Н У Х Т

Сontacts of educational units

Навчально-науковий інститут харчових технологій

Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

Навчально-науковий інститут економіки і управління

Факультет автоматизації і комп’ютерних систем

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу