Н У Х Т

Сертифікати про акредитацію [ожидает перевода]

Сертифікат про акредитацію університету

Спеціальність 051 Економіка. Бакалавр.

Спеціальність 051 Економіка. Магістр.

Спеціальність 061 Журналістика. Бакалавр.

Спеціальність 061 Журналістика. Освітньо-професійна програма Реклама та зв'язки з громадськістю. Магістр.

Спеціальність 071 Облік і оподаткування. Бакалавр.

Спеціальність 071 Облік і оподаткування. Магістр.

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Бакалавр.

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Магістр.

Спеціальність 073 Менеджмент. Бакалавр.

Спеціальність 073 Менеджмент. Магістр.

Спеціальність 075 Маркетинг. Бакалавр.

Спеціальність 075 Маркетинг. Освітньо-професійна програма Маркетинг. Магістр.

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Бакалавр.

Спеціальність 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність. Магістр.

Спеціальність 101 Екологія. Бакалавр.

Спеціальність 101 Екологія. Освітньо-професійна програма Екологія та охорона навколишнього середовища. Магістр.

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. Бакалавр.

Спеціальність 122 Комп’ютерні науки. Магістр.

Спеціальність 131 Прикладна механіка. Бакалавр.

Спеціальність 131 Прикладна механіка. Магістр.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Бакалавр.

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування. Магістр.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Бакалавр.

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Магістр.

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування. Бакалавр.

Спеціальність 142 Енергетичне машинобудування. Магістр.

Спеціальність 144 Теплоенергетика. Бакалавр.

Спеціальність 144 Теплоенергетика. Магістр.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. Бакалавр.

Спеціальність 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології. Освітньо-професійна програма Комп'ютерні технології та програмування в автоматизованих системах управління. Магістр.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія. Бакалавр.

Спеціальність 161 Хімічні технології та інженерія. Магістр.

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Бакалавр.

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Освітньо-професійна програма Промислова біотехнологія. Магістр.

Спеціальність 162 Біотехнології та біоінженерія. Освітньо-професійна програма Фармацевтична біотехнологія. Магістр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Бакалавр.

Спеціальність 181 Харчові технології. Магістр.

Спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища. Освітньо-професійна програма Екологічний контроль та аудит

Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія. Бакалавр.

Спеціальність 186 Видавництво та поліграфія. Магістр.

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа. Бакалавр.

Спеціальність 241 Готельно-ресторанна справа. Магістр.

Спеціальність 242 Туризм. Бакалавр.

Спеціальність 242 Туризм. Магістр.

Спеціальність 292 Міжнародні економічні відносини. Бакалавр.

Спеціальність 056 (292) Міжнародні економічні відносини. Освітньо-професійна програма Міжнародні економічні відносини. Магістр.