Н У Х Т

Аспірантура і докторантура

Контакти:

Корпус Б, кімната 312,
Телефон: (044) 287-91-52.
Електронна пошта для звернень з оцінкою дисертацій  -  vdianuft@gmail.com
 

Прийом документів до аспірантури - з 21 серпня по 1 вересня 2023 р.
Прийомні години: з 10-00 до 17-00.
Обідня перерва з 13-00 до 14-00.
По суботах, неділях та святкових днях - вихідні дні.

Вступні іспити до аспірантури проводяться за розкладом
у період з 4 по 8 вересня 2023 р.

Зарахування до аспірантури — не пізніше 16 вересня 2023 р.

Спеціальності та ліцензійний обсяг

Перелік галузей знань і спеціальностей,
за якими оголошується прийом в аспірантуру
для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії

Галузь знань Спеціальність Ліцензійний обсяг
05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 20
07 Управління та адміністрування  073 Менеджмент 30  
075 Маркетинг 20
13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 25
14 Електрична інженерія  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 15
144 Теплоенергетика 10
16 Хімічна інженерія та біоінженерія 162 Біотехнології та біоінженерія 20
17 Електроніка, автоматизація та електроні комунікації 174 Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та  робототехніка  20
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 50

 

Обсяги державного замовлення підготовки
науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
Дивитись

Обсяги державного замовлення підготовки
науково-педагогічних кадрів через докторантуру
Дивитись

 

 

ПОСТАНОВА КМУ від 23 березня 2016 р. № 261
Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах)
Дивитись

ПОСТАНОВА КМУ від 17 листопада 2021 р. № 1197
Деякі питання присудження (позбавлення) наукових ступенів
Дивитись

ПОСТАНОВА КМУ від 12 січня 2022 р. №44
Про затвердження порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вчеої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження наукового ступеня доктора філософії
Дивитись

Наказ МОН України від 12 січня 2017 р. № 40
«Про затвердження вимог до оформлення дисертації»
Дивитись

ПОЛОЖЕННЯ про пiдготовку здобувачiв освiтньо-наукового ступеня доктора фiлософiї та наукового ступеня доктора наук у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй Дивитись

ПОЛОЖЕННЯ про педагогiчну практику здобувачiв освiтньо-наукового ступеня доктора фiлософiї у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй Дивитись

ПОЛОЖЕННЯ про організацію атестації здобувачiв вищої освіти ступеня доктора фiлософiї у Нацiональному унiверситетi харчових технологiй Дивитись

Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури

Правила прийому за ступенем доктора філософії Національного університету харчових технологій у 2023 році Дивитись

Інформаційні таблиці:

Інформаційна таблиця 1 Перелік спеціальностей, за якими оголошується прийом в аспірантуру для підготовки здобувачів наукового ступеня доктора філософії та розподіл ліцензованого обсягу
Інформаційна таблиця 2 Порядок нарахування додаткових балів за наукові досягнення вступників до аспірантури для здобуття наукового ступеня доктора філософії
Правила прийому за ступенем доктора наук Національного університету харчових технологій у 2023 році Дивитись

СТРОКИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ ДО АСПІРАНТУРИ Дивитись

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ Дивитись

АНКЕТА ВСТУПНИКА Дивитись

ВИМОГИ ДО МОТИВАЦІЙНОГО ЛИСТА Дивитись

Грама М.П.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Грами Михайла Петровича на здобуття ступеня доктора філософії у галузі знань 15 «Автоматизація та приладобудування» за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 36 від 31.03.2023р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради:
Балюта Сергій Миколайович
, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Луцька Наталія Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Смітюх Ярослав Володимирович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизації та комп`ютерних технологій систем управління Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти:
Хобін Віктор Андрійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і робототехнічних систем, Одеського національного технологічного університету, Міністерство освіти і науки України.
Степанець Олександр Васильович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри автоматизації енергетичних процесів, Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Грама Михайло Петрович

Спеціальність: 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»

Назва дисертації: Автоматизоване керування випарною установкою на основі інтелектуальних регуляторів

Науковий керівник: к.т.н., доц. Сідлецький Віктор Михайлович

Дата захисту: 16.05.2023 р. о 14:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68, аудиторія А-532  (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/@user-si9sg5uu8j/streams

 

Приєднані файли:

Харченко Є.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харченка Євгена, на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 111 від 24.11.2022р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 
Пирог Тетяна Павлівна
, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:
Стабніков Віктор Петрович, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Красінько Вікторія Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Опоненти: 
Пірко Ярослав Васильович, доктор біологічних наук, старший науковий співробітник, учений секретар Державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України».
Маринченко Лоліта Вікторівна, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри біоенергетики, біоінформатики та екобіотехнології Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Автор дисертації: Харченко Євген

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Назва дисертації: Використання дріжджів Saccharomyces cerevisiae для одержання наночасток срібла

Науковий керівник: к.б.н., доц. Скроцька О.І.

Дата захисту: 01.02.2023 р. о 13:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/channel/UCIYLJYXO--bR7ZKAAFNkjHw

 

Приєднані файли:

Удимович В.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Удимовича Віктора Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 111 від 24.11.2022р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 
Пирог Тетяна Павлівна
, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Красінько Вікторія Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України. Скроцька Оксана Ігорівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти: 
Волошина Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології, шкіри та хутра Київського національного університету технологій та дизайну, Міністерство освіти і науки України.
Даниленко Світлана Григорівна, доктор технічних наук, старший науковий співробітник, завідувачка відділу біотехнології Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України.

Автор дисертації: Удимович Віктор Миколайович

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Назва дисертації: Розробка технології виробництва та застосування біоцементу для охорони довкілля

Науковий керівник: д.т.н., доц. Стабніков В.П.

Дата захисту: 01.02.2023р. о 10:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/channel/UCIYLJYXO--bR7ZKAAFNkjHw

 

Приєднані файли:

Вороненко А.А.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вороненка Андрія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 111 від 24.11.2022р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 
Стабніков Віктор Петрович
, доктор технічних наук, доцент, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Рецензенти:
Грегірчак Наталія Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент, декан факультету біотехнології та екологічного контролю Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.
Красінько Вікторія Олегівна, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри біотехнології і мікробіології Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України.

Опоненти: 
Тодосійчук Тетяна Сергіївна, доктор технічних наук, професор, в.о. декана факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Андріяш Ганна Сергіївна, кандидат біологічних наук, асистент кафедри біохімії ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Автор дисертації: Вороненко Андрій Анатолійович

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Назва дисертації: Біоконверсія суміші відпрацьованої олії та С2-С6–субстратів у мікробний екзополісахарид етаполан

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Дата захисту: 02.02.2023 р. о 10:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/channel/UCIYLJYXO--bR7ZKAAFNkjHw

 

Приєднані файли:

Слюсенко А.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада

з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Слюсенка Андрія Михайловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».
Утворена відповідно до наказу Національного університету харчових технологій № 94 від 27.10.2022 р.

 

Склад разової спеціалізованої вченої ради

Голова ради: 
Мирончук Валерій Григорович
, доктор технічних наук, професор, професор кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Опоненти: 
Штефан Євгеній Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри репрографії Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Міністерство освіти і науки України.
Муштрук Михайло Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри процесів і обладнання переробки продукції АПК Національного університету біоресурсів і природокористування України, Міністерство освіти і науки України.

Рецензенти:
Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.
Бондар Володимир Іванович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Національного університету харчових технологій, Міністерство освіти і науки України.

Автор дисертації: Слюсенко Андрій Михайлович

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Назва дисертації: Науково-практичні засади удосконалення ежекційних апаратів харчових виробництв

Науковий керівник: к.т.н., доц. Пономаренко В.В.

Дата захисту: 14.12.2022 р. об 11:00

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій).

Підключитися до конференції Zoom https://us02web.zoom.us/j/2216936855?pwd=WklLRUJHVzNwMnhIQjdSWS9WdU5Wdz09
Ідентифікатор конференції: 221 693 6855
Код доступу: Keg26S
Посилання на трансляцію захисту дисертації - https://www.youtube.com/channel/UCIYLJYXO--bR7ZKAAFNkjHw
 

Приєднані файли:

Овсієнко К.В.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.015 д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна Овсієнко Кіра Володимирівна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.015 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Овсієнко Кіри Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Шевченко І.І.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Овсієнко Кіра Володимирівна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Розроблення технології сироватко-вершкового сиру з харчовими волокнами

Науковий керівник: к.т.н., проф. Грек Олена Вікторівна

Дисертацію прийнято до захисту: 10.01.2022

Дата захисту дисертації: 02.02.2022 – 12:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86952940628?pwd=eHpNOVYraXZMcEl3SEw3U0hRY2tPUT09
Идентификатор конференции: 869 5294 0628
Код доступа: 774631

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Бурченко Л.М

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.014 д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович Бурченко Людмила Миколаївна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.014 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Бурченко Людмили Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Бурченко Людмила Миколаївна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Технологія хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності з подовженим терміном зберігання

Науковий керівник: к.т.н., доцент, Білик О.А.

Дисертацію прийнято до захисту: 13.12.2021

Дата захисту дисертації: 29.12.2021 – 09:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/86800364837?pwd=YlhvQzNiM1pmS3hBYmJzVy9JckM1dz09

Ідентифікатор конференції: 868 0036 4837
Код доступу: 417663

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Андронович Г.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.013 д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович Андронович Галина Михайлівна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.013 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Андронович Галини Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Андронович Галина Михайлівна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології хлібобулочних виробів з використанням продуктів переробки білого льону

Науковий керівник: к.т.н., доцент, Бондаренко Ю.В.

Дисертацію прийнято до захисту: 13.12.2021

Дата захисту дисертації: 29.12.2021 – 12:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/82075025840?pwd=aHlOb0EvTGVpcERRV29pR29qYkhUdz09

Ідентифікатор конференції: 820 7502 5840
Код доступу: 161604

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Хорунжа Т.О.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.012 д.т.н., проф. Шевченко І.І. Хорунжа Тетяна Олегівна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.012 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Хорунжої Тетяни Олегівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Шевченко І. І.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Хорунжа Тетяна Олегівна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології пастеризованих ковбасних виробів збагачених гемовим залізом

Науковий керівник: д.т.н., проф. Пасічний В.М.

Дисертацію прийнято до захисту: 18.11.2021

Дата захисту дисертації: 21.12.2021 – 14:00

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom:
https://us02web.zoom.us/j/89222089723?pwd=anRhSXF1clliUHZtUE96eER1L2ZXZz09

Ідентифікатор конференції: 892 2208 9723
Код доступу: 735968

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

Приєднані файли:

Корольчук І.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.011 д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна Корольчук Ірина Миколаївна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.011 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Корольчук Ірини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Шевченко І.І.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Корольчук Ірина Миколаївна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології сирів м'яких з козиного молока з прянощами

Науковий керівник: к.т.н., доц. Ющенко Н.М.

Дисертацію прийнято до захисту: 18.11.2021

Дата захисту дисертації: 21.12.2021 – 11:00

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom:
https://us06web.zoom.us/j/87142217714?pwd=MXdyRWhYclpjKzQvSWp1c2xNdmg0QT09

Ідентифікатор конференції: 871 4221 7714
Код доступу: f19JsZ

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Палійчук О.І.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.009 д.т.н., проф. Прибильський Віталій Леонідович Палійчук Олеся Ігорівна 162 Біотехнології та біоінженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.009 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Палійчук Олесі Ігорівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Голова ради: д.т.н., проф. Прибильский В. Л.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Палійчук Олеся Ігорівна

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Назва дисертаційної роботи: Вплив умов культивування Rhodococcus erythropolis IMB Ас-5017 на властивості синтезованих поверхнево-активних речовин

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Дисертацію прийнято до захисту: 14.09.2021

Дата захисту дисертації: 08.10.2021 – 13:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://zoom.us/j/94863590585?pwd=V2NtQTN4NU04elpaUG8vSzJ6ekIrQT09
Ідентифікатор конференції: 948 6359 0585
Код доступа: 435540

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Ключка Л.В.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.010 д.т.н., проф. Прибильський Віталій Леонідович Ключка Лілія Вікторівна 162 Біотехнології та біоінженерія

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.010 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ключки Лілії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Голова ради: д.т.н., проф. Прибильский В. Л.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Ключка Лілія Вікторівна

Спеціальність: 162 Біотехнології та біоінженерія

Назва дисертаційної роботи: Регуляція антимікробної та антиадгезивної активності поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405

Науковий керівник: д.б.н., проф. Пирог Т.П.

Дисертацію прийнято до захисту: 14.09.2021

Дата захисту дисертації: 08.10.2021 – 10:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://zoom.us/j/97367483718?pwd=bTkydmJBMnlrUy9VQ1hzWTAxQ1Z0Zz09
Ідентифікатор конференції: 973 6748 3718
Код доступа: 371650

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Михайлов А.О.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.007 д.т.н., проф. Гавва Олександр Миколайович Михайлов Анатолій Олегович 133 Галузеве машинобудування

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.007 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Михайлова Анатолія Олеговича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування».

Голова ради: д.т.н., проф. Гавва О.М.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Михайлов Анатолій Олегович

Спеціальність: 133 Галузеве машинобудування

Назва дисертаційної роботи: Розроблення методів проектування ресурсозберігаючих технологій виготовлення деталей обладнання харчових виробництв

Науковий керівник: д.т.н., проф. Штефан Євген Васильвич

Дисертацію прийнято до захисту: 25.05.2021

Дата захисту дисертації: 23.06.2021 – 11:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://zoom.us/j/91800384200?pwd=czZwR2Y3bnNacW5BY0Fid0taNDZwZz09
Ідентифікатор конференції: 918 0038 4200
Код доступа: 1111

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Чубенко Л.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.008 д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна Чубенко Лариса Михайлівна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.008 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чубенко Лариси Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Чубенко Лариса Михайлівна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології напівфабрикатів з осадженням молочних білків активним комплексом рослин-дикоросів

Науковий керівник: к.т.н., проф. Грек Олена Вікторівна

Дисертацію прийнято до захисту: 25.05.2021

Дата захисту дисертації: 16.06.2021 – 11:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://zoom.us/j/99660794715?pwd=cVNoNWZlTVJ3Um9tUUd2cncrVVVHdz09
Ідентифікатор конференції: 996 6079 4715
Код доступа: rThH8v

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Гармаш Д.В.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.005 д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна Гармаш Дмитро Вікторович 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.005 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гармаша Дмитра Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Гармаш Дмитро Вікторович

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології «Sous Vide» для м’ясомістких продуктів з використанням цільової ферментації

Науковий керівник: д.т.н., проф. Пасічний Василь Миколайович

Дисертацію прийнято до захисту: 28.04.2021

Дата захисту дисертації: 10.06.2021 – 11:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82256567893?pwd=bWg4VkJyRjJtdVdKQkNnRXdyUWVaUT09
Ідентифікатор конференції: 822 5656 7893
Код доступа: 643175

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Шведюк Д.А.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.006 д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна Шведюк Дмитро Анатолійович 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.006 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шведюка Дмитра Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Шевченко Ірина Іванівна

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Шведюк Дмитро Анатолійович

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології м’ясомістких продуктів подовженого терміну зберігання із використанням цільової ферментації

Науковий керівник: д.т.н., проф. Пасічний Василь Миколайович

Дисертацію прийнято до захисту: 28.04.2021

Дата захисту дисертації: 10.06.2021 – 14:00

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83065650176?pwd=Nis0Tncwekp5eHJMbEloenVYYUFuUT09
Ідентифікатор конференції: 830 6565 0176
Код доступу: 978142

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Вінніченко І.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.003 д.т.н., проф. Мирончук Валерій Григорович Вінніченко Інна Миколаївна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.003 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Вінніченко Інни Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Мирончук Валерій Григорович

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Вінніченко Інна Миколаївна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення масообмінних процесів у культуральних середовищах зі змінними осмотичними тисками в харчових і мікробіологічних виробництвах

Науковий керівник: Шевченко Олександр Юхимович, доктор технічних наук, професор кафедри процесів та апаратів харчових виробництв, ректор Національного університету харчових технологій

Дисертацію прийнято до захисту: 26.01.2021

Дата захисту дисертації: 25.02.2021 - 14:00

 

Захист дисертації відбудеться за адресою: вул. Володимирська, 68 (корпус А Національного університету харчових технологій, аудиторія - 311).

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Дзигар О.О.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.004 д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович Дзигар Ольга Олександрівна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.004 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дзигар Ольги Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Дзигар Ольга Олександрівна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології крекерів з додаванням поліпшувача протеолітичної дії, амарантового борошна та пряно-ароматичної сировини

Науковий керівник: д.т.н., проф. Оболкіна Віра Іллівна

Дата захисту дисертації: 25.02.2021 – 14:00

У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 р. № 979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. № 567 і від 6 березня 2019 р. № 167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплено нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://us02web.zoom.us/j/81219937614?pwd=TVI2dGtEaCtUeGM3cUFveDFoWUg3UT09

Ідентифікатор відеоконференції: 812 1993 7614

Код доступу: 333801

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Гончаренко Т.Ю.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.002 д.т.н., проф. Пасічний Василь Миколайович Гончаренко Таїса Юріївна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.002 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гончаренко Таїси Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Пасічний В.М.

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Гончаренко Таїса Юріївна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології посічених напівфабрикатів з використанням білково-вуглеводних композицій

Науковий керівник: к.т.н., доц. Топчій Оксана Анатоліївна

Дисертацію прийнято до захисту: 29.12.2020

Дата захисту дисертації: 19.02.2020 – 10:30

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 року №979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. №567 і від 6 березня 2019 р. №167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплене нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83136492288?pwd=amRxOURsU1EyajlSQTZHejhrMlJ6UT09

Ідентифікатор відеоконференції: 831 3649 2288

Код доступу: 496753

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці НУХТ

 

Приєднані файли:

Медвідь І.М.

 

Разова спеціалізована вчена рада
Шифр ради Голова ради Автор дисертації Спеціальність
ДФ 26.058.001 д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович Медвідь Ірина Миколаївна 181 Харчові технології

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.058.001 з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Медвідь Ірини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 МХарчові технології»

Голова ради: д.т.н., проф. Ковбаса Володимир Миколайович

Наказ МОН України про створення разової спеціалізованої вченої ради

Автор дисертації: Медвідь Ірина Миколаївна

Спеціальність: 181 Харчові технології

Назва дисертаційної роботи: Удосконалення технології хліба спеціального дієтичного призначення

Науковий керівник: д.т.н., проф. Доценко Віктор Федорович

Дисертацію прийнято до захисту: 17.09.2020

Дата захисту дисертації: 03.11.2020 – 11:00

У зв'язку з епідеміологічною ситуацією, відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2020 року №979 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 липня 2016 р. №567 і від 6 березня 2019 р. №167», захист дисертації відбудеться у форматі відеоконференції у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom (для бажаючих взяти участь посилання прикріплене нижче).

Посилання на відеоконференцію у режимі реального часу за допомогою платформи Zoom: https://us02web.zoom.us/j/8399816206?pwd=MkxWNTFVQldwV1FrbFZ1LzZTNXhEUT09

Ідентифікатор відеоконференції: 839 981 6206

Код доступу: 12345

 

Приєднані файли:

Вступники до докторантури НУХТ 2022 р.

 

1.Кудренко Наталія Володимирівна

Спеціальність – 051 «Економіка»
Науковий консультант – д. т. н., професор Скопенко Наталія Степанівна
Кафедра обліку і аудиту
Витяг з протоколу вченої ради НУХТ

 

Вступники до докторантури НУХТ 2021 р.

 

1.Шевченко Анастасія Олександрівна

Спеціальність – 181 «Харчові технології»
Науковий консультант – д. т. н., професор Дробот Віра Іванівна
Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Витяг з протоколу вченої ради НУХТ

2.Дубковецький Ігор Володимирович

Спеціальність – 181 «Харчові технології»
Науковий консультант – д. т. н., професор Марценюк Олександр Степанович
Кафедра процесів та апаратів харчових виробництв
Витяг з протоколу вченої ради НУХТ