Н У Х Т

Наука

Олімпіади

Всі студенти університету мають право брати участь в олімпіадах із багатьох дисциплін, що вивчаються в університеті. Традиційно в НУХТ Як правило, олімпіаду проводять в два етапи: І-й етап – відбірковий, що відбувається серед студентів університету (проводиться дистанційно), ІІ-й – реалізується на всеукраїнському рівні серед переможців першого етапу (проводиться очно). Перемога в олімпіаді дає учаснику додаткові бали до його рейтингу для отримання академічної стипендії, привілеї при вступі до магістратури, аспірантури, участі у конкурсах на здобуття премій і грантів, іменних стипендій тощо

Конференції

Студенти університету беруть активну участь у конференціях, які організовуються і проводяться в НУХТ, інших закладах вищої освіти та науково-дослідних інститутах. На конференція, зустрічах і наукових семінарах відбувається спілкування, дискусії та обговорення актуальних наукових проблем і питань, результатів наукових здобутківіз дослідниками, виробничниками, бізнесменами і зацікавленими людьми. Часто на таких наукових заходах налагоджуються нові контакти, знайомства, ділові стосунки, відбувається підбір роботодавцямимайбутніх кадрів. Безумовно, для креативного, допитливого студента таке спілкування є необхідною нормою ефективного навчання і саморозвитку.

 

Виступи на конференціях із доповідями, представлення результатів наукових досліджень у вигляді стендових доповідей (постерів) та публікація тез доповідей надають студентам такі переваги:
  • дають можливість отримати додаткові бали та посісти більш високі місця у рейтинговому списку на отримання стипендії;
  • за опубліковані наукові здобутки у тезах доповідей, статтях і патентах студентам нараховуються додаткові бали під час вступу до магістратури;
  • однією із умов отримання диплому із відзнакою є наявність публікації власних наукових здобутків..

Конкурс наукових робіт

Щороку в НУХТ відбувається Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. На конкурсі представляються результати найбільш актуальних наукових розробок. Для участі у конкурсі на І етапі студенти представляють оформлену роботу на відповідну кафедру НУХТ. Під час ІІ етапу переможці І етапу з різних університетів Українипрезентують та захищають власний проект у присутності членів комісії у тому університеті, який визначений Міністерством освіти і науки як базовий для проведення конкурсу.

Участь у конкурсі наукових робіт надає можливість студентам отримати додаткові бали до рейтингу на отримання академічної стипендії, привілеї під час вступу до магістратури і аспірантури.

Якщо хочеш займатись наукою

Під час навчання в університеті студент отримує базовий рівень знань для своєї майбутньої трудової діяльності. Проте роботодавці вимагають не лише високих професійних вмінь, нині цінуються навички у проведеннінаукових досліджень, аналізу та вдосконалення існуючих технологій, обробленні результатів експериментальної роботи тощо. Для набуття таких навичок студенти займаються наукою. Перш ніж розпочати шлях дослідника, варто обирати напрям, який цікавить, та наукового керівника. Ним може стати будь-який викладач університету. Варто зауважити, що чим раніше Ви почнете свої дослідження, тим більших успіхів досягнете.

Результати наукової діяльності студенти разом із керівником оприлюднюють у статтях і тезах доповідей, проводять патентування нових розробок.

Увага! Студентам, які займаються науковою роботою,до загального рейтингового балу успішностінараховуються додаткові бали, що дає змогу посісти вище місце у рейтинговому списку претендентів на отримання академічної стипендії.

Патентування

Результатом наукових досліджень часто стають розробки, які мають важливе значення для науки та суспільства. Щоб уникнутиїх використання без відома авторів, доцільно захистити право на власну розробку патентом. Патентне право поширюється на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, торговельні марки. Оформлення патенту забезпечує монопольне право на використання об’єктів інтелектуальної власності на території України або будь-якої іншої країни за умови патентування в ній.

Процес патентування розробки тривалий (може складати до 1 року), бо проходить у декілька етапів. Після подачі документів винахід проходить експертизу щодо його новизни. Про успішне проходження перевірки авторам повідомляється позитивним рішенням про видачу патенту. На другому етапі розробники отримують патент.

Важливо! Студентам, які входять до авторського колективу патенту чи корисної моделі, нараховуються додаткові бали до загального рейтингового балу, які дозволяють посісти вищі місця у рейтинговому списку претендентів на отримання академічної стипендії.