Н У Х Т

Вчена рада

П Л А Н
роботи Вченої ради НУХТ 
на 2023/2024 навчальний рік

Дати засідань Вченої ради
2023 рік 2024 рік
7 вересня 29 лютого
26 вересня 28 березня
26 жовтня 25 квітня
30 листопада 30 травня
21 грудня 27 червня

 

І засідання

Дата: 7 вересня 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в НУХТ: стан та проблематика. Проректор з наукової роботи, доц. Токарчук С.В.
2. Про підготовку до акредитації освітніх програм у 2023/2024 н.р. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
3. Про атестацію наукової роботи стипендіата Кабінету міністрів України для молодих вчених на 2022-2024 роки. Голова Ради молодих вчених, доц. Губеня О.О.
4. Поточні питання.  

ІI засідання

Дата: 26 вересня 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан забезпечення безпеки життєдіяльності університету і відповідних умов праці, навчання та проживання в гуртожитках в умовах воєнного стану Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб О.С., проректор з соціально-побутових питань Копера М.О.
2. Результати виконання у 2023 році плану прийому студентів на навчання до університету. Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Серпученко В.Г.
3. Моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р. Начальник НВ НМУ, проф. Виговський В.Ю.
4. Про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
5. Затвердження плану роботи вченої ради на 2023-2024 навчальний рік Ректор університету, проф. Шевченко О.Ю.
6. Поточні питання  

ІIІ засідання

Дата: 26 жовтня 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо якості викладання освітніх компонентів. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О..В.
2. Моніторинг розподілу педагогічного навантаження на 2023-2024 н.р. на кафедрах університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю., начальник НВ НМУ, доц. Янюк Т.І.
3. Ефективність системи працевлаштування випускників та співпраці зі стейкхолдерами. Начальник відділу працевлаштування ЦМЯКОДУ Садокова С.В.
4. Про роботу університету в осінньо-зимовий період 2023-2024 н.р . Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб О.С., проректор з соціально-побутових питань Копера М.О.
5. Про план роботи студентської ради університету на 2023-2024 н.р. В.о. голови студентської ради університету Козаченко Є.І.
6. Звіт студентської ради університету про використання коштів за 2023 рік та затвердження обсягу коштів та кошторису на 2024 рік. В.о. голови студентської ради університету Козаченко Є.І., головний бухгалтер Мукоїд Н.В.
7. Поточні питання  

ІV засідання

Дата: 30 листопада 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Аналіз результатів вибору здобувачами вищої освіти дисциплін вільного вибору у 2023-2024 н.р. Начальник навчального відділу, доц. Янюк Т.І.
2. Моніторинг кадрового забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами за даними ЄДЕБО. Перший проректор, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
3. Про взаємодію з органами студентського самоврядування, Радою молодих вчених з питань моніторингу та забезпечення якості вищої освіти. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю., проректор з наукової роботи, доц. Токарчук С.В.
4. Поточні питання.  

V засідання

Дата: 21 грудня 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виконання Стратегічного плану розвитку університету у 2023 р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
2. Організація та проведення локального моніторингу освітніх програм Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам університету на 2-й семестр 2023-2024 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Поточні питання.  

VI засідання

Дата: 29 лютого 2024 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності університету: стан та перспективи розвитку Проректор з наукової роботи, доц. Токарчук С.В.
2. Про кошторис університету  Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб О.С.,  головний бухгалтер Мукоїд Н.В.
3. Про результати локального моніторингу освітніх програм Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В,
4. Моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії. Начальник НВ НМУ, проф. Виговський В.Ю.
5. Аналіз рейтингових показників університету: стан та перспективи покращення. Перший проректор, проф. Яровий В.Л., проректор з наукової роботи, доц. Токарчук С.В., директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В., директор НТБ Левченко Н.П.
6. Поточні питання.  

VII засідання

Дата: 28 березня 2024 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Наукова та інноваційна діяльність, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті. Проректор з наукової роботи, доц. Токарчук С.В.
2. Науково-технічна бібліотека у реалізації внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в університеті. Директор НТБ Левченко Н.П.
3. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІХТ. Директор ННІХТ, проф. Кочубей-Литвиненко О.В.
4. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті ГРТБ імені проф. В.Ф.Доценка. Декан факультету ГРТБ імені проф. В.Ф. Доценка, доц. Цирульнікова В. В.
5. Поточні питання.  

VIII засідання

Дата: 25 квітня 2024 року

     
1. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІЕіУ. Директор ННІЕіУ, доц. Шеремет О.О.
2. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті АКС. Декан факультету АКС, доц. Форсюк А.В.
3. Про виконання комплексного плану заходів з організації вступної кампанії 2024 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
4. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в університеті, результати загальноуніверситетського моніторингу. Перший проректор, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
5. Поточні питання.  

IX засідання

Дата: 30 травня 2024 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виховну роботу в університеті. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Стан забезпечення безпеки життєдіяльності університету і відповідних умов праці, навчання та проживання в гуртожитках у літній період. Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб О.С., проректор з соціально-побутових питань, Копера М.О.
3. Затвердження нових редакцій освітній програм підготовки здобувачів вищої освіти Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
4. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого. Директор ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого, доц. Блаженко С.І.
5. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті БТЕК Декан факультету БТЕК, доц. Грегірчак Н.М.
6. Поточні питання.  

X засідання

Дата: 27 червня 2024 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про комплексний план заходів з організації вступної кампанії 2025 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій ОІ.В.
2. Про акредитацію освітніх програм у 2023-2024 н.р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій ОІ.В.
3. Моніторинг якості інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчального процесу Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики у 2023-2024 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
5. Затвердження іменних стипендій кращим студентам на 1-й семестр 2024-2025 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
6. Поточні питання.  

Примітка: в процесі роботи Вченої ради університету можливі зміни і доповнення в порядку денному окремих засідань. 

Рішення Вченої ради НУХТ

Склад Вченої ради НУХТ


п/п
ПіБ Посада
1 Шевченко Олександр Юхимович Голова ради, ректор університету, доктор технічних наук, професор
2 Яровий Володимир Леонідович Заступник голови ради, перший проректор, кандидат технічних наук, професор
3 Арсеньєва Лариса Юріївна Проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи, докторка технічних наук, професорка
4 Токарчук Сергій Володимирович Проректор з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент
5 Бессараб Олександр Семенович Заступник голови ради, проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, кандидат технічних наук, професор
6 Копера Микола Олегович Проректор з соціально-побутових питань
7 Мельник Наталія Андріївна Вчена секретарка, кандидатка технічних наук, доцентка
8 Балюта Сергій Миколайович Завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту, доктор технічних наук, професор
9 Баранов Володимир Іванович Директор Інституту післядипломної освіти, кандидат технічних наук, доцент
10 Березянко Тамара Володимирівна Завідувачка кафедри економіки праці та менеджменту, докторка економічних наук, доцентка
11 Беседа Сергій Дмитрович Начальник відділу кадрів НУХТ
12 Блаженко Сергій Іванович Директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, кандидат технічних наук, доцент
13 Бондаренко Світлана Петрівна Завідувачка кафедри харчової хімії, докторка хімічних наук, професорка
14 Гавва Олександр Миколайович Завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, доктор технічних наук, професор
15 Грегірчак Наталія Миколаївна Деканка факультету біотехнології та екологічного контролю, кандидатка технічних наук, доцентка
16 Грибков Сергій Віталійович
Завідувач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, доктор технічних наук, професор
17 Гуткевич Світлана Олександрівна Завідувачка кафедри міжнародної економіки, докторка економічних наук, професорка
18 Карпович Інна Віталіївна Доцентка кафедри технології цукру і підготовки води, кандидатка технічних наук, доцентка
19 Клішин Микита Андрійович Голова студентської ради Навчально-наукового інституту харчових технологій 
20 Ковбаса Володимир Миколайович Завідувач кафедри технології хлібопекарських і  кондитерських виробів, доктор технічних наук, професор
21 Козаченко Єлізавета Ігорівна В.о. голови студентської ради університету
22 Кочубей-Литвиненко Оксана Валеріанівна  Директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
23 Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна
Завідувачка кафедри мехатроніки та пакувальної техніки, докторка технічних наук, професорка
24 Куц Анатолій Михайлович Завідувач кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, кандидат технічних наук, доцент
25 Кучеренко Юлія Олександрівна Голова студентської ради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого
26 Левицька Надія Миколаївна Завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін, докторка історичних наук, професорка
27 Левченко Наталія Петрівна Директорка науково-технічної бібліотеки, кандидатка наук із соціальних комунікацій
28 Літвинчук Світлана Іванівна Завідувачка кафедри фізики, кандидатка технічних наук, доцентка
29 Лоєнко Юлія Юріївна Голова студентської ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка
30 Лук'янець Галина Геннаді\вна В.о. завідувача кафедри іноземних мов професійного спрямування, кандидатка філологічних наук, доцентка
31 Маринін Андрій Іванович Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії, кандидат технічних наук, доцент
32 Масліков Михайло Олександрович  Професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, кандидат технічних наук, доцент
33 Мельник Ірина Леонідівна Завідувачка кафедри туристичного та готельного бізнесу, кандидатка економічних наук, доцентка
34 Мукоїд Наталія Василівна Головна бухгалтерка університету
35 Нєміріч Олександра Володимирівна Завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, докторка технічних наук, професорка
36 Носенко Тамара Тихонівна Завідувачка кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, докторка технічних наук, професорка
37 Пасічний Василь Миколайович Завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, доктор технічних наук, професор
38 Петренко Валентин Петрович Завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, доктор технічних наук, доцент
39 Пєтухова Ольга Михайлівна Завідувачка кафедри маркетингу, докторка економічних наук, професорка
40 Подобій Олена Валеріївна Доцентка кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів, кандидатка технічних наук, доцентка
41 Поліщук Галина Євгенівна Завідувачка кафедри технології молока і молочних продуктів, докторка технічних наук, професорка
42 Ситник Інна Петрівна Завідувачка кафедри економічної теорії, докторка економічних наук, професорка
43 Сімахіна Галина Олександрівна
Завідувачка кафедри технології оздоровчих продуктів, докторка технічних наук, професорка
44 Сірик Олександра Валеріївна 
Голова студентської ради факультету автоматизації і комп'ютерних систем 
45 Слободян Наталія Ярославівна Заступниця директора з навчально-наукової роботи Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидатка економічних наук, доцентка
46 Смітюх Ярослав Володимирович Завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кандидат технічних наук, доцент
47 Соколовська Раїса Іванівна Начальниця планово-фінансового відділу
48 Стабніков Віктор Петрович
Завідувач кафедри біотехнології і мікробіології, доктор технічних наук, професор
49 Стойка Анастасія Олександрівна Голова студентської ради Навчально-наукового інституту економіки і управління 
50 Форсюк Андрій Васильович Декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем, кандидат технічних наук, доцент
51 Цирульнікова Віта Валентинівна Деканка факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка, кандидатка технічних наук, доцентка
52 Шаран Лариса Олександрівна Завідувачка кафедри готельно-ресторанної справи, кандидатка технічних наук, доцентка
53 Шеремет Олег Олексійович Директор Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, доцент
54 Шірінян Лада Василівна Завідувачка кафедри фінансів, докторка економічних наук, професорка 
55 Юрик Іван Іванович Завідувач кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент
56 Якименко Андрій Вікторович Помічник проректора з навчально-виробничої діяльності та розвитку
57 Якименко Ігор Леонідович
Завідувач кафедри екології та екоменеджменту, доктор біологічних наук, професор
58 Якимчук Микола Вікторович Завідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проєктування, доктор технічних наук, професор
59 Янюк Тетяна Іванівна
В.о. завідувачки кафедри технології зберігання і переробки зерна, кандидатка технічних наук, доцентка
ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду НУХТ ДИВИТИСЬ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради Національного університету харчових технологій ДИВИТИСЬ