Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.07

У Національному університеті харчових технологій строком на три роки утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.058.07 (Наказ МОН України № 894 від 10 жовтня 2022 р.) з присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:


05.18.06 – Технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.06

I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, що займається дослідженнями, розробленням та удосконаленням технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів, зокрема дослідженнями кінетики та механізмів фізико-хімічних процесів (в тому числі каталітичних), їх оптимізацію та моделюванням, переробкою відходів виробництва, а також комплексом проблем енерго- та ресурсозбереження за напрямами досліджень.

II. Напрями досліджень:

 • Технологія підготовки (в тому числі зберігання) сировини для видобування жирів та ефірних масел.
 • Технологія видобування жирів, білків та ефірних масел із рослинної сировини.
 • Технологія очищення (рафінації) олії та жирів, в тому числі первинне очищення, гідратація, лужна та дистиляційна нейтралізація, адсорбційне очищення, вінтеризація, дезодорація.
 • Технологія переробки та модифікування жирів в тому числі гідрування, переетерифікація (хімічна та ферментативна), гідроліз, алкоголіз, фракціонування та компаундування олій та жирів.
 • Технологія функціональних жирових продуктів.
 • Технологія жирових продуктів технічного призначення.
 • Технологія видобування і переробки тваринних жирів.
 • Технологія переробки вторинних продуктів олієжирових та ефірно-масличних виробництв.
 • Технологія похідних жирів, в тому числі поверхнево-активних речовин харчового і технічного призначення та композицій на їх основі.
 • Технологія біопалива на основі жирів.
 • Технологія парфумерно-косметичних продуктів.
 • Технологія переробки ефірних масел.
 • Технохімічний контроль сировини, технологічних процесів та готової продукції у виробництві олії та жирів, ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


05.18.16 – Технологія продуктів харчування

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.16

I. Формула спеціальності:
Технологія харчової продукції – галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробленням і удосконаленням технологій виробництва та зберігання, управлінням якістю і безпечністю харчової продукції із сировини тваринного, рослинного та іншого походження і питної води для закладів ресторанного господарства та інших підприємствах масового харчування.

II. Напрями досліджень:

 • Дослідження сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів, кулінарної продукції, питної води, харчових і дієтичних добавок як предметів технологічної переробки в харчову продукцію.
 • Удосконалення існуючих технологій та умов зберігання питної води і харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції; технологій харчових і дієтичних добавок.
 • Наукове обґрунтування і розроблення інноваційних технологій харчової продукції із сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції; питної води, харчових і дієтичних добавок.
 • Наукове обґрунтування, розроблення і удосконалення технологій харчової продукції спеціального, дієтичного, лікувально-профілактичного та функціонального призначення.
 • Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при переробці сировини тваринного, рослинного, гідробіонтного та іншого походження, напівфабрикатів і кулінарної продукції, а також питної води.
 • Наукове обґрунтування та розроблення методів оброблення сировини, напівфабрикатів і питної води для закладів ресторанного господарства та інших підприємствах масового харчування.
 • Розроблення харчових раціонів для окремих груп населення з урахуванням віку, статі, інтенсивності та умов праці, екологічних умов, виду захворювань та інших чинників, що впливають на здоров'я та працездатність людини.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


 • image

  Пасічний
  Василь Миколайович

  голова ради

  д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій 
  Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.06
 • image

  Сімахіна
  Галина Олександрівна

  заступник голови

  д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету
  харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.16
 • image

  Топчій
  Оксана Анатоліївна

  вчений секретар

  к.т.н., доцент, доцент кафедри Національного університету
  харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.06
4. Демидов Ігор Миколайович
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», спеціальність 05.18.06
5. Головко Тетяна Миколаївна
д.т.н., доцент, професорка кафедри, Державний біотехнологічний університет,
спеціальність 05.18.16
6. Камбулова Юлія Вікторівна
д.т.н., професор, професорка кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06
7. Кравченко Михайло Федорович
д.т.н., професор, професор кафедри, Державний торговельно-економічний університет, спеціальність 05.18.16
8. Левчук Ірина Володимирівна
д.т.н., старший науковий співробітник, начальник центру, ДП «УКРМЕТЕРТЕСТСТАНДАРТ», спеціальність 05.18.06
9. Носенко Тамара Тихонівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06
10. Нєміріч Олександра Володимирівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.16
11. Сильчук Тетяна Анатоліївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.16
12. Юрчак Віра Гаврилівна
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.16
.13. Фролова Наталія Епінетівна
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій, спеціальність 05.18.06