Н У Х Т

Онлайн-анкети

Оцінювання якості освітнього процесу 2022-2023 н.р. ДИВИТИСЬ
Опитування першокурсників-бакалаврів 2022-2023 н.р. ДИВИТИСЬ
Перегляд освітніх програм ДИВИТИСЬ
Правила проведення контрольних заходів, об’єктивність та неупередженість екзаменаторів, конфлікт інтересів ДИВИТИСЬ
Форми контрольних заходів та критеріїв оцінювання навчальних досягнень ДИВИТИСЬ

 

Інформованість здобувачів вищої освіти про форми та методи контролю, критерії оцінювання навчальних досягнень ДИВИТИСЬ
Інформованість здобувачів вищої освіти про політику, стандарти і процедуру дотримання академічної доброчесності ДИВИТИСЬ