Н У Х Т

Про університет

Національний університет харчових технологій – потужний навчально-науковий комплекс, знаний і глибоко шанований не лише в Україні, але й далеко за її межами. Це єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, у якому здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів – від «молодшого спеціаліста» до «магістра» – для високотехнологічних галузей економіки.

Історія нашого навчального закладу – частина історії країни. Вона бере початок у 1884 році, коли при Смілянському рафінадному заводі були відкриті технічні класи – перший в історії Російської імперії технічний навчальний заклад для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва. Вони стали базою для заснування у Києві інституту цукрової промисловості. Він неодноразово змінював назву: Київський інститут цукрової промисловості і Київський інститут технології цукру (1930), Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості (1933), Київський технологічний інститут харчової промисловості ім. А.І. Мікояна (1935), Український державний університет харчових технологій (1993), Національний університет харчових технологій (2002). Незмінним залишалося лише прагнення колективу на будь-якому етапі історичного розвитку держави готувати спеціалістів найвищого ґатунку, виховувати самовідданих, наполегливих, творчих особистостей, вкладати все своє вміння, всі знання, усю душу у гармонійний розвиток своїх вихованців.

За роки існування наш навчальний заклад значно розширив палітру напрямів і спеціальностей підготовки і став знаним не лише на теренах колишнього СРСР, а й визнаним авторитетом за кордоном.

Національний університет харчових технологій – навчально-науковий комплекс, у якому створений замкнений цикл доуніверситетської, ступеневої та післядипломної підготовки і перепідготовки фахівців. До складу комплексу входять 2 Навчально-наукові інститути, 5 факультетів, 2 Інститути післядипломної освіти, 7 філій і 11 коледжів, які розташовані у різних містах України.

Всього у нашому навчальному комплексі здобувають знання близько 25 тисяч студентів і слухачів. У навчальному процесі задіяні понад 150 докторів наук та професорів, більше 480 кандидатів наук. Серед них 21 член НАН України та галузевих академій, 19 лауреатів Державної премії України, 16 заслужених діячів науки і техніки та заслужених працівників освіти.

До послуг студентів – науково-технічна бібліотека, яка розташована в окремому корпусі і має понад 1 млн.210 тис. примірників друкованих видань, їдальні та буфети, студентські спортивно-оздоровчі табори, студмістечко, яке об’єднує шість гуртожитків, навчально-спортивний комплекс із сучасним басейном.

В університеті створені всі умови для творчого та фізичного розвитку студентів. Працюють численні гуртки художньої самодіяльності, творчі колективи, спортивні секції, Центр культурного та естетичного виховання.

Невпинно плине час. Залишилися в минулому понад 130 років пошуків, наполегливої, натхненної праці, перемог. Історія університету – історія визначних досягнень і незаперечних успіхів, і вона спонукає до конструктивних дій. Сьогодення – час для повного розкриття кожної особистості відповідно до її покликання, обдарованості, здібностей. У Національному університеті харчових технологій є всі умови для такого розкриття, наші педагоги виховують інтелектуальну еліту суспільства. Потужні науково-педагогічні школи, висококваліфіковані викладацькі кадри, модернізована навчальна база, широке використання новітніх інформаційних технологій дають можливість готувати високоякісних фахівців, широко затребуваних на ринку праці не лише України.

Колектив університету постійно знаходиться на вістрі науково-технічного прогресу. Яскравим свідченням цього є визнання його наукових досягнень як в Україні, так і за її межами.

Випускники нашого навчального закладу пригадують студентські роки, як найщасливіші роки свого життя. Де б вони не жили (а в нашому навчальному закладі за час його існування підготовлено тисячі спеціалістів для багатьох країн світу), де б не працювали, вони пам’ятають свою Аlma Mater і пишаються тим, що навчались у київському харчовому.

 

 

 

Загальна інформація про університет  Дивитись