Н У Х Т

Профком

Національний університет харчових технологій (НУХТ) має давню і славну історію й нині входить до числа найкращих навчальних закладів України, що задовольняє потреби молоді в отриманні знань, вищої освіти, а відтак перспективної роботи, надає можливість продовжувати наукове зростання за обраним фахом.

Профспілкова робота трудового колективу університету завжди була спрямована на потреби та запити працівників – викладачів, співробітників. В усі роки від часу заснування університету, а саме – з 1930 року, коли наш заклад був заснований як Київський інститут цукрової промисловості (1935 р. – Київський технологічний інститут харчових технологій ім. А.І. Мікояна, з 1991 р. – Український державний університет харчових технологій, а з 2002 р. – Національний університет харчових технологій), профспілка через турботу про людину дбала про її гідний професійний статус, а відтак і про місце та роль нашого навчального закладу в системі вищої професійної освіти країни, як ведучого вишу харчової та переробної промисловості.

Робота профспілкової організації – багатогранна і тісно переплітається з виробничою діяльністю університету, хоч і спрямована значною мірою на соціальний захист його працівників. Головним інструментом захисту прав кожного члена профспілки університету є колективний договір. Тому все, що стосується договорів і угод, правового захисту і матеріальної підтримки, заробітної платні та робочих місць, оздоровлення і відпочинку, спорту та культурно-просвітницької роботи, навчання тощо – це аспекти діяльності профспілкової організації.

Традиційно головами профкому обираються авторитетні, шановані люди, досвідчені працівники університету. Підпис голови профкому на всіх важливих документах завжди стояв і стоїть поряд із підписом ректора. У різні роки профспілковий комітет очолювали М.М. Христенко, М.Г. Бойченко, І.М. Панасенко, М.В. Поляков, С.М. Константинов, М.І Горлач, П.В. Гірявець, В.І. Руденко, М.В. Артеменко, І.Ф. Малежик, А.А. Бондаренко, О.Ф. Буляндра, В.М. Таран, О.Г. Мазуренко, С.М.Василенко. З вересня 2021 року Первинну профспілкову організацію НУХТ очолює професор Василь Миколайович Пасічний.

За своїм Статутом профспілкова організація університету вирішує завдання, пов’язані із захистом інтересів працівників, їх соціальним забезпеченням, розробкою системи заохочень, а також з визначенням першочергових завдань розвитку матеріально-технічної бази НУХТ, охорони праці та пожежної безпеки, забезпеченням працівників спецодягом, засобами першої медичної допомоги на робочих місцях, харчуванням, організацією відпочинку, поліпшенням житлово-побутових умов тощо.

Первинна профспілкова організація НУХТ – це впливова громадська організація, що об’єднує в своїх рядах понад 800 працівників. До структури ППО НУХТ входять 8 профбюро і 50 профгруп інститутів, факультетів, кафедр, відділів, служб і структурних підрозділів.

Ядром Первинної профспілкової організації університету є обраний у грудні 2019 року профспілковий комітет, який у взаємодії з адміністрацією оперативно та ефективно спрямовує свою роботу на вирішення питань, що відносяться до сфери діяльності профспілкової організації.