Н У Х Т

Студентам

практика

Невід'ємною частиною освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів України є практична підготовка. Це – складова частина вищої освіти, що спрямована на формування здатності здобувачів до кваліфікованої виробничої праці за обраною спеціальністю.

Якісна професійно-практична підготовка – складова навчального плану та необхідна передумова працевлаштування випускників.

Головним завданням підготовки здобувачів вищої освіти є зв'язок із сучасними особливостями майбутньої професії. У ході практичної підготовки студенти знайомляться з роботою підприємств та установ, їх організацією, управлінням, плануванням.

Практична підготовка здобувачів вищої освіти започатковується в процесі теоретичного навчання, при проведенні лабораторно-практичних занять, де вирішуються завдання певного виробничого змісту.

Крім того, у нерозривній єдності теорії і практики пріоритетна роль належить практиці. Теорія виникає у результаті практичних потреб, теорія і практика у навчанні – це дві органічно пов'язані сторони єдиного процесу пізнання.

Одним із загальних завдань практичної підготовки в галузі вищої освіти є конкретні завдання, які формуються залежно від освітнього ступеня, професії та спеціальності.

Сучасний ринок праці стає більш вимогливим до зростаючої галузевої та професійної підготовленості, мобільності випускника. Ці вимоги змінюються залежно від того, як прискорюються темпи оновлення технологічних процесів, обладнання, нових видів продукції.

Зважаючи на стрімкий розвиток сучасного виробництва, Національний університет харчових технологій дає можливість здобувачам вищої освіти отримати практичну підготовку на найсучасніших підприємствах України і за кордоном.