Н У Х Т

Самоврядування

Голова студентської ради НУХТ

Голова студентської ради НУХТ
Висоцький Олександр
ННІ ХТ, група ОП-1-5М 
alexandrvysotskiy@i.ua

Цiкавим i змiстовним є життя студентiв унiверситету. Глибокi знання, набутi на лекцiях i практичних заняттях, дають їм можливiсть брати участь в наукових конференцiях, конкурсах та олiмпiадах i досягати вагомих результатiв.

Сьогоднi в унiверситетi активно розвивається студентське самоврядування. Студенти самостiйно вирiшують багато соцiальних питань. Їхнiми силами пiдтримується порядок i дисциплiна на територiї студмiстечка i здiйснюється управлiння гуртожитками. Щорiчно студентськi будiвельнi загони ремонтують гуртожитки i навчальнi корпуси, облаштовують територiю унiверситету.

Самоврядування – суттєва ознака демократичного, громадянського суспільства, що знаходить втілення у гарантованому державою праві і реальній спроможності громадян шляхом об’єднання своїх зусиль самостійно і відповідально вирішувати питання власної життєдіяльності у межах визначених повноважень і наявних ресурсів.

Студентське самоврядування в НУХТ є гарантованим державою правом студентів самостійно або через представницькі органи вирішувати питання, віднесені до їх повноважень. Це самостійна громадська діяльність студентів, метою якої є забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захист їх прав, створення належних умов для навчання, відпочинку, проживання у гуртожитках, залучення студентів до вирішення завдань, що стоять перед колективом університету, участь в управлінні ним, розкриття задатків і здібностей у молодих людей, формування у них навиків організаторської і виховної роботи в трудових колективах.

За вiдмiнне навчання i активну участь у громадському життi багато студентiв вiдзначенi iменними стипендiями, подяками ректора та iншими нагородами.

Голови студентської ради НУХТ:

 1. Ярош Наталія (2016-2018);
 2. Чикезов Віталій (2015-2016);
 3. Мирона Анна Сергіївна (2014-2015);
 4. Лескович Марія Олексіївна (2013-2014);
 5. Мартищенко Віталій Сергійович (2011-2013);
 6. Демченко Валерій Андрійович (2008-2011);
 7. Богатирьов Василь Сергійович (2006-2008);
 8. Ткачук Юрій Михайлович (2003-2006);
 9. Позняковський Сергій Володимирович (2002-2003);
 10. Бойко Володимир Олександрович (2000-2002);
 11. Бондар Ігор Петрович (1999-2000).
 • image

  Закржевський Максим

  Заступник голови студентської ради університету

  ННІ ХТ, ОП-1-5М
  maxzakrzhevsky@gmail.com

 • image

  Танчик Ренат

  Заступник з навчально-виховної діяльності

  ННІХТ, ТЖ-4-3
  tan4yk2016@gmail.com

 • image

  Зварич Анна

  Перший заступник з питань проїзних квитків

  БТЕК, БТ-4-1
  anya271999@gmail.com

 • image

  Шкраба Олена

  Другий заступник з питань проїзних квитків

  ННІХТ, ТХ-3-4
  ovshkraba@gmail.com

 • image

  Трофімова Ольга

  Секретар студентської ради університету

  ННІХТ, ТІ-2-2
  olechka.ua2000@gmail.com

 • image

  Медведюк Ірина

  Голова рекламно-інформаційного сектору університету

  ННІХТ, ОП-4-7
  iramedvediuk@ukr.net

 • image

  Бакун Анастасія

  Голова сектору благодійної діяльності університету

  ГРТБ, ХЧ-4-2
  bakunstarosta@gmail.com

 • image

  Лапко Марія

  Голова профорієнтаційного сектору університету

  ННІТІ, ОХ-4-3
  Lapkomasha29@gmail.com

 • image

  Михалевич Артур

  Голова навчально-виховного сектору університету

  ННІХТ, МО-1-2М
  artur0707@ukr.net

 • image

  Омельницька Анна

  Голова культурно-масового сектору університету

  ННІХТ, ХЕ-3-10
  omelnitskaya15@gmail.com

 • image

  Мехеда Артем

  Голова спортивного сектору університету

  ННІ ХТ, ОП-4-7
  artem.meheda@ukr.net

 • image

  Шуліка Володимир

  Голова студентської ради студмістечка

  ННІ ХТ, ХЕ-1-11М
  vova.shulika.97@ukr.net

 • image

  Яровий Сергій

  Голова студентської ради факультету АКС

  АКС, АІ-1-1М
  bogatir658@gmail.com

 • image

  Ковшар Ірина

  Голова студентської ради факультету БТЕК

  БТЕК, БТ-3-2
  rinalunachar@gmail.com

 • image

  Корольчук Мелісса

  Голова студентської ради факультету ГРТБ

  ГРТБ, ГС-3-8а
  melissakorolcuk@gmail.com

 • image

  Протопопова Світлана

  Голова студентської ради ННІ ХТ

  ННІХТ, ХЕ-3-11
  svetka99@ukr.net

 • image

  Фільченкова Яна

  Голова студентської ради ННІ ЕіУ

  ННІЕіУ, МА-4-4
  philchenkova@gmail.com

 • image

  Совгира Ігор

  Голова студентської ради НН ІТІ ім. акад. І.С.Гулого

  ННІТІ, ПМ-3-1
  isovgira@gmail.com