Н У Х Т

Стипендія

Студенти пільгових категорій

До студентів пільгових категорій відносять:

 • дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
 • осіб, що постраждали від Чорнобильської катастрофи;
 • студентів, що мають стаж підземних робіт не менше 3 років або один із батьків яких має стаж підземних робіт не менше 15 років, або загинув внаслідок нещасного випадку на виробництві;
 • учасників бойових дій та їх дітей, що визнані постраждалими учасниками Революції Гідності
 • дітей, один із батьків яких загинув чи пропав безвісти у районі проведення антитерористичної операції;
 • дітей, один із батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або помер внаслідок поранення;
 • внутрішньо-переміщених осіб (переселенці).
 • осіб, яким призначені соціальні стипендії Верховної Ради України для студентів ВНЗ з числа дітей-сиріт та дітей з малозабезпечених сімей
 • дітей-інвалідів та осіб з інвалідністю I-III групи
 • осіб із малозабезпечених сімей;
 • осіб з інвалідністю внаслідок війни та їх діти.

Соціальна стипендія

Соціальна стипендія нараховується студентам з числа пільгових категорій, які успішно склали заліково-екзаменаційну сесію та не отримують академічної стипендії.

Для отримання соціальної стипендії студенти зобов’язані:

 • представити у дирекцію/деканат пакет документів, що підтверджує їх приналежність до пільгових категорій (копія 1, 2, 3, 10-12 сторінок паспорта, копія свідоцтва про народження, копія ідентифікаційного коду, копія студентського квитка та копії документів, які підтверджують пільги);
 • написати заяву на отримання соціальної стипендії;
 • у випадку відсутності стипендіальної банківської картки оформити її відділенні Ощадбанку (вул. Антоновича, буд. 105) та надати номер картки у бухгалтерію (корпус Е, IV поверх, каб. 404).

Нарахування стипендії

Право на отримання академічної стипендії мають студенти, які вчасно (до завершення семестрового контролю) та успішно склали сесію і були включені до рейтингових списків. Порядок розміщення студентів у рейтингових списках визначається їх рейтинговим балом.

Академічна стипендія нараховується студентам, що займають найвищі позиції у рейтингових списках та входять до встановленого ліміту стипендіатів.

Рейтинговий бал

Рейтинговий бал визначає порядок розміщення студентів у рейтинговому списку, що використовується для визначення переліку претендентів на отримання стипендії.

Рейтинговий бал розраховується як сума середнього балу успішності студента за результатами сесійного контроль, помноженого на 0,9, та додаткових балів, отриманих у поточному навчальному семестрі за окремі види роботи, а саме:

Види досягнень Бали
Наукова діяльність
Участь у виконанні науково-дослідної (ПНДЛ) та госпдоговірної тематики університету 2
Патент на корисну модель або винахід* 2
Отримання позитивного висновку на видачу патенту* 1
Статті в міжнародних наукових журналах, які входять до міжнародних наукометричних баз даних 3
у вітчизняних наукових фахових виданнях 2
у нефахових виданнях 1
Участь у наукових конференціях виступ на конференціях поза межами університету 1.5
виступ на університетській конференції 1
публікація тез доповіді 0.5
Участь та перемога в міжнародних і державних студентських конкурсах наукових робіт, олімпіадах університетські конкурси (олімпіади)  
перемога 4
призові місця 3
участь 1
всеукраїнські конкурси (олімпіади):  
перемога 6
призові місця 4
участь 2
міжнародні конкурси (олімпіади):  
перемога, призові місця 10
участь 5
Спортивна діяльність
Особиста або командна участь в спортивній діяльності університету на університетському рівні  
перемога або призові місця 2
участь 1
на регіональному та всеукраїнському рівнях  
перемога або призові місця 4
участь 2
на міжнародному рівні  
перемога або призові місця 6
участь 3
Громадська та творча діяльність
Голова студентської ради університету 7
інституту/факультету 6
Голова студентської ради гуртожитку інституту/факультету 5
Голова профспілкової організації інституту/факультету 4
Голови секторів студради університету 5
інституту/факультету 3
Заступники голови студради університету 5
інституту/факультету 3
Заступники голови студради гуртожитку інституту/факультету 3
Староста групи 2
Участь в благодій них заходах, творчій діяльності, конкурсах, профорієнтаційній роботі на рівні інституту/факультету 1
на університетському рівні  
перемога або призові місця 2
участь 1
на регіональному та всеукраїнському рівнях  
перемога або призові місця 4
участь 2
на міжнародному рівні  
перемога або призові місця 6
участь 3