Н У Х Т

Вчена рада

П Л А Н
роботи Вченої ради НУХТ 
на 2022/2023 навчальний рік

Дати засідань Вченої ради
2022 рік 2023 рік
8 вересня 23 лютого
29 вересня 30 березня
27 жовтня 27 квітня
24 листопада 25 травня
22 грудня 29 червня

 

І засідання

Дата: 8 вересня 2022 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан забезпечення безпеки життєдіяльності університету і відповідних умов праці, навчання та проживання в гуртожиток в умовах військового стану. Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб   О.С. проректор з соціально-побутових питань, Копера М.О. 
2. Про підготовку до акредитації освітніх програм у 2022/2023 н.р. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
3. Про підготовку та проведення виборів делегатів Конференції трудового колективу Національного університету харчових технологій Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Поточні питання.  

ІI засідання

Дата: 29 вересня 2022 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Результати виконання у 2022 році плану прийому студентів на навчання до університету. Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Серпученко В.Г.
2. Моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти за результатами літньої екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. Начальник НВ НМУ, проф. Виговський В.Ю.
3. Про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Затвердження плану роботи вченої ради на 2022-2023 навчальний рік Ректор університету, проф. Шевченко О.Ю.
5. Поточні питання  

ІIІ засідання

Дата: 27 жовтня 2022 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Результати опитування здобувачів вищої освіти щодо виконаннч освітніх компонентів. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О..В.
2. Моніторинг розподілу педагогічного навантаження на 2022-2023 н.р. на кафедрах університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
3. Про ефективність системи працевлаштування та співпраці зі стейкхолдерами. Начальник відділу працевлаштування ЦМЯКОДУ, Садокова С.В.
4. Про роботу університету в осінньо-зимовий період 2022-2023 н.р . Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб О.С., проректор з соціально-побутових питань Копера М.О.
5. Про план роботи студентської ради університету на 2022-2023 н.р. Голова студентської ради університету Ковшар І.Д.
6. Звіт студентської ради університету про використання коштів за 2022 рік та затвердження обсягу коштів та кошторису на 2023 рік. Голова студентської ради університету Ковшар І.Д.,
в.о. головного бухгалтера Іванова С.М.
7. Поточні питання  

ІV засідання

Дата: 24 листопада 2022 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Аналіз результатів вибору здобувачами вищої освіти дисциплін вільного вибору Начальник навчального відділу, доц. Янюк Т.І.
2. Моніторинг ЕНМКД на платформі дистанційного навчання Начальник відділу дистанційного навчання, доц. Петруша О.О.
3. Моніторинг кадрового забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми програмами за даними ЄДЕБО. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
4. Про взаємодію з органами студентського самоврядування, Радою молодих вчених з питань моніторингу та забезпечення якості вищої освіти. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю., проректор з наукової роботи, доц. Токарчук С.В.
5. Поточні питання.  

V засідання

Дата: 22 грудня 2022 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виконання Стратегічного плану розвитку університету у 2022 р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
2. Про проведення локального моніторингу освітніх програм Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам університету на 2-й семестр 2022-2023 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Поточні питання.  

VI засідання

Дата: 23 лютого 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності університету: стан та перспективи розвитку Проректор з наукової роботи, доц. Токарчук С.В.
2. Про кошторис університету  Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб О.С., в.о. головного бухгалтера Іванова С.М.
3. Про результати локального моніторингу освітніх програм Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В,
4. Моніторинг якості підготовки здобувачів вищої освіти за результатами зимової екзаменаційної сесії. Начальник НВ НМУ, проф. Виговський В.Ю.
5. Аналіз рейтингових показників університету: стан та перспективи покращення. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
Директор НТБ Левченко Н.П.
6. Поточні питання.  

VII засідання

Дата: 30 березня 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Наукова та інноваційна діяльність, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті. Проректор з наукової роботи, доц. Токарчук С.В.
2. Інформаційне забезпечення освітньо-наукової діяльності університету в умовах сьогодення. Директор НТБ Левченко Н.П.
3. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого. Директор ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого, доц. Блаженко С.І.
4. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті БТЕК. Декан факультету БТЕК, доц. Грегірчак Н.М.
5. Поточні питання.  

VIII засідання

Дата: 27 квітня 2023 року

     
1. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІЕіУ. Директор ННІЕіУ, доц. Шеремет О.О.
2. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті АКС. Декан факультету АКС, доц. Форсюк А.В.
3. Про виконання комплексного плану заходів з організації вступної кампанії 2023 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
4. Про затвердження нових редакцій освітніх програм підготовки здобувачів вищої освіти. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
5. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в університеті. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій О.В.
6. Поточні питання.  

IX засідання

Дата: 25 травня 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виховну роботу в університеті. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Стан забезпечення безпеки життєдіяльності університету і відповідних умов праці, навчання та проживання в гуртожитках. Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб О.С. 
Проректор з соціально-побутових питань, Копера М.О.
3. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІХТ. Директор ННІХТ, доц. Кочубей-Литвиненко О.В.
4. Про виконання плану заходів по забезпеченню якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті ГРТБ В.о. декана факультету ГРТБ імені проф. В.Ф. Доценка, доц. Цирульнікова В.В.
5. Поточні питання.  

X засідання

Дата: 29 червня 2023 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про комплексний план заходів з організації вступної кампанії 2024 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій ОІ.В.
2. Про акредитацію освітніх програм у 2022-2023 н.р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
директор ЦМЯКОДУ, доц. Подобій ОІ.В.
3. Моніторинг якості інформаційного та навчально-методичного забезпечення навчального процесу Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики у 2022-2023 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
5. Затвердження іменних стипендій кращим студентам на 1-й семестр 2023-2024 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
6. Поточні питання.  

Примітка: в процесі роботи Вченої ради університету можливі зміни і доповнення в порядку денному окремих засідань. 

Рішення Вченої ради НУХТ

Склад Вченої ради НУХТ


п/п
ПіБ Посада
1 Шевченко Олександр Юхимович Голова ради, ректор університету, доктор технічних наук, професор
2 Яровий Володимир Леонідович Заступник голови ради, перший проректор, кандидат технічних наук, професор
3 Арсеньєва Лариса Юріївна Проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи, докторка технічних наук, професорка
4 Токарчук Сергій Володимирович Проректор з наукової роботи, кандидат технічних наук, доцент
5 Бессараб Олександр Семенович Заступник голови ради, проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, кандидат технічних наук, професор
6 Копера Микола Олегович Проректор з соціально-побутових питань
7 Мельник Наталія Андріївна Вчена секретарка, кандидатка технічних наук, доцентка
8 Балюта Сергій Миколайович Завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
9 Баранов Володимир Іванович Директор Інституту післядипломної освіти, кандидат технічних наук, доцент
10 Березянко Тамара Володимирівна Завідувачка кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління, докторка економічних наук, доцентка
11 Беседа Сергій Дмитрович Начальник відділу кадрів НУХТ
12 Блаженко Сергій Іванович Директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, кандидат технічних наук, доцент
13 Бондаренко Світлана Петрівна Завідувачка кафедри харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка хімічних наук, доцентка
14 Виговський Валерій Юрійович Професор кафедри технології цукру і підготовки води Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
15 Гавва Олександр Миколайович Завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
16 Галинська Олена Миколаївна Доцентка кафедри іноземних мов професійного спрямування, кандидатка філологічних наук, доцентка
17 Грегірчак Наталія Миколаївна Деканка факультету біотехнології та екологічного контролю, кандидатка технічних наук, доцентка
18 Грибков Сергій Віталійович
Завідувач кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, доктор технічних наук, доцент
19 Гусятинська Наталія Альфредівна В.о. завідувача кафедри технології цукру і підготовки води Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
20 Гуткевич Світлана Олександрівна Завідувачка кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економіки і управління, докторка економічних наук, професорка
21 Догойда Владислав Миколайович Голова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів Національного університету харчових технологій
22 Заїнчковський Анатолій Олександрович Завідувач кафедри економіки і права Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, професор
23 Клішин Микита Андрійович Голова студентської ради Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ
24 Ковбаса Володимир Миколайович Завідувач кафедри технології хлібопекарських і  кондитерських виробів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
25 Кучеренко Юлія Олександрівна  Голова студентської ради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого НУХТ
26 Кочубей-Литвиненко Оксана Валеріанівна  Директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
27 Куц Анатолій Михайлович Завідувач кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
28 Кривопляс-Володіна Людмила Олександрівна
Завідувачка кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, докторка технічних наук, професорка
29 Левицька Надія Миколаївна Завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін  Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, докторка історичних наук, професорка
30 Левченко Наталія Петрівна Директорка науково-технічної бібліотеки, кандидатка соціологічних наук
31 Літвінчук Світлана Іванівна Завідувачка кафедри фізики факультету біотехнології та екологічного контролю, кандидатка технічних наук, доцентка
32 Маринін Андрій Іванович Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії, кандидат технічних наук, доцент
33 Масліков Михайло Олександрович  Заступник директора з науково-методичної роботи Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, кандидат технічних наук, професор НУХТ
34 Мукоїд Наталія Василівна Головна бухгалтерка університету
35 Негода Олена Анатоліївна Помічниця ректора з правового забезпечення, кандидатка юридичних наук
36 Нєміріч Олександра Володимирівна Завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, докторка технічних наук, професорка
37 Носенко Тамара Тихонівна Завідувачка кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
38 Овчаренко Катерина Сергіївна Голова студентської ради факультету біотехнології та екологічного контролю
39 Пасічний Василь Миколайович Завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, доктор технічних наук, професор
40 Пєтухова Ольга Михайлівна Завідувачка кафедри маркетингу, докторка економічних наук, професорка
41 Петренко Валентин Петрович Завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, доктор технічних наук, доцент
42 Поліщук Галина Євгенівна Завідувачка кафедри технології молока і молочних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
43 Ситник Інна Петрівна Завідувачка кафедри економічної теорії, докторка економічних наук, професорка
44 Сімахіна Галина Олександрівна
Завідувачка кафедри технології оздоровчих продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
45 Сірик Олександра Валеріївна 
Голова студентської ради факультету автоматизації і комп'ютерних систем 
46 Слободян Наталія Ярославівна Заступниця директора з навчально-наукової роботи Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидатка економічних наук, доцентка
47 Смітюх Ярослав Володимирович Завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кандидат технічних наук, доцент
48 Соколовська Раїса Іванівна Начальниця планово-фінансового відділу
49 Стабніков Віктор Петрович
Завідувач кафедри біотехнології і мікробіології, доктор технічних наук, доцент
50 Стеценко Наталія Олександрівна
Доцентка кафедри технології оздоровчих продуктів, кандидатка технічних наук, доцентка
51 Стойка Анастасія Олександрівна Голова студентської ради Навчально-наукового інституту економіки і управління НУХТ
52 Ткачук Ірина Іванівна Голова студентської ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка
53 Усенко Станіслав Артурович Голова студентської ради університету
54 Форсюк Андрій Васильович Декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем, кандидат технічних наук, доцент
55 Фролова Наталія Епінетівна Професорка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, докторка технічних наук, професорка
56 Цирульнікова Віта Валентинівна Деканка факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу імені проф. В.Ф. Доценка, кандидатка технічних наук, доцентка
57 Чередніченко Галина Анатоліївна Завідувачка кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидатка педагогічних наук, доцентка
58 Чумаченко Сергій Миколайович Професор кафедри інформаційних технологій, штучного інтелекту і кібербезпеки, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
59 Шеремет Олег Олексійович Директор Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, доцент
60 Шірінян Лада Василівна Завідувачка кафедри фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління, докторка економічних наук, професорка 
61 Юрик Іван Іванович В.о. завідувача кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент
62 Якименко Андрій Вікторович Помічник проректора з навчально-виробничої діяльності та розвитку
63 Якименко Ігор Леонідович
Завідувач кафедри екологічної безпеки та охорони праці, доктор біологічних наук, професор
64 Якимчук Микола Вікторович Завідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проєктування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого, доктор технічних наук, професор
65 Янюк Тетяна Іванівна
В.о. завідувачки кафедри технології зберігання і переробки зерна, кандидатка технічних наук, доцентка
ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду НУХТ ДИВИТИСЬ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради Національного університету харчових технологій ДИВИТИСЬ