Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.06

У Національному університеті харчових технологій строком на три роки утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.058.06 (Наказ МОН України № 894 від 10 жовтня 2022 р.) з присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю

05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.01 – Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів

I. Формула спеціальності:
Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів - галузь науки і техніки, яка займається науковим обґрунтуванням, розробкою та удосконаленням технологій виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, вивченням закономірностей та ефективності функціонування технологічних процесів хлібопекарських, кондитерських і харчоконцентратних виробництв, забезпеченням оптимального використання сировинних, розширенням асортименту готових виробів та поліпшенням їх якості.
Об’єктами спеціальності є: технології, технологічні процеси виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів; властивості, якісний та кількісний склад сировини і готової продукції, обладнання та системи управління технологічними процесами та якістю продукції.

II. Напрями досліджень:

 • Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів виробництва і зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.
 • Наукове обґрунтування та розробка технологій і технологічних режимів виробництва і зберігання хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, що забезпечують енергоресурсозбереження, екологічну безпеку, підвищення технічного і технологічного рівня виробництва, зменшення втрат, збереження та покращення показників якості сировини і готової продукції.
 • Наукове обгрунтування нових видів сировини, розробка нового асортименту і технологій виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів покращеної якості.
 • Дослідження закономірностей функціонування, моделювання та оптимізація технологічних процесів виробництва хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.
 • Дослідження властивостей та якості сировини і хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів, удосконалення оцінки їхньої харчової цінності.
 • Розробка теоретичних і практичних основ перспективних методів і систем контролю якості і безпеки сировини, напівфабрикатів і готової продукції на різних етапах технології хлібопекарських продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.

 • image

  Ковбаса
  Володимир Миколайович

  голова ради

  д.т.н., професор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.01

 • image

  Арсеньєва
  Лариса Юріївна

  заступник голови ради

  д.т.н., професор, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Національного університету харчових технологій 
  Міністерства освіти і науки України
  спеціальність 05.18.01

 • image

  Камбулова
  Юлія Вікторівна

  вчений секретар

  д.т.н., професор, професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.01

4. Дробот Віра Іванівна
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій,
спеціальність 05.18.01
5. Дорохович Вікторія Віталіївна
д.т.н., доцент, професор кафедри, Національний університет харчових технологій,
спеціальність 05.18.01
6. Юрчак Віра Гаврилівна
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій,
спеціальність 05.18.01
7. Нєміріч Олександра Володимирівна
д.т.н., професор, завідувач кафедри, Національний університет харчових технологій,
спеціальність 05.18.01
8. Сильчук Тетяна Анатоліївна
д.т.н., професор, професор кафедри, Національний університет харчових технологій,
спеціальність 05.18.01
9. Гринченко Ольга Олексіївна
д.т.н., професор, завідувач кафедри, Державний біотехнологічний університет,
спеціальність 05.18.01
10. Шаніна Ольга Миколаївна
д.т.н., професор, професор кафедри, Державний біотехнологічний університет,
спеціальність 05.18.01
11. Коркач Ганна Володимирівна
д.т.н., доцент, професор кафедри, Одеський національний технологічний університет,
спеціальність 05.18.01
12. Лєбеденко Тетяна Євгеніївна
 д.т.н., доцент, завідувач кафедри, Одеський національний технологічний університет,
спеціальність 05.18.01

Оверчук Н.О.

 

ОГОЛОШЕННЯ про засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.058.06 по захисту дисертації ОВЕРЧУК НАТАЛІЇ ОЛЕГІВНИ ДИВИТИСЬ

Автореферат

Дисертація

Відгук Коркач Г.В.

Відгук Артамонової М.В.

Відеозапис захисту