Н У Х Т

Problem Scientific and Research Laboratory [ожидает перевода]

Українець А.І.
Українець Анатолій Іванович
науковий керівник Проблемної науково-дослідної лабораторії
доктор технічних наук, професор

 

Маринін А.І.
Маринін Андрій Іванович
завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник
Тел. +38044 287 92 28
Тел./факс +38044 289 72 13

e-mail: andrii_marynin@ukr.net

 

Перелік науково-дослідних робіт, що фінансуються із коштів державного бюджету Міністерством освіти і науки, на 2017 рік

 

Назва НДДКР
Номер держреєстрації Категорія роботи
ПІБ наукового керівника, науковий ступінь
Підстава до виконання –
дата, № документу
Терміни виконання Наукові секції за фаховими напрямами
Комплексна оцінка та шляхи підвищення конкурентоспроможності страхового ринку України в контексті європейської інтеграції

№ держреєстрації: 0117U001246

Фундаментальна робота

Шірінян Лада Василівна,
доц., д-р екон. наук

10.02.2017 №199

10.02.2017 №198
2017-2019 Економіка
Наукові засади розроблення технологій та зберігання пакованої харчової продукції з використанням смарт-упаковки

№ держреєстрації: 0115U003287

Фундаментальна робота

Маринін Андрій Іванович,
старш. дослідник (старш. наук. співроб.), канд. техн. наук

31.10.2014 №1243

09.02.2015 №105 
2015-2017 Біологія, біотехнології, харчування
Наукові основи та теоретичне обґрунтування інноваційного процесу екстрагування біологічно-активних речовин із виноградних вичавок субкритичною водою

№ держреєстрації: 0115U003289

Фундаментальна робота

Зав'ялов Володимир Леонідович,
проф., д-р техн. наук

31.10.2014 №1243

09.02.2015 №105 
2015-2017 Біологія, біотехнології, харчування
KC - Теоретичні основи розробки робастно оптимальних систем керування складними технологічними об'єктами та комплексами в умовах невизначеності (ГО - Методологія проектування робастно-оптимальних систем автоматичного керування складними технологічними об'єктами та комплексами, Центральноукраїнський національний технічний університет)

№ держреєстрації: 0115U000379

Фундаментальна робота

Ладанюк Анатолій Петрович,
проф., д-р техн. наук

31.10.2014 №1243

09.02.2015 №105
2015-2017 Інформатика та кібернетика
Створення наукових основ технологічних процесів відновлення води до її природного структурно енергетичного стану

№ держреєстрації: 0117U001244

Фундаментальна робота

Українець Анатолій Іванович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 №199

10.02.2017 №198
 2017-2019 Біологія, біотехнології, харчування
Технології продуктів функціонального призначення на основі м'ясної сировини з використанням багатокомпонентних композицій цільового призначення

№ держреєстрації: 0115U003288

Фундаментальна робота

Пасічний Василь Миколайович,
проф., д-р техн. наук

31.10.2014 №1243

09.02.2015 №105
2015-2017 Біологія, біотехнології, харчування
Наукові засади розроблення інноваційних технологій хлібобулочних виробів підвищеної харчової цінності та термінів їх зберігання

№ держреєстрації: 0116U001529

Фундаментальна робота

Білик Олена Анатоліївна,
доц., канд. техн. наук

24.02.2016 №153

25.02.2016 №15
2016-2018 Біологія, біотехнології, харчування
Фізіологічні основи регуляції мікробного синтезу як підґрунтя для створення біотехнологій комплексних препаратів з стабільними поліфункціональними властивостями

№ держреєстрації: 0116U001530

Фундаментальна робота

Пирог Тетяна Павлівна,
проф., д-р біолог. наук

24.02.2016 №153

25.02.2016 №158
2016-2018 Біологія, біотехнології, харчування
Ідентифікація, оцінка якості та безпечності харчової продукції сенсорними системами із штучним інтелектом

№ держреєстрації: 0115U000378

Фундаментальна робота

Арсеньєва Лариса Юріївна,
проф., д-р техн. наук

31.10.2014 №1243

09.02.2015 №10 
2015-2017 Біологія, біотехнології, харчування 
Науково - технічні засади створення енергоефективних, багатофункціональних пакувальних машин харчових продуктів на основі неоднорідної системи мехатронних модулів

№ держреєстрації: 0117U001249

Прикладна робота

Гавва Олександр Миколайович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 №199

10.02.2017 №198 
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології 
Інтенсифікація енерго- і масообмінних процесів в культуральних середовищах бродильних і мікробіологічних виробництв в умовах осциляцій фізичних і осмотичних тисків

№ держреєстрації: 0117U001248

Прикладна робота

Шевченко Олександр Юхимович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 №199 10.02.2017 №198  2017-2018 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Баро- та електромембранні процеси в технологіях очищення рідких середовищ харчової промисловості

№ держреєстрації: 0117U001247

Прикладна робота

Мирончук Валерій Григорович,
проф., д-р техн. наук

10.02.2017 №199

10.02.2017 №198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Наукові засади розроблення ресурсоощадних технологій білоквмісних поліфункціональних концентратів для харчових продуктів цільового призначення

№ держреєстрації: 0117U001243

Прикладна робота

Кочубей-Литвиненко Оксана Валер'янівна,
доц., канд. техн. наук

10.02.2017 №199

10.02.2017 №198
2017-2019 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології
Технології рослинних олій із нетрадиційної сировини з використанням ферментних препаратів комплексної дії

№ держреєстрації: 0117U001245

Розробка

Носенко Тамара Тихонівна,
доц., д-р техн. наук

10.02.2017 №199

10.02.2017 №198
2017-2018 Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології 

 

ПОЛОЖЕННЯ про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій (НУХТ) Детальныше