Н У Х Т

Дистанційна освіта

У 2017 р. в Національному університеті харчових технологій розпочато підготовку  студентів-заочників першого курсу, у  тому числі й тих, хто навчається за скороченим терміном (після закінчення технікумів і коледжів),  з елементами дистанційного навчання.

Основним завданням такої дистанційної освіти є створення зручніших і комфортніших умов навчання для студентів, які бажають отримати вищу освіту без відриву від виробництва, або не мають можливості навчатись за денною формою.

Основними ознаками дистанційного навчання є не тільки використання інформаційно-комунікаційних технологій для організації діалогу між студентом і викладачем, а й широке використання комп’ютерних технологій для представлення навчального матеріалу у доступнішій для отримання  необхідних знань і умінь формі.

Запропонований графік навчального процесу передбачає суттєве скорочення терміну перебування студентів безпосередньо в університеті. Так,  упродовж  настановчої сесії, тривалість якої становить всього 1−2 дні, студент знайомиться зі змістом, порядком опанування і виконання контрольних заходів з дисциплін, передбачених для вивчення у поточному семестрі.

Передбачено також  дві (зимова і весняна) екзаменаційно-лабораторні сесії, тривалість яких залежить від кількості дисциплін у семестрі (одна дисципліна – один день). У першій половині дня планується виконання лабораторних робіт і проведення консультацій, а у другій − вивчення студентами навчального матеріалу.

Виконання контрольних завдань та використання методичних рекомендацій здійснюються у спеціалізованій програмній оболонці Moodle,  право доступу до якої кожний студент отримує індивідуально. Під час викладення навчального матеріалу використовуються комп’ютерні технології: мультемедіа,  флеш анімації, відео тощо.

У кожному дистанційному курсі передбачене коротке викладення навчального матеріалу, яке дає уявлення про зміст, основні визначення і поняття, елементарні практичні навички тощо, а також  розширені матеріали, які дають можливість отримати більш повні знання з даної дисципліни.