Н У Х Т

Програми практик

logoНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ОЗНАЙОМЛЮВАЛЬНО-ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів II-III курсів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання

 

Біотехнології продуктів бродіння і виноробства

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної і заочної форм навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної форми навчання

 

Експертиза харчових продуктів

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» (Технологія продуктів оздоровчого та профілактичного призначення») для студ. ден. форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу напряму 6.051701 Харчові технології та інженерія для студ. ден. форми навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза те безпека харчової продукції» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІІ курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технологічна експертиза те безпека харчової продукції» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІІ курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІІ курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньої програми «Якість, стандартизація та сертифікація» денної форми навчання

 

Технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів напряму підготовки 6.051301 «Хімічна технологія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ практик студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія», спеціалізації «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної форми навчання

 

Технології зберігання і переробки зерна

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу спеціальність 6.051700 «Технологія зберігання та переробки зерна» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання

 

Технології консервування

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу денної форми навчання напряму підготовки 6. 051701 «Харчові технології та інженерія»


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу денної та заочної форми навчання напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійних програм: «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів», «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів 2 курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і овочів», «Технології концентрованих харчових продуктів на основі фруктово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів», денної та заочної форм навчання

 

Технології м’яса і м’ясних продуктів

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів IV курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса» денної та заочної форм навчання

 

Технології молока і молочних продуктів

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання

 

Технології оздоровчих продуктів

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія»


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія» спеціальності «Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» для студентів денної форми навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої програми «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної та заочної форм навчання

 

Технології хлібопекарських і кондитерських виробів

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ на хлібопекарських, кондитерських, макаронних і харчоконцентратних підприємствах здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ на хлібопекарських, кондитерських, макаронних і харчоконцентратних підприємствах здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ на хлібопекарських, кондитерських, макаронних і харчоконцентратних підприємствах студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ на хлібопекарських, кондитерських, макаронних і харчоконцентратних підприємствах здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної форми навчання

 

Технології цукру і підготовки води

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ практик студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ практик студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-пофесійної програми «Технології цукру та полісахаридів» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-пофесійної програми «Технології питної води та водопідготовки харчових виробництв» денної та заочної форм навчання

logoНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

Прикладна механіка, Галузеве машинобудування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» спеціальностей 133 «Галузеве машинобудування», 131 «Прикладна механіка» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів 6 курсу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізацій «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів 6 курсу спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» спеціалізацій «Обладнання переробних і харчових виробництв» та «Обладнання фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» денної форми навчання

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів ІV курсу освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів ІІ курсу освітнього ступеня «магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» спеціалізацій «Енергетичний менеджмент», «Електротехнічні системи електроспоживання» денної форми навчання

 

Теплоенергетика

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для студентів IV курсу спеціальності 6.050601 «Теплоенергетика» напряму 0506 «Енергетика» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ та методичні рекомендації до виконання дипломного проекту для студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів освітнього ступеня «Магістр» 2-го курсу спеціальності 144 «Теплоенергетика» спеціалізації «Теплоенергетика» та «Енергетичний менеджмент» денної форми навчання

 

Холодильні машини і установки

ПРОГРАМА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ студентів III курсу спеціальності 6.090500 «Холодильні машини і установки» денної форми навчання


ПРОГРАМА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ студентів IV курсу спеціальності 6.090500 «Холодильні машини і установки» денної форми навчання

logoНавчально-науковий інститут економіки і управління

 

Економіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «бакалавр» ІV курсу спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів IV курсу напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» усіх форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності 8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» денної форми навчання

 

Журналістика

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 061 «Журналістика» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 061 «Журналістика», освітньо-професійної програми «Реклама та зв’язки з громадськістю», денної форми навчання

 

Облік і оподаткування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та спеціальністю 7.03050901, 8.03050901 «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» всіх форм навчання

 

Фінанси, банківська справа та страхування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

 

Менеджмент

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів 4 курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу спеціальності 073 «Менеджмент» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів ІІ курсу освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітніх програм: «Менеджмент організацій і адміністрування», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Логістика» денної та заочної форм навчання

 

Маркетинг

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів IV курсу напряму підготовки 6.030507 «Маркетинг» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр», спеціальності 075 «Маркетинг», освітньо-професійної програми «Маркетинг», денної та заочної форм навчання

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання


ПРОГРАМА КОМЕРЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

 

Міжнародні економічні відносини

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів ІV курсу спеціальності 056 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародна економіка» освітнього ступеня «бакалавр» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів ІІ курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» спеціалізації «Міжнародна економіка» освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання

logoФакультет автоматизації і комп’ютерних систем

 

Комп’ютерні науки

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності 6.080400 «Інформаційні управляючі системи та технології» денної форми навчання


ПРОГРАМА ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів 5 курсу спеціальності 7.080401 «Інформаційні управляючі системи та технології» денної форми навчання

 

Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 151 – «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА КОНСТРУКТОРСЬКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ПРАКТИКИ студентів V курсу спеціальностей 7(8).092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і 7(8).092502 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальностей 7(8).092501 «Автоматизоване управління технологічними процесами» і 7(8).092502 «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси і виробництва» денної та заочної форми навчання

logoФакультет біотехнології та екологічного контролю

 

Екологія

ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для студентів ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» денної форми навчання


НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ для студентів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 101 «Екологія» спеціалізації «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» спеціальності 101 «Екологія» спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» та освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» спеціалізації «Екологія та охорона навколишнього середовища» і спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» спеціалізації «Екологічний контроль та аудит» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» освітньо- професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньо-професійної програми «Екологічний контроль та аудит» денної і заочної форм навчання

 

Біотехнології та біоінженерія

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ І ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів IV курсу напряму підготовки 6.051401 «Біотехнологія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів ІV курсу спеціальності 162 «Біотехнології і біоінженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», спеціалізацій «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія», «Екологічна біотехнологія та біоенергетика» денної форми навчання

logoФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

Харчові технології

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 3 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 4 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології аюрведичних харчових продуктів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої-професійної програми «Технології в ресторанному господарстві» денної та заочної форм навчання

 

Готельно-ресторанна справа

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 1 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 2 курсу спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 3 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 4 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «магістр» 2 курсу спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельна і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання

 

Туризм

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 1 курсу спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 2 курсу спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм» денної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 3 курсу спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 4 курсу спеціальності 242 «Туризм» освітньо-професійної програми «Туризм» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 242 «Туризм» спеціалізації «Туризмознавство» денної форми навчання