Н У Х Т

Директор інституту харчових технологій

Оксана Валер’янівна <br />Кочубей-Литвиненко
Оксана Валер’янівна
Кочубей-Литвиненко
професор, доктор технічних наук

Навчально-науковий інститут харчових технологій (ННІХТ) є структурним підрозділом Національного університету харчових технологій, відлік його історії розпочато 1 липня 2016 року. Він заснований на базі чотирьох потужних технологічних факультетів Університету, які мають багаторічний досвід підготовки фахівців харчової промисловості, а саме: технології хлібопекарських і кондитерських виробництв; технології бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю; технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів; технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.

В Навчально-науковому інституті харчових технологій здобувають освіту фахівці зі спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія» та 181 «Харчові технології» за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та освітньо-науковим ступенем «Доктор філософії». Відгуком на потреби ринку праці було запровадження міждисциплінарних освітньо-наукових програм за освітнім ступенем магістр на базі кількох спеціальностей.

В ННІХТ здійснюється підготовка фахівців за такими формами здобуття освіти – денна, денна (скорочений термін навчання), заочна (дистанційна), заочна (скорочений термін навчання, дистанційна). Підготовка здійснюється як на основі державного замовлення, так й за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» зі спеціальностей:

161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою:

 • «Хімічна технологія».

181 «Харчові технології» включає такі освітні програми:

 • «Харчові технології та інженерія»;
 • «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».

Освітній ступінь «Магістр» зі спеціальностей:

161 «Хімічні технології та інженерія» за освітньою програмою:

 • «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів».

181 «Харчові технології» включає такі освітні програми:

 • Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів;
 • Технології зберігання і переробки зерна;
 • Технології зберігання, консервування та переробки м’яса;
 • Технології зберігання, консервування та переробки молока;
 • Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів;
 • Технології продуктів бродіння і виноробства;
 • Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення;
 • Технології органічних харчових продуктів;
 • Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів;
 • Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів;
 • Технології цукрів, полісахаридів і підготовки води у промислових та крафтових виробництвах;
 • Технологічна експертиза та безпека харчової продукції;
 • Технології харчових концентрованих продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів.

Освітній ступінь «Магістр» за міждисциплінарними освітньо-науковими програмами:

 • «Lean-виробництво харчової продукції» за спеціальностями 181 «Харчові технології», 174 «Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка», 133 «Галузеве машинобудування»;
 • «Промислові та крафтові технології для HoReCa в туризмі» за спеціальностями 181 «Харчові технології», 242 «Туризм і рекреація»

Впровадження новітніх технологій і входження України до Європейського Союзу потребують кваліфікованих фахівців з вищою технічною освітою. Ключовою фігурою сучасного виробництва стає висококваліфікований технолог, без якого підприємство ефективно працювати не може. Отже, можна бути впевненим, що наші випускники неодмінно знайдуть престижну високооплачувану роботу після завершення навчання в університеті.

Прагнення України стати потужним гравцем на світовому і європейському ринках, зокрема щодо реалізації харчової продукції, харчових добавок та косметичних засобів, вимагає не тільки впровадження передових технологій та устаткування, дотримання систем якості та безпечності продукції, але й не останнє місце у переліку завдань усебічної інтеграції займає якісна підготовка фахівців, які б могли продемонструвати потенційному працедавцеві відповідний рівень компетентності, обізнаність з останніми технологічними новаціями, готовність до інтеграції у виробничий процес у різних сферах промисловості, зрілість і відповідальність за раціональне прийняття професійних рішень в робочих умовах.

Виходячи з основних принципів формування сучасної моделі фахівця, високий рівень підготовки вітчизняних фахівців може бути реалізований, перш за все, на основі навчальних планів і освітніх програм, інтегрованих із освітніми програмами провідних європейських університетів харчового профілю. Тому, зберігаючи та розвиваючи позитивний досвід вітчизняної освіти, Навчально-науковий інститут харчових технологій сприймає і запроваджує кращі світові стандарти підготовки фахівців. Підготовка фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр» та «Магістр» зі спеціальностей «Харчові технології» та «Хімічні технології та інженерія» здійснюється за освітніми програмами, які враховують вимоги закону України «Про вищу освіту» та досвід передових європейських закладів вищої освіти, зокрема Мюнхенського технічного університету(Німеччина), Віденського університету природних ресурсів та природничих наук (Австрія), Вагенінгенського університету (Нідерланди), Жешувського університету(Польща), університету Хохшуле Гайзенхайм, Копенгагенського університету (Данія), Каунаського технологічних університету (Литва), Берлінського університету прикладних наук (Німеччина), університету прикладних наук у м. Турку (Фінляндія)та інш. Такий підхід сприяє академічній мобільності здобувачів, створює умови для їхнього всебічного розвитку.

Якісній підготовці майбутніх фахівців сприяють висококваліфіковані викладачі: професори, доктори технічних наук; доценти, кандидати технічних наук.

З метою постійного удосконалення практичної і наукової підготовки майбутніх фахівців регулярно організовуються гостьові лекції із провідними вітчизняними та закордонними фахівцями.

На кафедрах Навчально-наукового інституту харчових технологій створені наукові школи, які працюють над розв’язанням актуальних для харчової промисловості проблем. До цієї роботи залучаються студенти, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім на навчання для здобуття освітнього ступеня «Доктор філософії». Після завершення навчання вони можуть працювати на викладацьких посадах в університетах або інших закладах освіти.

            

Для поглиблення hard skills на кафедрах ННІХТ щорічно відкривається набір здобувачів на сертифікатні програми, зокрема «Lean-виробництво харчової продукції», «Впровадження систем управління безпечністю на підприємствах харчової промисловості», «Професія сомельє і науково-практичні основи дегустації вин та алкогольних напоїв», «Косметологія», «Сучасні тренди у виробництві молочних продуктів», «Традиційні та сучасні технології хлібобулочних виробів та ін.

Основою сучасного фахівця є практична підготовка. Для успішного пошуку застосування своїх знань та навичок варто перевірити їх в умовах виробництва. Здобувачі вищої освіти ННІХТ мають можливість ознайомитися із сучасними технологіями та обладнанням на базових підприємствах харчової та хімічної промисловості, в тому числі за кордоном. Під час проходження виробничої, професійної та переддипломної практик здобувачі розширюють свої теоретичні знання, переймають досвід інженерно-технічних працівників, вчаться аналізувати технологічні ситуації, здійснюють експертну оцінку якості і безпечності сировини та готової продукції; вчаться приймати самостійні рішення у виробничих умовах тощо.

            

В ННІХТ запровадженно елементи дуальної форми здобуття освіти на ОС «бакалавр» та ОС «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології», що дозволяють здобувачам протягом навчального року поєднувати теоретичне навчання в університеті із стажуванням на провідних підприємствах харчової промисловості. На даний час реалізовано 22 тристоронні договори з підприємствами ТОВ «Тернопільський м’ясокомбінат», ПрАТ «Оболонь», ТОВ «Кременецьке молоко», «Броварня «Ципа», ПрАТ «АПК-Інвест», ТОВ «МХП Фудсервіс», ТОВ «Шоколадна компанія «МИР» та ін.

Наші випускники успішно будують свою кар’єру і плідно працюють на посадах керівників харчових, хімічних, фармацевтичних та косметичних підприємств різних форм власності, установ та організацій; головних фахівців – керівників та технічних керівників виробничих підрозділів підприємств (головного інженера, головного технолога, головного експерта з харчових добавок, провідного фахівця з контролю якості, начальника зміни, цеху, завідувача виробництвом, завідувача лабораторії, технолога цеху, майстра, інженера-хіміка тощо); у комерційних структурах з виробництва і реалізації заквашувальних препаратів, харчових добавок, косметичних засобів та ін.; у науково-дослідних і проектних організаціях, а також закладах вищої освіти.

Кредо нашого Навчально-наукового інституту харчових технологій – готувати фахівців-лідерів. Ми прагнемо розкривати й розвивати потенціал наших здобувачів для формування здатності вирішувати складні задачі, досягати особистого успіху і фінансової незалежності; готуємо їх до реальних дій на основі професійної компетентності; формуємо уміння ефективно використовувати у трудовій сфері інформаційні технології; залучаємо до науково-дослідної роботи.

В Інституті створені сприятливі умови для розвитку творчого потенціалу, пошуку обдарованої молоді, реалізації творчої особистості. Велика увага приділяється організації і проведенню університетських вечорів, конкурсів, спортивних змагань, волонтерських заходів тощо, на яких кожен здобувач може продемонструвати свої здібності та розкрити таланти.

У спортивному комплексі здобувачі мають усі можливості для підвищення своєї майстерності в секціях з міні-футболу, баскетболу, волейболу, плавання, настільного тенісу та інших видів спорту.

Шановні вступники! Навчально-науковий інститут харчових технологій чекає на своїх майбутніх здобувачів – цілеспрямованих, з активною життєвою позицією, зацікавлених у майбутній професії!

 

Остання зміна: 12 червня 2023