Н У Х Т

Нормативні документи

Закон України «Про вищу освіту» Дивитись

 

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у НУХТ (нова редакція) Дивитись 

Правила внутрішнього розпорядку Дивитись 

КОДЕКС АКАДЕМІЧНОЇ ЕТИКИ Дивитись 

Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності у НУХТ Дивитись 

Стратегія інтернаціоналізації НУХТ Дивитись

Правила призначення академічних стипендій у НУХТ Дивитись

Регламент перевірки на академічний плагіат кваліфікаційних робіт здобувачів освіти, рукописів дисертацій та монографій, рукописів статей, поданих до публікування у періодичних наукових виданнях, у Національному університеті харчових технологій Дивитись

Порядок проходження працівниками та здобувачами освіти Національного університету харчових технологій інструктажів, навчання та перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях Дивитись

Алгоритм дій у разі виявлення у здобувача освіти, викладача та/або працівника університету ознак гострого респіраторного захворювання та з підозрою або підтвердженням випадку COVID-19 Дивитись