Н У Х Т

Normative Documents [ожидает перевода]

                                                                                               Закони України
1.Про вищу освіту
 Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII (Документ 1556-18, чинний, поточна редакція — Прийняття від 01.07.2014)
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page
2.Про наукову і науково-технічну діяльність
 Верховна Рада України; Закон від 13.12.1991 № 1977-XII (Документ 1977-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.09.2014,   підстава 1556-18)
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1977-12/page
3.Про наукову і науково-технічну експертизу
 Верховна Рада України; Закон від 10.02.1995 № 51/95-ВР (Документ 51/95-вр, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012,   підстава 5460-17)
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80
4.Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки
 Верховна Рада України; Закон від 11.07.2001 № 2623-III (Документ 2623-14, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012,   підстава 5460-17)
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2623-14
5.Про наукові парки
 Верховна Рада України; Закон від 25.06.2009 № 1563-VI (Документ 1563-17, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012,   підстава 5460-17)
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1563-17
6.Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій
 Верховна Рада України; Закон від 14.09.2006 № 143-V (Документ 143-16, чинний, поточна редакція — Редакція від 05.12.2012,   підстава 5460-17)
 http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/143-16

Постанови Верховної ради України


1.Про встановлення іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих учених
 Верховна Рада України; Постанова, Положення від 16.03.2007 № 774-V (Документ 774-16, чинний, поточна редакція — Редакція від   18.09.2008, підстава 519-17)
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/774-16
2.Про Премію Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок
 Верховна Рада України; Постанова, Положення, Опис від 16.03.2007 № 775-V (Документ 775-16, чинний, поточна редакція — Редакція   від 14.06.2012, підстава 4898-17)
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/775-16

Укази Президента України


1.Про затвердження Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації [...]
 Президент України; Указ, Положення від 08.04.2011 № 437/2011 (Документ 437/2011, чинний, поточна редакція — Редакція від   21.01.2014, підстава 22/2014)
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/437/2011
2.Про Державну премію України в галузі освіти
 Президент України; Указ, Положення, Склад колегіального органу від 30.09.2010 № 929/2010 (Документ 929/2010, чинний, поточна   редакція — Редакція від 05.04.2013, підстава 178/2013)
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929/2010
3.Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень
 Президент України; Указ, Положення від 17.06.2009 № 446/2009 (Документ 446/2009, чинний, поточна редакція — Прийняття від   17.06.2009)
 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/446/2009
4.Про гранти Президента України для обдарованої молоді
  Президент України; Указ, Положення від 02.08.2000 № 945/2000 (Документ 945/2000, поточна редакція — Редакція від 16.07.2013,     підстава 377/2013)
  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/945/2000
5.Питання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки
 Президент України; Указ, Положення від 14.06.2000 № 800/2000 (Документ 800/2000, поточна редакція — Редакція від 05.04.2013,   підстава 178/2013)
 http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/800/2000

Постанови Кабінету Міністрів України


1.Про затвердження Порядку виплати надбавки за стаж наукової роботи
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 14.04.2004 № 494 (Документ 494-2004-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.04.2004)
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/494-2004-%D0%BF
2.Про затвердження Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.03.1999 № 309 (Документ 309-99-п, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/309-99-%D0%BF
3.Про затвердження Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Перелік від 24.07.2013 № 567 (Документ 567-2013-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.07.2013)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/567-2013-%D0%BF
4.Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 27.12.2008 № 1149 (Документ 1149-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.09.2011, підстава 955-2011-п)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1149-2008-%D0%BF
5.Про затвердження Державної цільової науково-технічної програми "Нанотехнології та наноматеріали" на [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 28.10.2009 № 1231 (Документ 1231-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1231-2009-%D0%BF
6.Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 27.08.2010 № 796 (Документ 796-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.11.2012, підстава 1056-2012-п)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF
7.Про затвердження Положення про атестацію наукових працівників
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.08.1999 № 1475 (Документ 1475-99-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2014, підстава 330-2014-п)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1475-99-%D0%BF?test=XNLMf5x.qwJg.RYwZiDPXfpCHI45ks80msh8Ie6
8.Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України студентам [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 28.10.1994 № 744 (Документ 744-94-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/744-94-%D0%BF
9.Питання навчання студентів та аспірантів, стажування наукових і науково-педагогічних працівників у [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 13.04.2011 № 411 (Документ 411-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/411-2011-%D0%BF
10.Деякі питання реалізації Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 01.08.2007 № 995 (Документ 995-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.04.2013, підстава 271-2013-п)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/995-2007-%D0%BF
11.Про затвердження мінімальних ставок винагороди авторам технологій і особам, які здійснюють їх [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Ставки від 04.06.2008 № 520 (Документ 520-2008-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 04.04.2013, підстава 205-2013-п)
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/520-2008-%D0%BF
12.Про затвердження Положення про державну атестацію науково-дослідних (науково-технічних) установ
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 07.04.1998 № 469 (Документ 469-98-п, поточна редакція — Редакція від 29.12.2011, підстава 1320-2011-п)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/469-98-%D0%BF
13.Про затвердження Положення про дослідницький університет
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 17.02.2010 № 163 (Документ 163-2010-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 06.09.2010, підстава 786-2010-п)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/163-2010-%D0%BF
14.Про затвердження Положення про порядок визначення наукових об'єктів, що становлять національне [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Положення від 18.02.1997 № 174 (Документ 174-97-п, поточна редакція — Редакція від 21.08.2013, підстава 538-2013-п)
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/174-97-%D0%BF

Накази Міністерства освіти і науки України


1.Деякі питання присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань
МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1059 (Документ z1169-11, чинний, поточна редакція —  Прийняття від 14.09.2011)
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1169-11
2.Деякі питання експертних рад з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства освіти і [...]
МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення, Перелік від 14.09.2011 № 1058 (Документ z1167-11, чинний, поточна редакція —  Редакція   від 13.07.2012, підстава z1053-12)
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1167-11
3.Про затвердження Переліку наукових спеціальностей
МОНмолодьспорт України; Наказ, Перелік від 14.09.2011 № 1057 (Документ z1133-11, чинний, поточна редакція — Редакція від 29.01.2013, підстава z0089-13)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1133-11
4.Щодо затвердження пріоритетних тематичних напрямів вищих навчальних закладів та наукових установ
№535 від 07 червня 2011 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/19199/
5.Про проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок
№ 916 від 08.08.2014
http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2709-
6.Про затвердження Положення про Конкурсну комісію по відбору на навчання студентів та стажування [...]
МОНмолодьспорт України; Наказ, Положення від 10.05.2011 № 426 (Документ z0619-11, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.05.2011)
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0619-11
7.Деякі питання навчання студентів та стажування аспірантів, наукових і науково-педагогічних працівників у провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном
№ 447 від 16 травня 2011 року
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/18464/
8.Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з комерціалізації науково-технічних розробок вищих навчальних закладів,наукових установ та новаторів
№ 713 від 31.07.2008
http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/36-
9.Про затвердження складу Наукової ради МОН та секцій за фаховими напрямами
27.11. 2008 № 1075
http://science.univ.kiev.ua/documents/competition/newdocs/2009_12_%D0%A1%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%9C%D0%9E%D0%9D_1075.pdf
10.Про внесення змін до наказу МОН від 27.11.2008 № 1075
№ 700 від 13.07.2010
http://www.uapravo.net/akty/postanova-osnovni/akt8tfnk7i.htm
11.Щодо затвердження паспортів секцій за фаховими напрямами Наукової ради МОН
№ 264 від 29.03.10 року
http://osvita.ua/legislation/other/7266/
12.Щодо затвердження оновленого складу атестаційної комісії з питань наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації
№ 251 від 26.03.2010
http://i.vnz.org.ua/doc/2010/16_06/251.doc
13.Про затвердження Примірного Положення про науково-навчальний центр університету (академії)
№978 від 27.10.2008
http://www.mon.gov.ua/images/science/development/978.doc
14.Про затвердження Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструктор [...]
МОН України; Наказ, Порядок, Форма типового документа [...] від 27.10.2008 № 977
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0312-09
15.Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти і науки України
МОН України; Наказ, Положення, Опис [...] від 30.07.2013 № 1047
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1427-13
16.Щодо затвердження Положення про проведення конкурсного відбору Міністерством освіти і науки України [...]
МОН України; Наказ, Положення від 01.06.2006 № 423
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1196-06
17.Про затвердження Порядку надання відомостей про основні результати наукової, науково-технічної, [...]
МОНмолодьспорт України; Наказ, Порядок, Форма [...] від 11.01.2012 № 10
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0146-12
18.Стосовно вибору пріоритетних тематичних напрямів наукових досліджень вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки
Лист №1/9-617 від 10.09.2010
http://www.mon.gov.ua/files/normative/newstmp/2010/13_09/1_9_917.doc
19.Про опублікуванні результатів дисертацій у періодичних виданнях
МОН України Лист №1/9-586 від 04.12.2015
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4688-
20.Про атестаційні справи здобувачів вчених звань МОН України Лист № 1/9-621 від 24.12. 20

Нормативні документи НУХТ

1.ПОЛОЖЕННЯ про відділ організації і комерціалізації науково-дослідних робіт та трансферу технологій
2.ПОЛОЖЕННЯ про Проблемну науково-дослідну лабораторію Національного університету харчових технологій
3.Умови прийому до аспірантури
4.Умови прийому до докторантури
5.ПОЛОЖЕННЯ про організацію процесу захисту дисертацій
6.ПОЛОЖЕННЯ про раду молодих вчених Національного університету харчових технологій
7.ПОЛОЖЕННЯ про відділ інтелектуальної власності Національного університету харчових технологій
8.ПОЛОЖЕННЯ про науково-дослідну роботу студентів
9.ПОЛОЖЕННЯ про підготовку і видання монографій
10.ПОЛОЖЕННЯ про порядок проходження документів та організацію процесу захисту дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора (кандидата) наук
11.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до підготовки річного звіту про наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність структурних підрозділів університету та індивідуальних звітів науково-педагогічних працівників
12.СТАТУТ Національного університету харчових технологій