Н У Х Т

План роботи

ПЛАН РОБОТИ  СЛУЖБИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДТРИМКИ 

УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ НУХТ

на 2020-2021 н.р.

 

I. Психодіагностична робота 

1.1. Проведення соціально-психологічних досліджень, веб-анкетування із метою виявлення рівня первинної та кінцевої адаптації першокурсників до навчання в Університеті (листопад-квітень).

1.2. Проведення соціометричних досліджень у групах нового прийому з метою виявлення лідерів та діагностики психологічного клімату академічної групи з метою профілактики булінгу та формування колективу (жовтень-березень).

1.3. Проведення індивідуальної психодіагностики, тестувань самооцінки, рівня комунікабельності, рівня тривожності, стресостійкості, цінностних орієнтацій, мотивації та інших індивідульних якостей особистості здобувачів вищої освіти для виявлення актуальних потреб особистісного та професійного розвитку ( за запитом). .

IІ. Консультативна робота

2.1. Надання допомоги здобувачам, кураторам і викладачам у формі консультацій з питань адаптації першокурсників до навчання в університеті та формування індивідуального стилю ділової комунікації.

2.2. Проведення відео-семінарів для молодших кураторів з питань  адаптації першокурсників до навчання та формування вербальної та невербальної комунікативної культури спілкування у групі, профілактики булінгу, суїциду, подолання невпевненості у собі, формування позитивного клімату в групі тощо.

2.3. Безкоштовне психологічне консультування здобувачів, кураторів, батьків, професорсько-викладацького   складу НУХТ  з актуальних питань у конфіденційному режимі у режимі  Офлайн та Онлайн.

2.4. Проведення он-лайн марафонів на каналах Інстаграм,Телеграм, Фейсбук.

2.5. Організація систематичного електронного запису на індивідуальні консультації за стабільним розкладом на сторінці “Психологічна підтримка”.. 

III. Просвітницька діяльність 

3.1. Проводити двічі на місяць засідання Психологічного дискусійного клубу в режимах безпосередньої комунікації (кімн.Ж-115) та в режимі Онлайн в Інстаграм і Телеграм каналах.

3.2. Провести засідання клубу з метою розвитку адаптивних властивостей і ресурсу самореалізації особистості здобувачів вищої освіти за такою тематикою (може уточнюватися):

  • тайм-менеджмент;
  • психологія взаємовідносин;
  • подолання прокрастинації;
  • саморозвиток і самовдосконалення;
  • робота в команде;
  • ораторське мистецтво;
  • самоорганізація самостійної роботи в умовах карантину;
  • емоційний інтелект. 

IV. Психокорекція 

4.1. Організувати та провести чотири заняття адаптаційного тренінгу для першокурсників ( листопад — травень ).

4.2.   Систематично проводити індивідуальні психологічні консультації згідно анонімного електронного запису на консультації психолога у режимі анонімності (6 консультацій в тиждень) з подальшою психокорекційною роботою.

4.3. Організувати проведення он-лайн тренінгів, марафонів, написання статей з психологічної проблематики для університетської молоді. Надавати відповіді на їхні запитання в Телеграм і Інстаграм каналах та у Фейсбук..

V. Організаційна робота

На головному сайті Університету вести сторінку «Психологічна підтримка», що містить поради психолога щодо: 

5.1. Розвитку пізнавальних здібностей, наприклад : «Правила ефективного запам’ятовування», «Як розвивати розум?», «Як розв'язувати розумові задачі?»;

5.2. Розвиток емоційної стійкості «Як керувати емоціями»;

5.3. Формування індивідуального стилю ділової комунікації «Як виступати перед аудиторією», «Іспити без стресів»;

5.4. Програму “Антисуїцид” з порадами для батьків, педагогів, ровесників;

5.5. Поради для батьків щодо толерантної моделі спілкування з дорослими дітьми, що навчаються в Університеті.

 5.6. Електронний режим консультацій психологів та запис на індивідуальні консультації.

5.7.  Інформацію про план роботи Центру психологічної підтримки та тематику й режим роботи Психологічного дискусійного клубу.

  

Канд. психол. наук, доцент кафедри гуманітарних дисциплін ННІТІ Ірина Нікітіна, психолог Наталія Шейко

.