Н У Х Т

Загальноуніверситетський каталог вибіркових дисциплін

для здобувачів ОС Бакалавра

Дисципліни гуманітарної та економічної підготовки
Дисципліни
1 Історія світового мистецтва та архітектури
2 Історія їжі: антропологія, традиції, культура
3 Сучасна українська мова в професійній сфері
4 Світова та національна культурна спадщина
5 Культура професійного мовлення
6 Риторика
7 Психологія взаємовідносин
8 Психологія успішності
9 Професійна етика та медіація
10 Основи філософії
11 Соціологія
12 Господарське та трудове право
13 Правознавство
14 Основи бізнесу
15 Економікс
16 Маркетинг
17 Digital-маркетинг
18 Ділова іноземна мова
19 Everyday English
20 Друга іноземна мова (німецька) - кафедра ДІММК
Друга іноземна мова (німецька) - кафедра ІМПС
Друга іноземна мова (французька)
21 Startup: від ідеї до успіху

 

Дисципліни природничо-наукової підготовки
Дисципліни
1 Статистичні методи аналізу
2 Екологічна безпека
3 Основи програмування та алгоритмічні мови
4 Наука про матеріали
5 Фізіологія людини
6 Упаковка
7 Мехатроніка
8 Токсикологія харчових продуктів
9 Сенсорний аналіз
10 Вступ до аюрведи

для здобувачів ОС Магістра

Дисципліни
1 Чинники успішного працевлаштування
2 Брендинг
3 Рекламний менеджмент
4 Інноваційне підприємництво та управління стартап проектами
5 Філософія сучасного пізнання
6 Україна в європейському цивілізаційному вимірі
7 Лідерство & teambuilding
8 Психологія управління та конфліктологія
9 Друга іноземна мова (німецька)
Друга іноземна мова (французька, німецька)
10 Стратегія сталого розвитку

для здобувачів ОНС Доктора філософії

Дисципліни
1 Стратегія та методологія наукового дослідженя
2 Основи системного аналізу
3 Фізичні методи досліджень
4 Трибофізика: закони тертя
5 Наукові основи формування реологічних властивостей харчових продуктів
6 Інноваційно-інвестиційний розвиток
7 Маркетинг як сучасна концепція ведення бізнесу
8 Розвиток підприємств в умовах невизначеності