Н У Х Т

Неформальна освіта та визнання результатів

Неформальне навчання – процес здобуття освіти, що не регламентований місцем, терміном і формою навчання та не передбачає отримання документів про освіту державного зразка.

До сфери неформального навчання, що реалізується в Університеті, належать індивідуальні заняття (сертифікатні програми, тренінги, короткотермінові курси, літні школи тощо під керівництвом тренерів, репетиторів та інших фахівців), які мають практичні короткострокові цілі. У більшості випадків неформальне навчання передбачає отримання слухачами актуальних практичних і теоретичних знань, навичок, оволодіння сучасними методами розв'язання професійних завдань, підвищення рівня їх професійної компетентності, вдосконалення існуючих знань та їх саморозвиток.

Всі бажаючи, незалежно від їх віку, статі чи професії мають можливість здобувати неформальну освіту. Слід відмітити, що отримані при цьому результати навчання можуть бути перезараховані здобувачам освіти у їх формальному навчанні. Тобто студенти мають можливість отримати оцінку підсумкового контролю із окремих дисциплін за знання здобуті на індивідуальних заняттях не лише в стінах Університету, а і за його межами.

Результати навчання, здобуті шляхом неформальної освіти, визнаються в системі формальної освіти в порядку, визначеному законодавством, а процедури їх визнання описуються Положенням про організацію освітнього процесу в НУХТ, Положенням про порядок визнання результатів навчання, здобутих шляхом неформальної та/або інформальної освіти в НУХТ, Положенням про сертифікатні програми НУХТ Положенням про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін.

Інформація щодо організації та проведення заходів неформального навчання в Університеті та за його межами оприлюднюється на офіційному сайті НУХТ, на сторінках соціальних мереж та у групах месенджерів. За детальними роз’ясненнями щодо процедури перезарахування результатів неформального навчання звертайтесь до дирекцій/деканатів Ваших інститутів/факультетів.