Н У Х Т

Scientific and Technical Council [ожидает перевода]

Голова ради Шевченко О.Ю. - проректор з наукової роботи, д.т.н., проф.;
Заступник голови ради Мирончук В.Г. - завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, д.т.н., проф.;
Заступник голови ради Ладанюк А.П. - авідувач кафедри автоматизації процесів управління, д.т.н., проф.;
Вчений секретар ради Ткачук Н.А. - доцент кафедри процесів і апаратів харчових виробництв, к.т.н., доц.

 

Члени ради:

  ПіБ Посада 
1 Українець А.І. ректор НУХТ, науковий керівник ПНДЛ, д.т.н., проф. 
2 Заїнчковський А.О. голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.01, завідувач кафедри економіки і права, д.е.н., проф.
3 Пирог Т. П. голова спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03, завідувач кафедри біотехнології і мікробіології, д.б.н., проф.
4 Шиян П. Л. голова спеціалізованої вченої ради Д26.058.04, заступник директора ННІХТ з наукової та патентно-ліцензійної роботи, д.т.н., проф.
5 Ковбаса В.М. голова спеціалізованої вченої ради Д26.058.06, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, д.т.н., проф.
6 Соколенко А.І. голова спеціалізованої вченої ради Д26.058.07, завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки, д.т.н., проф.
7 Маринін А.І. завідувач ПНДЛ, к.т.н.. доц.
8 Кушнір О.Б. заступник начальника відділу інтелектуальної власності
9 Касаткіна Н.В. завідувач відділу аспірантури і докторантури,к.т.н., с.н.с.
10 Гавва О.М. завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, д.т.н., проф.
11 Шаран Л.О. відповідальна за наукову роботу на факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, к.т.н., доц.
12 Сідлецький В.М.       відповідальний за наукову роботу на факультеті автоматизації і комп'ютерних систем, к.т.н., доц. 
13 Серьогін О.О. завідувач кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій, д.т.н., проф.
14 Масліков М.О. заступник директора ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого з наукової та методичної роботи, к.т.н., доц.
15 Березянко Т.В. в.о. завідувача кафедри економіки праці та менеджменту, д.е.н., доц.
16 Василенко С.М. завідувач кафедри теплоенергетики та холодильної техніки, д.т.н., проф.
17 Дробот В.І. професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, д.т.н., проф.
18 Пасічний В.М. професор кафедри технології м'ясо і м'ясних продуктів, д.т.н., проф.
19 Токарчук С.В. доцент кафедри мехатроніки та пакувальної техніки, к.т.н., доц.
20 Літвінчук С.І. завідувач кафедри фізики , к.т.н., доц.
21 Поліщук Г.Є. завідувач кафедри технології молока і молочних продуктів, д.т.н., проф.
22 Гаврилюк Л.Г. провідний інженер відділу наукової роботи студентів
23 Акутіна Н.В. провідний інженер відділу інтелектуальної власності
24 Губеня О.О. голова Ради молодих вчених, доцент кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, к.т.н., доц.
25  Коваль О.В. голова Студентського наукового товариства, доцент кафедри готельно-ресторанної справи, к.т.н., доц.
26 Пенчук Ю.М. доцент кафедри біотехнології і мікробіології, к.т.н., доц.
27  Розпутній О.П. відповідальний за наукову роботу кафедри фізичного виховання, старший викладач, к.м.с.
27  Арич М.І. відповідальний за наукову роботу Навчально-наукового інституту економіки і управління, доцент кафедри фінансів, к.е.н., доц.

 

Положення про науково-технічну раду НУХТ Дивитись