Н У Х Т

Доступ до публічної інформації

Національний університет харчових технологій надає публічну інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України №1/9-39 від 19.01.2012 р.

Надання публічної інформації університет здійснює у відповідь на інформаційний запит.

Відповідно до закону, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, яка була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі.

 

При цьому він у обов'язковому порядку повинен містити:

  1. ім'я та прізвище запитувача, поштову або електрону адресу, а також номер контактного телефону;
  2. опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);
  3. підпис і дату.

З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію:

форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

  • Від фізичної особи (зразок);
  • Від юридичної особи (зразок);
  • Від об'єднань громадян (зразок);
  • форма для подання інформаційного запиту у електронному виді (зразок).

Поштова адреса університету для подання інформаційного запиту:

 

01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68,
відповідальній особі з питань запитів на інформацію
(на конверті вказувати «Публічна інформація»);

телефон: (044) 287-93-10;
факс: (044) 289-01-02;
електронна пошта: info@nuft.edu.ua

Порядок оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності

  • Відповідно до положень Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідь на інформаційний запит має бути надана не пізніше п'яти робочих днів із дня отримання запиту. У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжений до 20 робочих днів із обґрунтуванням такого продовження.
  • Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені у керівника розпорядника, вищому органі або суді.

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації у суді здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України.