Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.02

    У Національному університеті харчових технологій функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.02 (Наказ МОН України № 975 від 11 липня 2019 року), якій надано право проводити захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю:


05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.12

I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка займається розробленням теоретичних основ і раціональним апаратурним втіленням технологічних процесів, загальних для харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

II. Напрями досліджень:

 • Теоретичні основи технологічних процесів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості (статика, кінетика, динаміка). Розроблення нових, удосконалення наявних процесів та обладнання для їх реалізації.
 • Методи розрахунку процесів та обладнання, зокрема на базі системного та еволюційного підходів.
 • Методи і пристрої для дослідження фізико-технологічних властивостей продуктів.
 • Нові теоретичні й експериментальні методи дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Фізичне й математичне моделювання процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.
 • Оптимізація технологічних процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, а також режимних і конструктивних параметрів обладнання.
 • Розроблення актуальних наукових напрямків дослідження процесів харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв (мембранні методи розділення, процеси екструзії, комбіновані або сполучені процеси, кріотехнологічні методи тощо).
 • Інтенсифікація, поліпшення якості і збільшення виходу продукту, зменшення енерговитрат із використанням нових фізичних методів впливу на процеси харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв.
 • Наукове обгрунтування й розроблення нових показників якості, реології і функціонування процесів харчових, переробних, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв, специфічних засобів їх вимірювання та обчислення.
 • Дослідження процесів і обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв як об'єктів автоматичного управління.
 • Дослідження і впровадження нових екологічно безпечних, ресурсо- й енергоощадних процесів; обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Поліпшення технологічних і конструктивних параметрів (продуктивності, енергоємності, металоємності, віброакустичних, радіозавад тощо) обладнання харчових, переробних, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв.
 • Підвищення якості, сертифікаційних властивостей агрегатів, апаратів і обладнання харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.
 • Дослідження, вдосконалення промислових і побутових апаратів для переробки та зберігання харчових продуктів.
 • Технологічні основи створення автоматичних поточних ліній харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.
 • Розроблення пристроїв, обладнання для пакування виробів харчової, переробної, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


 • image

  Шевченко
  Олександр Юхимович

  голова ради

  д.т.н., професор, проректор з наукової роботи Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.12

 • image

  Зав’ялов
  Володимир Леонідович

  заступник голови

  д.т.н., професор, професор кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.12

 • image

  Літвинчук
  Світлана Іванівна

  вчений секретар

  к.т.н., доцент, завідувач кафедри фізики Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.12

4. Василенко Сергій Михайлович д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12
5. Гавва Олександр Миколайович д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12
6. Дячок Василь Володимирович д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет «Львівська політехніка», спеціальність 05.18.12
7. Литвиненко Олександр Анатолійович д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12
8. Малежик Іван Федорович д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12
9. Мирончук Валерій Григорович д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12
10. Ободович Олександр Миколайович д.т.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Інститут технічної теплофізики НАН України, спеціальність 05.18.12
11. Прядко Микола Олексійович д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12
12. Пушанко Микола Миколайович д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12
13. Серьогін Олександр Олександрович д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.12
14. Стадник Ігор Ярославович д.т.н., професор, професор кафедри, Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, спеціальність 05.18.12
15. Сухенко Юрій Григорович д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування України, спеціальність 05.18.12
16. Сухенко Владислав Юрійович д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет біоресурсів та природокористування України, спеціальність 05.18.12