Н У Х Т

Вчена рада

П Л А Н
роботи Вченої ради НУХТ 
на 2020/2021 навчальний рік

Дати засідань Вченої ради
2020 рік 2021 рік
3 вересня 25 лютого
1 жовтня 25 березня
29 жовтня 29 квітня
26 листопада 27 травня
24 грудня 24 червня

 

І засідання

Дата: 3 вересня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Кадрове питання.  
2. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти в Університеті. В.о. ректора, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
3. Про акредитацію освітньо-професійних програм у 2020-2021 н.р. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
4. Про виконання підпункту 20 пункту 2 розділу XV Прикінцевого положення Закону України «Про вищу освіту». В.о. ректора, проф. Яровий В.Л.
5. Про підготовку до проведення виборів ректора Національного університету харчових технологій. Голова організаційного комітету, проф. Яровий В.Л.
6. Поточні питання.  

ІI засідання

Дата: 1 жовтня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Кадрові питання  
2. Результати виконання у 2020 році плану прийому студентів на навчання до Університету. Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Івчук Н.П.
3. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. Начальник НВ НМУ, проф. Виговський В.Ю.
4. Про зміни до «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників НУХТ». Начальник НВ НМУ, проф. Виговський В.Ю.
5. Про зміни до «Положення про порядок конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників НУХТ». Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
6. Про підготовку до проведення виборів ректора Національного університету харчових технологій. Голова організаційного комітету, проф. Яровий В.Л.
7. Затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 2020-2021 н.р. В.о. ректора, проф. Яровий В.Л.
8. Поточні питання  

ІIІ засідання

Дата: 29 жовтня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Кадрові питання  
2. Аналіз розподілу педагогічного навантаження на 2020-2021 н.р. на кафедрах Університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
3. Про стан підготовки до акредитацій освітніх програм у 2020-2021 н.р. Директор ННІЕіУ, доц. Шеремет О.О., декан факультету ГРТБ, проф. Доценко В.Ф.
4. Про план роботи студентської ради Університету на 2020-2021 н.р. Голова студентської ради Університету Висоцький О.О.
5. Звіт студентської ради Університету про використання коштів за 2020 рік та затвердження обсягу коштів та кошторису на 2021 рік. Голова студентської ради Університету Висоцький О.О., в.о. головного бухгалтера Іванова С.М.
6. Поточні питання  

ІV засідання

Дата: 26 листопада 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Кадрові питання  
2. Аналіз результатів вибору здобувачами вищої освіти дисциплін вільного вибору, створення та запровадження загально-університетського блоку вибіркових дисциплін. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
3. Результати опитування здобувачів вищої освіти освітніх ступенів бакалавра та магістра. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
4. Про стан та оновлення ЄНМКД на платформі дистанційного навчання. Начальник відділу дистанційного навчання, доц. Петруша О.О.
5. Поточні питання.  

V засідання

Дата: 24 грудня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан виконання перспективного плану розвитку Університету у 2020 р. В.о. ректора, проф. Яровий В.Л.
2. Про стан підготовки проєктів освітніх програм до громадського обговорення Директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
3. Розгляд Положення про гаранта освітньої програми. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
4. Затвердження іменних стипендій кращим студентам Університету на 2-й семестр 2020-2021 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
5. Поточні питання.  

VI засідання

Дата: 25 лютого 2021 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Інтернаціоналізація освітньо-наукової діяльності Університету: стан та перспективи розвитку Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.
2. Про реалізацію в Університеті положень Кодексу академічної етики. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
3. Про роботу науково-технічної бібліотеки в сучасному інформаційно-освітньому просторі (концепція розвитку до 2025 року). Директор НТБ Левченко Н.П.
4. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р. в Університеті. Начальник НВ НМУ, проф. Виговський В.Ю.
5. Поточні питання.  

VII засідання

Дата: 25 березня 2021 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Наукова та інноваційна діяльність, підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в Університеті. Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.
2. Забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого: стан та перспективи удосконалення. Директор ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого, доц. Блаженко С.І.
3. Забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті БТЕК Декан факультету БТЕК, доц. Грегірчак Н.М.
4. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності Університету. В.о. ректора, проф. Яровий В.Л.
5. Поточні питання.  

VIII засідання

Дата: 29 квітня 2021 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Стан забезпечення безпеки життєдіяльності Університету і відповідних умов праці та навчання. Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, проф. Бессараб О.С.
2. Забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІХТ: стан та перспективи удосконалення. Директор ННІХТ, доц. Кочубей-Литвиненко О.В.
3. Забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті АКС. Декан факультету АКС, доц. Форсюк А.В.
4. Про виконання комплексного плану заходів з організації вступної кампанії 2021 року. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
5. Поточні питання.  

IX засідання

Дата: 27 травня 2021 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виховну роботу в Університеті. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Стан забезпечення безпеки життєдіяльності в гуртожитках Університету. Проректор з соціально-побутових питань, Копера М.О.
3. Забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності в ННІЕіУ: стан та перспективи удосконалення. Директор ННІЕіУ, доц. Шеремет О.О.
4. Забезпечення якості підготовки фахівців і розвитку наукової діяльності на факультеті ГРТБ. Декан факультету ГРТБ, проф. Доценко В.Ф.
5. Поточні питання.  

X засідання

Дата: 24 червня 2021 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про комплексний план заходів з організації вступної кампанії 2022 року. В.о. ректора, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
2. Про акредитацію освітніх програм у 2021-2022 н.р. В.о. ректора, проф. Яровий В.Л., директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
3. Про стан навчально-методичного та інформаційного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти В.о. ректора, проф. Яровий В.Л.
4. Затвердження іменних стипендій кращим студентам на 1-й семестр 2021-2022 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
5. Поточні питання.  

Примітка: в процесі роботи Вченої ради університету можливі зміни і доповнення в порядку денному окремих засідань.

Рішення Вченої ради НУХТ

Склад Вченої ради НУХТ


п/п
ПіБ Посада
1 Шевченко Олександр Юхимович Голова ради, ректор університету, доктор технічних наук, професор
2 Яровий Володимир Леонідович Заступник голови ради, перший проректор, кандидат технічних наук, професор
3 Арсеньєва Лариса Юріївна Проректорка з науково-педагогічної та виховної роботи, докторка технічних наук, професорка
4 Бессараб Олександр Семенович Заступник голови ради, проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, кандидат технічних наук, професор
5 Копера Микола Олегович Проректор з соціально-побутових питань
6 Ткачук Наталія Андріївна Вчена секретарка, кандидатка технічних наук, доцентка
7 Аліпатова Марія Русланівна Голова студентської ради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого НУХТ
8 Балюта Сергій Миколайович Завідувач кафедри електропостачання і енергоменеджменту Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
9 Баранов Володимир Іванович Директор Інституту післядипломної освіти, кандидат технічних наук, доцент
10 Березянко Тамара Володимирівна Завідувачка кафедри економіки праці та менеджменту Навчально-наукового інституту економіки і управління, докторка економічних наук, доцентка
11 Беседа Сергій Дмитрович Начальник відділу кадрів НУХТ
12 Блаженко Сергій Іванович Директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, кандидат технічних наук, доцент
13 Бондаренко Світлана Петрівна Завідувачка кафедри харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка хімічних наук, доцентка
14 Виговський Валерій Юрійович Професор кафедри технології цукру і підготовки води Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
15 Гавва Олександр Миколайович Завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
16 Галинська Олена Миколаївна В.о. завідувачки кафедри іноземних мов професійного спрямування, кандидатка філологічних наук, доцентка
17 Грегірчак Наталія Миколаївна Деканка факультету біотехнології та екологічного контролю, кандидатка технічних наук, доцентка
18 Гусятинська Наталія Альфредівна Завідувачка кафедри технології цукру і підготовки води Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
19 Гуткевич Світлана Олександрівна Завідувачка кафедри міжнародної економіки Навчально-наукового інституту економіки і управління, докторка економічних наук, професорка
20 Дон Єлизавета Андріївна Голова студентської ради факультету біотехнології та екологічного контролю
21 Демченко Михайло Олександрович Голова студентської ради факультету автоматизації і комп’ютерних систем
22 Догойда Владислав Миколайович Голова первинної профспілкової організації студентів і аспірантів Національного університету харчових технологій
23   Ельперін Ігор Володимирович Завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, кандидат технічних наук, професор
24 Заїнчковський Анатолій Олександрович Завідувач кафедри економіки і права Навчально-наукового інституту економіки і управління, доктор економічних наук, професор
25 Іванова Світлана Миколаївна В. о. головної бухгалтерки університету
26 Ковбаса Володимир Миколайович Завідувач кафедри технології хлібопекарських і  кондитерських виробів Навчально-наукового інституту харчових технологій, доктор технічних наук, професор
27 Ковшар Ірина Дмитрівна  Голова студентської ради університету
28 Корольчук Мелісса Дмитрівна Голова студентської ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
29 Коцюрубська Анастасія Анатоліївна  Голова студентської ради Навчально-наукового інституту економіки та управління НУХТ
30 Кочубей-Литвиненко Оксана Валеріанівна  Директорка Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидатка технічних наук, доцентка
31 Куц Анатолій Михайлович Завідувач кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат технічних наук, доцент
32 Ладанюк Анатолій Петрович Професор кафедри автоматизації та комп'ютерних технологій систем управління, доктор технічних наук, професор
33 Левицька Надія Миколаївна Завідувачка кафедри гуманітарних дисциплін  Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, докторка історичних наук, професорка
34 Левченко Наталія Петрівна Директорка науково-технічної бібліотеки
35 Літвінчук Світлана Іванівна Завідувачка кафедри фізики факультету біотехнології та екологічного контролю, кандидатка технічних наук, доцентка
36 Маринін Андрій Іванович Завідувач проблемної науково-дослідної лабораторії, кандидат технічних наук, доцент
37 Масліков Михайло Олександрович  Заступник директора з науково-методичної роботи Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, кандидат технічних наук, професор НУХТ
38 Мирончук Валерій Григорович Завідувач кафедри технологічного обладнання та комп'ютерних технологій проектування Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
39 Негода Олена Анатоліївна Заступниця проректора з правового забезпечення
40 Нєміріч Олександра Володимирівна Завідувачка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, докторка технічних наук, професорка
41 Носенко Тамара Тихонівна Завідувачка кафедри технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
42 Пасічний Василь Миколайович Завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів, доктор технічних наук, професор
43 Пєтухова Ольга Михайлівна Завідувачка кафедри маркетингу, докторка економічних наук, професорка
44 Пирог Тетяна Павлівна Завідувачка кафедри біотехнології і мікробіології, докторка технічних наук, професорка
45 Поліщук Галина Євгенівна Завідувачка кафедри технології молока і молочних продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
46 Протопопова Світлана Константинівна Голова студентської ради Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ
47 Семенова Олена Іванівна Завідувачка кафедри екологічної безпеки та охорони праці, кандидатка технічних наук, доцентка
48 Сімахіна Галина Олександрівна Завідувачка кафедри технології оздоровчих продуктів Навчально-наукового інституту харчових технологій, докторка технічних наук, професорка
49 Слободян Наталія Ярославівна Заступниця директора з навчально-наукової роботи Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидатка економічних наук, доцентка
50 Соколенко Анатолій Іванович Завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого, доктор технічних наук, професор
51 Соколовська Раїса Іванівна Начальниця планово-фінансового відділу
52 Форсюк Андрій Васильович Декан факультету автоматизації і комп’ютерних систем, кандидат технічних наук, доцент
53 Фролова Наталія Епінетівна Професорка кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції, докторка технічних наук, доцентка
54 Цирульнікова Віта Валентинівна В.о. деканки факультету готельно-ресторанного бізнесу, кандидатка технічних наук, доцентка
55 Чередніченко Галина Анатоліївна Завідувачка кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидатка педагогічних наук, доцентка
56 Чернелевський Леонід Миколайович Завідувач кафедри обліку і аудиту Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат економічних наук, професор 
57 Чумаченко Сергій Миколайович В.о. завідувача кафедри інформаційних систем, доктор технічних наук, старший науковий співробітник
58 Шеремет Олег Олексійович Директор Навчально-наукового інституту економіки і управління, кандидат економічних наук, доцент
59 Шірінян Лада Василівна Завідувачка кафедри фінансів Навчально-наукового інституту економіки і управління, докторка економічних наук, професорка 
60 Шульга Сергій Іванович Професор кафедри харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій, кандидат хімічних наук, доцент
61 Юрик Іван Іванович В.о. завідувача кафедри вищої математики ім. проф. Можара В.І., кандидат фізико-математичних наук, доцент
62 Якименко Андрій Вікторович Помічник проректора з навчально-виробничої діяльності та розвитку
ПОЛОЖЕННЯ про Вчену раду НУХТ ДИВИТИСЬ

ПОЛОЖЕННЯ про порядок обрання виборних представників з числа штатних працівників до складу Вченої ради Національного університету харчових технологій ДИВИТИСЬ