Н У Х Т

Факультет біотехнології та екологічного контролю

Логотип БТЕК

Факультет біотехнології та екологічного контролю функціонує на базі випускових кафедр біотехнології і мікробіології (1966 р. заснування) і екологічної безпеки та охорони праці, яка створена в результаті об'єднання кафедри екології та збалансованого природокористування (1973 р. заснування) з кафедрою безпеки життєдіяльності (1965 р. заснування). До складу факультету входять кафедри фізики та фізичного виховання.

Нині на кафедрах факультету працює 50 викладачів, серед яких: лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки; відмінники освіти і науки України, заслужені винахідники СРСР, ветерани праці, лауреати Премії Президента України для молодих вчених, лауреати Премії Верховної Ради України для молодих вчених, 4 доктори наук, професори; 27 кандидатів наук, доцентів; викладачів і старших викладачів.

За різними спеціальностями та освітньо-кваліфікаційними рівнями опановують свій фах понад 300 студентів за денною формою навчання та понад 130 - за заочною.

Контактна інформація
01601, м. Київ, вул. Володимирська 68,
корп. «А», ауд. 442, тел. (044) 287-90-09 (декан факультету);
корп. «А», ауд. 442, тел. (044) 287-91-23
e-mail: btec.nuft@gmail.com


на сайт факультету

Остання зміна: 24 січня 2019

Факультет біотехнології та екологічного контролю забезпечує підготовку фахівців за освітніми ступенями «Бакалавр», «Магістр» та науковим ступенем «Доктор філософії». Підготовка фахівців здійснюється як на основі державного замовлення, так і за контрактом з юридичними і фізичними особами.

Освітній ступінь «Бакалавр» включає такі освітні програми:

Екологія та екоменеджмент

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою:

  • Екологія та екоменеджмент
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітньою програмою:

  • Біотехнології: фармацевтична, промислова, харчова, природоохоронна
Форма навчання Термін навчання
Денна 4 роки
Денна скорочена 2 або 3 роки
Заочна / Дистанційна 4 роки 6 місяців
Заочна скорочена / Дистанційна скорочена 2 роки 6 місяців / 3 роки 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Освітній ступінь «Магістр» включає такі освітні програми:

Екологія та охорона навколишнього середовища

Підготовка фахівців у галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія» та освітньою програмою:

  • Екологія та охорона навколишнього середовища
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Промислова біотехнологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітньою програмою:

  • Промислова біотехнологія
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Фармацевтична біотехнологія

Підготовка фахівців у галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія» та освітньою програмою:

  • Фармацевтична біотехнологія
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Екологічний контроль та аудит

Підготовка фахівців у галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 183 «Технології захисту навколишнього середовища» та освітньою програмою:

  • Екологічний контроль та аудит
Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 1 рік 6 місяців

сертифікат про акредитацію

Науковий ступінь «Доктор філософії»

Біотехнології та біоінженерія

Підготовка фахівців на базі освітнього ступеня «Магістр» та ОКР «Спеціаліст» за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія»

Форма навчання Термін навчання
Всі форми навчання 4 роки

Детальніше...

Електронний розклад занять перейти

Основні здобутки факультету БТЕК

Наукове життя

Під час навчання в університеті активні студенти залучаються до виконання науково-дослідної роботи різної спрямованості, як на базі кафедр факультету, так і інших науково-дослідних установ. Результати своїх досліджень вони апробують на конференціях різного рівня в стінах університету, публікують у наукових журналах, отримують патенти, мають можливість виступати на міжнародних конференціях, в тому числі закордонних, брати участь у всеукраїнських конкурсах наукових робіт.

Завдяки сучасній матеріально-технічній базі студенти власноруч можуть виконувати науково-дослідну роботу під керівництвом викладачів. З 2012 р. на базі кафедри біотехнології і мікробіології офіційно створений студентській гурток "BIOTECH". На кафедрі екологічної безпеки та охорони праці працює екологічний гурток Geek Workspace NUFT, члени якого здійснюють науковий пошук у двох напрямках: "Очищення стічних вод та переробка вторинної сировини" та "Теоретичні та практичні проблеми екології харчових виробництв та продуктів". Студенти, які працюють у наукових гуртках постійно беруть участь у наукових конференціях різного рівня (не тільки за межами НУХТ, а й України), всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт і всеукраїнських олімпіадах з дисциплін "Біотехнологія", "Екологія" та "Хімія".

Факультет тісно співпрацює з науково-дослідними установами (Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАНУ, Інститут молекулярної біології та генетики НАН України, Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, Інститут харчової хімії та геноміки НАН України, Інститут колоїдної хімії та хімії води iм. А.В. Думанського НАНУ, Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського МОЗ України, ДНУ "Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості", Інститут фармакології та токсикології АМН України, Інститут біоколоїдної хімії ім. Ф. Д. Овчаренка НАНУ, Інститут продовольчих ресурсів НААН України, Інститут спирту та біотехнології продовольчих продуктів, Інститут екогігієни і токсикології ім. Л.І. Медведя, Інститут проблем моделювання в енергетиці, Інститут харчової хімії, Інститут експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є. Кавецького НАН України, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Державна установа "Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова НАМН України", Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, Інститут фізичної хімії НАН України тощо) та найкращими вищими навчальними закладами країни (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, хімічний факультет, Український державний хіміко-технологічний університет, Національний технічний університет "Львівська політехніка" тощо) на базі яких під керівництвом досвідчених вчених студенти також мають можливість виконувати науково-дослідну роботу.

За наукові досягнення викладачі відзначені низкою державних нагород (див. розділ "Про факультет" на сайті факультету БТЕК).

Традиційно студенти факультету займають призові місця на всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, одержують стипендії та премії Президента України, Київського міського голови, ректора НУХТ та іменні стипендії Т.П.Слюсаренко, Є.І. Кваснікова, Г.О. Нікітіна.

Викладачі та студенти виступають із доповідями на наукових конференціях, як в Україні (м. Київ, м. Львів, м. Одеса, м. Харків, м. Дніпро тощо), так і за її межами (Франція, Чехія, Росія, Польща, Болгарія, Японія, США та ін.).

Культурне життя

Головне завдання юнаків та дівчат після вступу до університету – це навчання. Однак якщо студент, який наполегливо вчиться від сесії до сесії, але не буде хоча б періодично відпочивати, то після випуску батьки отримають живу мумію, яка від справжньої буде відрізнятись лише тим, що в організмі ще підтримуються процеси дихання і метаболізму.

Звичайний студент – це той, хто вміє поєднувати різні види розумового та фізичного навантаження із відпочинком. Тому не дивно, що абсолютна більшість студентів факультету не лише має високий рівень знань із хімії, біології, математики, фізики, а ще й володіє безліччю талантів: і співають, і танцюють, і в КВН грають, і спортивну майстерність проявляють. А подій в університеті, де ці таланти сяють зірками, більш ніж достатньо: конкурс української пісні, вечори першокурсника та факультету, Конкурс Міс та Містер НУХТ, День туризму тощо. І кожного року зачарована студентськими талантами публіка насолоджується яскравими співочими й танцювальними номерами.

Спортивне життя

"У здоровому тілі – здоровий дух!", - саме цим правилом керуються студенти факультету і з великим задоволенням відвідують спортивні секції.

Кожного року збірні команди поповнюють скарбничку факультету нагородами різних ступенів. Багаторазовий чемпіон НУХТ – чоловіча команда з волейболу останній раз програвала під час змагань у 2005 році. Перемогою у 2010 році відзначилась і жіноча збірна з баскетболу. Збірна команда із шахів (юнаки) чотири роки поспіль була непереможною в змаганнях між факультетами. Постійні переможці і призери змагань – учасники збірної команди з легкої атлетики. Команда факультету вигравала чемпіонат із футзалу на Кубок факультету БТЕК, а збірна команда НУХТ, основний склад якої представлений дівчатами факультету, зайняла перше місце як непрофесійна команда серед професіоналів на відкритому кубку України із черлідингу.