Н У Х Т

Самоврядування

           Голова студентської ради НУХТ

Голова студентської ради НУХТ
Козаченко Єлизавета

          
 
          

Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв.

Сьогоднi в унiверситетi активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками. Щорiчно студентськi будiвельнi загони ремонтують гуртожитки i навчальнi корпуси, облаштовують територiю унiверситету.

Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів.

Студентське самоврядування в НУХТ є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом університету, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи в трудових колективах.

За вiдмiнне навчання i активну участь у громадському життi багато студентiв вiдзначенi iменними стипендiями, подяками ректора та iншими нагородами.

Голови студентської ради НУХТ:

 1. Усенко Станіслав (2022-2023)
 2. Ковшар Ірина (2021-2022)
 3. Висоцький Олександр (2018-2021)
 4. Ярош Наталія (2016-2018);
 5. Чикезов Віталій (2015-2016);
 6. Мирона Анна Сергіївна (2014-2015);
 7. Лескович Марія Олексіївна (2013-2014);
 8. Мартищенко Віталій Сергійович (2011-2013);
 9. Демченко Валерій Андрійович (2008-2011);
 10. Богатирьов Василь Сергійович (2006-2008);
 11. Ткачук Юрій Михайлович (2003-2006);
 12. Позняковський Сергій Володимирович (2002-2003);
 13. Бойко Володимир Олександрович (2000-2002);
 14. Бондар Ігор Петрович (1999-2000).
 • image

  Козаченко Єлизавета

  Голова студентської ради університету

  ННІЕіУ

 • image

  Вдовенко Ярослав

  Заступник голови студентської рани НУХТ

  ННІХТ

 • image

  Ющенко Марія

  секретар студентської ради НУХТ

  ННІХТ

 • image

  Овадюк Вікторія

  Голова навчально-наукового сектора університету

  ННІЕіУ

 • image

  Бабенко Катрина

  Голова профорієнтаційного сектору університету

 • image

  Гармаш Анна

  Голова інформаційного сектору НУХТ

  ННІХТ

 • image

  Молошаг Аліна

  Голова благодійного сектору університету

  ННІХТ

 • image

  Корецька Єлизавета

  Голова культурно-масового сектору університету

  БТЕК

 • image

  Спересенко Богдан

  Голова спортивного сектору НУХТ

  АКС

 • image

  Курапова Ірина

  Голова студентського містечка НУХТ

  ННІХТ

 • image

  Мельник Тетяна

  Голова студентської ради факультету БТЕК

 • image

  Лоєнко Юлія

  Голова студентської ради факультету ГРТБ імені проф. В.Ф. Доценка

 • image

  Стойка Анастасія

  Голова студентської ради ННІЕіУ

 • image

  Полоз Денис

  Голова студентської ради ННІ ХТ

 • image

  Сірик Олександра

  Голова студентської ради факультету АКС

 • image

  Бутик Тарас Васильович

  Голова студентської ради ННІТІ