доктор ветеринарних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Рудюк Віталій Петрович

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Удосконалення технології напівкопчених ковбас з використанням продуктів переробки молока.

Науковий керівник: д.т.н., професор, Пасічний Василь Миколайович

Дата захисту: 23 листопада 2023 р. о 12:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Сапіга В.Я.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сапіги Вікторії Ярославівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 119 від 26.09.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Пасічний Василь Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Грек Олена Вікторівна, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри технології молока і молочних продуктів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Ющенко Наталія Михайлівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Погарська Вікторія Вадимівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри харчових технологій продуктів з плодів, овочів і молока та інновацій в оздоровчому харчуванні ім. Р.Ю. Павлюк, Державного біотехнологічного університету.
Сливка Наталія Богданівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології молока і молочних продуктів, Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнології імені С.З. Гжицького.

Автор дисертації: Сапіга Вікторія Ярославівна

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Удосконалення технології морозива з овочевою сировиною.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Поліщук Галина Євгеніїївна.

Дата захисту: 30 листопада 2023 р. о 14:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Різник А.О.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Різник Анастасії Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 119 від 26.09.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Ковбаса Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Бондаренко Юлія Вікторівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Михонік Лариса Анатоліївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Лебеденко Тетяна Євгеніївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного технологічного університету, Міністерство освіти і науки України.
Мельник Оксана Юріївна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології харчування Сумського національного аграрного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Різник Анастасія Олександрівна

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Удосконалення технології хліба з вівсяного толокна.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Сильчук Тетяна Анатоліївна.

Дата захисту: 24 листопада 2023 р. о 14:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Дорожинська О.С.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дорожинської Оксани Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 119 від 26.09.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Ковбаса Володимир Миколайович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Дорохович Вікторія Віталіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Павлюченко Олена Станіславівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Коркач Ганна Володимирівна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри технології зернових продуктів, хліба і кондитерських виробів Одеського національного технологічного університету, Міністерство освіти і науки України.
Самохвалова Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук, професор, професор кафедри технології хлібопродуктів і кондитерських виробів Державного біотехнологічного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Дорожинська Оксана Сергіївна

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Удосконалення технології цукерок кристалічної структури з використанням різних цукрів.

Науковий керівник: к.т.н., доц. Кохан Олена Олександрівна.

Дата захисту: 6 грудня 2023 р. о 10:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Вовк Г.О.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вовк Ганни Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 119 від 26.09.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Фролова Наталія Епінетівна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Шеманська Євгенія Іванівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Радзієвська Ірина Геронтіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Демидов Ігор Миколайович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технології жирів та продуктів бродіння Харківського національного технічного університету «ХПІ», Міністерство освіти і науки України.
Котляр Євгеній Олександрович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси Одеського національного технологічного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Вовк Ганна Олександрівна

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Удосконалення технології пресового вилучення гарбузової олії за допомогою ферментних препаратів.

Науковий керівник: д.т.н., проф. Носенко Тамара Тихонівна.

Дата захисту: 6 грудня 2023 р. о 14:00.

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Гетьман І.А.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гетьман Інни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 119 від 26.09.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Ковбаса Володимир Миколайович
, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Сильчук Тетяна Анатоліївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри готельно-ресторанної справи Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Фалендиш Наталія Олексіївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри технології хлібопекарських та кондитерських виробів Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Лебеденко Тетяна Євгенівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу Одеського національного технологічного університету, Міністерство освіти і науки України
Гавриш Тетяна Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри технології хлібопродуктів та кондитерських виробів Державного біотехнологічного університету, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Гетьман Інна Анатоліївна

Спеціальність: 181 «Харчові технології»

Назва дисертації: Удосконалення технології хліба з використанням заквасок з борошна круп’яних культур

Науковий керівник: к.т.н., доц. Михонік Лариса Анатоліївна

Дата захисту: 24 листопада 2023 р. о 10:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Грама М.П.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грами Михайла Петровича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 36 від 31.03.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Балюта Сергій Миколайович
, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Луцька Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Смітюх Ярослав Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Хобін Віктор Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем, Одеського національного технологічного університету, Міністерство освіти і науки України.
Степанець Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації енергетичних процесів, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Грама Михайло Петрович

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Назва дисертації: Автоматизоване керування випарною установкою на основі інтелектуальних регуляторів

Науковий керівник: к.т.н., доц. Сідлецький Віктор Михайлович

Дата захисту: 16.05.2023 р. о 14:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68, аудиторія А-532  (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Харченко Є.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харченка Євгена, на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 111 від 24.11.2022р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 
Пирог Тетяна Павлівна
, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:
Стабніков Віктор Петрович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Красінько Вікторія Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Опоненти: 
Пірко Ярослав Васильович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».
Маринченко Лоліта Вікторівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Автор дисертації: Харченко Євген

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Назва дисертації: Використання дріжджів Saccharomyces cerevisiae для одержання наночасток срібла

Науковий керівник: к.б.н., доц. Скроцька О.І.

Дата захисту: 01.02.2023 р. о 13:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/channel/UCIYLJYXO--bR7ZKAAFNkjHw

 

Приєднані файли:

Удимович В.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Удимовича Віктора Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 111 від 24.11.2022р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 
Пирог Тетяна Павлівна
, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Красінько Вікторія Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України. Скроцька Оксана Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти: 
Волошина Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України.
Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.

Автор дисертації: Удимович Віктор Миколайович

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Назва дисертації: Розробка технології виробництва та застосування біоцементу для охорони довкілля

Науковий керівник: д.т.н., доц. Стабніков В.П.

Дата захисту: 01.02.2023р. о 10:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/channel/UCIYLJYXO--bR7ZKAAFNkjHw

 

Приєднані файли:

Вороненко А.А.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вороненка Андрія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 111 від 24.11.2022р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 
Стабніков Віктор Петрович
, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:
Грегірчак Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету біотехнології та екологічного контролю Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Красінько Вікторія Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Опоненти: 
Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук, професор, в.о. декана факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Андріяш Ганна Сергіївна, кандидат біологічних наук, асистент кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор дисертації: Вороненко Андрій Анатолійович

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Назва дисертації: Біоконверсія суміші відпрацьованої олії та С2-С6–субстратів у мікробний екзополісахарид етаполан

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Дата захисту: 02.02.2023 р. о 10:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/channel/UCIYLJYXO--bR7ZKAAFNkjHw

 

Приєднані файли:

Слюсенко А.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Слюсенка Андрія Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 94 від 27.10.2022 р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 
Мирончук Валерій Григорович
, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти: 
Штефан Євгеній Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри репрографії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.
Муштрук Михайло Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Бондар Володимир Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Слюсенко Андрій Михайлович

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Назва дисертації: Науково-практичні засади удосконалення ежекційних апаратів харчових виробництв

Науковий керівник: к.т.н., доц. Пономаренко В.В.

Дата захисту: 14.12.2022 р. об 11:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/channel/UCIYLJYXO--bR7ZKAAFNkjHw
 

Приєднані файли:

Овсієнко К.В.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.015 д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна Овсієнко Кіра Володимирівна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.015 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Овсієнко Кіри Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Шевченко І.І.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Овсієнко Кіра Володимирівна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Розроблення технології сироватко-вершкового сиру з харчовими волокнами

Науковий керівник: к.т.н., проф. Грек Олена Вікторівна

Дисертацію прийнято до захисту: 10.01.2022

Дата захисту дисертації: 02.02.2022 – 12:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86952940628?pwd=eHpNOVYraXZMcEl3SEw3U0hRY2tPUT09
Идентификатор конференции: 869 5294 0628
Код доступа: 774631

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Вступники до докторантури НУХТ 2023 р.

 

1.Кучеренко Володимир Михайлович

Спеціальність – 181 «Харчові технології»
Науковий консультант – д. т. н., професор Білько Марина Володимирівна 
Кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Витяг з протоколу вченої ради НУХТ

 

Вступники до докторантури НУХТ 2022 р.

 

1.Кудренко Наталія Володимирівна

Спеціальність – 051 «Економіка»
Науковий консультант – д. т. н., професор Скопенко Наталія Степанівна
Кафедра обліку і аудиту
Витяг з протоколу вченої ради НУХТ

 

Вступники до докторантури НУХТ 2021 р.

 

1.Шевченко Анастасія Олександрівна

Спеціальність – 181 «Харчові технології»
Науковий консультант – д. т. н., професор Дробот Віра Іванівна
Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Витяг з протоколу вченої ради НУХТ

2.Дубковецький Ігор Володимирович

Спеціальність – 181 «Харчові технології»
Науковий консультант – д. т. н., професор Марценюк Олександр Степанович
Кафедра процесів та апаратів харчових виробництв
Витяг з протоколу вченої ради НУХТ