Н У Х Т

Програми практик

logoНавчально-науковий інститут харчових технологій

 

Технології консервування

ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та перероблення плодів і овочів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ на підприємствах з виробництва консервованих продуктів здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та перероблення плодів і овочів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ на підприємствах по зберіганню та переробленню водних біоресупсів здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання та перероблення водних біоресурсів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології харчових концентрованих продуктів на основі плодово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ на підприємствах з виробництва концентрованих харчових продуктів, чаю, кави та прянощів здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології харчових концентрованих продуктів на основі плодово-овочевої сировини, чаю, кави та прянощів» денної форми навчання

 

Технології жирів, хімічних технологій харчових добавок та косметичних засобів

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК студентів ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми «Хімічна технологія» денної та заочної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми «Хімічна технологія» денної та заочної форми навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» освітньо-професійної програми «Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо -професійної програми «Технології рослинних олій, жирових та косметичних продуктів» денної та заочної форм навчання

 

Біотехнології продуктів бродіння і виноробства

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо -професійної програми «Технології продуктів бродіння і виноробства» денної форми навчання

 

Технології хлібопекарських і кондитерських виробів

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо- професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо -професійної програми «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо- професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо -професійної програми «Технології органічних харчових продуктів» денної навчання

 

Технології оздоровчих продуктів

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо- професійної програми «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо -професійної програми «Технології харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення» денної та заочної форм навчання

 

Технології зберігання і переробки зерна

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньої-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ на підприємствах по зберіганню і переробці зерна здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання і переробки зерна» денної та заочної форм навчання

 

Технології молока і молочних продуктів

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки молока» денної та заочної форм навчання

 

Технології м’яса і м’ясних продуктів

ПРОГРАМА ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології зберігання, консервування та переробки м’яса» денної та заочної форм навчання

 

Технології цукру і підготовки води

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ на підприємствах цукрової,крохмалепатокової галузей, бутильованих вод, підготовки питної води та води для підприємств харчових виробництв здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання

 

Експертиза харчових продуктів

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів ІV курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології», освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції» денної та заочної форм навчання

 

Lean-виробництво харчової продукції

ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 181 «Харчові технології», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Lean-виробництво харчової продукції» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальностей 181 «Харчові технології», 133 «Галузеве машинобудування», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» міждисциплінарної освітньо-наукової програми «Lean-виробництво харчової продукції» денної форми навчання

logoНавчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого

 

Прикладна механіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 131 «Прикладна механіка» освітньо-професійної програми «Прикладна механіка» денної та заочної форм навчання

 

Галузеве машинобудування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг пакувальних та поліграфічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг харчових виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг фармацевтичних та біотехнологічних виробництв» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування» освітньо-професійної програми «Інжиніринг пакувальних та поліграфічних виробництв» денної та заочної форм навчання

 

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Електротехніка та інформаційні технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Електротехніка та інформаційні технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми «Електротехнічні системи електроспоживання» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-наукової програми програми «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» денної форми навчання

 

Енергетичне машинобудування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньо-професійної програми «Холодильні техніка та технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування» освітньо-професійної програми «Холодильні техніка та технології» денної та заочної форм навчання

 

Теплоенергетика

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-професійної програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 144 «Теплоенергетика» освітньо-наукової програми програми «Теплоенергетика та енергоефективні технології» денної та заочної форм навчання

 

Видавництво та поліграфія

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 186 «Видавництво та поліграфія» денної форми навчання

logoНавчально-науковий інститут економіки і управління

 

Економіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми «Економіка та правове забезпечення бізнесу» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» зі спеціальності 051 «Економіка» освітньо-професійної програми «Економіка підприємства» денної та заочної форм навчання

 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання


ПРОГРАМА КОМЕРЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» освітньо-професійної програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» денної та заочної форм навчання

 

Міжнародна економіка

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів ІV курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка» освітнього ступеня «Бакалавр»


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр» ІІ курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародна економіка»

 

Фінанси, банківська справа та страхування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» за освітньо-професійною програмою «Фінанси, банківська справа та страхування» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-професійної програми «Фінанси, банківська справа та страхування» денної та заочної форм навчання

 

Облік і оподаткування

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітньо-професійної програми «Облік і аудит» денної та заочної форм навчання

 

Менеджмент

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ТА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИК здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 073 «Менеджмент» освітньо-професійної програми «Менеджмент персоналу» денної та заочної форм навчання

 

Маркетинг

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 075 «Маркетинг» освітньо-професійної програми «Маркетинг» денної та заочної форм навчання

logoФакультет автоматизації і комп’ютерних систем

 

Комп’ютерні науки

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої-професійної програми «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої-професійної програми «Інформаційні системи та штучний інтелект» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої-професійної програми «Комп’ютерні науки» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої-професійної програми «Інформаційні системи та штучний інтелект» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої-професійної програми «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої-професійної програми «Інформаційні управляючі системи та технології» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» освітньої-професійної програми «Комп`ютерний еколого-економічний моніторинг» денної форми навчання

logoФакультет біотехнології та екологічного контролю

 

Біотехнології та біоінженерія

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» заочної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньої-професійної програми «Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна» заочної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ студентів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія», освітньо-професійних програм «Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітньо-наукового ступеня «Доктор філософії» спеціальності 162 «Біотехнології та біоінженерія» освітньо-наукової програми «Біотехнологія» денної форми навчання

 

Екологія та екоменеджмент

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» ІV курсу спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та екоменеджмент» денної форми здобуття освіти


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» ІV курсу спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та екоменеджмент» денної форми здобуття освіти


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» освітньо-професійної програми «Екологія та охорона навколишнього середовища» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища» освітньо-професійної програми «Екологічний контроль та аудит» денної і заочної форм навчання

logoФакультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу

 

Готельно-ресторанна справа

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 1 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 2 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів 3 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів 4 курсу освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» освітньо-професійної програми «Готельно і ресторанна справа» денної та заочної форм навчання

 

Харчові технології

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 3 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» 4 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Харчові технології та інженерія» денної форми навчання


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології харчування» денної та заочної скороченої форм навчання


ПРОГРАМА ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» 1 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукці» денної форми здобуття освіти


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» 1 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукці» денної форми здобуття освіти


ПРОГРАМА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» 2 курсу спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології дієтичної та аюрведичної харчової продукці» денної форми здобуття освіти


ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ здобувачів освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 181 «Харчові технології» освітньо-професійної програми «Технології в ресторанному господарстві» денної та заочної форм навчання