Н У Х Т

Academic Council

Regulations on the Academic Council of the NUFT see more

Regulations on the procedure for electing representatives from the university staff to the Academic Council of the National University of Food Technologies see more

Order on the Academic Council membership approval see more

WORK PLAN
for the Academic Council
National University of Food Technologies
for 2019/2020 academic year

Dates of meetings of the Academic Council
2019 2020
September 5 February 27
September 26 March 26
October 31 April 30
November 28 May 28
December 26 June 25

 

І meeting of the Academic Council

Дата: 5 вересня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Результати виконання у 2019 році плану прийому студентів на навчання до університету. Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Івчук Н.П.
2. Про скликання конференції трудового колективу та затвердження складу організаційного комітету з підготовки та проведення конференції. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Про комплексний план заходів з підтвердження університетом статусу національного. Директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності НУХТ, доц. Житнецький І.В.
4. Про реалізацію концепції розвитку англійської мови в університеті, розробленої МОН України. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
5. Про атестацію наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих вчених. Голова Ради молодих вчених, доц. Губеня О.О.
6. Про структурні зміни в університеті. Директор ННІТІ ім. акад. І.С.Гулого., доц Блаженко С.І.
7. Поточні питання.  

ІI meeting of the Academic Council

Дата: 26 вересня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Кадрове питання.  
2. Затвердження плану роботи Вченої ради Університету на 2019-2020 н.р. Ректор університету, проф. Українець А.І.
3. Про перерозподіл педагогічного навантаження на 2019-2020 н.р. відповідно до реального набору студентів у 2019 р. Ректор університету, проф. Українець А.І.
4. Про підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії 2018-2019 н.р. Начальник НМУ, проф. Виговський В.Ю.
5. Поточні питання  

ІIІ meeting of the Academic Council

Дата: 31 жовтня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан підготовки до акредитації освітніх програм. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
Директор ННІХТ, доц. Кочубей-Литвиненко О.В.,
декан ф-ту ГРТБ, проф. Доценко В.Ф.
2. Про нормативне та навчально-методичне забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Про план роботи студентської ради університету. Голова студентської ради НУХТ Висоцький О.О.
4. Звіт студради про використання коштів та виконання кошторисів за 2019 рік та затвердження обсягу коштів та кошторису студентської ради самоврядування на 2020 р. Голова студентської ради НУХТ Висоцький О.О.
Головний бухгалтер Мукоїд Н.В.
5. Поточні питання  

ІV meeting of the Academic Council

Дата: 28 листопада 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Аналіз розподілу педагогічного навантаження 2019-2020 н.р. на кафедрах Університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про імплементацію положення про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
Директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності ун-ту, доц. Житнецький І.В.
3. Про організацію самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

V meeting of the Academic Council

Дата: 26 грудня 2019 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про стан виконання перспективного плану розвитку університету у 2019 р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
2. Про нову редакцію Концепції освітньої діяльності університету. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
Директор Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності ун-ту, доц. Житнецький І.В.
3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам університету на 2-й семестр 2019-2020 н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

VI meeting of the Academic Council

Дата: 27 лютого 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про реалізацію в університеті положень Кодексу академічної етики. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
2. Аналіз результатів проведення дистанційного навчання в університеті. Начальник відділу дистанційного навчання доц. Петруша О.О.
3. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р. в університеті. Начальник НМУ, проф. Виговський В.Ю.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

VII meeting of the Academic Council

Дата: 26 березня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про річний звіт університету щодо виконання у 2019 році критеріїв підтвердження статусу національного. Директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
2. Наукова та інноваційна діяльність, підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в університеті. Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.
3. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності університету. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

VIII meeting of the Academic Council

Дата: 30 квітня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про визначення індивідуального рейтингу науково-педагогічних працівників університету. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про виконання комплексного плану заходів з організації вступної кампанії 2020 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
Відповідальний секретар приймальної комісії, доц. Івчук Н.П.
3. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
4. Поточні питання.  

IX meeting of the Academic Council

Дата: 28 травня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про виховну роботу в університеті. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
2. Про реалізацію дуальної форми навчання в університеті. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Про роботу відділу міжнародних зв’язків. Проректор з наукової роботи, проф. Шевченко О.Ю.,
начальник відділу міжнародних зв’язків Воловик І.М.
4. Про стан інформаційного забезпечення підготовки здобувачів вищої освіти. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
5. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
6. Поточні питання.  

X meeting of the Academic Council

Дата: 25 червня 2020 року

  Питання, що плануються для обговорення Доповідач
1. Про комплексний план заходів з організації вступної кампанії 2021 року. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.,
директор ЦМЯКОДУ, доц. Житнецький І.В.
2. Моніторинг виконання рішень вченої ради у 2019/2020 н.р. Перший проректор, проф. Яровий В.Л.
3. Затвердження іменних стипендій кращим студентам на 1-й семестр 2020 -2021н.р. Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проф. Арсеньєва Л.Ю.
4. Про результати науково-педагогічного стажування викладачів в європейських університетах.  
5. Поточні питання.  

Примітка: в процесі роботи Вченої ради університету можливі зміни і доповнення в порядку денному окремих засідань.

Decision of Academic Council

Members of the Academic Council of the NUFT

Full name Position
1 Anatolii Ivanovych Ukrainets Rector of the University, Doctor of Technical Sciences, Professor, the Chief of the Сouncil
2 Volodymyr Leonidovych Yarovyi first Vice-Rector, Candidate of Technical Sciences(Ph.D.), Professor
3 Larysa Yiriivna Arsenieva Vice-Rector (Science and Educational work), Doctor of Technical Sciences, Professor
4 Oleksandr Yukhymovych Shevchenko Vice-Rector (Research work), Doctor of Technical Sciences, Professor
5 Oleksandr Semenovych Bessarab Vice-Rector (Development and Capital Construction of NUFT Educational Complex), Candidate of Technical Sciences(Ph.D.), Professor
6 Victor Ivanovych Stasheiko Vice-Rector (Social Issues)
7 Nataliia Andriivna Tkachuk Scientific Secretary, Candidate of Technical Sciences (Ph.D.), Associate Professor
8 Serhii Mykolaiovych Baliuta Head of the Department of Electrical Supply and Energy Management at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Doctor of Technical Sciences, Professor
9 Dariia Ivanivna Basiuk Head of the Department of Tourism and Hotel Business, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
10 Volodymyr Ivanovych Baranov Director of the Institute of Postgraduate Education, Candidate of Technical Sciences(Ph.D), Associate Professor
11 Serhii Dmytrovych Beseda Head of Personnel Department at the NUFT
12 Tamara Volodymyrivna Berezianko Acting Head of the Department of Economics of Labor and Management at the Educational and Research Institute of Economics and Management, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
13 Serhii Ivanovych Blazhenko Director of the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
14 Svitlana Petrivna Bondarenko Head of the Department of Food Chemistry at the Educational and Research Institute of Food Technology, Doctor of Chemical Sciences, Associate Professor
15 Serhii Mykhailovych Vasylenko Head of the primary trade union committee of the university staff, Doctor of Technical Sciences, Professor
16 Valerii Yuriiovych Vyhovskyi Professor at the Department of Sugar Technology and Water Preparation at the Educational and Research Institute of Food Technology, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
17 Oleksandr Oleksandrovych Vysotskyi Head of the Student Council of the University
18 Oleksandr Mylolaiovych Havva Head of the Department of Machinery and Apparatus for Food and Pharmaceutical Industries at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Doctor of Technical Sciences, Professor
19 Olena Mykolaivna Halynska Acting Head of the Department of Foreign Languages for Professional Studies, Candidate of Philological Sciences (Ph.D.)
20 Mariia Oleksandrivna Harkavenko Head of the Student Council at the Educational and Research Institute of Food Technology of the NUFT
21 Nataliia Mykolaivna Hrehirchak Dean of the Faculty of Biotechnology and Environmental Control, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
22 Nataliia Alfredivna Husiatynska Head of the Department of Sugar Technology and Water Preparation at the Educational and Research Institute of Food Technology, Doctor of Technical Sciences, Professor
23 Svitlana Oleksandrivna Hutkevych Head of the Department of International Economics at the Educational and Research Institute of Economics and Management, Doctor of Economic Sciences, Professor
24 Viktor Fedorovych Dotsenko Dean of the Faculty of Hotel and Restaurant Business, Doctor of Technical Sciences, Professor
25 Ihor Volodymyrovych Elperin Head of the Department of Integrated Automated Control Systems, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Professor
26 Vitalii Mykolaiovych Yevstafiev Head of the Student Council at the Faculty of Hotel and Restaurant Business
27 Anatolii Oleksandrovych Zainchkovskyi Head of the Department of Economics and Law at the Educational and Research Institute of Economics and Management, Doctor of Economic Sciences, Professor
28 Volodymyr Mykolaiovych Kovbasa Head of the Department of Technology of Bakery and Confectionery Products at the Educational and Research Institute of Food Technology, Doctor of Technical Sciences, Professor
29 Oksana Valerianivna Kochubei-Lytvynenko Director of the Educational and Research Institute of Food Technology, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
30 Anatolii Mykhailovych Kuts Head of the Department of biotechnology of fermentation and winemaking products at the Educational and Scientific Institute of Food Technologies, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
31 Anatolii Petrovych Ladaniuk Professor at the Department of Integrated Automated Control Systems, Doctor of Technical Sciences, Professor
32 Nataliia Petrivna Levchenko Director of the Scientific and Technical Library
33 Nadiia Mykolaivna Levytska Head of the Department of Humanitarian disciplines at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Doctor of Historical Sciences, Professor
34 Svitlana Ivanivna Litvinchuk Head of the Department of Physics at the Educational and Research Institute of Food Technologies, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
35 Andrii Ivanovych Marynin Head of the problematic research laboratory, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
36 Mykhailo Oleksandrovych Maslikov Deputy Director for Research and Methodological Work at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Professor at the NUFT
37 Valerii Hryhorovych Myronchuk Head of the Department of Technological Equipment and Computer Design Technologies at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Doctor of Technical Sciences, Professor
38 Nataliia Vasylivna Mukoid Сhief Accountant of the university
39 Olena Anatoliivna Nehoda Deputy Vice-Rector
40 Oleksandra Volodymyrivna Niemirich Head of the Department of Technology of Restaurant and Ayurvedic Products, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
41 Tamara Tykhonivna Nosenko Head of the Department of Technology of Fats and Perfumery and Cosmetic Products at the Educational and Research Institute of Food Technologies, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor
42 Halyna Yevhenivna Polishchuk Head of the Department of Technology of Milk and Dairy Products at the Educational and Research Institute of Food Technologies, Doctor of Technical Sciences, Professor
43 Liudmyla Vasylivna Peshuk Head of the Department of Technology of Meat and Meat Products at the Educational and Research Institute of Food Technologies, Doctor of Agricultural Sciences, Professor
44 Nataliia Mykolaivna Petrenko Head of the Student Council at the Faculty of Biotechnology and Environmental Control
45 Tetiana Pavlivna Pyroh Head of the Department of Biotechnology and Microbiology
46 Vitalii Volodymyrovych Pidhornyi Head of the trade union committee of students
47 Olena Ivanivna Semenova Head of the Department of Ecology and Balanced Nature Management, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
48 Anatolii Ivanovych Sokolenko Head of the Department of Mechatronics and Packaging Equipment at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Doctor of Technical Sciences, Professor
49 Halyna Oleksandrivna Simakhina Head of the Department of Technology of Healthy Food at the Educational and Research Institute of Food Technologies, Doctor of Technical Sciences, Professor
50 Oleksandr Oleksandrovych Serohin Head of the Department of Theoretical Mechanics and Resource-Saving Technologies at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Doctor of Technical Sciences, Professor
51 Nataliia Yaroslavivna Slobodian First Deputy Director of Educational and Research Institute of Economics and Management, Candidate of Economic Sciences (Ph.D)
52 Raisa Ivanivna Sokolovska Head of Planning and Finance Department
53 Nataliia Mykolaivna Solomianiuk Acting Head of Marketing Department at the Educational and Research Institute of Economics and Management, Doctor of Economics, Associate Professor
54 Svitlana Ivanivna Usatiuk Head of the Department of Food Stuff Expertise at the Educational and Research Institute of Food Technologies, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
55 Andrii Vasylovych Forsiuk Acting Dean of the Faculty of Automation and Computer Systems, Candidate of Technical Sciences (Ph.D), Associate Professor
56 Yana Kurambaievna Filchenkova Head of the Student Council at the Educational and Research Institute of Economics and Management
57 Nataliia Epinetivna Frolova Professor at the Department of Technology of Restaurant and Ayurvedic Products, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor
58 Vita Valentynivna Tsyrulnikova Associate Professor at the Department of Hotel and Restaurant Business, Candidate of Technical Sciences (Ph.D)
59 Halyna Anatoliivna Cherednichenko Head of the Department of Business Foreign Language and International Communication at the Educational and Research Institute of Economics and Management, Candidate of Pedagogic Sciences (Ph.D.), Associate Professor
60 Leonid Mykolaiovych Chernelevskyi Head of the Department of Accounting and Audit at the Educational and Research Institute of Economics and Management, Candidate of Economic Sciences (Ph.D), Professor
61 Serhii Mykolaiovych Chumachenko Acting Head of the Department of Information Systems, Doctor of Technical Sciences, Senior Research Officer
62 Oleh Ivanovych Shapovalenko Head of the Department of Grain Storage and Processing Technology at the Educational and Research Institute of Food Technologies, Doctor of Technical Sciences, Professor
63 Oleh Oleksiiovych Sheremet Director of the Educational and Research Institute of Economics and Management, Candidate of Economic Sciences(Ph.D), Associate Professor
64 Dmytrii Oleksandrovych Shemidko Head of the Student Council at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi of the NUFT
65 Lada Vasylivna Shirinian Head of the Department of Finance at the Educational and Research Institute of Economics and Management, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
66 Serhii Ivanovych Shulha Professor at the Department of Food Chemistry at the Educational and Research Institute of Food Technologies, Candidate of Chemical Sciences (Ph.D), Associate Professor
67 Yevhen Vasylovych Shtefan Head of the Department of Mechanical Engineering, Standardization and Certification of Equipment at the Educational and Research Engineering-Technical Institute named after acad. I.S. Hulyi, Doctor of Technical Sciences, Professor
68 Ivan Ivanovych Yuryk Acting Head of the Department of Higher Mathematics named after prof. V.I. Mozhar, Candidate of Physical and Mathematical Sciences (Ph.D), Associate Professor
69 Andrii Viktorovych Yakymenko Assistant to the Vice-Rector for Education, Production Activities and Development
70 Serhii Volodymyrovych Yarovyi Head of the Student Council at the Faculty of Automation and Computer Systems