Н У Х Т

Scientific conferences [ожидает перевода]

ПЛАН проведення наукових конференцій з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України на 2017 рік Національного університету харчових технологій Дивитись

ПЛАН проведення міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених на 2017 рік Національного університету харчових технологій Дивитись

Матеріали конференцій 2018 року

22 листопада 2018 р.

V Міжнародна науково-технічна Internet-конференція
«Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами»
Дивитись

21-22 листопада 2018 р.

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
«Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК»
Дивитись

21-22 листопада 2018 р.

Всеукраїнська наукова конференція
«Сучасні проблеми бухгалтерського обліку та фінансів»
Дивитись

15 листопада 2018 р.

ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція
«Біотехнологія: досвід, традиції та інновації»
Дивитись

14-15 листопада 2018 р.

Міжнародна науково-практична конференція
«Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека»
Дивитись

6-7 листопада 2018 р.

VII Міжнародна науково-технічна конференція
«Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції»
Дивитись

6 листопада 2018 р.

ХIII Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії
«Золотий каштан»
Дивитись

23-25 жовтня 2018 р.

IV Міжнародна науково-практична конференція
«Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії»
Дивитись

13 вересня 2018 р.

VІІ Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція
«Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентноздатності»
Дивитись

11 вересня 2018 р.

Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві»
Дивитись

13 вересня 2018 р.

Міжнародна науково-практична конференція
«Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі»
Дивитись

21-22 червня 2018 р.

Міжнародна науково-методична конференція
«Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі»
Дивитись

29 травня 2018 р.

Міжнародна наукова Інтернет-конференція
«Гуманітарна складова вищої освіти: досвід і проблеми»
Дивитись

22-23 травня 2018 р.

ХІV Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми управління та економіки підприємств в сучасних умовах»
Дивитись

17 травня 2018 р.

Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
«Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України»
Дивитись

16 травня 2018 р.

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах»
Дивитись

23–24 квітня 2018 р.

84-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті»
Частина 1
Частина 2
Частина 3
Частина 4

April 23–24, 2018.

84 International scientific conference of young scientists and students
«Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution»
Дивитись

20 квітня 2018 р.

ХVII Науково-практична конференція молодих вчених
«Новітні технології пакування»
Дивитись

19-20 квітня 2018 р.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки»
Дивитись

27-28 березня 2018 р.

Міжнародна науково-технічна конференція
«Перспективи розвитку цукрової промисловості України»
Дивитись

Матеріали конференцій 2017 року

 

 • VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової і переробної галузей АПК», 22-23 листопада 2017 р. Матеріали конференції
 • ІV Міжнародна науково-технічна Internet-конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем керування організаційно-технічними та технологічними комплексами», 22 листопада 2017 р. Програма та матеріали конференції
 • ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Якість і безпека харчових продуктів», 16-17 листопада 2017 р. Програма та матеріали конференції
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті Євроінтеграції», 7-8 листопада 2017 р. Програма та матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні технології у хлібопекарському виробництві» та Міжнародна науково-практична конференція «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», 13 вересня 2017 р. Матеріали конференцій
 • VI Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності», 12 вересня 2017 р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека», 25-26 травня 2017 р. Матеріали конференції
 • ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми управління і економіки підприємств в сучасних умовах», 26-27 квітня 2017 р. Матеріали конференції
 • 83 International scientific conference of young scientists and students «Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution», April 5–6, 2017. Book of abstracts. (Збірник тез доповідей англійською мовою)
 • 83-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 5–6 квітня 2017 р. Матеріали конференції: Частина 1; Частина 2; Частина 3; Частина 4
 • 83 International scientific conference of young scientist and students "Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution", April 5–6, 2017. Part 1; Part 2; Part 3; Part 4
 • Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку цукрової промисловості України", 29-30 березня 2017 р. Матеріали конференції
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні технології в готельно-ресторанному бізнесі" , 22-23 березня 2017р. Програма і матеріали конференції
 • ХVI Науково-практична конференція молодих вчених «Новітні технології пакування», 3 березня 2017 р. Матеріали конференції

Матеріали конференцій 2016 року

 

 • І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Біотехнологія: досвід, традиції та інновації», 14-15 грудня 2016 року. Матеріали конференції
 • IV Всеукраїнська конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика», 24-25 листопада 2016 рік. Матеріали конференції
 • ІІІ МІжнародна науково-технічна Internet-конференція "Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами", 23 листопада 2016 року. Матеріали конференції
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми хімії і хімічної технології", 21-23 листопада 2016 року. Матеріали конференції
 • V Всеукраїнська науково- практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», 17-18 листопада 2016 року. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості", 8-10 листопада 2016 року. Програма і матеріали конференції
 • Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції", 7-8 листопада 2016 року. Матеріали конференції
 • ХI Всеукраїнська студентська науково-практична конференція з проблем пакувальної індустрії, 8 листопада 2016 р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція «Мембранні процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії», 11-13 жовтня 2016р. Матеріали конференції
 • V Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності", 14 вересня 2016р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів" і Міжнародна науково-практична конференція "Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі", 13 вересня 2016 р. Матеріали конференцій
 • II Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні методи викладання іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах", 16 травня 2016р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека", 12-13 травня 2016р. Матеріали конференції
 • ХV Науково-практична конференція молодих вчених «Новітні технології пакування», 13 квітня 2016 Матеріали конференції
 • 82-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті», 13–14 квітня 2016 р. Матеріали конференції: Частина 1; Частина 2; Частина 3; Частина 4
 • 82 International scientific conference of young scientist and students "Youth scientific achievements to the 21st century nutrition problem solution", April 13-14, 2016. Part 1; Part 2; Part 3; Part 4
 • Міжнародна науково-технічна конференція "Перспективи розвитку цукрової промисловості України", 31 березня - 1 квітня 2016 р. Матеріали конференції
 • VІІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених " Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України", 24-25 березня 2016 р. Матеріали конференції

Матеріали конференцій 2015 року

 

 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених і студентів «Сучасні проблеми розвитку підприємств харчової промисловості: теорія та практика», 26-27 листопада 2015р. Матеріали конференції
 • II Міжнародна науково-технічна Internet- конференція «Сучасні методі, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та техноологічними комплексами», 25 листопада 2015р. Матеріали конференції
 • IV Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 85-річчю кафедри економіки і права та її першому завідувачу професору Птусі М.В. «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», 18-19 листопада Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки", 18-19 листопада Матеріали конференції
 • Всеукраїнська наукова конфереція «Гуманітарне та патріотичне виховання студентської молоді в умовах глобалізації та євроінтеграції», 19-20 листопада Програма, Матеріали конференції
 • II Міжнародна науково-практична конференція "Якість і безпека харчових продуктів", 12-13 листопада Матеріали і програма
 • Міжнародної науково-практичної конференції "Практика і перспективи розвитку еногастрономічного туризму: світовий досвід для України", 24 вересня Матеріали та Програма конференції
 • Міжнародна науково-практична конференція "Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі", 9 вересня 2015 р. Програма і матеріали конференції
 • IV Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності", 8 вересня 2015 р. Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-методична конференція "Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі" Програма та матеріали
 • Міжнародна наукова конференція "Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека",28-29 травня Матеріали конференції
 • XI Міжнародна науково-практична конаференція "Проблеми економіки підприємств в сучасних умовах", 21-22 травня 2015р. Матеріали конференції
 • Міжнародна наукова конференція "Імплементація сучасних технологій навчання у навчальний процес", Матеріали конференції
 • Четверта міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку м'ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті євроінтеграції» Програма та матеріали
 • Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті", 23-24 квітня 2015 р. Матеріали конференції: Частина 1; Частина 2; Частина 3; Частина 4
 • Міжнародна конференція "Готельно-ресторанний бізнес: інноваційні напрями розвитку", 25-27 березня, Матеріали конференції
 • VI Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України", 19-20 березня 2015р. Матеріали конференції

Матеріали конференцій 2014 року

 

 • ІІІ Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності ", Матеріали конференції
 • Друга міжнародна спеціалізована науково-практична конференція "Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології" в рамках XVII Міжнародного Форуму товарів і послуг для дітей «BABY EXPO», Збірник праць
 • Міжнародна науково-практична конференція "Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека", 22-23 травня 2014 рік, Матеріали конференції
 • Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості» до 130-річчя Національного університету харчових технологій 24-25 квітня 2014 рік Збірник тез доповідей
 • 80-а міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» Збірник тез доповідей
 • Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів "Тарас Шевченко — світоч української духовності" 17 березня 2014 року Програма та матеріали
 • Третя міжнародна науково-технічна конференція «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей» 25-26 березня 2014 року Програма та матеріали
 • Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю Національного університету харчових технологій «Нові ідеї в харчовій науці - нові продукти харчовій примисловості» 13-17 жовтня 2014 року Матеріали конференції
 • IІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК», 19-20 листопада Матеріали крнференції
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми хімії і хімічної технології" 20-21 листопада 2014 року Матеріали конференції
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем управління організаційно-технічними та технологічними комплексами» 26-27 листопада 2014 рік Матеріали конференції

Матеріали конференцій 2013 року

 

 • «Якість і безпека харчових продуктів» 14-15 листопада 2013 року Збірник тез, Програма
 • Виховна робота у вищих навчальних закладах Науково-методичний збірник
 • Друга міжнародна науково-технічна конференція "Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей" (20 –21 березня 2013 р.) Програма і матеріали
 • ІХ-ї Міжнарод. наук.-практ. конф. "Управління сучасним підприємством" (25–26 квітня 2013 р.) Тези доповідей
 • ІV Всеукраїнська науково - практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України" (14–15 березня 2013 р.) Тези доповідей
 • ІІ Всеукраїнська науково - практична конференція "Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно - ресторанного та туристичного бізнесу" (29 жовтня 2013р.) Матеріали
 • 79 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (2–3 квітня 2012р.) Частина 1, Частина 2, Частина 3, Частина 4
 • Другий Північно- та Східно-Європейський Конгрес з Харчової Науки NEEFood-2013 (27-29 травня) Матеріали, Програма
 • XXIV міжнародний Колоквіум Інституту CEDIMES (28 жовтня – 3 листопада 2013 р.) Матеріали
 • ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК" (21-22 листопада 2013 р.) Тези доповідей
 • Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні науково-методичні проблеми математики у вищій школі» (26 – 27 червня 2013р.) Матеріали

Матеріали конференцій 2012 року

 

 • Всеукраїнська науково - практична конференції молодих вчених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі» (25 – 26жовтня 2012р.) Програма і матеріали
 • 78 міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді — вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті» (2 – 3квітня 2012р.) Частина 1, Частина 2, Частина 3
 • ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених "Участь молоді у розвитку економіки та суспільства України" ( 16–17 лютого 2012 р) Тези доповідей
 • Всеукраїнська науково - практична конференція молодих вчених і студентів «Проблеми і перспективи розвитку фінансів, обліку і маркетингу в сучасному середовищі» (25 – 26 жовтня 2012р.) Програма і матеріали
 • Всеукраїнська наукова інтернет-конференція "Українознавство у технічному вищому навчальному закладі: досвід і перспективи" (22-23 жовтня 2012 р.) Матеріали
 • Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчен. і студ. "Мембранні процеси та обладнання в інноваційних технологіях харчових виробництв" (27 — 28 листопада 2012р.) Матеріали
 • Міжнародна науково-технічна конференція «Технічні науки: стан, досягнення і перспективи розвитку м'ясної, олієжирової та молочної галузей» (22 – 23 березня 2012 р.) Матеріали
 • Всеукраїнська науково-практична конференція "Здобутки, проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного та туристичного бізнесу" (29-30 жовтня 2012р.) Матеріали
 • Удосконалення процесів і обладнання - запорука інноваційного розвитку харчової промисловості Матеріали
 • VIII Міжнародна науково-практична конференція "Управління сучасним підприємством " (22-23 березня 2012 р.) Тези доповідей