Н У Х Т

Самоврядування

Голова студентської ради НУХТ

Голова студентської ради НУХТ
Ковшар Ірина Дмитрівна


 

Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв.

Сьогоднi в унiверситетi активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками. Щорiчно студентськi будiвельнi загони ремонтують гуртожитки i навчальнi корпуси, облаштовують територiю унiверситету.

Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів.

Студентське самоврядування в НУХТ є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом університету, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи в трудових колективах.

За вiдмiнне навчання i активну участь у громадському життi багато студентiв вiдзначенi iменними стипендiями, подяками ректора та iншими нагородами.

Голови студентської ради НУХТ:

 1. Висоцький Олександр (2018-2021)
 2. Ярош Наталія (2016-2018);
 3. Чикезов Віталій (2015-2016);
 4. Мирона Анна Сергіївна (2014-2015);
 5. Лескович Марія Олексіївна (2013-2014);
 6. Мартищенко Віталій Сергійович (2011-2013);
 7. Демченко Валерій Андрійович (2008-2011);
 8. Богатирьов Василь Сергійович (2006-2008);
 9. Ткачук Юрій Михайлович (2003-2006);
 10. Позняковський Сергій Володимирович (2002-2003);
 11. Бойко Володимир Олександрович (2000-2002);
 12. Бондар Ігор Петрович (1999-2000).
 • image

  Усенко Станіслав Артурович

  Заступник голови студентської ради університету

  БТЕК

 • image

  Трофімова Ольга Віталіївна

  секретар студентської ради НУХТ

  ННІХТ
  olechka.ua2000@gmail.com

 • image

  Корецька Єлизавета Микитівна

  Голова наукового сектора університету

 • image

  Коротка Юлія Тарасівна

  Голова профорієнтаційного сектору університету

 • image

  Мариненко Олександр Віталійович

  Голова благодійного сектору університету

  АКС

 • image

  Корнієнко Марія Валентинівна

  Голова культурно-просвітницького сектору університету

 • image

  Спересенко Богдан Олександрович

  Голова спортивного сектору НУХТ

 • image

  Нікішина Валерія Ігорівна

  Голова студентського містечка НУХТ

 • image

  Дон Єлизавета Андріївна

  Голова студентської ради факультету БТЕК

  БТЕК

 • image

  Корольчук Мелісса Дмитрівна

  Голова студентської ради факультету ГРТБ імені проф. В.Ф. Доценка

  ГРТБ
  melissakorolcuk@gmail.com

 • image

  Коцюрубська Анастасія Анатоліївна

  ГОлова студентської ради ННІЕіУ

  ННІЕіУ

 • image

  Протопопова Світлана Костянтинівна

  Голова студентської ради ННІ ХТ

  ННІХТ
  svetka99@ukr.net

 • image

  Демченко Михайло Олександрович

  Голова студентської ради факультету АКС

  АКС

 • image

  Марченко Богдан Андрійович (Аліпатова Марія Русланівна)

  В.о. голови студентської ради ННІТІ

  ННІТІ