Н У Х Т

Дуальна освіта

Дуальна форма навчання

Ця форма поєднує навчання студента в університеті на денній формі за спеціально розробленим графіком індивідуальних занять із його офіційним працевлаштуванням за фахом на підприємстві або організації  та обов’язковим навчанням (стажуванням) на робочому місці. Дуальну форму можуть обирати студенти, які навчаються за денною формою навчання та виявили особисте бажання.

Для переходу на дуальну форму навчання студенту необхідно звернутись у деканат/дирекцію та повідомити про намір продовжити навчання за дуальною формою

Перехід на дуальну форму навчання

Для переходу на дуальну форму навчання студент повинен:

  • 1. визначитись із підприємством чи організацією, де буде проводитись дуальне навчання;
  • 2. звернутись до завідувача випускової кафедри та погодити можливість використання обраного підприємства та очікуваної займаної студентом посади для навчання за дуальною формою;
  • 2. Звернутися до директора інституту/декана факультету або його заступників із заявою про перехід на дуальну форму навчання, при цьому студент повинен попередньо узгодити із керівництвом обраного ним підприємства можливість його навчання за дуальною формою;
  • 3. У разі позитивного рішення студент повинен укласти тристоронній договір із Університетом та підприємством чи організацією про його подальше навчання за дуальною формою.

 Увага! Обов’язковими складовими тристоронньої угоди, що повинні бути наявними на момент її підписання, є:

  • - індивідуальний план навчання студента за дуальною формою (розробляється відповідальними особами дирекції/деканату за участі представників підприємства);
  • - графік індивідуальних занять;
  • - програма стажування на підприємстві (розробляється представниками підприємства).

Графік занять за дуальною формою навчання

При навчанні за дуальною формою студент отримує індивідуальний графік занять, який передбачає вивчення всіх тем дисциплін навчального плану не лише в умовах університету, а і на підприємстві або організації. Тому частина лабораторних і практичних тем може вивчається студентом в умовах виробництва – в лабораторіях та відділах підприємства чи організації під наглядом куратора або представників роботодавця.

Заняття за дуальною формою можуть розподілятися по-різному

за формою поділеного тижня: кілька днів протягом тижня студент навчається в університеті, інша частина виділена для стажування та роботи на підприємстві чи організації;

блочна (модульна) форма: години розподіляються між університетом та підприємством чи організацією за блоками: тобто впродовж семестру студент приїздить на навчання до університету на декілька тижнів або місяців, всю решту часу він навчається і працює на виробництві.

Контроль за виконанням графіку навчального процесу здійснює куратор студента, що призначений на випусковій кафедрі.

Сесійний контроль та підсумкова атестація за дуальною формою навчання

По завершенню теоретичного навчання та виконання індивідуального плану у повному обсязі студенти, що навчаються за дуальною формою, складають в університеті заліки та іспити.

Захист кваліфікаційних дипломних проектів/робіт відбувається в університеті за можливою участю представників підприємства.

За результатами навчання за дуальною формою студенту на підприємстві може бути присвоєна професійна кваліфікація.