Н У Х Т

Вчена рада

ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду НУХТ ДИВИТИСЬ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради Національного університету харчових технологій ДИВИТИСЬ

П Л А Н
роботи Вченої ради НУХТ 
на 2019/2020 навчальний рік

Дати засідань Вченої ради
2019 рік 2020 рік
5 вересня 27 лютого
26 вересня 26 березня
31 жовтня 30 квітня
28 листопада 28 травня
26 грудня 25 червня

 

І засідання Вченої ради

Дата: 5 вересня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Результати виконання у 2019 році плану прийому студентів на навчання до університету. Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Івчук Н.П.
2. Про скликання конференції трудового колективу та затвердження складу організаційного комітету з підготовки та проведення конференції. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Про комплексний план заходів з підтвердження університетом статусу національного. Директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності НУХТ, доц. Житнецький І.В.
4. Про реалізацію концепції розвитку англійської мови в університеті, розробленої МОН України. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
5. Про атестацію наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Голова Ради молодих вчених, доц. Губеня О.О.
6. Про структурні зміни в університеті. Директор ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого., доц Блаженко С.І.
7. Поточні питання.  

ІI засідання Вченої ради

Дата: 26 вересня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Кадрове питання.  
2. Затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 2019-2020 н.р. Ректор університету, проф. Українець А.І.
3. Про перерозподіл педагогічного навантаження на 2019-2020 н.р. відповідно до реального набору студентів у 2019 р. Ректор університету, проф. Українець А.І.
4. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. Начальник НМУ, проф. Виговський В.Ю.
5. Поточні питання  

ІIІ засідання Вченої ради

Дата: 31 жовтня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан підготовки до акредитації освітніх програм. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
Директор ННІХТ, доц. Кочубей-Литвиненко О.В.,
декан ф-ту ГРТБ, проф. Доценко В.Ф.
2. Про нормативне та навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Про план роботи студентської ради університету. Голова студентської ради НУХТ Висоцький О.О.
4. Звіт студради про використання коштів та виконання кошторисів за 2019 рік та затвердження обсягу коштів та кошторису студентської ради самоврядування на 2020 р. Голова студентської ради НУХТ Висоцький О.О.
Головний бухгалтер Мукоїд Н.В.
5. Поточні питання  

ІV засідання Вченої ради

Дата: 28 листопада 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Аналіз розподілу педагогічного навантаження 2019-2020 н.р. на кафедрах Університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про імплементацію положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
Директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності ун-ту, доц. Житнецький І.В.
3. Про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

V засідання Вченої ради

Дата: 26 грудня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан виконання перспективного плану розвитку університету у 2019 р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
2. Про нову редакцію Концепції освітньої діяльності університету. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
Директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності ун-ту, доц. Житнецький І.В.
3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам університету на 2-й семестр 2019-2020 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

VI засідання Вченої ради

Дата: 27 лютого 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
2. Аналіз результатів проведення дистанційного навчання в університеті. Начальник відділу дистанційного навчання доц. Петруша О.О.
3. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. в університеті. Начальник НМУ, проф. Виговський В.Ю.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

VII засідання Вченої ради

Дата: 26 березня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про річний звіт університету щодо виконання у 2019 році критеріїв підтвердження статусу національного. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
2. Наукова та інноваційна діяльність, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті. Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.
3. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності університету. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

VIII засідання Вченої ради

Дата: 30 квітня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про визначення індивідуального рейтингу науково-педагогічних працівників університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про виконання комплексного плану заходів з організації вступної кампанії 2020 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Івчук Н.П.
3. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
4. Поточні питання.  

IX засідання Вченої ради

Дата: 28 травня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виховну роботу в університеті. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про реалізацію дуальної форми навчання в університеті. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Про роботу відділу міжнародних зв’язків. Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.,
начальник відділу міжнародних зв’язків Воловик І.М.
4. Про стан інформаційного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
5. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
6. Поточні питання.  

X засідання Вченої ради

Дата: 25 червня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про комплексний план заходів з організації вступної кампанії 2021 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
2. Моніторинг виконання рішень вченої ради у 2019/2020 н.р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам на 1-й семестр 2020 -2021н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

Примітка: в процесі роботи Вченої ради університету можливі зміни і доповнення в порядку денному окремих засідань.

Рішення Вченої ради НУХТ

Склад Вченої ради НУХТ


п/п
ПіБ Посада
1 Яровий Володимир Леонідович В.о. ректора університету, перший проректор, кандидат технічних наук, професор
2 Арсеньєва Лариса Юріївна Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, доктор технічних наук, професор
3 Шевченко Олександр Юхимович Проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, професор
4 Бессараб Олександр Семенович Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, кандидат технічних наук, професор
5 Копера Микола Олегович Виконуючий обов'язки проректора з соціально-побутових питань
6 Ткачук Наталія Андріївна Вчений секретар, кандидат технічних наук, доцент
7 Балюта Сергій Миколайович Завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
8 Баранов Володимир Іванович Директор Інституту післядипломної освіти, кандидат технічних наук, доцент
9 Березянко Тамара Володимирівна  В.о. завідувачки кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, доцент
10 Беседа Сергій Дмитрович Начальник відділу кадрів НУХТ
11 Блаженко Сергій Іванович Директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, кандидат технічних наук, доцент
12 Бондаренко Світлана Петрівна Завідувачка кафедри харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор хімічних наук, доцент
13 Василенко Сергій Михайлович Голова первинної профспілкової організації співробітників університету, доктор технічних наук, професор
14 Виговський Валерій Юрійович Професор кафедри технології цукру і підготовки води Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, професор
15 Висоцький Олександр Олександрович В.о. голови студентської ради університету
16 Гавва Олександр Миколайович Завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, доктор технічних наук, професор
17 Галинська Олена Миколаївна В.о. завідувачки кафедри іноземних мов професійного спрямування, кандидат філологічних наук
18 Грегірчак Наталія Миколаївна Декан факультету біотехнології та екологічного контролю, кандидат технічних наук, доцент
19 Гусятинська Наталія Альфредівна Завідувачка кафедри технології цукру і підготовки води Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
20 Гуткевич Світлана Олександрівна Завідувачка кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, професор
21 Доценко Віктор Федорович Декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, доктор технічних наук, професор
22 Ельперін Ігор Володимирович  Завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кандидат технічних наук, професор
23 Заїнчковський Анатолій Олександрович Завідувач кафедри економіки і права Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, професор
24 Іванова Світлана Миколаївна В.о. головного бухгалтера університету
25 Ковбаса Володимир Миколайович Завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
26 Ковшар Ірина Дмитрівна В.о. голови студентської ради факультету біотехнології та екологічного контролю
27 Корольчук Мелісса Дмитрівна В.о. голови студентської ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
28 Коцюрубська Анастасія Анатоліївна В.о. голови студентської ради Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ
29 Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна Директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
30 Куц Анатолій Михайлович Завідувач кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
31 Ладанюк Анатолій Петрович Професор кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, доктор технічних наук, професор
32 Левицька Надія Миколаївна Завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, доктор історичних наук, професор
33 Левченко Наталія Петрівна Директорка науково-технічної бібліотеки
34 Літвінчук Світлана Іванівна Завідувачка кафедри фізики, кандидат технічних наук, доцент
35 Маринін Андрій Іванович Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії, кандидат технічних наук, доцент
36 Масліков Михайло Олександрович Заступник директора з науково-методичної роботи Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, кандидат технічних наук, професор НУХТ
37 Мирончук Валерій Григорович Завідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
38 Негода Олена Анатоліївна Заступник проректора
39 Нєміріч Олександра Володимирівна Завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, доктор технічних наук, професор
40 Носенко Тамара Тихонівна Завідувачка кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, доцент
41 Пасічний Василь Миколайович Завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, доктор технічних наук, професор
42 Пєтухова Ольга Михайлівна Завідувачка кафедри маркетингу, доктор економічних наук, професор
43 Пирог Тетяна Павлівна Завідувачка кафедри біотехнології і мікробіології
44 Підгорний Віталій Володимирович Голова профкому студентів
45 Поліщук Галина Євгенівна Завідувачка кафедри технології молока і молочних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
46 Протопопова Світлана Констянтинівна В.о. голови студентської ради Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ
47 Семенова Олена Іванівна Завідувачка кафедри екологічної безпеки та охорони праці, кандидат технічних наук, доцент
48 Сімахіна Галина Олександрівна Завідувачка кафедри технології оздоровчих продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
49 Слободян Наталія Ярославівна Заступник директора з навчально-наукової роботи Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат економічних наук
50 Совгир Ігор Станіславович В.о. голови студентської ради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого НУХТ
51 Соколенко Анатолій Іванович Завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, доктор технічних наук, професор
52 Соколовська Раїса Іванівна  Начальник планово-фінансового відділу
53 Форсюк Андрій Васильович В.о. декана факультету автоматизації і комп'ютерних систем, кандидат технічних наук, доцент
54 Фролова Наталія Епінетівна Професор кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, доктор технічних наук, професор
55 Цирульнікова Віта Валентинівна Доцент кафедри готельно-ресторанної справи, кандидат технічних наук
56 Чередніченко Галина Анатоліївна Завідувачка кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат педагогічних наук, доцент
57 Чернелевський Леонід Миколайович Завідувач кафедри обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат економічних наук, професор
58 Чумаченко Сергій Миколайович В.о. завідувача кафедри інформаційних систем, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
59 Шаповаленко Олег Іванович Завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
60 Шеремет Олег Олексійович Директор Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат економічних наук, доцент
61 Шірінян Лада Василівна Завідувачка кафедри фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, доцент
62 Шульга Сергій Іванович Професор кафедри харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат хімічних наук, доцент
63 Юрик Іван Іванович В.о. завідувача кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент
64 Якименко Андрій Вікторович Помічник проректора з навчально-виробничої діяльності та розвитку
65 Яровий Сергій Володимирович В.о. голови студентської ради факультету автоматизації і комп'ютерних систем