Н У Х Т

Програми практик

logoНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

Технології зберігання і переробки зерна

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ на підприємствах по зберіганню і переробці зерна здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання

 

Технології зберігання, консервування і переробки молока

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання

logoНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

Теплоенергетика

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «магістр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання


logoНавчально-науковий інститут економіки і управління

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання


ПРОГРАМА КОМЕРЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

 

Міжнародна економіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів ІV курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» освітнього ступеня «бакалавр»


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «магістр» ІІ курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»

logoФакультет автоматизації і комп’ютерних систем

logoФакультет біотехнології та екологічного контролю

logoФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

Готельно-ресторанна справа

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 1 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» 2 курсу спеціальності 241«Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання