Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.06

У Національному університеті харчових технологій, строком до 31 грудня 2019 року, функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.058.06 (Наказ МОН України № 996 від 11 липня 2017 р.) з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:

 1. 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів
 2. 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

I. Формула спеціальності:
Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів - галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів хлібопекарських, кондитерських і харчоконцентратних виробництв, забезпеченням оптимального використання сировинних, розширенням асортименту готових виробів та поліпшенням їх якості.
Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів; властивості, якісний та кількісний склад сировини і готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами та якістю продукції.

II. Напрями досліджень:

 • Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів виробництва і зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.
 • Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів виробництва і зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.
 • Наукове обгрунтування нових видів сировини, розробка нового асортименту і технологій виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів покращеної якості.
 • Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.
 • Дослідження властивостей та якості сировини і хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, удосконалення оцінки їхньої харчової цінності.
 • Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур

I. Формула спеціальності:
Технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур - галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій первинної переробки, зберігання зерна, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів заготівельних і зернопереробних виробництв, забезпеченням оптимального використання ресурсів зернової, бобової, олійної, круп’яної та комбікормової сировини, лубоволокнистих матеріалів, інших продуктів рослинництва, розширенням асортименту харчових і кормових продуктів та поліпшенням їх якості.
Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси первинної обробки, зберігання і переробки зернових, бобових, олійних, лубоволокнистих культур та інших продуктів рослинництва, виробництва круп’яних продуктів, кормових добавок і комбікормів; властивості, якісний та кількісний склад сировини та готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами і якістю продукції.

II. Напрями досліджень:

 • Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів приймання, первинної обробки і зберігання продовольчого, насіннєвого, кормового зерна, луб’яних культур, іншої продукції рослинництва та кормової сировини, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.
 • Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів переробки зерна, лубоволокнистої та іншої рослинної сировини, кормової сировини та виготовлення зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, і підвищення харчової, кормової та біологічної цінності готової продукції.
 • Встановлення механізму і кінетичних закономірностей хімічних, фізичних та біохімічних явищ, які відбуваються при первинній обробці, та зберіганні зерна, лубоволокнистої та кормової сировини, виробництві зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів і використанні води та інших рідин при їх виробництві.
 • Розробка нового асортименту і технологій виробництва харчових і кормових продуктів, виробів з лубоволокнистої та іншої рослинної сировини.
 • Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів зберігання і переробки зернових, бобових, олійних і луб’яних культур, виробництва круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів.
 • Дослідження якості харчових і кормових продуктів, отриманих із зерна та іншої сировини, удосконалення оцінки їхньої харчової та кормової цінності.
 • Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології зернових, бобових, круп’яних продуктів, кормових добавок, преміксів і комбікормів, олійних і луб’яних культур.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

 • image

  Ковбаса
  Володимир Миколайович

  голова ради

  д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.01

 • image

  заступник голови

 • image

  Камбулова
  Юлія Вікторівна

  вчений секретар

  к.т.н., доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.01

4. Арсеньєва Лариса Юріївна (наукова спеціальність 05.18.01); проректор з науково-педагогічної та виховної роботи НУХТ
5. Валько Микола Іванович (наукова спеціальність 05.18.03), завідувач кафедри харчових технологій ХНТУ
6. Верещинський Олександр Павлович (наукова спеціальність 05.18.02), генеральний директор ТОВ «ОЛИС, м. Одеса
7. Гапонюк Ігор Іванович (наукова спеціальність 05.18.02), професор кафедри технології зберігання і переробки зерна НУХТ
8. Грабовська Олена В’ячеславівна (наукова спеціальність 05.18.05), професор кафедри технології цукру і підготовки води НУХТ
9. Дорохович Антонелла Миколаївна (наукова спеціальність 05.18.01); професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ
10. Доценко Віктор Федорович (наукова спеціальність 05.18.01); декан факультету готельно-рестораного та туристичного бізнесу НУХТ
11. Дробот Віра Іванівна (наукова спеціальність 05.18.01); професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
12. Іоргачова Катерина Георгіївна (наукова спеціальність 05.18.01); професор кафедри технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів ОНАХТ
13. Корзун Віталій Наумович доктор медичних наук, (наукова спеціальність 14.02.01), завідувач лабораторії спеціальних харчових продуктів ДУ «Інститут гігієни та медичної екології Академії медичних наук України ім. О.М. Марзєєва»
14. Оболкіна Віра Іллівна (наукова спеціальність 05.18.01), завідувач кафедри хлібопекарських, кондитерських та бродильних виробництв Інституту післядипломної освіти НУХТ
15. Юрчак Віра Гаврилівна (наукова спеціальність 05.18.01), професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів НУХТ