Н У Х Т

Спеціалізована вчена рада Д 26.058.04

У Національному університеті харчових технологій строком на три роки утворено спеціалізовану вчену раду Д 26.058.04 (Наказ МОН України № 1166 від 23 грудня 2022 року) з присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю:


05.18.05 - Технологія цукристих речовин та продуктів бродіння

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 05.18.05

I. Формула спеціальності:
Галузь науки і техніки, яка займається створенням теоретичних основ, удосконаленням і розробкою нових технологій та їх ефективної практичної реалізації в напрямку підготовки, зберігання та переробки цукровмісної та крохмалевмісної сировини з метою отримання високоякісних цукристих речовин і цукрозамінни-ків, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, екстрактів, концентратів і харчових та кормових добавок.

II. Напрями досліджень:

 • Створення нових інтенсивних технологій цукру та удосконалення існуючих технологій природних полісахаридів та продуктів бродіння: алкогольних і безалкогольних ферментованих і неферментованих напоїв і харчових добавок, екстрактів із високою біологічною цінністю, радіопротекторними, антипроменевими та антистресовими властивостями.
 • Аналіз фізико-хімічних процесів у виробництві цукристих речовин та продуктів бродіння.
 • Проведення хімічних та біохімічних перетворень основних компонентів у технологічних умовах виробництв цукристих речовин та продуктів бродіння, їх математичний опис.
 • Дослідження біохімічного складу та властивостей при тривалому зберіганні сировини, напівпродуктів і допоміжних матеріалів виробництв цукристих речовин та продуктів бродіння та розробка нових або удосконалення існуючих методів і способів їх зберігання.
 • Інтенсифікація та оптимізація основних технологічних процесів з метою підвищення виходу цільових продуктів, покращення якісних показників та зниження їх собівартості за рахунок ресурсоенергозбереження.
 • Розроблення нових методів дослідження продуктів бродіння, аналізу харчової сировини, напівпродуктів виробництв цукристих речовин, продуктів бродіння і допоміжних матеріалів.
 • Розроблення способів використання і переробки відходів виробництва з метою одержання нових харчових продуктів та сорбентів, добавок, біологічно активних речовин, біопалива, біогазу та високоефективних добрив для аграрного сектору.
 • Розроблення теоретичних основ і технологій виробництва цукру, цукрозозамінників, природних полісахаридів та продуктів бродіння із нетрадиційних видів сировини.
 • Покращення якісних показників і збільшення виходу продуктів, зменшення ресурсо-енерговитрат та допоміжних матеріалів на одиницю продукції із використанням нових фізико-хімічних методів впливу на технологічні процеси цукрових та бродильних виробництв.
 • Удосконалення і оптимізація технологій цукристих речовин, мікробіологічного синтезу біомаси та біологічно активних речовин, раціонального використання відходів та вторинної продукції цих виробництв, забезпечення мікробіологічної чистоти готової продукції.
 • Дослідження, виділення та впровадження нових хімічних речовин, а також видів і штамів мікроорганізмів із метою інтенсифікації технологічних процесів та оптимізації матеріало- й енергоощадних технологій для отримання нових або відомих продуктів поліпшеної якості профілактичного напрямку.
 • Створення асептичних умов на всіх стадіях цукрового виробництва та виробництва продуктів бродіння.
 • Створення технологій цукристих речовин та продуктів бродіння з повним замкнутим циклом використанням води, рідких і газоподібних продуктів.
 • Дослідження, удосконалення, розробка та впровадження високоефективних технологій цукру та продуктів бродіння з використанням нетрадиційних джерел енергії (сонця, вітру, малих річок, термопідземних вод, біопалива, біогазу та інших).

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:
технічні науки.


 • image

  Білько
  Марина Володимирівна

  голова ради

  д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій МОН України,
  спеціальність 05.18.05

 • image

  Гусятинська
  Наталія Альфредівна

  заступник голови

  д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки України,
  спеціальність 05.18.05

 • image

  Карпутіна
  Маргарита Віталіївна

  вчений секретар

  к.т.н., доцент, доцент кафедри Національного університету харчових технологій Міністерства освіти і науки,
  спеціальність 05.18.05

4. Грабовська Олена В’ячеславівна д.т.н., професор, професор кафедри Державного торговельно-економічного університету МОН України, спеціальність 05.18.05
5. Кузьмін Олег Володимирович д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.18.05
6. Литовченко Олександр Михайлович д.т.н., професор, головний науковий співробітник Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, спеціальність 05.18.05
7. Мельник Людмила Миколаївна д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.18.05
8. Олійнічук Сергій Тимофійович д.т.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу Інституту продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України, спеціальність 05.18.05
9. Прибильський Віталій Леонідович д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.18.05
10. Сімахіна Галина Олександрівна д.т.н., професор, завідувач кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.18.05
11. Фролова Наталія Єпінетівна д.т.н., професор, професор кафедри Національного університету харчових технологій МОН України, спеціальність 05.18.05